Avgiftssatser og merverdiavgift (mva.)

I enkelte land må prisene som vises til kjøperne på søke- og detaljsidene, være de samme som totalbeløpet som skal betales. Det betyr at alle avgifter (inkludert mva.) må inkluderes i prisen.

Vi støtter for tiden priser inklusive avgifter i følgende land:

 • Australia, Bahrain, Belgia, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Danmark, De forente arabiske emirater, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Hviterussland, India, Irland, Island, Israel, Italia, Japan, Kenya, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malaysia, Malta, Mexico, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Romania, Russland, Saudi-Arabia, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Sør-Korea, Taiwan, Thailand, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike

Region- og landspesifikke retningslinjer

Disse retningslinjene beskriver hvordan avgifter fungerer i Play-konsollen. Google kan ikke gi deg skatterådgivning. Ta kontakt med skatterådgiveren din for å få veiledning om hvordan avgifter kan påvirke deg og salget ditt til kunder på Google Play.

Australia

Utviklere i Australia

Hvis du befinner deg i Australia, er du ansvarlig for å beregne, belaste og betale GST når kunder i Australia kjøper apper og produkter i apper i Google Play-butikken.

Utviklere utenfor Australia

Som følge av avgiftslovene i Australia er Google ansvarlig for å beregne, belaste og betale 10 % GST til de relevante myndighetene når kunder i Australia kjøper apper og produkter i apper i Google Play-butikken.

Du trenger ikke å beregne og betale GST separat for kjøp som utføres av kunder i Australia. Hvis du tidligere har krevd inn GST i Australia, trenger du ikke å gjøre det lenger.

Bahrain

Utviklere i Bahrain

Hvis du holder til i Bahrain, er du ansvarlig for å beregne, belaste og betale mva. for alle kjøp av apper i Google Play-butikken og kjøp i apper som gjøres av kunder i Bahrain.

Utviklere utenfor Bahrain

Som følge av avgiftslovene i Bahrain er Google ansvarlig for å beregne, belaste og betale mva. til de relevante myndighetene for kjøp av apper i Google Play-butikken og kjøp i apper som gjøres av kunder i Bahrain.

Du trenger ikke å beregne og sende mva. separat for kjøp som gjøres av kunder i Bahrain. Hvis du tidligere har krevd inn mva. i Bahrain, trenger du ikke å gjøre det lenger.

Hviterussland

Utviklere i Hviterussland

Hvis du befinner deg i Hviterussland, er du ansvarlig for å beregne, belaste og betale mva. når kunder i Hviterussland kjøper apper og produkter i apper i Google Play-butikken.

Utviklere utenfor Hviterussland

Som følge av avgiftslovene i Hviterussland er Google ansvarlig for å beregne, belaste og betale 20 % mva. til de relevante myndighetene når kunder i Hviterussland kjøper apper og produkter i apper i Google Play-butikken.

Hvis du befinner deg utenfor Hviterussland, trenger du ikke å beregne og betale mva. separat for kjøp som utføres av kunder i Hviterussland. Hvis du tidligere har krevd inn mva. i Hviterussland, trenger du ikke å gjøre det lenger.

Kamerun

Google er ansvarlig for å beregne, belaste og betale 19,25 % merverdiavgift (mva.) når kunder i Kamerun kjøper apper og produkter i apper i Google Play-butikken. Hvis du befinner deg i Kamerun, legger Google til 19,25 % mva. på tjenestegebyrene, noe som belastes på grunn av utvidelsen av skattelovgivningen i Kamerun. Dette gjenspeiles separat fra tjenestegebyrene.

Hvis du tidligere har krevd inn mva. i Kamerun via Play-konsollen, styrer du ikke denne innstillingen lenger.

Canada

Utviklere i Canada uten GST-/HST-ID, eller utviklere utenfor Canada

Google er ansvarlig for å beregne, belaste og betale GST (avgift på varer og tjenester) eller HST (harmonisert omsetningsavgift) når kunder i Canada kjøper apper og produkter i apper i Google Play-butikken, hvis du befinner deg i Canada og ikke oppgir GST- eller HST-ID-en din til Google, eller hvis du befinner deg utenfor Canada. Hvis du tidligere har krevd inn GST/HST via Play-konsollen, styrer du ikke denne innstillingen lenger. 

Utviklere i Canada med GST-/HST-ID

Du er ansvarlig for å beregne, belaste og betale GST/HST når kunder i Canada kjøper apper og produkter i apper i Google Play-butikken, hvis du befinner deg i Canada og oppgir GST-/HST-ID-en din til Google.

Britisk Columbia

Google er ansvarlig for å beregne, belaste og betale 7 % provinsiell omsetningsavgift i Britisk Columbia (BC PST) når kunder i Britisk Columbia kjøper apper og produkter i apper i Google Play-butikken. Hvis du tidligere har krevd inn BC PST via Play-konsollen, styrer du ikke denne innstillingen lenger.

Quebec

Utviklere i Canada uten skatte-ID-nummer for Quebec, eller utviklere utenfor Canada

Google er ansvarlig for å beregne, belaste og betale omsetningsavgift i Quebec (QST) når kunder i Quebec kjøper apper og produkter i apper i Google Play-butikken, hvis du befinner deg i Canada og ikke oppgir skatte-ID-en din for Quebec til Google, og hvis du befinner deg utenfor Canada. Hvis du tidligere har krevd inn QST via Play-konsollen, styrer du ikke denne innstillingen lenger. 

Utviklere i Canada med skatte-ID-nummer for Quebec

Du er ansvarlig for å beregne, belaste og betale QST når kunder i Quebec kjøper apper og produkter i apper i Google Play-butikken, hvis du befinner deg i Canada og oppgir skatte-ID-en din for Quebec til Google.

Saskatchewan

Google er ansvarlig for å beregne, belaste og betale provinsiell omsetningsavgift i Saskatchewan (SK PST) når kunder i Saskatchewan kjøper apper og produkter i apper i Google Play-butikken. Hvis du tidligere har krevd inn SK PST via Play-konsollen, styrer du ikke denne innstillingen lenger.

Oppdatering av informasjon om avgiftsregistrering i Canada

For skatteformål i Canada må Google samle inn avgiftsinformasjonen din for Canada. Hvis du ikke oppgir skatte-ID-nummeret ditt til Google, antar Google at du ikke er registrert, og justerer innstillingene for Play-konsollen i henhold til dette. Slik kan du dele avgiftsinformasjonen din for Canada med Google: 

 1. Åpne Play-konsollen, og gå til Betalingsprofil-siden (Konfigurering Innstillinger > Betalingsprofil).
 2. Klikk på Administrer innstillingene i «Innstillinger»-delen.
 3. Rull ned til «Avgiftsinformasjon for Canada», og klikk på blyantikonet Blyantikon/redigeringsikon.
 4. Skriv inn eller oppdater
  • GST-/HST-registreringsnummer
  • QST-registreringsnummer
 5. Klikk på Lagre.
Chile

Utviklere i Chile

Hvis du befinner deg i Chile, er du ansvarlig for å beregne, belaste og betale mva. når kunder i Chile kjøper apper og produkter i apper i Google Play-butikken.

Hvis du ikke er mva.-registrert, legger Google til 19 % merverdiavgift (mva.) på tjenestegebyret på grunn av utvidelsen av avgiftslovgivningen i Chile. Mva.-belastningen på 19 % oppføres separat, ikke som en del av tjenestegebyret.

Statusen din for avgiftsregistrering avgjør hvilke avgifter du belastes for i Chile. Slik kan du oppgi registreringsstatusen din for avgifter til Google for å fastslå hvilke regler som gjelder for merverdiavgift (mva.):

 1. Åpne Play-konsollen, og gå til Betalingsprofil-siden (Konfigurering Innstillinger > Betalingsprofil).
 2. Klikk på Administrer innstillingene i «Innstillinger»-delen.
 3. Rull ned til «Avgiftsinformasjon for Chile», og klikk på blyantikonet Blyantikon/redigeringsikon.
 4. Skriv inn følgende informasjon:
  • Er du registrert i Chile som mva.-skattebetaler?
   • Velg Ja hvis du er registrert.
  • Er du fritatt fra avgifter («Impuesto adicional»)?
   • Velg Ja hvis du er fritatt.
 5. Klikk på Lagre.

Utviklere utenfor Chile

Som følge av avgiftslovene i Chile er Google ansvarlig for å beregne, belaste og betale mva. til de relevante myndighetene når kunder i Chile kjøper apper og produkter i apper i Google Play-butikken. Du trenger ikke å beregne og sende mva. separat for kjøp som gjøres av kunder i Chile. Hvis du tidligere har krevd inn mva. i Chile, trenger du ikke å gjøre det lenger.

Colombia

Utviklere i Colombia

Hvis du befinner deg i Colombia, er du ansvarlig for å beregne, belaste og betale mva. når kunder i Colombia kjøper apper og produkter i apper i Google Play-butikken.

Hvis du ikke er mva.-registrert (ikke registrert under «régimen común»), legger Google til 19 % merverdiavgift (mva.) på tjenestegebyret på grunn av utvidelsen av avgiftslovgivningen i Colombia. Mva.-belastningen på 19 % oppføres for seg selv, ikke som en del av tjenestegebyret.

Statusen din for avgiftsregistrering avgjør hvilke avgifter du belastes i Colombia. Slik kan du oppgi registreringsstatusen din for avgifter til Google for å fastslå hvilke regler som gjelder for merverdiavgift (mva.):

 1. Åpne Play-konsollen, og gå til Betalingsprofil-siden (Konfigurering Innstillinger > Betalingsprofil).
 2. I «Innstillinger»-delen klikker du på Administrer innstillinger.
 3. Rull ned til «Avgiftsinformasjon for Colombia», og klikk på blyantikonet Blyantikon/redigeringsikon.
 4. Skriv inn følgende informasjon:
  • Er du registrert under «régimen común»?
   • Velg Ja hvis du er registrert.
  • NIT (Numero de Identificación Tributaria)
   • Skriv inn det colombianske NIT-nummeret ditt.
  • Oppdater RUT-skjemaet ditt (unikt skatteregistreringsskjema)
   • Klikk på Velg fil, og last opp RUT-dokumentet i PDF-format.
 5. Klikk på Lagre.

Utviklere utenfor Colombia

Hvis du befinner deg utenfor Colombia og tilbyr kjøp i apper eller apper som koster penger, til kunder i Colombia, er du fortsatt ansvarlig for å belaste, betale og rapportere eventuell mva. til skattemyndighetene i Colombia.

 

EU

Som følge av lovene om mva. i EU er Google ansvarlig for å beregne, belaste og betale mva. for alle kjøp av digitalt innhold i Google Play-butikken, som utføres av kunder fra EU. Google sender mva. for digitalt innhold som kunder fra EU kjøper, til de relevante myndighetene.

Du trenger ikke å beregne og sende mva. separat for kunder fra EU. Denne endringen i mva.-lovene gjelder også selv om du ikke befinner deg i EU.

Se et eksempel
Før mva.-endringen i EU 1. januar 2015 Etter mva.-endringen i EU 1. januar 2015

Vi forutsetter at app-prisen i landet er GBP 1 og mva. er 20 %

Utviklerens inntekter etter 70/30-deling og betaling av mva.: GBP 0,58

 • Eksempel: GBP 0,83 * 0,7 = 0,58
 • Pris uten mva. * 70 %

Mva. for EU-kunder: GBP 0,17

 • Eksempel: GBP 1 – (GBP 1 * 1/1,2) = GBP 0,17
 • App-pris - (app-pris * 1 / (1 + avgiftssatsen))

Utvikleren mottar fra Google: GBP 0,75

Utvikleren betaler EU-mva.: GBP 0,17

Vi forutsetter at app-prisen i landet er GBP 1 og mva. er 20 %

Utviklerens inntekter etter 70/30-deling og betaling av mva.: GBP 0,58

 • Eksempel: GBP 0,83 * 0,7 = 0,58
 • Pris uten mva. * 70 %

Mva. for EU-kunder: GBP 0,17

 • Eksempel: GBP 1 – (GBP 1 * 1/1,2) = GBP 0,17
 • App-pris - (app-pris * 1 / (1 + avgiftssatsen))

Utvikleren mottar fra Google: GBP 0,58

Google betaler EU-mva.: GBP 0,17

Her ser du hvordan utviklere som ikke har angitt mva. for apper og innhold for relevante EU-land, kan bli påvirket av endringen:

Før mva.-endringen i EU 1. januar 2015 Etter mva.-endringen i EU 1. januar 2015

Vi forutsetter at app-prisen i landet er GBP 1, og at utvikleren ikke har angitt noen mva.-sats.

Utviklerens inntekter etter 70/30-deling

 • Eksempel: GBP 1 * 0,7 = 0,70
 • App-prisen i landet * 70 %

Utvikleren mottar fra Google: GBP 0,70

Vi forutsetter at app-prisen i landet er GBP 1 og mva. er 20 %

 

Utviklerens inntekter etter 70/30-deling og betaling av mva.: GBP 0,58

 • Eksempel: GBP 0,83 * 0,7 = 0,58
 • Pris uten mva. * 70 %

Mva. for EU-kunder: GBP 0,17

 • Eksempel: GBP 1 – (GBP 1 * 1/1,2) = GBP 0,17
 • App-pris - (app-pris * 1 / (1 + avgiftssatsen))

Utvikleren mottar fra Google: GBP 0,58

Google betaler EU-mva.: GBP 0,17

Mva.-satser brukt for app- og innholdskjøp utført av EU-kunder

Sånn sjekker du hvilke mva.-satser som brukes for apper og innhold som kjøpes av EU-kunder.

 1. Åpne Play-konsollen, og gå til Betalingsprofil-siden  (Konfigurering Innstillinger > Betalingsprofil).
 2. Klikk på Administrer salgsavgift i «Salgsavgift»-delen.
 3. Under «Europa» ser du listen over land og avgiftssatser.
India

Utviklere i India

Hvis du befinner deg i India, er det ditt ansvar å avgjøre om du trenger et skatteidentifikasjonsnummer for avgift på varer og tjenester (GSTIN), og regne ut eventuelle gjeldende avgifter.

Utviklere utenfor India

Som følge av avgiftslovene i India er Google ansvarlig for å beregne, belaste og betale GST til de relevante myndighetene når kunder i India kjøper apper og produkter i apper i Google Play-butikken.

Du trenger ikke å beregne og betale GST separat for kjøp som gjøres av kunder i India. Hvis du tidligere har krevd inn GST i India, trenger du ikke å gjøre det lenger.

Relatert innhold

Se artikkelen om avgift på varer og tjenester (GST – Goods and Services Tax) i India for nærmere informasjon.

Indonesia

På grunn av covid-19 vedtok de indonesiske myndighetene en nødskattelov 1. august 2020, som økte mva.-satsen for digitale tjenester. På grunn av dette må Google kreve inn 10 % mva. på salg for kunder i Indonesia når de kjøper produkter eller tjenester fra ikke-indonesiske Google-enheter (for eksempel Google Asia Pacific Pte Ltd eller Google LLC).

For å kreve tilbake mva. kan du dele NPWP-nummeret ditt med Google, slik at det skrives på fakturaen din for å sikre overholdelse av skattereglene. 

Slik kan du dele NPWP-nummeret ditt med Google:

Med forhandlerkonsollen:

 1. Logg på forhandlerkonsollen.
 2. Klikk på navigasjonsikonet med tre linjer (ved siden av Kunder) > Fakturering.
 3. Under «Innstillinger» klikker du på Administrer innstillinger.
 4. Klikk på blyantikonet Endre i «Avgiftsinformasjon for Indonesia»-delen, og skriv inn NPWP-nummeret ditt i feltet «Hovednummer for skatt (NPWP)».
 5. Klikk på Lagre.
 

Med Google Administrasjonskonsoll:

 1. Logg på Google Administrasjonskonsoll.
 2. Gå til startsiden i administrasjonskonsollen, og klikk på Fakturering.
 3. Fra menyen med abonnementslisten velger du Handlinger > Gå til faktureringskontoen.
 4. Under «Innstillinger» klikker du på Administrer innstillinger.
 5. Klikk på blyantikonet Endre i «Avgiftsinformasjon for Indonesia»-delen, og skriv inn NPWP-nummeret ditt i feltet «Hovednummer for skatt (NPWP)».
 6. Klikk på Lagre.
 

Med Googles betalingssenter:

 1. Logg på Googles betalingssenter.
 2. I menyen øverst velger du Innstillinger.
 3. Klikk på blyantikonet Endre i «Avgiftsinformasjon for Indonesia»-delen, og skriv inn NPWP-nummeret ditt i feltet «Hovednummer for skatt (NPWP)».
 4. Klikk på Lagre.

Merk: For å legge til eller oppdatere NPWP-nummeret ditt må du sørge for at du har en Administrator- ellerEndre-tillatelse i betalingsprofilen din.
Japan

Hvis du tilbyr kjøp i apper eller apper som koster penger, til kunder i Japan, må du være oppmerksom på at den japanske loven om forbruksavgifter (Japan Consumption Tax Law – JCT) er endret, noe som påvirker ansvaret ditt når det gjelder skatter og avgifter i Japan. Endringen trådte i kraft 1. oktober 2015. Hvis du har spesifikke spørsmål knyttet til skatter og avgifter i Japan, bør du kontakte skatterådgiveren din.

Utviklere utenfor Japan

Hvis du befinner deg utenfor Japan og tilbyr kjøp i apper eller apper som koster penger, til kunder i Japan, er du ansvarlig for å belaste, betale og rapportere eventuelle japanske forbruksavgifter (JCT) til den nasjonale skatteetaten i Japan (National Tax Agency).

Utviklere i Japan

Hvis du befinner deg i Japan og tilbyr kjøp i apper eller apper som koster penger, til kunder i Japan, må du være oppmerksom på at Google Play-tjenestegebyret som belastes av Google Asia Pacific Limited, fra og med 1. oktober 2015 anses som en transaksjon for tjenester rettet mot bedriftsmarkedet (B2B).

Du er ansvarlig for å beregne og rapportere japanske forbruksavgifter for tjenester som er rettet mot bedriftsmarkedet (B2B), og som tilbys av utenlandske enheter, til den nasjonale skatteetaten i Japan. Japanske forbruksavgifter legges ikke automatisk til i tjenestegebyrene for appene dine.

Mexico

Utviklere i Mexico

Hvis du befinner deg i Mexico, er du ansvarlig for å beregne, belaste og betale mva. for alle kjøp av digitalt innhold i Google Play-butikken, som utføres av kunder i Mexico.

Fra og med 1. august 2020 legger Google til 16 % merverdiavgift (mva.) på tjenestegebyret som belastes på grunn av utvidelsen av avgiftslovgivningen i Mexico. Mva.-belastningen på 16 % oppføres for seg selv, ikke som en del av tjenestegebyret.

Utviklere utenfor Mexico

Fra og med 1. april 2021, hvis du befinner deg utenfor Mexico, er Google ansvarlig for å beregne, belaste og betale 16 % mva. til de relevante myndighetene når kunder i Mexico kjøper apper og varer i apper i Google Play-butikken.

Du trenger ikke å beregne og sende mva. separat for kunder fra Mexico. Hvis du tidligere har krevd inn mva. i Mexico, trenger du ikke å gjøre det lenger. 

Oman

Utviklere i Oman

Hvis du befinner deg i Oman, er du ansvarlig for å beregne, belaste og betale mva. når kunder i Oman kjøper apper og produkter i apper i Google Play-butikken.

Utviklere utenfor Oman

Fra og med 16. april 2021 er Google ansvarlig for å beregne, belaste og betale 5 % mva. til de relevante myndighetene når kunder i Oman kjøper apper og produkter i apper i Google Play-butikken.

Du trenger ikke å beregne og sende mva. separat for kunder fra Oman. Hvis du tidligere har krevd inn mva. i Oman, trenger du ikke å gjøre det lenger.

Russland

Utviklere i Russland

Hvis du befinner deg i Russland, er du ansvarlig for å beregne, belaste og betale mva. når kunder i Russland kjøper apper og produkter i apper i Google Play-butikken

Utviklere utenfor Russland

Som følge av lovene om mva. i Russland er Google ansvarlig for å beregne, belaste og betale 20 % mva. til de relevante myndighetene når kunder i Russland kjøper apper og produkter i apper i Google Play-butikken.

Du behøver ikke å beregne og sende mva. separat for kjøp som utføres av kunder i Russland. Hvis du tidligere har krevd inn mva. i Russland, trenger du ikke lenger å gjøre det.

Saudi-Arabia

Utviklere i Saudi-Arabia

Hvis du befinner deg i Saudi-Arabia, er du ansvarlig for å beregne, belaste og betale mva. når kunder i Saudi-Arabia kjøper apper og produkter i apper i Google Play-butikken.

Utviklere utenfor Saudi-Arabia

Som følge av avgiftslovene i Saudi-Arabia er Google ansvarlig for å beregne, belaste og betale 15 % mva. til de relevante myndighetene når kunder i Saudi-Arabia kjøper apper og produkter i apper i Google Play-butikken.

Hvis du befinner deg utenfor Saudi-Arabia, trenger du ikke å beregne og betale mva. separat for kjøp som utføres av kunder i Saudi-Arabia. Hvis du tidligere har krevd inn mva. i Saudi-Arabia, trenger du ikke å gjøre det lenger.

Serbia

Utviklere i Serbia

Hvis du befinner deg i Serbia, er du ansvarlig for å beregne, belaste og betale mva. når kunder i Serbia kjøper apper og produkter i apper i Google Play-butikken.

Utviklere utenfor Serbia

Som følge av lovene om mva. i Serbia er Google ansvarlig for å beregne, belaste og betale 20 % mva. til de relevante myndighetene når kunder i Serbia kjøper apper og produkter i apper i Google Play-butikken.

Du behøver ikke å beregne og sende mva. separat for kjøp som utføres av kunder i Serbia. Hvis du tidligere har krevd inn mva. i Serbia, trenger du ikke å gjøre det lenger.

Singapore

Utviklere i Singapore

Hvis du befinner deg i Singapore, er du ansvarlig for å beregne, belaste og betale avgift på varer og tjenester (GST – Goods and Services Tax) når kunder i Singapore kjøper apper og varer i apper i Google Play-butikken.

Utviklere utenfor Singapore

Hvis du befinner deg utenfor Singapore, er Google ansvarlig for å beregne, belaste og betale GST (avgift på varer og tjenester) i Singapore til de relevante myndighetene når kunder i Singapore kjøper apper og varer i apper i Google Play-butikken. Du trenger ikke å beregne og betale GST separat for kjøp som gjøres av kunder i Singapore. 

Sør-Korea

Utviklere i Sør-Korea

Hvis du befinner deg i Sør-Korea, er du ansvarlig for å beregne, belaste og betale mva. for alle kjøp av digitalt innhold i Google Play-butikken, som utføres av kunder i Sør-Korea.

Utviklere utenfor Sør-Korea

Som følge av lovene om mva. i Sør-Korea er Google ansvarlig for å beregne, belaste og betale 10 % mva. til de relevante myndighetene når kunder i Sør-Korea kjøper apper og produkter i apper i Google Play-butikken, fra utviklere utenfor Sør-Korea.

Som et resultat av dette trenger du ikke å beregne og betale inn mva. separat for kunder i Sør-Korea hvis du befinner deg utenfor Sør-Korea. Hvis du tidligere har krevd inn mva. i Sør-Korea, trenger du ikke å gjøre det lenger.

Thailand

Utviklere i Thailand

Hvis du befinner deg i Thailand, er du ansvarlig for å beregne, belaste og betale merverdiavgift (mva.) når kunder i Thailand kjøper apper og varer i apper i Google Play-butikken.

Hvis du ikke er mva.-registrert, legger Google til 7 % mva. på tjenestegebyret som belastes kundekjøp i Thailand. I inntektsrapportene dine oppføres mva.-belastningen på 7 % separat, ikke som en del av tjenestegebyret.

Statusen din for avgiftsregistrering avgjør hvilke avgifter du belastes for i Thailand. Slik kan du dele avgiftsinformasjonen din for Thailand med Google:

 1. Åpne Play-konsollen og gå til Betalingsprofil (Konfigurering Innstillinger > Betalingsprofil).
 2. I «Innstillinger»-delen klikker du på Administrer innstillingene.
 3. Rull ned til «Skatteinformasjon for Thailand» og klikk på Endre Blyantikon/redigeringsikon.
 4. Skriv inn mva.-nummeret ditt i feltet «Thailandsk mva.-nummer».
 5. Klikk på Lagre.

Utviklere utenfor Thailand

Hvis du befinner deg utenfor Thailand, er Google ansvarlig for å beregne, belaste og betale 7 % mva. til de relevante myndighetene når kunder i Thailand kjøper apper og varer i apper i Google Play-butikken.

Hvis du tidligere har krevd inn mva. i Thailand via Play-konsollen, styrer du ikke denne innstillingen lenger.

De forente arabiske emirater

Utviklere i De forente arabiske emirater

Hvis du befinner deg i De forente arabiske emirater, er du ansvarlig for å beregne, belaste og betale mva. når kunder i De forente arabiske emirater kjøper apper og produkter i apper i Google Play-butikken.

Utviklere utenfor De forente arabiske emirater

Som følge av avgiftslovene i De forente arabiske emirater er Google ansvarlig for å beregne, belaste og betale 5 % mva. til de relevante myndighetene når kunder i De forente arabiske emirater kjøper apper og produkter i apper i Google Play-butikken.

Hvis du befinner deg utenfor De forente arabiske emirater, trenger du ikke å beregne og betale mva. separat for kjøp som gjøres av kunder i De forente arabiske emirater. Hvis du tidligere har krevd inn mva. i De forente arabiske emirater, trenger du ikke å gjøre det lenger.

USA

Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, District of Columbia, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin og Wyoming

I samsvar med kravene for salgsavgift er Google ansvarlig for å beregne, belaste og betale salgsavgift for alle kjøp av apper og kjøp i apper som gjøres i Google Play-butikken av kunder i disse delstatene. Google betaler og overfører salgsavgiften til de relevante skattemyndighetene.

Du trenger ikke å beregne og sende salgsavgift separat for kunder i disse delstatene. Disse reglene gjelder også selv om du ikke befinner deg i USA.

Andre land og regioner

Som følge av lovene om mva. og avgift på varer og tjenester (GST – Goods and Services Tax) er Google ansvarlig for å beregne, belaste og betale mva. eller GST for alle kjøp i apper og kjøp av apper som koster penger, i Google Play-butikken som gjøres av kunder på steder der Google er den registrerte selgeren, og på følgende steder:

 • Mva.: Albania, Bangladesh, Indonesia, Kenya, Marokko, Sør-Afrika, Taiwan, Tyrkia
 • GST (avgift på varer og tjenester): New Zealand, Singapore
 • Tjenesteskatt: Malaysia

Google sender mva. eller GST til de relevante myndighetene når kunder i disse landene kjøper apper og produkter i apper. Du trenger ikke å beregne og sende mva. eller GST separat for kunder i disse landene.

Slik kan du se satsene for mva. eller GST som brukes for kjøp av apper og produkter i apper i disse landene:

 1. Åpne Play-konsollen, og gå til Betalingsprofil-siden (Konfigurering Innstillinger > Betalingsprofil).
 2. Klikk på Administrer omsetningsavgift.

Endring av priser for apper

For å finne ut hvordan du konfigurerer og endrer prisene på apper, gå til siden om konfigurering av priser og appdistribusjon.

Hvis du tilbyr apper i land der mva. skal være inkludert i prisen, brukes avgiftssatsen som er angitt i Play-konsollen, på de eksisterende avgiftsfrie prisene dine.

I land der utviklerne er ansvarlige for å betale inn mva. til skattemyndighetene, overfører Google hele det mottatte avgiftsbeløpet til utvikleren og beregner et tjenestegebyr som trekkes fra nettoprisen på produktet.

Se et eksempel
Vi forutsetter at app-prisen i landet er JPY 100 og mva. er 20 %:

Beløpet utvikleren mottar fra Google: JPY 75

Utvikleren betaler mva.: JPY 17

 • Eksempel: JPY 100 – (JPY 100 * 1/1,2) = JPY 17
 • App-pris - (app-pris * 1 / (1 + avgiftssatsen))

Utviklerens inntekter etter 70/30-deling og betaling av mva.: JPY 58

 • Eksempel: JPY 83 * 0,7 = JPY 58
 • Pris uten mva. * 70 %
Importér CSV-filer for produkter i apper

Hvis du importerer CSV-filer med produkter i apper, må du være oppmerksom på priser som har avgifter inkludert.

 • Hvis du bruker automatisk konverterte priser, kan du oppgi en standardpris som er eksklusiv avgifter. Priser som har avgifter inkludert, blir konvertert automatisk.
 • Hvis du ikke bruker automatisk konvertering av priser, må prisene inkludere avgifter.

Lokale priser for produkter i apper

Du må angi prisen for produkter i apper to ganger i CSV-filene du importerer, for å unngå at den lokale prisen i standardvalutaen i landet ditt blir fylt ut automatisk for produkter i apper:

 • Den første prisen bestemmer standardprisen for produkter i apper.
 • Den andre prisen bestemmer den lokale prisen for produkter i apper.

Merk: For å importere CSV-filer med produkter i apper, gå til opprett administrerte produkter.

Andre land

Hvis du tilbyr apper i land som ikke er oppført på listen ovenfor, har du selv ansvaret for å fastslå riktige avgiftssatser for appene dine i alle aktuelle jurisdiksjoner og sende avgiftene til skattemyndighetene for det aktuelle landet (som kan være forskjellig fra skattemyndighetene i ditt eget land). Avgiftssatsene du angir, legges automatisk til når kjøperen går til kassen. Google besørger ikke skatterådgivning, og vi oppfordrer deg til å kontakte en rådgiver hvis du har spørsmål om skatter og avgifter.

Sjekk og juster avgiftssatsene dine

 1. Åpne Play-konsollen, og gå til Betalingsprofil-siden  (Konfigurering Innstillinger > Betalingsprofil).
 2. Klikk på Administrer salgsavgift i «Salgsavgift»-delen.
 3. Finn regionen du vil endre avgiftsinnstillingene for.
 4. Klikk på blyantikonet Blyantikon/redigeringsikon.
 5. Klikk på nedoverpilen under «Avgiftsalternativ» i den samme raden som stedet du vil justere avgiftssatsene for.
 6. Velg ett av disse alternativene:
  • Ingen avgifter
  • Googles forhåndsdefinerte sats: Bruk Googles forhåndsdefinerte sats for dette stedet.
  • Egendefinert avgiftssats: Skriv inn en avgiftssats.
 7. Hvis du har gjort endringer, klikker du på Lagre.
Se et eksempel

Salgsavgiftssatsen er en prosentandel av prisen på appen din, for eksempel:

Sats for salgsavgift Appris Salgsavgift Total appris
20 % 100 kr 20 kr 120 kr
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
92637
false