Tìm hiểu về phương thức thanh toán do người dùng chọn trên Google Play

Lưu ý quan trọng: Bạn bắt buộc phải dùng API hệ thống thanh toán thay thế để có thể cung cấp hệ thống thanh toán thay thế cho người dùng ở những thị trường đủ điều kiện trước thời hạn di chuyển nêu dưới đây.

Năm ngoái, chúng tôi bắt đầu khám phá các phương thức thanh toán mở rộng trên Google Play thông qua chương trình thí điểm về phương thức thanh toán do người dùng chọn. Chương trình này cho phép các nhà phát triển đủ điều kiện cung cấp thêm một hệ thống thanh toán bên cạnh hệ thống thanh toán của Google Play cho người dùng ở một số thị trường chọn lọc. Chương trình thí điểm này giúp chúng tôi thu thập thông tin chi tiết từ nhà phát triển và người dùng về những vấn đề phức tạp liên quan đến việc hỗ trợ phương thức thanh toán do người dùng chọn ở các thị trường trên khắp thế giới.

Trong quá trình tiếp tục mở rộng và phát triển chương trình thí điểm này, chúng tôi bắt đầu cung cấp cho nhà phát triển một số chương trình nhằm kích hoạt hệ thống thanh toán thay thế và trao quyền lựa chọn cho người dùng. Mỗi chương trình có các tiêu chí cụ thể dựa trên yêu cầu theo khu vực. Dưới đây là hướng dẫn để xác định (những) chương trình mà bạn có thể đăng ký dựa trên khu vực mà bạn muốn cung cấp phương thức thanh toán do người dùng chọn.

Ví dụ minh hoạ trải nghiệm người dùng đối với phương thức thanh toán do người dùng chọn

Ví dụ minh hoạ trải nghiệm người dùng đối với phương thức thanh toán do người dùng chọn

Khám phá (các) chương trình về phương thức thanh toán do người dùng chọn

Hãy khám phá các chương trình dưới đây (còn tuỳ theo yêu cầu và phạm vi áp dụng theo khu vực). Bạn có thể đăng ký cho ứng dụng của mình tham gia nhiều chương trình. Nếu một khu vực có nhiều chương trình để lựa chọn, thì bạn chỉ có thể đăng ký ứng dụng cho một chương trình ở mỗi khu vực tại mỗi thời điểm. Ứng dụng của bạn có thể chuyển đổi giữa các chương trình nếu cần. Tuy nhiên, bạn phải gửi lại ứng dụng qua một biểu mẫu khai báo mới.

Phương thức thanh toán do người dùng chọn — Hơn 35 quốc gia đủ điều kiện, bao gồm cả Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA)

Dành cho nhà phát triển muốn cung cấp phương thức thanh toán do người dùng chọn cho người dùng ở những khu vực sau:

Úc, Brazil, Indonesia, Nhật Bản, Nam Phi, Hoa Kỳ hoặc EEA (Áo, Bỉ, Bulgaria, Croatia, Cộng hoà Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Ý, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Síp, Romania, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha hoặc Thuỵ Điển)

Tóm tắt chương trình thí điểm:

 • Điều kiện đối với ứng dụng:
  • Một ứng dụng hoặc trò chơi trên bất kỳ kiểu dáng nào, có cung cấp phương thức thanh toán do người dùng chọn cho người dùng tại Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA); hoặc
  • Ứng dụng không phải trò chơi hoặc ứng dụng dành cho máy tính bảng có người dùng ở mọi khu vực khác được nêu trên.
 • Phí dịch vụ: Giảm 4% đối với giao dịch mà người dùng thanh toán bằng hệ thống thanh toán thay thế.
 • Tình trạng sẵn sàng của API hệ thống thanh toán thay thế: Đã sẵn sàng, nhà phát triển tham gia có thể tự động hoá việc báo cáo giao dịch bằng cách làm theo hướng dẫn tích hợp.
Lưu ý quan trọng: Kể từ ngày 13 tháng 3 năm 2024, nhà phát triển cung cấp hệ thống thanh toán thay thế bắt buộc phải sử dụng API hệ thống thanh toán thay thế. Để bắt đầu, hãy xem thông tin chi tiết có trên trang về thí điểm hoặc trang của chương trình tại EEA cũng như tham khảo hướng dẫn tích hợp API hệ thống thanh toán thay thế.

Để biết toàn bộ thông tin chi tiết về điều kiện, yêu cầu và cách bắt đầu, hãy truy cập trang của chương trình thí điểm.

Lưu ý quan trọng: Nhà phát triển ứng dụng có người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu cũng có thể cung cấp hệ thống thanh toán thay thế mà không cần người dùng phải lựa chọn. Theo đó, nhà phát triển tham gia đủ điều kiện có thể cung cấp một hệ thống thanh toán thay thế độc lập mà không cần phải đồng thời cung cấp cả hệ thống thanh toán của Google Play. Các yêu cầu của chương trình này tại EEA khác với chương trình thí điểm về phương thức thanh toán do người dùng chọn. Xem toàn bộ thông tin chi tiết bằng cách truy cập trang của chương trình dành cho EEA.

Phương thức thanh toán do người dùng chọn — Hàn Quốc

Dành cho nhà phát triển muốn cung cấp phương thức thanh toán do người dùng chọn tại Hàn Quốc.

Tóm tắt chương trình:

 • Điều kiện đối với ứng dụng: Ứng dụng trò chơi và ứng dụng không phải trò chơi, dành cho thiết bị di động hoặc máy tính bảng, có người dùng ở Hàn Quốc.
 • Phí dịch vụ: Giảm 4% đối với giao dịch mà người dùng thanh toán bằng hệ thống thanh toán thay thế.
 • Tình trạng sẵn sàng của API hệ thống thanh toán thay thế: Đã sẵn sàng, nhà phát triển tham gia có thể tự động hoá việc báo cáo giao dịch và lập hoá đơn bằng cách làm theo hướng dẫn tích hợp.
Lưu ý quan trọng: Kể từ ngày 2 tháng 8 năm 2023, nhà phát triển cung cấp hệ thống thanh toán thay thế cho người dùng ở Hàn Quốc bắt buộc phải sử dụng API hệ thống thanh toán thay thế. Để bắt đầu, hãy xem thông tin chi tiết trên trang của chương trình cũng như tham khảo hướng dẫn tích hợp API hệ thống thanh toán thay thế.

Xem toàn bộ thông tin chi tiết về điều kiện, yêu cầu và cách bắt đầu bằng cách truy cập trang của chương trình dành cho phương thức thanh toán do người dùng chọn ở Hàn Quốc.

Phương thức thanh toán do người dùng chọn — Ấn Độ

Dành cho nhà phát triển muốn cung cấp phương thức thanh toán do người dùng chọn tại Ấn Độ.

Tóm tắt chương trình:

 • Điều kiện đối với ứng dụng: Ứng dụng trò chơi và ứng dụng không phải trò chơi, dành cho thiết bị di động hoặc máy tính bảng, có người dùng ở Ấn Độ.
 • Phí dịch vụ: Giảm 4% đối với giao dịch mà người dùng thanh toán bằng hệ thống thanh toán thay thế.
 • Tình trạng sẵn sàng của API hệ thống thanh toán thay thế: Đã sẵn sàng, nhà phát triển tham gia có thể tự động hoá việc báo cáo giao dịch và lập hoá đơn bằng cách làm theo hướng dẫn tích hợp.
Lưu ý quan trọng: Kể từ ngày 13 tháng 3 năm 2024, nhà phát triển cung cấp hệ thống thanh toán thay thế bắt buộc phải sử dụng API hệ thống thanh toán thay thế. Để bắt đầu, hãy xem thông tin chi tiết trên trang của chương trình cũng như tham khảo hướng dẫn tích hợp API hệ thống thanh toán thay thế.

Xem toàn bộ thông tin chi tiết về điều kiện, yêu cầu và cách bắt đầu bằng cách truy cập trang của chương trình dành cho phương thức thanh toán do người dùng chọn ở Ấn Độ.

Những điều cần biết khi bắt đầu tham gia

Để tham gia bất kỳ chương trình nào về phương thức thanh toán do người dùng chọn, bạn đều phải đồng ý với Điều khoản dịch vụ của (các) chương trình tương ứng, cung cấp thông tin có thể xác minh về nhà phát triển và ứng dụng cũng như thông tin liên quan để hoàn tất quy trình tham gia. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết dưới đây.

Bước 1: Xem xét các yêu cầu

Xem xét yêu cầu của từng chương trình trên trang chương trình liên quan để xác định xem (các) ứng dụng của bạn có đáp ứng điều kiện hay không

Bước 2: Gửi biểu mẫu khai báo

Chương trình nào cũng yêu cầu gửi biểu mẫu khai báo để cung cấp thông tin liên quan và xác nhận đồng ý với Điều khoản dịch vụ

Bước 3: Tạo tài khoản và xác nhận

Sau khi xem xét biểu mẫu khai báo mà bạn gửi, nhóm phụ trách giới thiệu của chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email hướng dẫn các bước tiếp theo.

 • Nếu muốn tạo hồ sơ thanh toán, bạn cần cung cấp giấy tờ liên quan của doanh nghiệp
 • Nếu đã có hồ sơ thanh toán đủ điều kiện hoặc sau khi tạo xong hồ sơ, bạn sẽ nhận được thông báo về các bước tiếp theo

Bước 4: Đăng ký (các) ứng dụng của bạn

Bạn phải xác định những ứng dụng và quốc gia mà bạn chọn làm nơi cung cấp phương thức thanh toán do người dùng chọn. Bạn có thể thực hiện việc này thông qua biểu mẫu đăng ký mà nhóm phụ trách giới thiệu của chúng tôi chia sẻ với bạn.

Bước 5: Hoàn tất quy trình chuẩn bị và tham gia chương trình

Sau khi chúng tôi xác nhận rằng ứng dụng của bạn đủ điều kiện tham gia chương trình và bạn đã hoàn tất mọi bước đăng ký cần thiết, bạn sẽ nhận được email của Google Play xác nhận rằng quy trình bắt đầu tham gia của bạn đã hoàn tất. Email này cũng sẽ nêu hướng dẫn về cách triển khai API cũng như cách tuân thủ các yêu cầu của chương trình.

Thời hạn di chuyển sang API hệ thống thanh toán thay thế

Bạn phải sử dụng API hệ thống thanh toán thay thế nếu muốn cung cấp hệ thống thanh toán thay thế cho người dùng ở bất kỳ thị trường nào đủ điều kiện trước thời hạn di chuyển ("Ngày ngừng hoạt động theo cách thủ công"). Để bắt đầu, hãy theo dõi trang của chương trình để tìm hiểu thêm về cách tích hợp với API hệ thống thanh toán thay thế và các yêu cầu về việc di chuyển.

Phương thức thanh toán do người dùng chọn đối với người dùng ở: Ngày bắt đầu dùng được API Ngày ngừng hoạt động theo cách thủ công
Hàn Quốc Ngày 6 tháng 4 năm 2023 Ngày 2 tháng 8 năm 2023
Ấn Độ Ngày 14 tháng 11 năm 2023 Ngày 13 tháng 3 năm 2024
Khu vực kinh tế Châu Âu, Úc, Brazil, Indonesia, Nhật Bản, Nam Phi, Hoa Kỳ Ngày 14 tháng 11 năm 2023 Ngày 13 tháng 3 năm 2024

 

Chỉ dành cho hệ thống thanh toán thay thế (tức là không do người dùng chọn)
đối với người dùng tại:
Ngày bắt đầu dùng được API Ngày ngừng hoạt động theo cách thủ công
Khu vực kinh tế Châu Âu Ngày 14 tháng 11 năm 2023 Ngày 13 tháng 3 năm 2024

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính