Nhắc người dùng cập nhật lên phiên bản ứng dụng mới nhất

Bạn có thể sử dụng công cụ khôi phục của Play Console để nhắc người dùng đang chạy một phiên bản ứng dụng lỗi thời hoặc bị lỗi cập nhật lên phiên bản tương thích mới nhất hiện có. Việc đảm bảo người dùng luôn sử dụng phiên bản ứng dụng mới nhất có thể giúp bạn cải thiện trải nghiệm người dùng và khả năng bảo mật của ứng dụng.
Lưu ý: Bạn cũng có thể dùng Google Play Developer Publishing API để nhắc người dùng cập nhật lên phiên bản ứng dụng mới nhất. API này hỗ trợ cả hai lựa chọn: nhắm đến tất cả các phiên bản của ứng dụng hoặc nhắm đến từng phiên bản.

Tổng quan

Nếu người dùng đang chạy một phiên bản ứng dụng lỗi thời hoặc bị lỗi, bạn có thể sử dụng Play Console để nhắc họ cập nhật. Công cụ khôi phục này có thể đặc biệt hữu ích nếu bạn phát hiện ra sự cố với phiên bản ứng dụng trước đó, chẳng hạn như lỗ hổng bảo mật.

Bạn có thể bắt đầu quá trình này bằng cách chọn phiên bản gói ứng dụng của người dùng mà bạn muốn nâng cấp. Sau đó, bạn có thể chọn tiêu chí nhắm mục tiêu của mình. Bạn có thể nhắm mục tiêu: 

 • tất cả người dùng trên phiên bản ứng dụng đã chọn;
 • theo quốc gia/khu vực; hoặc
 • theo phiên bản Android.

Vào lần tiếp theo người dùng mục tiêu mở ứng dụng của bạn, họ sẽ thấy lời nhắc trên toàn màn hình thông báo rằng ứng dụng cần được cập nhật. Sau đó, người dùng có thể chọn cập nhật ứng dụng hoặc đóng thông báo. Nếu đóng thông báo, người dùng sẽ nhìn thấy hộp thoại nhắc sau mỗi lần khởi động nguội ứng dụng. Còn nếu người dùng chấp nhận, ứng dụng sẽ được cập nhật lên phiên bản tương thích mới nhất hiện có.

Sau đây là ví dụ về hình thức xuất hiện của lời nhắc cập nhật cho người dùng:

Lưu ý: Những hình ảnh này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi

Nhắc người dùng cập nhật

Sau đây là một số điều quan trọng cần lưu ý trước khi bạn bắt đầu nhắc người dùng cập nhật trong Play Console:

 • Trong mọi kênh có chứa phiên bản ứng dụng mà bạn muốn người dùng cập nhật, phải có một phiên bản mới để người dùng chuyển sang.
 • Bạn có thể huỷ hành động khôi phục này bất cứ lúc nào. Việc huỷ cập nhật sẽ chỉ ảnh hưởng đến người dùng chưa cập nhật.
 • Bạn có thể mở rộng tiêu chí nhắm mục tiêu của mình bất cứ lúc nào.

Điều kiện tiên quyết:

Để nhắc người dùng đang chạy một phiên bản lỗi thời hoặc bị lỗi của ứng dụng cập nhật lên phiên bản tương thích mới nhất hiện có.

Cách nhắc người dùng cập nhật:

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Trình khám phá gói ứng dụng (Bản phát hành > Trình khám phá gói ứng dụng).
  • Lưu ý: Bạn cũng có thể bắt đầu quá trình khôi phục trên trang Tổng quan về bản phát hành (Bản phát hành > Tổng quan về các bản phát hành). Trong phần "Bản phát hành mới nhất", hãy nhấp vào mũi tên phải bên cạnh bản phát hành mà bạn muốn người dùng cập nhật. Thao tác này sẽ mở ra trang Thông tin chi tiết về bản phát hành.
 2. Ở trên cùng bên phải trang, hãy nhấp vào Công cụ khôi phục rồi chọn Nhắc người dùng cập nhật trong trình đơn thả xuống.
 3. Trong phần "Chọn một gói", hãy chọn (các) gói ứng dụng mà bạn muốn nhắc người dùng cập nhật.
  • Lưu ý: Một số kênh chứa gói ứng dụng có thể không có bản phát hành mới. Nếu vậy, những kênh này sẽ nằm trong danh sách "Không có sẵn". Bạn có thể nhấp vào một gói ứng dụng trong danh sách ở đây để xem những kênh mà gói ứng dụng đó không có mặt.
 4. Sau khi chọn (các) gói ứng dụng, hãy nhấp vào Tiếp theo.
 5. Không bắt buộc: Bạn có thể nhấp vào Hiện hướng dẫn để mở rộng các bước trên màn hình nhằm kiểm tra lời nhắc.
 6. Chọn tiêu chí nhắm mục tiêu. Bạn có thể nhắm mục tiêu:
  • tất cả người dùng trên phiên bản ứng dụng đã chọn;
  • theo quốc gia/khu vực; hoặc
  • theo phiên bản Android.

Xin lưu ý những điều sau:

 • Nếu chọn mục tiêu theo phiên bản Android, bạn cũng phải chọn những phiên bản Android mà bạn muốn đưa vào (bạn cũng có thể chọn tất cả phiên bản Android).
 • Nếu chọn mục tiêu theo quốc gia/khu vực, bạn cũng phải chọn quốc gia/khu vực mình muốn đưa vào (bạn cũng có thể chọn tất cả quốc gia/khu vực).

Bạn có thể xem số lượng người dùng sẽ nhận lời nhắc cập nhật dựa trên tiêu chí nhắm mục tiêu mà bạn chọn.

 1. Hãy nhấp vào Bắt đầu lời nhắc để bắt đầu nhắc người dùng cập nhật.

Quản lý bản cập nhật

Sau khi nhắc người dùng cập nhật, bạn có thể sử dụng công cụ khôi phục của Play Console để chỉnh sửa cấu hình cập nhật, xem tiến trình cập nhật hoặc huỷ thao tác khôi phục. Nhấp vào một phần dưới đây để mở rộng hoặc thu gọn nội dung tương ứng.

Xem tiến trình khôi phục

Bạn có thể xem tiến trình khôi phục bất cứ lúc nào. Cách xem tiến trình:

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Trình khám phá gói ứng dụng (Bản phát hành > Trình khám phá gói ứng dụng).
 2. Trong bảng danh sách phiên bản ứng dụng, hãy chọn mũi tên phải cho phiên bản bạn muốn xem.
 3. Chọn thẻ Khôi phục.
 4. Xem tiến trình qua thanh "Tiến trình khôi phục". Bạn có thể xem tổng số người dùng cần khôi phục, tỷ lệ phần trăm cập nhật đã hoàn tất và tỷ lệ phần trăm chưa hoàn tất.
Chỉnh sửa nội dung cập nhật

Cách chỉnh sửa một thao tác khôi phục chưa hoàn tất:

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Trình khám phá gói ứng dụng (Bản phát hành > Trình khám phá gói ứng dụng).
 2. Trong bảng danh sách phiên bản ứng dụng, hãy chọn mũi tên phải cho phiên bản bạn muốn xem.
 3. Chọn thẻ Khôi phục.
 4. Nhấp vào Quản lý lời nhắc cập nhật rồi chọn Chỉnh sửa trong trình đơn thả xuống.
 5. Thực hiện những thay đổi cần thiết đối với bản cập nhật của bạn. Bạn có thể điều chỉnh tiêu chí nhắm mục tiêu đã chọn khi tạo lời nhắc cập nhật.
 6. Lưu các thay đổi.

Lưu ý: Việc chỉnh sửa bản cập nhật sẽ chỉ ảnh hưởng đến người dùng chưa cập nhật.

Lưu ý: Công cụ khôi phục hiện không dùng được cho các ứng dụng sử dụng cơ chế Tính minh bạch của mã, tính năng Tự động bảo vệ tính toàn vẹn của Play hoặc tính năng Nâng cấp khoá.
Ngoài ra, sau khi nâng cấp khoá ký, bạn sẽ không thể bắt đầu thao tác khôi phục mới nhưng vẫn có thể chỉnh sửa và huỷ các thao tác hiện có. Chúng tôi đang nỗ lực cung cấp công cụ khôi phục cho những loại ứng dụng như vậy trong tương lai.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính