Daňové sadzby a daň z pridanej hodnoty (DPH)

V niektorých krajinách musia ceny zobrazené kupujúcim vo vyhľadávaní a na podrobných stránkach zodpovedať sume zaplatenej v čase platby. Znamená to, že všetky dane (vrátane DPH) musia byť zahrnuté v cene.

Ceny vrátane dane momentálne podporujeme v nasledujúcich krajinách:

 • Austrália, Bahrajn, Belgicko, Bielorusko, Brazília, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, India, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Južná Afrika, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malajzia, Malta, Mexiko, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Saudská Arábia, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Spojené kráľovstvo, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Turecko

Pokyny pre jednotlivé oblasti a krajiny

Austrália

Vývojári nachádzajúci sa v Austrálii

Ak sa nachádzate v Austrálii, máte zodpovednosť za stanovenie, účtovanie a odvádzanie dane z tovarov a služieb za všetky platené aplikácie a nákupy v aplikácii v Obchode Google Play uskutočnené zákazníkmi z Austrálie.

Vývojári mimo územia Austrálie

Na základe daňových zákonov v Austrálii je spoločnosť Google zodpovedná za stanovenie, účtovanie a odvádzanie 10-percentnej dane z tovarov a služieb príslušnému úradu za všetky platené aplikácie a nákupy v aplikácii v Obchode Google Play uskutočnené zákazníkmi v Austrálii.

Daň z tovarov a služieb za nákupy uskutočnené zákazníkmi v Austrálii nemusíte počítať a zvlášť odosielať. Ak ste predtým daň z tovarov a služieb v Austrálii vyberali, už to robiť nemusíte.

Bahrajn

Vývojári nachádzajúci sa v Bahrajne

Ak sa nachádzate v Bahrajne, zodpovedáte za stanovenie, účtovanie a odvádzanie DPH za všetky platené aplikácie a nákupy v aplikácii v Obchode Google Play zakúpené zákazníkmi v Bahrajne.

Vývojári mimo územia Bahrajnu

Na základe daňových zákonov v Bahrajne je spoločnosť Google zodpovedná za stanovenie, účtovanie a odvádzanie DPH príslušnému úradu za všetky platené aplikácie a nákupy v aplikácii v Obchode Google Play zakúpené zákazníkmi v Bahrajne.

V prípade nákupov uskutočnených zákazníkmi v Bahrajne nemusíte počítať DPH a odosielať ju samostatne. Ak ste predtým DPH v Bahrajne vyberali, už to robiť nemusíte.

Bielorusko

Vývojári nachádzajúci sa v Bielorusku

Ak sa nachádzate v Bielorusku, zodpovedáte za stanovenie, účtovanie a odvádzanie DPH za všetky platené aplikácie a nákupy v aplikácii v Obchode Google Play zakúpené zákazníkmi v Bielorusku.

Vývojári mimo Bieloruska

Na základe daňových zákonov v Bielorusku je spoločnosť Google zodpovedná za stanovenie, účtovanie a odvádzanie 20-percentnej DPH príslušnému úradu za všetky platené aplikácie a nákupy v aplikácii v Obchode Google Play zakúpené zákazníkmi v Bielorusku.

Ak sa teda nachádzate mimo územia Bieloruska, nemusíte počítať DPH a odosielať ju samostatne pre nákupy uskutočnené zákazníkmi v Bielorusku. Ak ste predtým DPH v Bielorusku vyberali, už to robiť nemusíte.

Európska únia

Vzhľadom na právne predpisy Európskej únie (EÚ) týkajúce sa dane z pridanej hodnoty (DPH) spoločnosť Google zodpovedá za stanovenie, účtovanie a odvádzanie DPH za všetky nákupy digitálneho obsahu v Obchode Google Play uskutočnené zákazníkmi z EÚ. Google bude posielať DPH za nákupy digitálneho obsahu uskutočnené zákazníkmi v EÚ príslušnému úradu.

Pre zákazníkov z EÚ nemusíte počítať DPH a odosielať ju samostatne. Zmena právnych predpisov týkajúcich sa DPH sa na vás vzťahuje aj v prípade, ak nesídlite na území EÚ.

Príklad
Pred zmenou DPH v EÚ z 1. januára 2015 Po zmene DPH v EÚ z 1. januára 2015

Predpokladáme, že cena aplikácie v krajine je 1 GBP a DPH je 20 %

Výnos vývojára po rozdelení príjmov v pomere 70:30 a odvode DPH: 0,58 GBP

 • Príklad: 0,83 GBP * 0,7 = 0,58
 • Cena pred sadzbou DPH * 70 %

DPH v EÚ vymeraná kupujúcemu: 0,17 GBP

 • Príklad: 1 GBP – (1 GBP * 1/1,2) = 0,17 GBP
 • Cena aplikácie – (cena aplikácie * 1/(1 + sadzba dane))

Príjem, ktorý vývojár dostane od Googlu: 0,75 GBP

DPH pre EÚ, ktorú odvedie vývojár: 0,17 GBP

Predpokladáme, že cena aplikácie v krajine je 1 GBP a DPH je 20 %

Výnos vývojára po rozdelení príjmov v pomere 70:30 a odvode DPH: 0,58 GBP

 • Príklad: 0,83 GBP * 0,7 = 0,58
 • Cena pred sadzbou DPH * 70 %

DPH v EÚ vymeraná kupujúcemu: 0,17 GBP

 • Príklad: 1 GBP - (1 GBP * 1/1,2) = 0,17 GBP
 • Cena aplikácie – (cena aplikácie * 1/(1 + sadzba dane))

Príjem, ktorý vývojár dostane od Googlu: 0,58 GBP

DPH pre EÚ, ktorú odvedie Google: 0,17 GBP

Na vývojárov, ktorí pre aplikácie a obsah v príslušných krajinách EÚ nestanovili sadzby DPH, môže mať zmena nasledujúci vplyv:

Pred zmenou DPH v EÚ z 1. januára 2015 Po zmene DPH v EÚ z 1. januára 2015

Predpokladáme, že cena aplikácie v krajine je 1 GBP a vývojár nestanovil sadzbu DPH.

Výnos vývojára po rozdelení príjmov v pomere 70:30

 • Príklad: 1 GBP * 0,7 = 0,70
 • Cena aplikácie v krajine * 70 %

Príjem, ktorý vývojár dostane od Googlu: 0,70 GBP

Predpokladáme, že cena aplikácie v krajine je 1 GBP a DPH je 20 %

 

Výnos vývojára po rozdelení príjmov v pomere 70:30 a odvode DPH: 0,58 GBP

 • Príklad: 0,83 GBP * 0,7 = 0,58
 • Cena pred sadzbou DPH * 70 %

DPH v EÚ vymeraná kupujúcemu: 0,17 GBP

 • Príklad: 1 GBP – (1 GBP * 1/1,2) = 0,17 GBP
 • Cena aplikácie – (cena aplikácie * 1/(1 + sadzba dane))

Príjem, ktorý vývojár dostane od Googlu: 0,58 GBP

DPH pre EÚ, ktorú odvedie Google: 0,17 GBP

Sadzby DPH vzťahujúce sa na nákupy aplikácií a obsahu zákazníkmi v EÚ

Nižšie je uvedený postup, ako zistiť sadzby DPH pre aplikácie a nákupy obsahu uskutočnené zákazníkmi v EÚ.

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. V ponuke vľavo kliknite na Nastavenia Nastavenia > Nastavenia platieb > Spravovať dane z predaja.
 3. V časti Európska únia kliknite na Zobraziť.
India

Vývojári nachádzajúci sa v Indii

Ak sa nachádzate v Indii, máte zodpovednosť za stanovenie, či potrebujete číslo GSTIN (identifikačné číslo pre daň z tovarov a služieb), a určenie akýchkoľvek príslušných daní.

Vývojári mimo územia Indie

Na základe daňových zákonov v Indii je spoločnosť Google zodpovedná za stanovenie, účtovanie a odvádzanie daní z tovarov a služieb príslušnému úradu za všetky platené aplikácie a nákupy v aplikácii v Obchode Google Play uskutočnené zákazníkmi v Indii.

Daň z tovarov a služieb za nákupy uskutočnené zákazníkmi v Indii nemusíte počítať a zvlášť odosielať. Ak ste predtým daň z tovarov a služieb v Indii vyberali, už to robiť nemusíte.

Súvisiaci obsah

Viac sa dozviete v článku Daň z tovarov a služieb v Indii.

Japonsko

Ak ponúkate platené aplikácie alebo nákupy v aplikácii zákazníkom v Japonsku, od 1. októbra 2015 vstúpila do platnosti zmena japonského zákona o spotrebnej dani (JCT), ktorá bude mať vplyv na vaše daňové povinnosti v Japonsku. Ak máte konkrétne otázky týkajúce sa vašich daňových povinností v Japonsku, poraďte sa so svojím daňovým poradcom.

Vývojári mimo územia Japonska

Ak sa nachádzate mimo územia Japonska a ponúkate platené aplikácie alebo nákupy v aplikácii zákazníkom v Japonsku, zodpovedáte za účtovanie, odvádzanie a nahlasovanie spotrebnej dane (JCT) Národnej daňovej agentúre v Japonsku.

Vývojári nachádzajúci sa v Japonsku

Ak sa nachádzate v Japonsku a ponúkate platené aplikácie alebo nákupy v aplikácii zákazníkom v Japonsku, od 1. októbra 2015 sa transakčný poplatok služby Google Play, ktorý vyberá spoločnosť Google Asia Pacific Limited, považuje za transakciu typu B2B (medzipodniková transakcia).

Zodpovedáte za vyhodnocovanie a nahlasovanie spotrebnej dane (JCT) pre služby typu B2B vykonávané zahraničnou entitou Národnej daňovej agentúre v Japonsku. Spotrebná daň (JCT) nebude automaticky pridaná medzi transakčné poplatky vašej aplikácie.

Rusko

Vývojári nachádzajúci sa v Rusku

Ak sa nachádzate v Rusku, máte zodpovednosť za stanovenie, účtovanie a odvádzanie DPH za všetky platené aplikácie a nákupy v aplikácii v Obchode Google Play zakúpené zákazníkmi z Ruska.

Vývojári mimo územia Ruska

Na základe daňových zákonov v Rusku je spoločnosť Google zodpovedná za stanovenie, účtovanie a odvádzanie 20‑percentnej DPH príslušnému úradu za všetky platené aplikácie a nákupy v aplikácii v Obchode Google Play zakúpené zákazníkmi v Rusku.

V prípade nákupov uskutočnených zákazníkmi v Rusku nemusíte počítať DPH a odosielať ju samostatne. Ak ste predtým DPH v Rusku vyberali, už to robiť nemusíte.

Saudská Arábia

Vývojári nachádzajúci sa v Saudskej Arábii

Ak sa nachádzate v Saudskej Arábii, zodpovedáte za stanovenie, účtovanie a odvádzanie DPH za všetky platené aplikácie a nákupy v aplikácii v Obchode Google Play zakúpené zákazníkmi v Saudskej Arábii.

Vývojári nachádzajúci sa mimo Saudskej Arábie

Na základe daňových zákonov v Saudskej Arábii je spoločnosť Google zodpovedná za stanovenie, účtovanie a odvádzanie 5-percentnej DPH príslušnému úradu za všetky platené aplikácie a nákupy v aplikácii v Obchode Google Play zakúpené zákazníkmi v Saudskej Arábii.

Ak sa teda nachádzate mimo územia Saudskej Arábie, za nákupy uskutočnené zákazníkmi v Saudskej Arábii nemusíte počítať DPH a odosielať ju samostatne. Ak ste predtým DPH v Saudskej Arábii vyberali, už to robiť nemusíte.

Srbsko

Vývojári nachádzajúci sa v Srbsku

Ak sa nachádzate v Srbsku, máte zodpovednosť za stanovenie, účtovanie a odvádzanie DPH za všetky platené aplikácie a nákupy v aplikácii v Obchode Google Play zakúpené zákazníkmi z Srbsku.

Vývojári mimo územia Srbska

Na základe daňových zákonov v Srbsku je spoločnosť Google zodpovedná za stanovenie, účtovanie a odvádzanie 20-percentnej DPH príslušnému úradu za všetky platené aplikácie a nákupy v aplikácii v Obchode Google Play zakúpené zákazníkmi v Srbsku.

V prípade nákupov uskutočneným zákazníkmi v Srbsku nemusíte počítať DPH a odosielať ju samostatne. Ak ste predtým DPH v Srbsku vyberali, už to robiť nemusíte.

Južná Kórea

Vývojári nachádzajúci sa v Južnej Kórei

Ak sa nachádzate v Južnej Kórei, máte zodpovednosť za stanovenie, účtovanie a odvádzanie DPH za všetky nákupy digitálneho obsahu v Obchode Google Play uskutočnené zákazníkmi z Južnej Kórey.

Vývojári nachádzajúci sa mimo územia Južnej Kórey

Na základe daňových zákonov v Južnej Kórei je spoločnosť Google zodpovedná za stanovenie, účtovanie a odvádzanie 10-percentnej DPH príslušnému úradu za všetky platené aplikácie a nákupy v aplikácii v Obchode Google Play zakúpené zákazníkmi v Južnej Kórei. Táto povinnosť jej vzniká v súvislosti s vývojármi sídliacimi mimo územia Južnej Kórey.

Ak sa teda nachádzate mimo územia Južnej Kórey, za nákupy uskutočnené zákazníkmi v Južnej Kórei nemusíte počítať DPH a odosielať ju samostatne. Ak ste predtým DPH v Južnej Kórei vyberali, už to robiť nemusíte.

Spojené arabské emiráty

Vývojári nachádzajúci sa v Spojených arabských emirátoch

Ak sa nachádzate v Spojených arabských emirátoch, zodpovedáte za stanovenie, účtovanie a odvádzanie DPH za všetky platené aplikácie a nákupy v aplikácii v Obchode Google Play zakúpené zákazníkmi v Spojených arabských emirátoch.

Vývojári nachádzajúci sa mimo Spojených arabských emirátov

Na základe daňových zákonov v Spojených arabských emirátoch je spoločnosť Google zodpovedná za stanovenie, účtovanie a odvádzanie 5-percentnej DPH príslušnému úradu za všetky platené aplikácie a nákupy v aplikácii v Obchode Google Play zakúpené zákazníkmi v Spojených arabských emirátoch.

Ak sa teda nachádzate mimo územia Spojených arabských emirátov, nemusíte za nákupy uskutočnené zákazníkmi v Spojených arabských emirátoch počítať DPH a odosielať ju samostatne. Ak ste predtým DPH v Spojených arabských emirátoch vyberali, už to robiť nemusíte.

Spojené štáty

Alabama, Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, District of Columbia, Havaj, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Južná Dakota, Južná Karolína, Kalifornia, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nebraska, Nevada, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Pensylvánia, Rhode Island, Severná Dakota, Texas, Utah, Vermont, Virgínia, Washington, Wisconsin, Wyoming a Západná Virgínia

Na základe požiadaviek zákona o dani z predaja zodpovedá Google za stanovenie, účtovanie a odvádzanie daní z predaja za všetky nákupy aplikácií a nákupy v aplikáciách v Obchode Google Play zákazníkmi v týchto štátoch. Google vyzbiera a odvedie daň z predaja príslušnému daňovému úradu.

Nemusíte teda osobitne počítať a odosielať daň z predaja za zákazníkov z týchto štátov. Toto nariadenie platí aj vtedy, keď sa nenachádzate v Spojených štátoch.

Ostatné krajiny a oblasti

Na základe zákonov o DPH a dani z tovarov a služieb je Google zodpovedný za stanovenie, účtovanie a odvádzanie DPH a dane z tovarov a služieb za všetky platené aplikácie a nákupy v aplikácii v Obchode Google Play zakúpené zákazníkmi v nasledujúcich krajinách:

 • DPH: Albánsko, Južná Afrika, Lichtenštajnsko, Maroko, Nórsko, Taiwan, Turecko
 • Daň z tovarov a služieb: Nový Zéland, Singapur
 • Daň zo služby: Malajzia

Google odošle DPH alebo daň z tovarov a služieb za platené aplikácie a nákupy v aplikácii zakúpené zákazníkmi v týchto krajinách príslušnému úradu. Nemusíte ich teda počítať a odosielať samostatne za zákazníkov v týchto krajinách.

Nižšie je uvedený postup, ako si prezrieť sadzby DPH a dane z tovarov a služieb pre platené aplikácie a nákupy v aplikácii v týchto krajinách:

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. V ponuke vľavo kliknite na Nastavenia Nastavenia > Nastavenia platieb > Spravovať dane z predaja.

Zmeny cien aplikácií

Postup nastavenia a úpravy cien aplikácií nájdete v tomto článku.

Ak ponúkate aplikácie v krajine vyžadujúcej platbu dane, použije sa na vaše súčasné ceny bez dane sadzba dane nastavená v službe Play Console.

V krajinách, kde sú za odvádzanie DPH príslušným daňovým úradom zodpovední vývojári, postúpi Google celú sumu prijatej dane vývojárovi a naúčtuje si transakčný poplatok z čistej ceny produktu.

Príklad
Predpokladáme, že cena aplikácie v krajine je 100 JPY a DPH je 20 %:

Suma, ktorú vývojár dostane od Googlu: 75 JPY

DPH, ktorú odvedie vývojár: 17 JPY

 • Príklad: 100 JPY - (100 JPY * 1/1,2) = 17 JPY
 • Cena aplikácie - (cena aplikácie * 1/(1 + sadzba dane))

Výnos vývojára po rozdelení príjmov v pomere 70:30 a odvode DPH: 58 JPY

 • Príklad: 83 JPY * 0,7 = 58 JPY
 • Cena pred sadzbou DPH * 70 %
Import súborov CSV pre produkty v aplikácii

Ak importujete súbory CSV s produktmi v aplikácii, pamätajte na to, ako fungujú ceny s daňou a bez dane.

 • Ak používate automatickú konverziu cien, môžete zadať predvolenú cenu bez dane. Ceny vrátane dane získate po automatickej konverzii.
 • Ak automatickú konverziu cien nepoužívate, musíte uviesť ceny vrátane dane.

Ceny v miestnej mene pre produkty v aplikácii

Ak chcete zabrániť, aby sa v prípade produktov v aplikácii automaticky doplňovali ceny v miestnej mene pre predvolenú menu vašej krajiny, musíte v importovaných súboroch CSV dvakrát určiť cenu týchto produktov v aplikácii:

 • Prvá cena stanovuje predvolenú cenu produktu v aplikácii.
 • Druhá cena stanovuje cenu produktu v aplikácii v miestnej mene.

Poznámka: Ak chcete importovať súbory CSV s produktmi v aplikácii, prečítajte si informácie o vytvorení spravovaného produktu.

Ostatné krajiny

Ak ponúkate aplikácie v krajine, ktorá nie je uvedená v zozname vyššie, zodpovedáte za zistenie príslušných daňových sadzieb pre vaše aplikácie vo všetkých jurisdikciách a za odvedenie týchto daní príslušným daňovým úradom (môžu byť iné než daňové úrady vo vašej krajine). Stanovené daňové sadzby sa automaticky uplatnia, keď bude kupujúci platiť za nákup. Spoločnosť Google vám v tomto nemôže poskytnúť daňové poradenstvo a mali by ste to konzultovať s vlastným daňovým poradcom.

Zistenie daňovej sadzby

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. V ponuke vľavo kliknite na Nastavenia Nastavenia > Nastavenia platieb > Spravovať dane z predaja.
 3. Vyhľadajte oblasť, pre ktorú by ste chceli zmeniť nastavenia daní.
 4. Vedľa položky Daňové sadzby vyberte ikonu ceruzky Ikona ceruzky / ikona úprav.
 5. Zadajte sadzbu dane.
 6. Kliknite na možnosť Uložiť.
Príklad

Sadzba dane z predaja bude stanovená ako percento ceny aplikácie. Príklad:

Sadzba dane z predaja Cena aplikácie Daň z predaja Celková cena aplikácie
20 % 10 $ 2 $ 12 $

Pre vývojárov v Argentíne

Ak ste vývojárom v Argentíne a ponúkate aplikácie v službe Google Play, upozorňujeme, že neposkytujeme mechanizmus na výber daní z predaja, daní z pridanej hodnoty ani ďalších daní. Ako obchodník máte povinnosť:

 1. Zistiť, či musíte zo zákona vyberať dane.
 2. Zvýšiť cenu aplikácie o nevyhnutné dane.
 3. Odoslať akúkoľvek povinnú daň príslušnému daňovému úradu. Zodpovedáte za všetky zrážkové dane vyplývajúce z predaja aplikácií a platby, ktoré od Googlu dostanete, nebudú znížené o zrážkové dane.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?