Zobrazení a analýza hodnocení a recenzí aplikace

Ve službě Play Console můžete zobrazit přehled hodnocení aplikace, recenzí jednotlivých uživatelů a souhrnných dat o recenzích aplikace.

Uživatelé mohou vaši aplikaci na Google Play ohodnotit pomocí hvězdiček a napsat na ni recenzi. Uživatelé mohou aplikaci ohodnotit pouze jednou, hodnocení či recenzi však mohou kdykoli aktualizovat.

Tip: Pokud jako uživatelé hledáte údaje o recenzích, které jste zveřejnili, přejděte do centra nápovědy služby Google Play.

Procházení hodnocení

Pomocí webu Play Console

Zobrazení dat hodnocení aplikací

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Hodnocení (Hodnocení a recenze > Hodnocení).
 2. Posouváním stránky si můžete prohlížet dostupná data hodnocení, která jsou popsána níže.

Poznámka: Aktualizujeme způsob výpočtu hodnocení, aby kladl větší důraz na nejaktuálnější hodnocení aplikace.

V horní části stránky naleznete přehled hodnocení aplikace, který zahrnuje tyto údaje:

 • Hodnocení na Google Play: Hodnocení aplikace zobrazované uživatelům na Google Play. Vypočítává se na základě vašich nejaktuálnějších hodnocení.
 • Průměrné hodnocení za celou dobu existence: Průměrné hodnocení od prvního publikování aplikace.
 • Uživatelé: Celkový počet uživatelů, kteří aplikaci ohodnotili. Upozorňujeme, že uživatelé mohou své hodnocení kdykoli aktualizovat.
 • Celkové hodnocení: Počet hodnocení, která aplikace získala za celou dobu existence.
  • Poznámka: Celkový počet hodnocení je k dispozici pouze u aplikací, které získaly pět nebo více hodnocení.
 • Hodnocení oproti podobným: Srovnání hodnocení vaší aplikace s doporučenou nebo vámi vybranou srovnávací skupinou.

Pod přehledem hodnocení aplikace můžete zobrazit historické a podrobné údaje, které zahrnují:

 • Hodnocení v průběhu času: Výběrem filtru Denní, Týdenní nebo Měsíční zobrazíte souhrn hodnocení aplikace. Chcete-li zobrazit kumulativní hodnocení aplikace, zvolte filtr Hodnocení za celou dobu existence.
 • Přehled hodnocení: Umožňuje sledovat úspěšnost aplikace podle země/oblasti, jazyka, zařízení, vydané verze, verze systému Android a operátora.

Porovnání hodnocení se srovnávacími aplikacemi 

V horní části stránky Hodnocení na kartě Hodnocení oproti podobným vyberte Upravit srovnávací skupinu a vytvořte vlastní srovnávací skupinu. Po vytvoření vlastní srovnávací skupiny můžete sledovat, jak si vaše aplikace vede v porovnání s ostatními aplikacemi na Google Play, které vyberete.

Na stránce Hodnocení aplikace a na libovolné kartě Přehled hodnocení můžete sledovat, jak si hodnocení aplikace vedou v porovnání s jednou z aplikací z vlastní srovnávací skupiny. Stačí umístit ukazatel myši nad některou z ikon aplikací zobrazených na kartě Hodnocení oproti podobným.

Přehled hodnocení

Kromě dat týkajících se aplikace můžete na libovolné kartě Přehled hodnocení kliknutím na Průzkum zobrazit, jak si vaše aplikace vede ve srovnání s ostatními aplikacemi na Google Play.

 • Průměrné hodnocení: Hodnocení vaší aplikace za vybrané časové období, počet hodnocení a typ přehledu.
 • Počet hodnocení: Počet hodnocení vaší aplikace odeslaných za vybrané časové období a typ přehledu.
 • Podíl hodnocení: Srovnání počtu hodnocení na řádek s celkovým hodnocením vaší aplikace.
 • Medián podobných aplikací: Průměrné hodnocení aplikací ze stejné kategorie na Google Play.
 • Oproti mediánu podobných aplikací: Srovnání hodnocení vaší aplikace s aplikacemi ze stejné kategorie na Google Play. Například pokud vaše aplikace má hodnocení 3,9 a rozdíl srovnání je +1,2, znamená to, že podobné aplikace mají hodnocení 2,7.
Pomocí aplikace Play Console

Při prohlížení dat hodnocení pomocí aplikace Play Console se zobrazí průměrné hodnocení aplikace na Google Play, údaje o tom, jak aplikaci hodnotili jednotliví uživatelé, a jak si vaše aplikace vedla v týdenních a měsíčních časových obdobích.

 1. Spusťte aplikaci Play Console Aplikace Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. Přejděte dolů a klepněte na kartu Hodnocení. Chcete-li změnit období, klepněte na šipku dolů Rozbalovací šipka.

Procházení recenzí

Pomocí webu Play Console

Zobrazení recenzí aplikací v produkční verzi

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Recenze (Hodnocení a recenze > Recenze).
 2. Rozhodněte, jakým způsobem recenze chcete procházet.
  • Filtrování: Chcete-li zobrazené recenze omezit na základě hodnocení hvězdičkami, data, jazyka, stavu odpovědi, verze aplikace, zařízení nebo jiných kritérií, vyberte si z dostupných filtrů.
  • Řazení: Chcete-li recenze seřadit podle hodnocení, data nebo užitečnosti, vyberte příslušnou možnost v rozbalovací nabídce Seřadit podle.
  • Hledání: Chcete-li v recenzích vyhledat konkrétní slova, použijte vyhledávací pole.

Zobrazení zpětné vazby k testování

Pokud máte aplikaci v programu testování, můžete zpětnou vazbu od uživatelů zobrazovat a odpovídat na ni pomocí služby Play Console. Zpětnou vazbu uživatelů k beta verzi vidíte pouze vy a na Google Play není dostupná.

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Zpětná vazba k testování (Hodnocení a recenze > Zpětná vazba k testování).
 2. Vyberte, jak chcete zpětnou vazbou procházet.
  • Filtrování: Chcete-li zobrazenou zpětnou vazbu omezit na základě data, jazyka, stavu odpovědi, verze aplikace, zařízení nebo jiných kritérií, vyberte si z dostupných filtrů.
  • Hledání: Chcete-li ve zpětné vazbě vyhledat konkrétní slova, použijte vyhledávací pole.
Pomocí aplikace Play Console
 1. Spusťte aplikaci Play Console Aplikace Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. Přejděte dolů ke kartě Nejnovější recenze.
 4. Chcete-li recenze filtrovat podle jazyka, verze aplikace, data nebo hodnocení hvězdičkami, klepněte na Zobrazit další recenze a poté na ikonu filtrování Ikona filtru. Vyberte požadovaná kritéria a klepněte na Použít filtr.
Formát recenze

Recenze jsou automaticky přeloženy do jazyka, ve kterém používáte službu Play Console. Chcete-li recenzi zobrazit v původním jazyce, postupujte takto:

 • Na webu Play Console: Vedle přeložené recenze klikněte na Zobrazit původní recenzi.
 • Pomocí aplikace Play Console: Vedle přeložené recenze klepněte na šipku dolů Rozbalovací šipka.

U každé recenze jsou uvedeny tyto informace o uživateli:

 • hodnocení aplikace hvězdičkami,
 • uživatelské jméno,
 • časové razítko.

Některé recenze obsahují také následující informace:

 • název recenze (tučným písmem),
 • podrobnosti o verzi zařízení a aplikace (například údaje o výrobci, velikosti obrazovky, operačním systému, kódu verze a jazyku),
 • hlasování o užitečnosti od ostatních uživatelů,
 • historii vašich odpovědí a změn, které uživatel po vaší odpovědi v recenzi provedl. (Chcete-li zobrazit všechny odpovědi samostatně, v horní části recenze klikněte na Skrýt historii.)

Poznámka: Hodnocení a recenze zahrnují různé verze stejného balíčku. Když publikujete novou verzi aplikace, budou se u ní zobrazovat i hodnocení předchozích verzí.

Analýza recenzí

Abyste se mohli zaměřit na nejužitečnější vylepšení své aplikace nebo hry, můžete zobrazit nejčastější trendy a problémy, které uživatelé zmiňují v recenzích aplikace. Tipy k analýze recenzí naleznete na webu Android Developers.

Chcete-li zobrazit nejčastější trendy a problémy své aplikace, otevřete Play Console a přejděte na stránku Analýza recenzí.

Následující funkce jsou dostupné ve webové verzi služby Play Console.

Výběr z recenzí: Zobrazení populárních témat v recenzích aplikace

V sekci Výběr se zobrazují výrazy a citace, které se často objevují v recenzích napsaných v angličtině. Sekce se pravidelně aktualizuje, abyste vždy měli aktuální informace o nejnovějších zkušenostech uživatelů s vaší aplikací.

Obsah výběru a filtry vybíráme pomocí inteligentních algoritmů s funkcí učení, abychom zajistili, že se vám budou zobrazovat pouze nejrelevantnější recenze.

 • Aby bylo možné výběry sestavit, musí existovat dostatečný počet podobných recenzí zabývajících se stejnou problematikou nebo tématem.
 • Uživatelům se výběr recenzí aplikace zobrazuje v záznamu aplikace v Obchodu Play.
Srovnávací hodnoty a témata: Zobrazení vlivu různých témat na hodnocení aplikace

V sekci Srovnávací hodnoty a témata můžete sledovat, jak uživatelé hodnotí vaši aplikaci ve vztahu ke konkrétním kategoriím. Tyto informace vám pomohou zjistit, jak si vaše aplikace vede v recenzích. Vliv jednotlivých témat na celkové hodnocení aplikace je analyzován ve dvou přehledech, pomocí srovnávacích hodnot a podle témat.

Veškerá data dostupná v sekci Srovnávací hodnoty a témata jsou viditelná pouze ve službě Play Console a pro uživatele viditelná nejsou.

Typy přehledů

 • Porovnání: V sekci porovnání můžete sledovat, jak uživatelé vaši aplikaci hodnotí v rámci pevně daných kategorií používaných k měření všech aplikací ve stejné kategorii na Google Play (například Zdraví a fitness nebo Životní styl). Přehled Porovnání je k dispozici pro recenze napsané v angličtině.
 • Témata: V sekci témat můžete sledovat dynamický seznam výrazů, které uživatelé často používají v recenzích vaší aplikace. Přehled Témata je k dispozici pro recenze odeslané ze zařízení, ve kterých je nastavena angličtina, hindština, italština, japonština, korejština, němčina, portugalština nebo španělština.

Datové body aplikace

Vpravo nahoře vedle sekce Srovnávací hodnoty a témata můžete změnit období přehledu. Výsledky můžete filtrovat také podle artefaktů. Při prohlížení dat můžete sledovat následující informace:

 • Běžné téma: Pevně definovaná sada témat relevantních pro většinu aplikací ve stejné kategorii Google Play. Mezi běžná témata patří:
  • Vzhled: Recenze, ve kterých je zmíněna vizuální podoba aplikace (například obsahují výrazy „grafika“, „krásná hra“, „vypadá skvěle“ apod.).
  • Ochrana soukromí: Recenze, které zmiňují možnost ovládat shromažďované informace.
  • Profil: Recenze, ve kterých jsou zmíněny funkce přihlašování (například obsahují výrazy „přihlášení“, „nelze se odhlásit“, „registrace“ apod.).
  • Využití zdrojů: Recenze, ve kterých je zmíněn vliv aplikace na využití hardwarových zdrojů (například obsahují výrazy „baterie“, „paměť“, „data“ apod.).
  • Rychlost: Recenze, ve kterých je zmíněn výkon aplikace (například obsahují výrazy „prodlevy“, „pomalá“, „rychlá“ apod.).
  • Stabilita: Recenze, ve kterých jsou zmíněny chyby aplikace (například obsahují výrazy „selhání“, „chyba“, „zaseknutí“ apod.).
  • Odinstalace: Recenze, ve kterých jsou zmíněny důvody k odinstalaci aplikace (například obsahují výrazy „odinstalovat“, „odinstalování“, „odinstalováno“ apod.).
  • Aktualizace: Recenze, ve kterých je zmíněna nejnovější verze aplikace (například obsahují výrazy „verze“, „aktualizace“ apod.).
  • Použitelnost: Recenze, ve kterých je zmíněna spokojenost uživatelů s bezproblémovým používáním aplikace (například obsahují výrazy „snadno použitelná“, „obtížná navigace“, „uživatelsky přívětivá“ apod.).
 • Téma: Dynamická sada nejčastějších témat recenzí vaší aplikace.
 • Průměrné hodnocení: Nejzápornější recenze se zobrazují červeně s hodnocením 1. Nejkladnější recenze se zobrazují zeleně s hodnocením 5.
 • Počet recenzí: Počet recenzí přidružených k danému tématu. Spojnicový graf zobrazuje změny počtu recenzí ve vybraném časovém období.
 • Vliv na hodnocení: Všechny červené pruhy hodnocení zhoršují a zelené je zlepšují. Šířka barevného pruhu znázorňuje, do jaké míry dané téma ovlivňuje celkové hodnocení.

Srovnání s ostatními aplikacemi

Kromě dat týkajících se samotné aplikace srovnání zahrnuje také hodnoty, které znázorňují, jak si aplikace vede ve srovnání s jinými aplikacemi v dané kategorii Google Play.

 • Hodnocení ve srovnání s jinými aplikacemi: Znázorňuje srovnání hodnocení aplikace s hodnocením jiných aplikací ve stejné kategorii Google Play. Pokud má například aplikace hodnocení vzhledu 3,9 a rozdíl srovnání je +1,2, znamená to, že podobné aplikace mají průměrné hodnocení vzhledu 2,7.
 • Počet recenzí ve srovnání s jinými aplikacemi: Znázorňuje srovnání počtu recenzí aplikace s počtem recenzí jiných aplikací ve stejné kategorii Google Play podle zmíněných témat. Pokud má aplikace například 1000 recenzí zmiňujících stabilitu s rozdílem počtu 0,5×, znamená to, že podobné aplikace mají průměrně 2000 recenzí zmiňujících toto téma.
Aktualizovaná hodnocení: Jak uživatelé v průběhu času mění hodnocení a recenze

V sekci Aktualizovaná hodnocení uvidíte, jak uživatelé v průběhu vybraného časového období změnili svá hodnocení a recenze.

Typy aktualizací od uživatelů

 • S odpověďmi: V tomto řádku uvidíte údaje související s uživateli, kteří své hodnocení či recenzi aktualizovali poté, obdrželi odpověď na původní recenzi.
 • Bez odpovědí: V tomto řádku uvidíte údaje související s uživateli, kteří své hodnocení či recenzi aktualizovali, aniž by obdrželi odpověď na původní recenzi.

Datové body aplikace

 • Vracející se uživatelé: Počet uživatelů, kteří se vrátili na Google Play za účelem změny původního hodnocení nebo recenze.
 • Aktualizace hodnocení: V sekci o změnách hodnocení bude uvedeno, zda uživatelé po návratu na Google Play své původní hodnocení zvýšili, snížili nebo nechali stejné. Barevné sloupce udávají, jaký vliv na změny hodnocení vaší aplikace mají odpovědi na recenze.
  • Červená: Červená část označuje procento uživatelů, kteří své původní hodnocení snížili.
  • Šedá: Šedá část označuje procento uživatelů, kteří své původní hodnocení nezměnili.
  • Zelená: Zelená část označuje procento uživatelů, kteří své původní hodnocení zvýšili.
 • Průměrná změna hodnocení: Průměrná změna hodnocení aplikace od vracejících se uživatelů.

Odpovídání na recenze

Chcete-li odpovídat na recenze ze služby Play Console, zkontrolujte, zda máte oprávnění k odpovídání na recenze. U každé uživatelské recenze vaší aplikace můžete zadat jednu veřejnou odpověď. Svou odpověď na recenzi můžete kdykoli upravit.

Když zadáte odpověď na recenzi, její autor dostane oznámení push a e‑mail.

V e‑mailu budou uvedeny následující informace:

 • název aplikace,
 • datum recenze od uživatele,
 • hodnocení a text recenze od uživatele,
 • vaše odpověď,
 • odkaz na možnost kontaktovat vás e‑mailem (použit je kontaktní e‑mail uvedený na stránce záznamu v obchodu pro vaši aplikaci).

Doporučené postupy při interakci s uživateli prostřednictvím recenzí naleznete na webu Android Developers.

Pomocí webu Play Console

Když odpovídáte na recenzi, můžete napsat vlastní odpověď nebo vybrat navrhovanou odpověď, která vyhází z recenze uživatele. Pokud se rozhodnete použít navrhovanou odpověď, můžete ji před zveřejněním upravit.

Navrhované odpovědi jsou k dispozici pouze u nejnovějších recenzí napsaných v angličtině a pro vývojáře, kteří konzoli Play Console zobrazují v angličtině. U recenzí, na které jste již odpověděli, navrhované odpovědi k dispozici nejsou.

Postup zadání odpovědi na recenzi:

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Recenze (Hodnocení a recenze > Recenze).
 2. Pod recenzí do pole Vaše odpověď zadejte svou odpověď nebo vyberte navrhovanou odpověď.
  • Pokud vyberete navrhovanou odpověď a ještě jste nepřidali kontaktní údaje, které budou v navrhovaných odpovědích použity, zadejte telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo web.
 3. Vyberte Zveřejnit odpověď.

Poznámka: Kontaktní údaje použité v navrhovaných odpovědích můžete aktualizovat na stránce Podrobnosti o účtu.

Pomocí aplikace Play Console
 1. Spusťte aplikaci Play Console Aplikace Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. Přejděte dolů ke kartě Nejnovější recenze a klepněte na konkrétní recenzi.
 4. Klepněte na Odpovědět a zadejte text.
 5. Klepnutím na ikonu šipky Šipka Odpovědět odpověď publikujte.
Pomocí rozhraní Reply to Reviews API

Rozhraní Reply to Reviews API umožňuje načítat recenze a odpovídat na ně pomocí služeb třetích stran, jako jsou například služby ZendeskConversocial, a také vytvářet vlastní integrace.

S ohledem na potřeby ostatních vývojářů uplatňuje rozhraní Reply to Reviews API několik kvót. Chcete-li požádat o zvýšení kvóty rozhraní API, vyplňte tento formulář.

Další informace naleznete na webových stránkách Google Developers.

Zásady komentářů

Zásady pro přidávání komentářů vývojářů

Funkce veřejné odpovědi vývojáře má pomoci řešit problémy s aplikací a navazovat vztahy s uživateli. Používání služby Google Play se řídí obchodními a programovými zásadami služby Google Play.

Při přidávání komentářů k recenzím uživatelů se prosím řiďte těmito zásadami:

 • Pište srozumitelně a k věci: Odpovědi by měly řešit komentář uživatele a být jasné, hodnotné a pravdivé. V textu odpovědi se komentář uživatele pokuste vyřešit.
 • Buďte milí: Jedná se o vaše uživatele a vy jim chcete pomoci s řešením, nikoli je odradit. Nezveřejňujte obsah, který je urážlivý či nesnášenlivý nebo ohrožuje či obtěžuje ostatní uživatele. V odpovědích se také nezabývejte nevhodnými komentáři uživatelů. Místo toho si přečtěte naše pravidla přidávání příspěvků pro uživatele a informace o tom, jak nahlásit nevhodné komentáře. Zásady přidávání příspěvků je nutné dodržet bez ohledu na povahu zprávy, na kterou odpovídáte.
 • Nic nenabízejte ani nepropagujte: Nabídky ani propagace uživatelům žádným způsobem nepomohou.
 • Vyjadřujte se slušně: Nezveřejňujte obsah, který je sexuálně explicitní nebo zahrnuje vulgární výrazy.

Použití této funkce je privilegium, nikoli právo. V souladu s podmínkami služby Google Play může nedodržení výše uvedených pokynů nebo jakýchkoli dalších podmínek služby Google Play vést k pozastavení aplikace nebo účtu vývojáře Google Play.

Nahlášení nevhodných recenzí a komentářů

Pokud si všimnete recenze nebo komentáře, který není v souladu s našimi zásadami pro přidávání komentářů, můžete nahlásit nevhodné recenze.

Registrace k odběru oznámení o recenzích

nastavení předvoleb e‑mailu se můžete přihlásit k odběru e‑mailových oznámení o nových recenzích, aktualizacích stávajících recenzí nebo nové zpětné vazbě k testování.

Další informace o e‑mailových oznámeních naleznete v sekci Správa informací o účtu vývojáře.

Stažení přehledů z úložiště Google Cloud Storage

Přehledy z úložiště Google Cloud Storage si můžete zobrazit a stáhnout jako soubory CSV. Přehledy se generují každý den a akumulují se v měsíčních souborech CSV.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory