แจ้งให้ผู้ใช้อัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุด

คุณสามารถใช้เครื่องมือการกู้คืนของ Play Console เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ที่ใช้แอปเวอร์ชันล้าสมัยหรือใช้งานไม่ได้อัปเดตแอปของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดที่เข้ากันได้ การดูแลผู้ใช้ให้ใช้แอปเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้และความปลอดภัยของแอป
เคล็ดลับ: คุณสามารถแจ้งให้ผู้ใช้อัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดโดยใช้ Publishing API สำหรับนักพัฒนาแอป Google Play ซึ่งจะช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายเวอร์ชันของแอปทั้งหมดได้ รวมทั้งแต่ละเวอร์ชันของแอปด้วย

ภาพรวม

หากผู้ใช้กำลังใช้แอปเวอร์ชันล้าสมัยหรือใช้งานไม่ได้ คุณจะใช้ Play Console เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้อัปเดตแอปได้ เครื่องมือการกู้คืนนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีที่คุณพบปัญหาเกี่ยวกับแอปเวอร์ชันก่อนหน้า เช่น ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย

คุณเริ่มดำเนินการได้โดยเลือกเวอร์ชัน App Bundle ที่ต้องการอัปเกรดผู้ใช้ จากนั้นเลือกเกณฑ์การกำหนดเป้าหมายของคุณ ซึ่งคุณกำหนดเป้าหมายได้ดังต่อไปนี้ 

 • ผู้ใช้ทั้งหมดในแอปเวอร์ชันที่เลือก
 • ตามประเทศ/ภูมิภาค หรือ
 • ตามเวอร์ชัน Android

เมื่อผู้ใช้เป้าหมายเปิดแอปของคุณในครั้งถัดไป ก็จะเห็นข้อความแจ้งแบบเต็มหน้าจอว่าต้องอัปเดตแอป ซึ่งผู้ใช้เลือกที่จะอัปเดตหรือปิดก็ได้ หากเลือกปิด ผู้ใช้จะเห็นกล่องโต้ตอบหลังจากการ Cold Restart ของแอปทุกๆ ครั้ง หรือหากเลือกยอมรับ แอปจะได้รับการอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดที่เข้ากันได้

ตัวอย่างข้อความแจ้งให้อัปเดตที่ผู้ใช้เห็นจะมีลักษณะดังนี้

หมายเหตุ: รูปภาพเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลง

แจ้งเตือนให้ผู้ใช้อัปเดต

สิ่งสำคัญที่ควรทราบก่อนเริ่มแจ้งให้ผู้ใช้อัปเดตใน Play Console มีดังนี้

 • จะต้องมีเวอร์ชันใหม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนไปใช้ในทุกแทร็กที่มีเวอร์ชันของแอปที่คุณต้องการให้ผู้ใช้อัปเดต
 • คุณยกเลิกการดำเนินการกู้คืนนี้ได้ทุกเมื่อ การยกเลิกการอัปเดตจะมีผลกับผู้ใช้ที่ยังไม่ได้อัปเดตเท่านั้น
 • คุณขยายเกณฑ์การกำหนดเป้าหมายได้ทุกเมื่อ

สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อน

ในการแจ้งให้ผู้ใช้ที่ใช้แอปเวอร์ชันล้าสมัยหรือใช้งานไม่ได้อัปเดตแอปของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดที่เข้ากันได้

 • คุณต้องลงทะเบียนแอปใน Play App Signing
 • คุณต้องเผยแพร่แอปโดยใช้ Android App Bundle

วิธีแจ้งให้ผู้ใช้อัปเดต

 1. เปิด Play Console แล้วไปที่หน้า App Bundle Explorer (รุ่น > App Bundle Explorer)
  • หมายเหตุ: คุณเริ่มการกู้คืนจากหน้าภาพรวมของรุ่น (รุ่น > ภาพรวมของรุ่น) ได้ด้วย ในส่วน "รุ่นล่าสุด" ให้คลิกลูกศรขวาข้างรุ่นที่ต้องการให้ผู้ใช้อัปเดต ซึ่งจะเปิดหน้ารายละเอียดรุ่น
 2. ที่ด้านขวาบนของหน้า ให้คลิกเครื่องมือการกู้คืน แล้วเลือกแจ้งให้ผู้ใช้อัปเดตในเมนูแบบเลื่อนลง
 3. ในส่วน "เลือก Bundle" ให้เลือก App Bundle ที่ต้องการแจ้งให้ผู้ใช้อัปเดต
  • หมายเหตุ: บางแทร็กที่มี App Bundle อาจไม่มีรุ่นที่ใหม่กว่า ซึ่งแทร็กเหล่านี้จะแสดงอยู่ในส่วน "ไม่พร้อมใช้งาน" (หากมี) คุณคลิก App Bundle ที่แสดงอยู่ที่นี่ได้เพื่อดูแทร็กที่ App Bundle ใช้งานไม่ได้
 4. หลังจากเลือก App Bundle แล้ว ให้คลิกถัดไป
 5. ไม่บังคับ: คุณคลิกแสดงวิธีการเพื่อขยายขั้นตอนบนหน้าจอในการทดสอบข้อความแจ้งได้
 6. เลือกเกณฑ์การกำหนดเป้าหมาย ซึ่งคุณกำหนดเป้าหมายได้ดังต่อไปนี้
  • ผู้ใช้ทั้งหมดในแอปเวอร์ชันที่เลือก
  • ตามประเทศ/ภูมิภาค หรือ
  • ตามเวอร์ชัน Android

ข้อควรทราบมีดังนี้

 • หากเลือกเวอร์ชัน Android คุณต้องเลือกเวอร์ชัน Android ที่ต้องการรวมไว้ด้วย (หรือจะเลือก Android ทุกเวอร์ชันก็ได้)
 • หากเลือกประเทศ/ภูมิภาค คุณต้องเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่ต้องการรวมไว้ด้วย (หรือจะเลือกทุกประเทศ/ภูมิภาคก็ได้)

คุณดูจำนวนผู้ใช้ที่ระบบจะแจ้งให้อัปเดตตามเกณฑ์การกำหนดเป้าหมายที่เลือกไว้ได้

 1. คลิกเริ่มข้อความแจ้งเพื่อเริ่มแจ้งให้ผู้ใช้อัปเดต

จัดการการอัปเดต

หลังจากแจ้งให้ผู้ใช้อัปเดต คุณสามารถใช้เครื่องมือการกู้คืนของ Play Console เพื่อแก้ไขการกำหนดค่าการอัปเดต ดูความคืบหน้า หรือยกเลิกการดำเนินการกู้คืน คลิกส่วนด้านล่างเพื่อขยายหรือยุบ

ดูความคืบหน้าของการกู้คืน

คุณดูความคืบหน้าของการกู้คืนได้ทุกเมื่อ วิธีดูความคืบหน้า

 1. เปิด Play Console แล้วไปที่หน้า App Bundle Explorer (รุ่น > App Bundle Explorer)
 2. ในตารางเวอร์ชันแอป ให้เลือกลูกศรขวาสำหรับเวอร์ชันที่ต้องการดู
 3. เลือกแท็บการกู้คืน
 4. ดูความคืบหน้าผ่านแถบ "ความคืบหน้าในการกู้คืน" คุณสามารถดูจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่กำหนดเป้าหมายสำหรับการกู้คืน เปอร์เซ็นต์ของการอัปเดตที่เสร็จสมบูรณ์ และเปอร์เซ็นต์ที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ
แก้ไขการอัปเดต

วิธีแก้ไขการกู้คืนที่ดำเนินการอยู่

 1. เปิด Play Console แล้วไปที่หน้า App Bundle Explorer (รุ่น > App Bundle Explorer)
 2. ในตารางเวอร์ชันแอป ให้เลือกลูกศรขวาสำหรับเวอร์ชันที่ต้องการดู
 3. เลือกแท็บการกู้คืน
 4. คลิกจัดการข้อความแจ้งให้อัปเดต แล้วเลือกแก้ไขจากเมนูแบบเลื่อนลง
 5. ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นกับการอัปเดต คุณสามารถปรับเกณฑ์การกำหนดเป้าหมายที่เลือกไว้เมื่อสร้างข้อความแจ้งให้อัปเดต
 6. บันทึกการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: การแก้ไขการอัปเดตจะมีผลกับผู้ใช้ที่ยังไม่ได้อัปเดตเท่านั้น

หมายเหตุ: ขณะนี้เครื่องมือการกู้คืนยังไม่พร้อมให้บริการสำหรับแอปที่ใช้ความโปร่งใสของโค้ด การปกป้องความสมบูรณ์โดยอัตโนมัติของ Play หรือการอัปเกรดคีย์
นอกจากนี้ เมื่อคุณอัปเกรดคีย์การรับรองแล้ว ก็จะเริ่มการดำเนินการกู้คืนใหม่ไม่ได้ แต่จะยังแก้ไขและยกเลิกการกู้คืนที่มีอยู่ได้ เรากำลังดำเนินการเพื่อให้บริการเครื่องมือการกู้คืนสำหรับแอปประเภทนี้ในอนาคต

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก