Запознаване с избираемото от потребителите таксуване в Google Play

Важно: За да предлагате система за алтернативно таксуване на потребителите в отговарящите на условията пазари, трябва да преминете към API за алтернативно таксуване преди посочения по-долу краен срок за мигриране.

Миналата година започнахме да проучваме разширени опции за таксуване в Google Play с пилотната ни програма за избираемо от потребителите таксуване, която дава възможност на отговарящите на условията програмисти да предлагат на потребителите си в избрани пазари допълнителна система за таксуване наред с тази на Google Play. Тази пилотна програма ни дава възможност да събираме от програмистите и потребителите статистически данни за сложността на поддръжката на избираемото от потребителите таксуване в пазари по целия свят.

Тъй като пилотната ни програма продължава да се разширява и развива, започнахме да предлагаме на програмистите няколко програми, с които да активират система за алтернативно таксуване и да предоставят избора на потребителите. За всяка програма има конкретни критерии за участие въз основа на регионалните изисквания. По-долу са предоставени насоки как да определите в кои програми може да се регистрирате в зависимост от местоположението, за което искате да предлагате избираемо от потребителите таксуване.

Илюстративен пример за практическата работа на потребителите с избираемото от потребителите таксуване

Илюстративен пример за практическата работа на потребителите с избираемото от потребителите таксуване

Разгледайте програмите ни за избираемо от потребителите таксуване

Разгледайте програмите по-долу, които варират в зависимост от регионалната наличност и изисквания. Може да регистрирате приложението си в повече от една програма. Ако в даден регион има няколко опции за програма, приложението ви не може да бъде регистрирано едновременно в повече от една от тях. Ако е необходимо, може да превключвате между програмите, но трябва да изпратите приложението си отново чрез нов формуляр за деклариране.

Избираемо от потребителите таксуване – над 35 отговарящи на условията държави, включително Европейското икономическо пространство (ЕИП)

За програмисти, които се интересуват от предлагане на избираемо от потребителите таксуване в следните местоположения:

Австралия, Бразилия, Индонезия, САЩ, Южна Африка, Япония или ЕИП (Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чешка република или Швеция)

Обобщена информация за пилотната програма:

 • Условия за приложенията: неигрови приложения за мобилни устройства или таблети с потребители в горепосочените местоположения.
 • Такса за обслужване: намалена с 4% за транзакции, при които потребителите плащат със система за алтернативно таксуване.
 • Готовност за прилагане на API за алтернативно таксуване: да, участващите програмисти могат да автоматизират отчитането на транзакциите и фактурирането, като следват ръководството за интегриране.
Важно: От 13 март 2024 г. програмистите, които предлагат алтернативно таксуване, трябва да използват съответните API за целта. За да започнете, вижте подробностите, посочени на страницата на пилотната програма или на страницата на програмата в ЕИП, и разгледайте ръководството ни за интегриране на API за алтернативно таксуване.

Научете всички подробности за условията, изискванията и това как да започнете, като посетите страницата на пилотната програма.

Важна забележка: Програмистите с потребители в Европейското икономическо пространство също така имат възможност да предлагат система за алтернативно таксуване без възможност за избор от страна на потребителите. Това означава, че отговарящите на условията участващи програмисти могат да предлагат самостоятелна система за алтернативно таксуване, без да предлагат и системата на Google Play за таксуване. Изискванията за тази програма в ЕИП се различават от тези за пилотната програма за избираемо от потребителите таксуване. Научете всички подробности, като посетите страницата на програмата в ЕИП.

Избираемо от потребителите таксуване – Южна Корея

За програмисти, които се интересуват от предлагане на избираемо от потребителите таксуване в Южна Корея.

Обобщена информация за програмата:

 • Условия за приложенията: игрови и неигрови приложения за мобилни устройства или таблети с потребители в Южна Корея.
 • Такса за обслужване: намалена с 4% за транзакции, при които потребителите плащат със система за алтернативно таксуване.
 • Готовност за прилагане на API за алтернативно таксуване: да, участващите програмисти могат да автоматизират отчитането на транзакциите и фактурирането, като следват ръководството за интегриране.
Важно: От 2 август 2023 г. програмистите, които предлагат алтернативно таксуване на потребителите в Корея, трябва да използват съответните API за целта. За да започнете, вижте подробностите, посочени на страницата на програмата, и разгледайте ръководството ни за интегриране на API за алтернативно таксуване.

Научете всички подробности за условията, изискванията и това как да започнете, като посетите страницата на програмата за избираемо от потребителите таксуване в Южна Корея.

Избираемо от потребителите таксуване – Индия

За програмисти, които се интересуват от предлагане на избираемо от потребителите таксуване в Индия.

Обобщена информация за програмата:

 • Условия за приложенията: игрови и неигрови приложения за мобилни устройства или таблети с потребители в Индия.
 • Такса за обслужване: намалена с 4% за транзакции, при които потребителите плащат със система за алтернативно таксуване.
 • Готовност за прилагане на API за алтернативно таксуване: да, участващите програмисти могат да автоматизират отчитането на транзакциите и фактурирането, като следват ръководството за интегриране.
Важно: От 13 март 2024 г. програмистите, които предлагат алтернативно таксуване, трябва да използват съответните API за целта. За да започнете, вижте подробностите, посочени на страницата на програмата, и разгледайте ръководството ни за интегриране на API за алтернативно таксуване.

Научете всички подробности за условията, изискванията и това как да започнете, като посетите страницата на програмата за избираемо от потребителите таксуване в Индия.

Какво да очаквате при включване

За да се включите в която и да е от програмите за избираемо от потребителите таксуване, трябва да приемете Общите условия за приложимите програми, да предоставите информация за програмиста и приложението, която може да бъде проверена, както и съответната информация за завършване на процеса на включване. По-долу са предоставени повече подробности.

Стъпка 1: Преглед на изискванията

Прегледайте изискванията за всяка програма на съответната страница, за да определите дали приложенията ви отговарят на критериите за участие.

Стъпка 2: Изпращане на формуляра за деклариране

Всяка програма изисква изпращането на формуляр за деклариране, с който да предоставите съответната информация и да приемете Общите условия.

Стъпка 3: Създаване и потвърждаване на профил

След като изпратеният от вас формуляр за деклариране бъде прегледан, екипът ни по включването ще ви изпрати имейл относно следващите стъпки.

 • Ако се налага да си създадете потребителски профил за плащания, ще трябва да предоставите съответната бизнес документация.
 • Ако вече имате отговарящ на условията потребителски профил за плащания или след като си създадете такъв, ще получите известие за следващите стъпки.

Стъпка 4: Регистриране на приложенията ви

Ще трябва да посочите приложенията и държавите, в които ще предлагате избираемо от потребителите таксуване. Можете да го направите чрез формуляр за регистрация, който екипът ни по включването ще сподели с вас.

Стъпка 5: Завършване на процеса на включване и участие в програмата

След като потвърдим, че приложението ви отговаря на условията за дадената програма и сте изпълнили всички приложими стъпки за регистрация, ще получите от Google Play имейл с потвърждение, че процесът на включване е завършен. Този имейл ще съдържа и инструкции как да внедрите съответните API и да изпълните изискванията за програмата.

Краен срок за мигриране към API за алтернативно таксуване

За да предлагате система за алтернативно таксуване на потребителите в отговарящите на условията пазари, трябва да преминете към API за алтернативно таксуване преди крайния срок за мигриране („Дата за ръчно оттегляне“). За да започнете, отворете страницата на програмата и научете повече за интегрирането на API за алтернативно таксуване и изискванията за мигриране.

Избираемо от потребителите таксуване за потребителите във: Наличност на API Дата за ръчно оттегляне
Южна Корея 6 април 2023 г. 2 август 2023 г.
Индия 14 ноември 2023 г. 13 март 2024 г.
Австралия, Бразилия, Европейско икономическо пространство, Индонезия, САЩ, Южна Африка и Япония 14 ноември 2023 г. 13 март 2024 г.

 

Само алтернативно таксуване (т.е. без възможност за избор от страна на потребителите)
за потребителите във:
Наличност на API Дата за ръчно оттегляне
Европейско икономическо пространство 14 ноември 2023 г. 13 март 2024 г.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
12254566368456837113
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
92637