ทำความเข้าใจการเรียกเก็บเงินแบบให้ผู้ใช้ตัดสินใจใน Google Play

สำคัญ: คุณต้องใช้ API การเรียกเก็บเงินระบบอื่นเพื่อเสนอระบบการเรียกเก็บเงินระบบอื่นให้แก่ผู้ใช้ในตลาดที่มีสิทธิ์ภายในกำหนดเวลาการย้ายข้อมูลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

เมื่อปีที่แล้ว เราเริ่มสำรวจตัวเลือกการเรียกเก็บเงินอื่นๆ ใน Google Play ผ่านโปรแกรมนำร่องการเรียกเก็บเงินแบบให้ผู้ใช้ตัดสินใจ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักพัฒนาแอปที่มีสิทธิ์สามารถเสนอระบบการเรียกเก็บเงินระบบอื่นควบคู่ไปกับระบบการเรียกเก็บเงินของ Google Play แก่ผู้ใช้ในบางตลาด โปรแกรมนำร่องนี้ช่วยให้เรารวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากนักพัฒนาแอปและผู้ใช้เกี่ยวกับความซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการรองรับการเรียกเก็บเงินแบบให้ผู้ใช้ตัดสินใจในตลาดต่างๆ ทั่วโลก

เมื่อโปรแกรมนำร่องเติบโตและพัฒนาไปเรื่อยๆ เราจึงเริ่มนำเสนอโปรแกรมต่างๆ แก่นักพัฒนาแอปเพื่อให้เปิดใช้ระบบการเรียกเก็บเงินระบบอื่นและให้ผู้ใช้ได้เป็นผู้ตัดสินใจเลือกระบบการเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง แต่ละโปรแกรมมีเกณฑ์การมีสิทธิ์เฉพาะที่ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละภูมิภาค ข้อมูลด้านล่างมีคำแนะนำที่จะช่วยพิจารณาโปรแกรมที่คุณสามารถลงทะเบียนได้โดยอิงตามประเทศที่คุณต้องการนำเสนอการเรียกเก็บเงินแบบให้ผู้ใช้ตัดสินใจ

ภาพตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ของผู้ใช้สำหรับการเรียกเก็บเงินแบบให้ผู้ใช้ตัดสินใจ

ภาพตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ของผู้ใช้สำหรับการเรียกเก็บเงินแบบให้ผู้ใช้ตัดสินใจ

สำรวจโปรแกรมการเรียกเก็บเงินแบบให้ผู้ใช้ตัดสินใจ

สำรวจโปรแกรมต่างๆ ด้านล่าง ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามความพร้อมให้บริการและข้อกำหนดของแต่ละภูมิภาค คุณลงทะเบียนแอปได้มากกว่า 1 โปรแกรม หากภูมิภาคหนึ่งมีหลายโปรแกรมให้เลือก คุณจะลงทะเบียนแอปได้ทีละ 1 โปรแกรมต่อภูมิภาคเท่านั้น แอปอาจสลับไปมาระหว่างโปรแกรมต่างๆ ได้หากจำเป็น แต่ต้องส่งแอปอีกครั้งผ่านแบบฟอร์มประกาศใหม่

การเรียกเก็บเงินแบบให้ผู้ใช้ตัดสินใจ - ประเทศที่มีสิทธิ์มากกว่า 35 ประเทศ รวมถึงเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)

สำหรับนักพัฒนาแอปที่สนใจนำเสนอการเรียกเก็บเงินแบบให้ผู้ใช้ตัดสินใจให้แก่ผู้ใช้ในประเทศต่อไปนี้

ญี่ปุ่น บราซิล สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย แอฟริกาใต้ หรือ EEA (กรีซ โครเอเชีย ไซปรัส เดนมาร์ก นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ บัลแกเรีย เบลเยียม โปรตุเกส โปแลนด์ ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ มอลตา เยอรมนี โรมาเนีย ลักเซมเบิร์ก ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย สเปน สโลวาเกีย สโลวีเนีย สวีเดน สาธารณรัฐเช็ก ออสเตรีย อิตาลี เอสโตเนีย ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ หรือฮังการี)

ข้อมูลสรุปของการนำร่อง

 • การมีสิทธิ์ของแอป
  • แอปหรือเกมในทุกรูปแบบที่เสนอการเรียกเก็บเงินแบบให้ผู้ใช้ตัดสินใจแก่ผู้ใช้ใน EEA หรือ
  • แอปที่ไม่ใช่แอปเกมบนมือถือหรือแท็บเล็ตซึ่งมีผู้ใช้ในประเทศอื่นๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ข้างต้น
 • ค่าบริการ: ลดลง 4% สำหรับธุรกรรมที่ผู้ใช้ชำระเงินด้วยระบบการเรียกเก็บเงินระบบอื่น
 • API การเรียกเก็บเงินระบบอื่นพร้อมใช้งานหรือไม่: ใช่ นักพัฒนาแอปที่เข้าร่วมสามารถสร้างรายงานธุรกรรมได้อัตโนมัติโดยทำตามคู่มือการผสานรวม
สำคัญ: ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2024 เป็นต้นไป นักพัฒนาแอปที่เสนอการเรียกเก็บเงินระบบอื่นต้องใช้ API การเรียกเก็บเงินระบบอื่น ดูรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน้านำร่องหรือหน้าโปรแกรม EEA และไปที่คู่มือการผสานรวม API การเรียกเก็บเงินระบบอื่นเพื่อเริ่มต้นใช้งาน

ดูรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการมีสิทธิ์ ข้อกำหนด และวิธีเริ่มต้นใช้งานได้โดยไปที่หน้าโปรแกรมนำร่อง

หมายเหตุสำคัญ: นักพัฒนาแอปที่มีผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรปยังมีตัวเลือกในการเสนอระบบการเรียกเก็บเงินระบบอื่นแบบไม่มีตัวเลือกให้ผู้ใช้ด้วย ซึ่งหมายความว่านักพัฒนาแอปที่เข้าร่วมที่มีสิทธิ์ที่จะเสนอระบบการเรียกเก็บเงินระบบอื่นแบบสแตนด์อโลนได้โดยไม่ต้องเสนอระบบการเรียกเก็บเงินของ Google Play ควบคู่กันไปด้วย ข้อกำหนดสำหรับโปรแกรม EEA นี้แตกต่างจากโปรแกรมนำร่องการเรียกเก็บเงินแบบให้ผู้ใช้ตัดสินใจ ดูรายละเอียดทั้งหมดได้โดยไปที่หน้าโปรแกรม EEA

การเรียกเก็บเงินแบบให้ผู้ใช้ตัดสินใจ — เกาหลีใต้

สำหรับนักพัฒนาแอปที่สนใจเสนอการเรียกเก็บเงินแบบให้ผู้ใช้ตัดสินใจแก่ผู้ใช้ในเกาหลีใต้

ข้อมูลสรุปของโปรแกรม

 • การมีสิทธิ์ของแอป: แอปเล่นเกมและแอปที่ไม่ใช่แอปเล่นเกมบนมือถือหรือแท็บเล็ตซึ่งมีผู้ใช้ในเกาหลีใต้
 • ค่าบริการ: ลดลง 4% สำหรับธุรกรรมที่ผู้ใช้ชำระเงินด้วยระบบการเรียกเก็บเงินระบบอื่น
 • API การเรียกเก็บเงินระบบอื่นพร้อมใช้งานหรือไม่: ใช่ นักพัฒนาแอปที่เข้าร่วมสามารถสร้างรายงานธุรกรรมได้อัตโนมัติโดยทำตามคู่มือการผสานรวม
สำคัญ: ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2023 เป็นต้นไป นักพัฒนาแอปที่เสนอการเรียกเก็บเงินระบบอื่นให้แก่ผู้ใช้ในเกาหลีใต้ต้องใช้ API การเรียกเก็บเงินระบบอื่น ดูรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน้าโปรแกรมและไปที่คู่มือการผสานรวม API การเรียกเก็บเงินระบบอื่นเพื่อเริ่มต้นใช้งาน

ดูรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการมีสิทธิ์ ข้อกำหนด และวิธีเริ่มต้นใช้งานได้โดยไปที่หน้าโปรแกรมสำหรับการเรียกเก็บเงินแบบให้ผู้ใช้ตัดสินใจในเกาหลีใต้

การเรียกเก็บเงินแบบให้ผู้ใช้ตัดสินใจ — อินเดีย

สำหรับนักพัฒนาแอปที่สนใจเสนอการเรียกเก็บเงินแบบให้ผู้ใช้ตัดสินใจให้แก่ผู้ใช้ในอินเดีย

ข้อมูลสรุปของโปรแกรม

 • การมีสิทธิ์ของแอป: แอปเล่นเกมและแอปที่ไม่ใช่แอปเล่นเกมบนมือถือหรือแท็บเล็ตซึ่งมีผู้ใช้ในอินเดีย
 • ค่าบริการ: ลดลง 4% สำหรับธุรกรรมที่ผู้ใช้ชำระเงินด้วยระบบการเรียกเก็บเงินระบบอื่น
 • API การเรียกเก็บเงินระบบอื่นพร้อมใช้งานหรือไม่: ใช่ นักพัฒนาแอปที่เข้าร่วมสามารถสร้างรายงานธุรกรรมได้อัตโนมัติโดยทำตามคู่มือการผสานรวม
สำคัญ: ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2024 เป็นต้นไป นักพัฒนาแอปที่เสนอการเรียกเก็บเงินระบบอื่นต้องใช้ API การเรียกเก็บเงินระบบอื่น ดูรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน้าโปรแกรมและไปที่คู่มือการผสานรวม API การเรียกเก็บเงินระบบอื่นเพื่อเริ่มต้นใช้งาน

ดูรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการมีสิทธิ์ ข้อกำหนด และวิธีเริ่มต้นใช้งานได้โดยไปที่หน้าโปรแกรมสำหรับการเรียกเก็บเงินแบบให้ผู้ใช้ตัดสินใจในอินเดีย

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเริ่มต้นใช้งาน

ในการเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมการเรียกเก็บเงินแบบให้ผู้ใช้ตัดสินใจ คุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลนักพัฒนาแอปและข้อมูลแอปที่ตรวจสอบได้ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเริ่มต้นใช้งานเสร็จสมบูรณ์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 1: อ่านข้อกำหนด

อ่านข้อกำหนดของแต่ละโปรแกรมในหน้าโปรแกรมที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่าแอปของคุณเป็นไปตามเกณฑ์การมีสิทธิ์หรือไม่

ขั้นตอนที่ 2: ส่งแบบฟอร์มประกาศ

แต่ละโปรแกรมจะกำหนดให้ส่งแบบฟอร์มประกาศเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 3: การสร้างบัญชีและการยืนยัน

หลังจากตรวจสอบการส่งแบบฟอร์มประกาศแล้ว ทีมเตรียมความพร้อมผู้ใช้งานใหม่จะส่งอีเมลแจ้งขั้นตอนถัดไปให้คุณ

 • หากต้องการสร้างโปรไฟล์การชำระเงิน คุณจะต้องให้เอกสารประกอบทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีโปรไฟล์การชำระเงินที่มีสิทธิ์อยู่แล้วหรือหลังจากที่สร้างโปรไฟล์แล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 4: ลงทะเบียนแอป

คุณจะต้องระบุแอปและประเทศที่คุณจะนำเสนอการเรียกเก็บเงินแบบให้ผู้ใช้ตัดสินใจ ซึ่งทำได้ผ่านแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ทีมเตรียมความพร้อมผู้ใช้งานใหม่จะแชร์กับคุณ

ขั้นตอนที่ 5: การเริ่มต้นใช้งานให้เสร็จสมบูรณ์และการเข้าร่วมโปรแกรม

เมื่อเรายืนยันแล้วว่าแอปของคุณมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าว และคุณได้ดำเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว คุณจะได้รับอีเมลจาก Google Play เพื่อยืนยันว่าการเริ่มต้นใช้งานเสร็จสมบูรณ์แล้ว อีเมลนี้ยังมีวิธีการติดตั้งใช้งาน API และวิธีปฏิบัติตามข้อกำหนดของโปรแกรมด้วย

กำหนดเวลาการย้ายข้อมูล API การเรียกเก็บเงินระบบอื่น

คุณต้องใช้ API การเรียกเก็บเงินระบบอื่นเพื่อเสนอระบบการเรียกเก็บเงินระบบอื่นให้แก่ผู้ใช้ในตลาดที่มีสิทธิ์ภายในกำหนดเวลาการย้ายข้อมูล ("วันที่หยุดให้บริการด้วยตนเอง") หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน ให้ไปที่หน้าโปรแกรมเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผสานรวมกับ API การเรียกเก็บเงินระบบอื่นและข้อกำหนดการย้ายข้อมูล

การเรียกเก็บเงินแบบให้ผู้ใช้ตัดสินใจสำหรับผู้ใช้ในประเทศต่อไปนี้ วันที่ API พร้อมใช้งาน วันที่หยุดให้บริการด้วยตนเอง
เกาหลีใต้ 6 เมษายน 2023 2 สิงหาคม 2023
อินเดีย 14 พฤศจิกายน 2023 13 มีนาคม 2024
เขตเศรษฐกิจยุโรป ญี่ปุ่น บราซิล สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย แอฟริกาใต้ 14 พฤศจิกายน 2023 13 มีนาคม 2024

 

การเรียกเก็บเงินระบบอื่นเท่านั้น (กล่าวคือ แบบไม่ให้ผู้ใช้ตัดสินใจ)
สำหรับผู้ใช้ในประเทศต่อไปนี้
วันที่ API พร้อมใช้งาน วันที่หยุดให้บริการด้วยตนเอง
เขตเศรษฐกิจยุโรป 14 พฤศจิกายน 2023 13 มีนาคม 2024

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก