Avgiftssatser og merverdiavgift (mva.)

I enkelte land må prisene som vises til kjøperne på søke- og detaljsidene, være de samme som totalbeløpet som skal betales. Det betyr at alle avgifter (inkludert mva.) må inkluderes i prisen.

Vi støtter for tiden priser inklusive avgifter i følgende land:

 • Australia, Bahrain, Belgia, Brasil, Bulgaria, Danmark, De forente arabiske emirater, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Hviterussland, India, Irland, Island, Israel, Italia, Japan, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Mexico, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Romania, Russland, Saudi-Arabia, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Sør-Korea, Taiwan, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike

Regions- og landsspesifikke retningslinjer

Australia

Utviklere i Australia

Hvis du befinner deg i Australia, er du ansvarlig for å beregne, belaste og betale GST når kunder i Australia kjøper apper og produkter i apper i Google Play-butikken.

Utviklere utenfor Australia

Som følge av avgiftslovene i Australia er Google ansvarlig for å beregne, belaste og betale 10 % GST til de relevante myndighetene når kunder i Australia kjøper apper og produkter i apper i Google Play-butikken.

Du trenger ikke å beregne og betale GST separat for kjøp som utføres av kunder i Australia. Hvis du tidligere har krevd inn GST i Australia, trenger du ikke å gjøre det lenger.

Bahrain

Utviklere i Bahrain

Hvis du holder til i Bahrain, er du ansvarlig for å beregne, belaste og betale mva. for alle kjøp av apper i Google Play-butikken og kjøp i apper som gjøres av kunder i Bahrain.

Utviklere utenfor Bahrain

Som følge av avgiftslovene i Bahrain er Google ansvarlig for å beregne, belaste og betale mva. til de relevante myndighetene for kjøp av apper i Google Play-butikken og kjøp i apper som gjøres av kunder i Bahrain.

Du trenger ikke å beregne og sende mva. separat for kjøp som gjøres av kunder i Bahrain. Hvis du tidligere har krevd inn mva. i Bahrain, trenger du ikke å gjøre det lenger.

Hviterussland

Utviklere i Hviterussland

Hvis du befinner deg i Hviterussland, er du ansvarlig for å beregne, belaste og betale mva. når kunder i Hviterussland kjøper apper og produkter i apper i Google Play-butikken.

Utviklere utenfor Hviterussland

Som følge av avgiftslovene i Hviterussland er Google ansvarlig for å beregne, belaste og betale 20 % mva. til de relevante myndighetene når kunder i Hviterussland kjøper apper og produkter i apper i Google Play-butikken.

Hvis du befinner deg utenfor Hviterussland, trenger du ikke å beregne og betale mva. separat for kjøp som utføres av kunder i Hviterussland. Hvis du tidligere har krevd inn mva. i Hviterussland, trenger du ikke å gjøre det lenger.

EU

Som følge av lovene om mva. i EU er Google ansvarlig for å beregne, belaste og betale mva. for alle kjøp av digitalt innhold i Google Play-butikken, som utføres av kunder fra EU. Google sender mva. for digitalt innhold som kunder fra EU kjøper, til de relevante myndighetene.

Du trenger ikke å beregne og sende mva. separat for kunder fra EU. Denne endringen i mva.-lovene gjelder også selv om du ikke befinner deg i EU.

Se et eksempel
Før mva.-endringen i EU 1. januar 2015 Etter mva.-endringen i EU 1. januar 2015

Vi forutsetter at app-prisen i landet er GBP 1 og mva. er 20 %

Utviklerens inntekter etter 70/30-deling og betaling av mva.: GBP 0,58

 • Eksempel: GBP 0,83 * 0,7 = 0,58
 • Pris uten mva. * 70 %

Mva. for EU-kunder: GBP 0,17

 • Eksempel: GBP 1 – (GBP 1 * 1/1,2) = GBP 0,17
 • App-pris – (app-pris * 1/(1 + avgiftssats))

Utvikleren mottar fra Google: GBP 0,75

Utvikleren betaler EU-mva.: GBP 0,17

Vi forutsetter at app-prisen i landet er GBP 1 og mva. er 20 %

Utviklerens inntekter etter 70/30-deling og betaling av mva.: GBP 0,58

 • Eksempel: GBP 0,83 * 0,7 = 0,58
 • Pris uten mva. * 70 %

Mva. for EU-kunder: GBP 0,17

 • Eksempel: GBP 1 – (GBP 1 * 1/1,2) = GBP 0,17
 • App-pris – (app-pris * 1/(1 + avgiftssats))

Utvikleren mottar fra Google: GBP 0,58

Google betaler EU-mva.: GBP 0,17

Her ser du hvordan utviklere som ikke har angitt mva. for apper og innhold for relevante EU-land, kan bli påvirket av endringen:

Før mva.-endringen i EU 1. januar 2015 Etter mva.-endringen i EU 1. januar 2015

Vi forutsetter at app-prisen i landet er GBP 1, og at utvikleren ikke har angitt noen mva.-sats.

Utviklerens inntekter etter 70/30-deling

 • Eksempel: GBP 1 * 0,7 = 0,70
 • App-prisen i landet * 70 %

Utvikleren mottar fra Google: GBP 0,70

Vi forutsetter at app-prisen i landet er GBP 1 og mva. er 20 %

 

Utviklerens inntekter etter 70/30-deling og betaling av mva.: GBP 0,58

 • Eksempel: GBP 0,83 * 0,7 = 0,58
 • Pris uten mva. * 70 %

Mva. for EU-kunder: GBP 0,17

 • Eksempel: GBP 1 – (GBP 1 * 1/1,2) = GBP 0,17
 • App-pris – (app-pris * 1/(1 + avgiftssats))

Utvikleren mottar fra Google: GBP 0,58

Google betaler EU-mva.: GBP 0,17

Mva.-satser brukt for app- og innholdskjøp utført av EU-kunder

Sånn sjekker du hvilke mva.-satser som er brukt for apper og innhold kjøpt av EU-kunder.

 1. Logg på Play-konsollen.
 2. I menyen til venstre klikker du på Innstillinger Innstillinger > Betalingsinnstillinger > Administrer salgsavgift.
 3. Under «EU» klikker du på Vis.
India

Utviklere i India

Hvis du befinner deg i India, er det ditt ansvar å avgjøre om du trenger et skatteidentifikasjonsnummer for varer og tjenester (GSTIN), og regne ut eventuelle gjeldende avgifter.

Utviklere utenfor India

Som følge av avgiftslovene i India er Google ansvarlig for å beregne, belaste og betale GST til de relevante myndighetene når kunder i India kjøper apper og produkter i apper i Google Play-butikken.

Du trenger ikke å beregne og betale GST separat for kjøp som gjøres av kunder i India. Hvis du tidligere har krevd inn GST i India, trenger du ikke å gjøre det lenger.

Relatert innhold

Se artikkelen om avgift på varer og tjenester (GST – Goods and Services Tax) i India for nærmere informasjon.

Japan

Hvis du tilbyr kjøp i apper eller apper som koster penger, til kunder i Japan, må du være oppmerksom på at den japanske loven om forbruksavgifter (Japan Consumption Tax Law – JCT) er endret, noe som påvirker ansvaret ditt når det gjelder skatter og avgifter i Japan. Endringen trådte i kraft 1. oktober 2015. Hvis du har spesifikke spørsmål knyttet til skatter og avgifter i Japan, bør du kontakte skatterådgiveren din.

Utviklere utenfor Japan

Hvis du befinner deg utenfor Japan og tilbyr kjøp i apper eller apper som koster penger, til kunder i Japan, er du ansvarlig for å belaste, betale og rapportere eventuelle japanske forbruksavgifter (JCT) til den nasjonale skatteetaten i Japan (National Tax Agency).

Utviklere i Japan

Hvis du befinner deg i Japan og tilbyr kjøp i apper eller apper som koster penger, til kunder i Japan, må du være oppmerksom på at Google Play-transaksjonsgebyret, som belastes av Google Asia Pacific Limited, fra 1. oktober 2015 anses for å være en transaksjon rettet mot bedriftsmarkedet (B2B).

Du er ansvarlig for å beregne og rapportere japanske forbruksavgifter for tjenester som er rettet mot bedriftsmarkedet (B2B), og som tilbys av utenlandske enheter, til den nasjonale skatteetaten i Japan. Japanske forbruksavgifter legges ikke automatisk til i transaksjonsgebyrene for appene dine.

Russland

Utviklere i Russland

Hvis du befinner deg i Russland, er du ansvarlig for å beregne, belaste og betale mva. når kunder i Russland kjøper apper og produkter i apper i Google Play-butikken

Utviklere utenfor Russland

Som følge av lovene om mva. i Russland er Google ansvarlig for å beregne, belaste og betale 20 % mva. til de relevante myndighetene når kunder i Russland kjøper apper og produkter i apper i Google Play-butikken.

Du behøver ikke å beregne og sende mva. separat for kjøp som utføres av kunder i Russland. Hvis du tidligere har krevd inn mva. i Russland, trenger du ikke lenger å gjøre det.

Saudi-Arabia

Utviklere i Saudi-Arabia

Hvis du befinner deg i Saudi-Arabia, er du ansvarlig for å beregne, belaste og betale mva. når kunder i Saudi-Arabia kjøper apper og produkter i apper i Google Play-butikken.

Utviklere utenfor Saudi-Arabia

Som følge av avgiftslovene i Saudi-Arabia er Google ansvarlig for å beregne, belaste og betale 5 % mva. til de relevante myndighetene når kunder i Saudi-Arabia kjøper apper og produkter i apper i Google Play-butikken.

Hvis du befinner deg utenfor Saudi-Arabia, trenger du ikke å beregne og betale mva. separat for kjøp som utføres av kunder i Saudi-Arabia. Hvis du tidligere har krevd inn mva. i Saudi-Arabia, trenger du ikke å gjøre det lenger.

Serbia

Utviklere i Serbia

Hvis du befinner deg i Serbia, er du ansvarlig for å beregne, belaste og betale mva. når kunder i Serbia kjøper apper og produkter i apper i Google Play-butikken.

Utviklere utenfor Serbia

Som følge av lovene om mva. i Serbia er Google ansvarlig for å beregne, belaste og betale 20 % mva. til de relevante myndighetene når kunder i Serbia kjøper apper og produkter i apper i Google Play-butikken.

Du behøver ikke å beregne og sende mva. separat for kjøp som utføres av kunder i Serbia. Hvis du tidligere har krevd inn mva. i Serbia, trenger du ikke å gjøre det lenger.

Sør-Korea

Utviklere i Sør-Korea

Hvis du befinner deg i Sør-Korea, er du ansvarlig for å beregne, belaste og betale mva. for alle kjøp av digitalt innhold i Google Play-butikken, som utføres av kunder i Sør-Korea.

Utviklere utenfor Sør-Korea

Som følge av lovene om mva. i Sør-Korea er Google ansvarlig for å beregne, belaste og betale 10 % mva. til de relevante myndighetene når kunder i Sør-Korea kjøper apper og produkter i apper i Google Play-butikken, fra utviklere utenfor Sør-Korea.

Som et resultat av dette trenger du ikke å beregne og betale inn mva. separat for kunder i Sør-Korea hvis du befinner deg utenfor Sør-Korea. Hvis du tidligere har krevd inn mva. i Sør-Korea, trenger du ikke å gjøre det lenger.

De forente arabiske emirater

Utviklere i De forente arabiske emirater

Hvis du befinner deg i De forente arabiske emirater, er du ansvarlig for å beregne, belaste og betale mva. når kunder i De forente arabiske emirater kjøper apper og produkter i apper i Google Play-butikken.

Utviklere utenfor De forente arabiske emirater

Som følge av avgiftslovene i De forente arabiske emirater er Google ansvarlig for å beregne, belaste og betale 5 % mva. til de relevante myndighetene når kunder i De forente arabiske emirater kjøper apper og produkter i apper i Google Play-butikken.

Hvis du befinner deg utenfor De forente arabiske emirater, trenger du ikke å beregne og betale mva. separat for kjøp som gjøres av kunder i De forente arabiske emirater. Hvis du tidligere har krevd inn mva. i De forente arabiske emirater, trenger du ikke å gjøre det lenger.

USA

Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, District of Columbia, Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Dakota, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin og Wyoming

I samsvar med kravene for salgsavgift er Google ansvarlig for å beregne, belaste og betale salgsavgift for alle kjøp av apper og kjøp i apper som gjøres i Google Play-butikken av kunder i disse delstatene. Google betaler og overfører salgsavgiften til de relevante skattemyndighetene.

Du trenger ikke å beregne og sende salgsavgift separat for kunder i disse delstatene. Disse reglene gjelder også selv om du ikke befinner deg i USA.

Andre land og regioner

På grunn av lover om mva. og GST (Goods and Services Tax) er Google ansvarlig for å beregne, belaste og betale mva. eller GST for alle kjøp av apper i Google Play og kjøp i apper som gjøres av kunder i disse landene:

 • MVA: Albania, Liechtenstein, Marokko, Norge, Sør-Afrika, Taiwan, Tyrkia
 • GST: New Zealand

Google sender mva. eller GST til de relevante myndighetene når kunder i disse landene kjøper apper og produkter i apper. Du trenger ikke å beregne og sende mva. eller GST separat for kunder i disse landene.

Slik kan du se satsene for mva. eller GST som brukes for kjøp av apper og produkter i apper i disse landene:

 1. Logg på Play-konsollen.
 2. I menyen til venstre klikker du på Innstillinger Innstillinger > Betalingsinnstillinger > Administrer salgsavgift.

Endre priser på apper

For å finne ut hvordan du konfigurerer og endrer prisene på apper, gå til siden om konfigurering av priser og appdistribusjon.

Hvis du tilbyr apper i land der mva. skal være inkludert i prisen, brukes avgiftssatsen som er angitt i Play Console, på de eksisterende avgiftsfrie prisene dine.

I land der utviklerne er ansvarlige for å betale inn mva. til skattemyndighetene, overfører Google hele det mottatte avgiftsbeløpet til utvikleren og beregner et transaksjonsgebyr som trekkes fra nettoprisen på produktet.

Se et eksempel
Vi forutsetter at app-prisen i landet er JPY 100 og mva. er 20 %:

Beløpet utvikleren mottar fra Google: JPY 75

Utvikleren betaler mva.: JPY 17

 • Eksempel: JPY 100 – (JPY 100 * 1/1,2) = JPY 17
 • App-pris – (app-pris * 1/(1 + avgiftssats))

Utviklerens inntekter etter 70/30-deling og betaling av mva.: JPY 58

 • Eksempel: JPY 83 * 0,7 = JPY 58
 • Pris uten mva. * 70 %
Importér CSV-filer for produkter i apper

Hvis du importerer CSV-filer med produkter i apper, må du være oppmerksom på priser som har avgifter inkludert.

 • Hvis du bruker automatisk konverterte priser, kan du oppgi en standardpris som er eksklusiv avgifter. Priser som har avgifter inkludert, blir konvertert automatisk.
 • Hvis du ikke bruker automatisk konvertering av priser, må prisene inkludere avgifter.

Lokale priser for produkter i apper

Du må angi prisen for produkter i apper to ganger i CSV-filene du importerer, for å unngå at den lokale prisen i standardvalutaen i landet ditt blir fylt ut automatisk for produkter i apper:

 • Den første prisen bestemmer standardprisen for produkter i apper.
 • Den andre prisen bestemmer den lokale prisen for produkter i apper.

Merk: For å importere CSV-filer med produkter i apper, gå til opprett administrerte produkter.

Andre land

Hvis du tilbyr apper i land som ikke er oppført på listen ovenfor, har du selv ansvaret for å fastslå riktige avgiftssatser for appene dine i alle aktuelle jurisdiksjoner og sende avgiftene til skattemyndighetene for det aktuelle landet (som kan være forskjellig fra skattemyndighetene i ditt eget land). Avgiftssatsene du angir, legges automatisk til når kjøperen går til kassen. Google besørger ikke skatterådgivning, og vi oppfordrer deg til å kontakte en rådgiver hvis du har spørsmål om skatt og avgift.

Sjekk avgiftssatsene dine

 1. Logg på Play-konsollen.
 2. I menyen til venstre klikker du på Innstillinger Innstillinger > Betalingsinnstillinger > Administrer salgsavgift.
 3. Finn regionen du vil endre avgiftsinnstillingene for.
 4. Ved siden av «Avgiftssatser» velger du blyantikonet Blyantikon/redigeringsikon.
 5. Skriv inn avgiftssatsen.
 6. Klikk på Lagre.
Se et eksempel

Salgsavgiftssatsen er en prosentandel av prisen på appen din, for eksempel:

Sats for salgsavgift Appris Salgsavgift Total appris
20 % 100 kr 20 kr 120 kr

For utviklere i Argentina

Hvis du er utvikler i Argentina og tilbyr apper på Google Play, må du være oppmerksom på at det foreløpig ikke finnes noen mekanisme for innkreving av omsetningsavgift, merverdiavgift eller andre avgifter som er knyttet til salg av appene dine. Som registrert selger står du selv ansvarlig for

 1. å finne ut om du er lovpålagt å innkreve avgifter
 2. å øke app-prisen så den inkluderer eventuelle avgifter
 3. å innberette eventuelle påkrevde avgifter til de relevante skattemyndighetene (Du er selv ansvarlig for eventuelle tilbakeholdte avgifter knyttet til salg av appene, og alle betalingene fra Google blir fratrukket avgifter.)
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?