Stawki podatkowe i podatek od towarów i usług (VAT)

W niektórych krajach obowiązuje wymóg, by ceny podawane kupującym na stronach wyszukiwania i szczegółowych informacji były takie same jak wysokość kwoty płatnej na etapie finalizacji zamówienia. Oznacza to konieczność uwzględnienia w cenie wszystkich podatków, w tym VAT.

Obecnie podajemy ceny z uwzględnieniem podatku VAT w tych krajach:

 • Arabia Saudyjska, Australia, Austria, Bahrajn, Belgia, Białoruś, Brazylia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Indie, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Korea Południowa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malezja, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rosja, Rumunia, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Wytyczne dla konkretnych krajów i regionów

Australia

Deweloperzy z Australii

Deweloperzy z Australii odpowiadają za określanie, naliczanie i odprowadzanie podatku GST od wszystkich transakcji zakupu aplikacji w Sklepie Google Play i produktów w aplikacjach dokonywanych przez klientów z Australii.

Deweloperzy spoza Australii

Ze względu na przepisy podatkowe obowiązujące w Australii za określanie, naliczanie i przekazywanie właściwym organom 10% podatku GST od wszystkich transakcji zakupu aplikacji w Sklepie Google Play i produktów w aplikacjach dokonywanych przez klientów z Australii odpowiada firma Google.

W przypadku zakupów dokonanych przez klientów z Australii nie trzeba obliczać i przesyłać podatku GST. Deweloperzy, którzy wcześniej pobierali podatek GST w tym kraju, nie muszą już tego robić.

Bahrajn

Deweloperzy z Bahrajnu

Deweloperzy z Bahrajnu odpowiadają za określanie, naliczanie i odprowadzanie podatku VAT od wszystkich transakcji zakupu aplikacji w Sklepie Google Play i produktów w aplikacjach dokonywanych przez klientów z Bahrajnu.

Deweloperzy spoza Bahrajnu

Ze względu na przepisy podatkowe obowiązujące w Bahrajnie za określanie, naliczanie i przekazywanie właściwym organom podatku VAT od wszystkich transakcji zakupu aplikacji w Sklepie Google Play i produktów w aplikacjach dokonywanych przez klientów z Bahrajnu odpowiada firma Google.

Nie trzeba oddzielnie naliczać ani odprowadzać podatku VAT od zakupów dokonywanych przez klientów z Bahrajnu. Deweloperzy, którzy wcześniej pobierali podatek VAT w tym kraju, nie muszą już tego robić.

Białoruś

Deweloperzy z Białorusi

Deweloperzy z Białorusi odpowiadają za określanie, naliczanie i odprowadzanie podatku VAT od wszystkich transakcji zakupu aplikacji w Sklepie Google Play i produktów w aplikacjach dokonywanych przez klientów z Białorusi.

Deweloperzy spoza Białorusi

Ze względu na przepisy podatkowe obowiązujące na Białorusi za określanie, naliczanie i przekazywanie właściwym organom 20% podatku VAT od wszystkich transakcji zakupu aplikacji w Sklepie Google Play i produktów w aplikacjach dokonywanych przez klientów z Białorusi odpowiada firma Google.

Deweloperzy spoza Białorusi nie muszą oddzielnie naliczać i odprowadzać podatku VAT od zakupów dokonywanych przez klientów z tego kraju. Deweloperzy, którzy wcześniej pobierali podatek VAT w tym kraju, nie muszą już tego robić.

Unia Europejska

Zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi podatku VAT w Unii Europejskiej (UE) za określanie podatku VAT od zakupu wszystkich treści cyfrowych w Sklepie Google Play dla klientów w UE, a także obciążanie nim oraz jego odprowadzanie odpowiada firma Google. Google będzie odprowadzać podatek VAT od zakupu treści cyfrowych przez klientów w UE do odpowiednich urzędów podatkowych.

Nie trzeba oddzielnie naliczać i odprowadzać podatku VAT pobieranego od klientów w Unii Europejskiej. Zmiana przepisów prawa dotyczących podatku VAT obejmuje również osoby niemieszkające w UE.

Zobacz przykład
Przed zmianą sposobu naliczania VAT w UE 1 stycznia 2015 r. Po zmianie sposobu naliczania VAT w UE 1 stycznia 2015 r.

Przy założeniu, że aplikacja kosztuje 1 GBP i obowiązuje 20% VAT

Przychód dewelopera po podziale 70/30 i odprowadzeniu VAT: 0,58 GBP

 • Przykład: 0,83 GBP * 0,7 = 0,58
 • Cena przed naliczeniem VAT * 70%

Kupujący jest zobowiązany do opłacania VAT w UE: 0,17 GBP

 • Przykład: 1 GBP – (1 GBP * 1/1,2) = 0,17 GBP
 • Cena aplikacji – (cena aplikacji * 1 / (1 + stawka podatku))

Deweloper otrzymuje od Google: 0,75 GBP

Deweloper odprowadza w UE podatek VAT: 0,17 GBP

Przy założeniu, że aplikacja kosztuje 1 GBP i obowiązuje 20% VAT

Przychód dewelopera po podziale 70/30 i odprowadzeniu VAT: 0,58 GBP

 • Przykład: 0,83 GBP * 0,7 = 0,58
 • Cena przed naliczeniem VAT * 70%

Kupujący jest zobowiązany do opłacania VAT w UE: 0,17 GBP

 • Przykład: 1 GBP – (1 GBP * 1/1,2) = 0,17 GBP
 • Cena aplikacji – (cena aplikacji * 1 / (1 + stawka podatku))

Deweloper otrzymuje od Google: 0,58 GBP

Google odprowadza w UE podatek VAT: 0,17 GBP

W przypadku deweloperów, którzy nie ustalili stawek VAT dla aplikacji i treści sprzedawanych w objętych zmianą krajach, zasady naliczania podatku VAT są następujące:

Przed zmianą sposobu naliczania VAT w UE 1 stycznia 2015 r. Po zmianie sposobu naliczania VAT w UE 1 stycznia 2015 r.

Przy założeniu, że cena aplikacji wynosi 1 GBP i deweloper nie ustalił stawki VAT.

Przychód dewelopera po podziale 70/30

 • Przykład: 1 GBP * 0,7 = 0,70
 • Cena aplikacji w danym kraju * 70%

Deweloper otrzymuje od Google: 0,70 GBP

Przy założeniu, że aplikacja kosztuje 1 GBP i obowiązuje 20% VAT

 

Przychód dewelopera po podziale 70/30 i odprowadzeniu VAT: 0,58 GBP

 • Przykład: 0,83 GBP * 0,7 = 0,58
 • Cena przed naliczeniem VAT * 70%

Kupujący jest zobowiązany do opłacania VAT w UE: 0,17 GBP

 • Przykład: 1 GBP – (1 GBP * 1/1,2) = 0,17 GBP
 • Cena aplikacji – (cena aplikacji * 1 / (1 + stawka podatku))

Deweloper otrzymuje od Google: 0,58 GBP

Google odprowadza w UE podatek VAT: 0,17 GBP

Stawki VAT od zakupu aplikacji i treści przez klientów w UE

Stawki VAT obowiązujące przy zakupach aplikacji i treści dokonywanych przez klientów z UE sprawdzisz w ten sposób:

 1. Zaloguj się w Konsoli Play.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Ustawienia Ustawienia > Ustawienia płatności > Zarządzaj podatkiem od sprzedaży.
 3. W sekcji „Unia Europejska” kliknij Pokaż.
Indie

Deweloperzy z Indii

Deweloperzy z Indii odpowiadają za ustalenie, czy muszą uzyskać identyfikator płatnika podatku od towarów i usług (GSTIN), oraz określenie wszelkich należnych podatków.

Deweloperzy spoza Indii

Ze względu na przepisy podatkowe obowiązujące w Indiach za określanie, naliczanie i przekazywanie właściwym organom podatku GST od wszystkich transakcji zakupu aplikacji w Sklepie Google Play i produktów w aplikacjach dokonywanych przez klientów z Indii odpowiada firma Google.

W przypadku zakupów dokonanych przez klientów z Indii nie trzeba obliczać i przesyłać podatku GST. Deweloperzy, którzy wcześniej pobierali podatek GST w tym kraju, nie muszą już tego robić.

Powiązane artykuły

Więcej informacji znajdziesz w artykule o podatku od towarów i usług (GST) w Indiach.

Japonia

Jeśli oferujesz płatne aplikacje lub zakupy w aplikacji klientom w Japonii, w wyniku zmiany prawa dotyczącego japońskiego podatku konsumpcyjnego (JCT) z dniem 1 października 2015 r. ulegną zmianie zobowiązania podatkowe obowiązujące w tym kraju. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zobowiązaniach podatkowych w Japonii, skontaktuj się ze swoim doradcą podatkowym.

Deweloperzy spoza Japonii

Jeśli nie mieszkasz w Japonii i oferujesz płatne aplikacje lub zakupy w aplikacji klientom w tym kraju, odpowiadasz za naliczanie, przekazywanie i zgłaszanie wszystkich podatków JCT Krajowemu Urzędowi Podatkowemu w Japonii.

Deweloperzy z Japonii

Jeśli masz siedzibę w Japonii i oferujesz płatne aplikacje lub zakupy w aplikacji klientom w tym kraju, od 1 października 2015 roku opłata transakcyjna Google Play pobierana przez Google Asia Pacific Limited jest traktowana jako transakcja B2B (business-to-business).

Odpowiadasz za określanie i zgłaszanie Krajowemu Urzędowi Podatkowemu w Japonii podatków JCT za usługi B2B świadczone przez podmioty zagraniczne. Podatek JCT nie będzie automatycznie doliczany do opłat transakcyjnych w aplikacji.

Rosja

Deweloperzy z Rosji

Deweloperzy z Rosji odpowiadają za określanie, naliczanie i odprowadzanie podatku VAT od wszystkich transakcji zakupu aplikacji w Sklepie Google Play i produktów w aplikacjach dokonywanych przez klientów z Rosji.

Deweloperzy spoza Rosji

Ze względu na przepisy podatkowe obowiązujące w Rosji za określanie, naliczanie i przekazywanie właściwym organom 20% podatku VAT od wszystkich transakcji zakupu aplikacji w Sklepie Google Play i produktów w aplikacjach dokonywanych przez klientów z Rosji odpowiada firma Google.

Nie trzeba oddzielnie naliczać i odprowadzać podatku VAT od zakupów dokonywanych przez klientów z Rosji. Deweloperzy, którzy wcześniej pobierali podatek VAT w tym kraju, nie muszą już tego robić.

Arabia Saudyjska

Deweloperzy z Arabii Saudyjskiej

Deweloperzy z Arabii Saudyjskiej odpowiadają za określanie, naliczanie i odprowadzanie podatku VAT od wszystkich transakcji zakupu aplikacji w Sklepie Google Play i produktów w aplikacjach dokonywanych przez klientów z Arabii Saudyjskiej.

Deweloperzy spoza Arabii Saudyjskiej

Ze względu na przepisy podatkowe obowiązujące w Arabii Saudyjskiej za określanie, naliczanie i przekazywanie właściwym organom 5% podatku VAT od wszystkich transakcji zakupu aplikacji w Sklepie Google Play i produktów w aplikacjach dokonywanych przez klientów z Arabii Saudyjskiej odpowiada firma Google

Deweloperzy spoza Arabii Saudyjskiej nie muszą oddzielnie naliczać i odprowadzać podatku VAT od zakupów dokonywanych przez klientów z tego kraju. Deweloperzy, którzy wcześniej pobierali podatek VAT w tym kraju, nie muszą już tego robić.

Serbia

Deweloperzy z Serbii

Deweloperzy z Serbii odpowiadają za określanie, naliczanie i odprowadzanie podatku VAT od wszystkich transakcji zakupu aplikacji w Sklepie Google Play i produktów w aplikacjach dokonywanych przez klientów z Serbii.

Deweloperzy spoza Serbii

Ze względu na przepisy podatkowe obowiązujące w Serbii za określanie, naliczanie i przekazywanie właściwym organom 20% podatku VAT od wszystkich transakcji zakupu aplikacji w Sklepie Google Play i produktów w aplikacjach dokonywanych przez klientów z Serbii odpowiada firma Google.

Nie trzeba oddzielnie naliczać i odprowadzać podatku VAT od zakupów dokonywanych przez klientów z Serbii. Deweloperzy, którzy wcześniej pobierali podatek VAT w tym kraju, nie muszą już tego robić.

Korea Południowa

Deweloperzy z Korei Południowej

Deweloperzy z Korei Południowej odpowiadają za określanie, naliczanie i odprowadzanie podatku VAT od wszystkich transakcji zakupu treści cyfrowych w Sklepie Google Play dla klientów w Korei Południowej.

Deweloperzy spoza Korei Południowej

Ze względu na przepisy podatkowe obowiązujące w Korei Południowej za określanie, naliczanie i przekazywanie odpowiednim organom 10% podatku VAT od wszystkich zakupów płatnych aplikacji w Sklepie Google Play i zakupów w aplikacjach dokonywanych przez klientów w Korei Południowej u deweloperów spoza tego kraju odpowiada firma Google.

Dzięki temu deweloperzy spoza Korei Południowej nie muszą oddzielnie naliczać i odprowadzać podatku VAT od zakupów dokonywanych przez klientów w Korei Południowej. Deweloperzy, którzy wcześniej pobierali podatek VAT w tym kraju, nie muszą już tego robić.

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Deweloperzy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Deweloperzy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich odpowiadają za określanie, naliczanie i odprowadzanie podatku VAT od wszystkich transakcji zakupu aplikacji w Sklepie Google Play i produktów w aplikacjach dokonywanych przez klientów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Deweloperzy spoza Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Ze względu na przepisy podatkowe obowiązujące w Zjednoczonych Emiratach Arabskich za określanie, naliczanie i przekazywanie właściwym organom 5% podatku VAT od wszystkich transakcji zakupu aplikacji w Sklepie Google Play i produktów w aplikacjach dokonywanych przez klientów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich odpowiada firma Google.

Deweloperzy spoza Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie muszą oddzielnie naliczać i odprowadzać podatku VAT od zakupów dokonywanych przez klientów z tego kraju. Deweloperzy, którzy wcześniej pobierali podatek VAT w tym kraju, nie muszą już tego robić.

Stany Zjednoczone

Alabama, Arizona, Arkansas, Connecticut, Dakota Południowa, Dakota Północna, Dystrykt Kolumbii, Hawaje, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kalifornia, Karolina Południowa, Kentucky, Kolorado, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nebraska, Nevada, New Jersey, Nowy Jork, Nowy Meksyk, Ohio, Oklahoma, Pensylwania, Rhode Island, Teksas, Utah, Vermont, Waszyngton, Wirginia, Wirginia Zachodnia, Wisconsin, Wyoming

Zgodnie z wymogami dotyczącymi podatku od sprzedaży Google odpowiada za określanie, naliczanie i przekazywanie podatku od transakcji zakupu aplikacji w Sklepie Google Play i produktów w aplikacjach dokonywanych przez klientów w tych stanach. Google będzie odpowiednio naliczać i odprowadzać podatek od sprzedaży do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Nie trzeba oddzielnie naliczać i odprowadzać podatku od sprzedaży pobieranego od klientów z tych stanów. Dotyczy to również deweloperów, którzy mają swoją siedzibę poza Stanami Zjednoczonymi.

Inne kraje i regiony

Ze względu na przepisy dotyczące podatku VAT i podatku od towarów i usług (PTU) Google odpowiada za określanie, naliczanie i odprowadzanie podatku VAT lub PTU od wszystkich zakupów płatnych aplikacji w Sklepie Google Play i zakupów w aplikacjach dokonywanych przez klientów w tych krajach:

 • VAT: Albania, Liechtenstein, Maroko, Norwegia, Republika Południowej Afryki, Tajwan, Turcja
 • PTU: Nowa Zelandia, Singapur
 • Podatek od usług: Malezja

Google przekazuje podatek VAT lub PTU od wszystkich zakupów płatnych aplikacji i zakupów w aplikacjach dokonywanych przez klientów w tych krajach do odpowiedniego organu. Nie trzeba oddzielnie naliczać i odprowadzać podatku VAT lub PTU pobieranych od klientów z tych krajów.

Stawki podatku VAT lub PTU obowiązujące w wymienionych krajach przy zakupie aplikacji i produktów w aplikacjach sprawdzisz w ten sposób:

 1. Zaloguj się w Konsoli Play.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Ustawienia Ustawienia > Ustawienia płatności > Zarządzaj podatkiem od sprzedaży.

Zmienianie cen aplikacji

Aby dowiedzieć się, jak ustawić i zmienić ceny aplikacji, przeczytaj artykuł o określaniu cen i dystrybuowaniu aplikacji.

Jeśli oferujesz aplikacje w krajach, w których podatek należy uwzględnić w cenie, stawka podatku ustawiona w Konsoli Play zostanie doliczona do wszystkich dotychczasowych cen bez podatku.

W krajach, gdzie do odprowadzania podatku VAT do odpowiednich urzędów podatkowych są zobowiązani deweloperzy, Google przekaże całą pobraną kwotę podatku deweloperowi i odliczy od ceny netto produktu opłatę za transakcję.

Zobacz przykład
Przy założeniu, że aplikacja kosztuje w kraju 100 JPY i obowiązuje 20% podatek VAT

Deweloper otrzymuje od Google: 75 JPY

Deweloper odprowadza podatek VAT w wysokości: 17 JPY

 • Przykład: 100 JPY – (100 JPY * 1/1,2) = 17 JPY
 • Cena aplikacji – (cena aplikacji * 1 / (1 + stawka podatku))

Przychód dewelopera po podziale 70/30 i odprowadzeniu podatku VAT: 58 JPY

 • Przykład: 83 JPY * 0,7 = 58 JPY
 • Cena przed naliczeniem VAT * 70%
Importowanie plików CSV z produktami w aplikacji

Jeśli importujesz pliki CSV z produktami w aplikacji, pamiętaj o uwzględnieniu podatku w cenie.

 • Jeśli korzystasz z automatycznego przeliczania cen, możesz podać cenę domyślną bez podatku, a ceny z uwzględnionymi podatkami zostaną obliczone automatycznie.
 • Jeśli nie korzystasz z automatycznego przeliczania cen, ceny muszą uwzględniać podatek.

Ceny lokalne produktów w aplikacji

Aby cena lokalna produktów w aplikacji w domyślnej walucie Twojego kraju nie była uzupełniana automatycznie, musisz dwukrotnie określić ceny produktów w aplikacji w importowanych plikach CSV:

 • Pierwsza cena oznacza domyślną cenę produktu w aplikacji.
 • Druga cena oznacza cenę lokalną produktu w aplikacji.

Uwaga: jeśli chcesz zaimportować pliki CSV z produktami w aplikacji, zobacz artykuł na temat tworzenia produktu zarządzanego.

Inne kraje

Jeśli oferujesz aplikacje w krajach innych niż wymienione powyżej, odpowiadasz za wskazanie odpowiedniej stawki podatkowej za sprzedaż aplikacji, obowiązującej we wszystkich jurysdykcjach. Musisz też odprowadzić podatki do odpowiedniego (niekoniecznie lokalnego) urzędu podatkowego. Określone przez Ciebie stawki podatkowe zostaną automatycznie zastosowane podczas realizacji transakcji przez kupującego. Google nie udziela porad podatkowych – aby je uzyskać, skonsultuj się z doradcą podatkowym.

Sprawdzanie stawek podatkowych

 1. Zaloguj się w Konsoli Play.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Ustawienia Ustawienia > Ustawienia płatności > Zarządzaj podatkiem od sprzedaży.
 3. Znajdź region, którego ustawienia podatkowe chcesz zmienić.
 4. Obok pozycji „Stawki podatku” kliknij ikonę ołówka Ikona ołówka / ikona edycji.
 5. Wpisz stawkę podatku.
 6. Kliknij Zapisz.
Zobacz przykład

Stawka tego podatku będzie stanowić wartość procentową ceny Twojej aplikacji. Na przykład:

Stawka podatku od sprzedaży Cena aplikacji Podatek od sprzedaży Całkowita cena aplikacji
20% 10 USD 2 USD 12 USD

Deweloperzy z Argentyny

Jeśli jesteś deweloperem z Argentyny i sprzedajesz aplikacje w Google Play, pamiętaj, że obecnie w ich przypadku nie ma mechanizmu pobierania podatku obrotowego, podatku od towarów i usług ani innych podatków. Jako zarejestrowany sprzedawca musisz:

 1. Ustalić, czy masz prawny obowiązek naliczania podatków.
 2. Doliczyć do ceny aplikacji kwotę obowiązujących podatków.
 3. Przekazać wymagane podatki do odpowiedniego urzędu podatkowego. Ponosisz też odpowiedzialność za wszelkie naliczone podatki związane ze sprzedażą aplikacji, a wszystkie płatności od Google będą realizowane w kwocie netto bez uwzględnienia podatków.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?