Etualan palveluiden ja koko näytön intentin vaatimukset

Jotta kehittäjät voivat luoda käyttökokemukseltaan johdonmukaisia sovelluksia, lisäämme etualan palvelutyyppejä sekä niihin liittyviä uusia käytäntörajoituksia. Tässä artikkelissa kerrotaan tulevista etualan palveluita koskevista vaatimuksista ja siitä, miten palveluita koskevat tiedot ilmoitetaan Play Consolessa. Siinä kerrotaan myös näytön intentti-ilmoitusten käytön vaatimuksista.

Etualan palveluita koskevat vaatimukset – Android 14

Jotta voit selvittää, mitkä käyttötapaukset sopivat etualan palveluihin, ja määritellä selkeästi sovelluksesi taustatoiminnan tarkoituksen, Android 14:ssä ja sitä uudemmissa versioissa sinun on tehtävä seuraavat asiat ennen etualan palvelun käyttöä:

 • Ilmoita manifestissa etualan palvelutyyppejä. Tämä on tehtävä jokaiselle etualan palvelulle, jota aiot käyttää.
 • Ilmoita tarvittaessa kuhunkin palvelutyyppiin liittyvä etualan palvelulupa ja pyydä sellaista.

Laitteiden ja verkon väärinkäyttöä koskevan käytännön etualan palveluita käsittelevässä osiossa kerrotaan yksityiskohtaisesti kriteerit, jotka koskevat etualan palveluiden käyttöä. Sinun on ilmoitettava etualan palvelutyypit, kun päivität Android 14:ään.

Etualan palvelutietojen ilmoittaminen Play Consolessa

Kun sovelluksesi on kohdistettu Android 14:ään tai uudempaan, sinun on ilmoitettava kaikki etualan palvelutyypit, joita käytät uudessa ilmoituksessa Sovelluksen sisältö ‐sivulla (Käytäntö) > Sovelluksen sisältö) Play Consolessa.

Tee seuraavat asiat jokaiselle ilmoittamallesi etualan palvelutyypille:

 1. Kuvaile kutakin etualan palvelutyyppiä käyttävää sovellustoimintoa.
 2. Kuvaile vaikutusta käyttäjiin, jos
  • järjestelmä lyhentää tehtävää (ei ala heti) tai
  • järjestelmä keskeyttää tehtävän (keskeytetty tai uudelleenkäynnistetty).
 3. Lisää linkki videoon, jossa esitellään jokainen etualan palveluominaisuus. Videolla täytyy osoittaa, mitä käyttäjän on tehtävä sovelluksessa ominaisuuden käynnistämiseksi.
 4. Valitse käyttötapaus kullekin etualan palvelutyypille. Voit valita käyttötapauksen listalta. Alla olevasta kaaviosta näet etualan palvelutyypeille mäpätyt käyttötapaukset. Lista ei ole kattava. Jos et löydä käyttötapausta listalta, voit lisätä sen manuaalisesti.

  Tietyissä käyttötapauksissa suosittelemme vaihtoehtoisten APIen käyttöä. Näet käyttötapaukset ja niille suositellut vaihtoehtoiset APIt Android-kehittäjien sivustolta.

Huom. Alla oleva lista ei ole kattava. Voit selvittää, onko pääsy yhteensopivaa etualan palveluiden kanssa, tutustumalla etualan palveluita koskevaan käytäntöön sellaisten käyttötapausten osalta, joita ei ole mainittu alla.

Etualan palvelutyyppi Käyttötapaukset Kuvaukset ja esimerkit
TYPE_CAMERA Kamerastriimi taustalla Jatkuva pääsy kameraan taustalla. Esimerkki: videopuhelusovellukset, jotka mahdollistavat multitaskauksen
TYPE_CONNECTED_DEVICE Jatkuva datansiirto ulkoiselle laitteelle Toiminta ulkoisten laitteiden kanssa, mukaan lukien datansiirto, joka edellyttää Bluetooth-, NFC-, IR-, USB- tai verkkoyhteyttä. Esimerkkejä: puettava, itkuhälytin, kuulokemikrofoni tai auto
TYPE_DATA_SYNC Verkon siirto: varmuuskopiointi ja palautus Käytä nimenomaisesti käyttäjän käynnistämiin ominaisuuksiin. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tietyn pilveen varmuuskopioitavan kuvan valitsemista tai kaikkien uusien kuvien päivittäistä automaattista varmuuskopiointia.
Verkon siirto: lähetys tai lataus Esimerkkejä: datan haku tai palvelinpuolen käsittely
Paikallinen käsittely: median transkoodaus Mediatiedostojen, kuten audion ja videon, muuntaminen yhdestä muodosta toiseen (esimerkiksi videoeditoinnin kaltaisissa ominaisuuksissa).
Paikallinen käsittely: tuonti tai vienti Sisältää tiedostojen siirron SD-kortilta.
Paikallinen käsittely: muu Käytä erityisesti käyttäjien aloittamiin toimintoihin, älä tavallisiin järjestelmän tai palvelimen aloittamiin tehtäviin. Esimerkkejä: salaus ja koon muuttaminen
TYPE_HEALTH Terveysdatan synkronointi Terveysdatan synkronointi kuntoilukategoriaan kuuluvissa sovelluksissa joko sovellusten välillä tai laitepohjaisen seurannan avulla kerätyn datan keräämistä varten. Esimerkkejä: askellaskuri tai aktiivisuusmittari
TYPE_LOCATION Taustasijainnin päivitykset: käyttäjän aloittama sijainnin jakaminen Esimerkkejä: kavereiden paikannusominaisuus ja ajoneuvon aktiivisuuden seuranta
Taustasijainnin päivitykset: navigointi Esimerkkejä: jatkuvat ajo-ohjeet Mapsissa tai kimppakyytien seuranta
Aluerajaus Määritä parametrit, jotka liittyvät sinua kiinnostaviin aiheisiin.
TYPE_MEDIA_PLAYBACK Median toisto Jatka audion tai videon toistoa (myös striimausta) taustalla.
Kuvan näyttäminen kuvassa Kun media on pienennetyssä muodossa ja sitä toistetaan taustalla.
TYPE_MEDIA_PROJECTION Median tai sisällön projisointi ja striimaus tai tallennus MediaProjection APIn avulla. Projisoi mediaa muille kuin ensisijaisille näytöille tai ulkoisille laitteille MediaProjection APIen avulla. Koskee myös striimausta.
TYPE_MICROPHONE Pääsy audioon taustalla Taltioi audiosyötettä, esimerkiksi virtuaaliavustajan äänikomentoja, säilyttämättä sitä, ja luo puhetallenteita.
TYPE_PHONE_CALL Puhelut: mobiili-/VoiP-/Telecom-rajapinnat Tue useita puheluiden soitto-ominaisuuksia.
TYPE_REMOTE_MESSAGING Välitä tekstimuotoinen viestintä toiselle laitteelle Tämä auttaa käyttäjän viestitehtävien jatkamisessa, kun hän vaihtaa laitetta. Käyttäjä voi esimerkiksi lähettää tekstiviestejä verkkosovelluksen kautta skannaamalla QR-koodin ja muodostamalla yhteyden verkkosovelluksen ja puhelimen välille. Ei rajoitettu tekstiviesteihin.

Ilmoitus on saatavilla vuoden 2023 marraskuusta alkaen. Annamme sinulle aikaa, jotta ehdit tehdä ilmoituksen, saada palautetta ja tehdä tarvittaessa muutoksia.

Koko näytön intenttiä koskevat vaatimukset – Android 14

Sinun kannattaa ehkä käyttää koko näytön intentti-ilmoituksia jakaessasi tärkeitä viestejä, jotka edellyttävät käyttäjän välitöntä huomiota. Jotta voimme varmistaa, että tätä lupaa käytetään vain asiaankuuluvissa tärkeissä käyttötapauksissa, otamme Android 14:ssä käyttöön rajoituksia USE_FULL_SCREEN_INTENT-luvan käytölle. Ilmoitusten rajoittaminen näin auttaa parantamaan käyttökokemusta.

Jos käytät USE_FULL_SCREEN_INTENT-lupaa, sinun on tehtävä Play Consolen ilmoitus 31.5.2024 alkaen ilmoittaaksesi, onko sovelluksellesi sallittu ydintoimintoja ja täyttää automaattisen myöntämisen kelpoisuusehdot. 31.10.2024 alkaen lupa on oletuksena käytössä vain sovelluksissa, jotka on kohdistettu Android 14:ään tai uudempaan. Muussa tapauksessa USE_FULL_SCREEN_INTENT-luvan käyttöön tarvitaan lupa käyttäjältä. Jos sovellus ei ole tehnyt ilmoitusta tai sitä ei ole hyväksytty oletusarvoiseksi käyttöönotoksi, kehittäjien on pyydettävä käyttäjiä myöntämään lupa uusille asennuksille ja heikennettävä käyttökokemusta hallitusti, jos sovellus evätään.

Usein kysyttyä

Miten etualan palvelut muuttuvat Android 14:ssä?

Otamme käyttöön useita etualan palvelutyyppejä, ja sinun on ilmoitettava palvelutyyppi sekä asianmukainen palvelulupa. Jos esimerkiksi ilmoitat "kamera"-palvelutyypin, sinun on ilmoitettava myös FOREGROUND_SERVICE_CAMERA-lupa. Etualan palveluiden käytön on myös oltava laitteiden ja verkon väärinkäyttöä koskevassa käytännössä kuvattujen muiden vaatimusten mukaisia.

Mistä tiedän, mitä etualan palvelutyyppiä minun kannattaa käyttää?

Valitse etualan palvelutyyppi, joka vastaa parhaiten käyttöäsi. Esimerkiksi käyttäjän liikuntaa seuraava sovellus voi ilmoittaa "terveys"-palvelutyypin. Voit valita myös useita etualan palvelutyyppejä, jos ne liittyvät sovellukseesi.

Mikä on etualan palvelulupa ja onko käyttäjän saatava se ennen palvelun käytön aloittamista?

Kun Android 14:ään kohdistetut sovellukset käyttävät etualan palvelua, kehittäjien on ilmoitettava asianmukainen lupa kyseiselle palvelutyypille. Jos sovelluksesi esimerkiksi käyttää "sijainti"-palvelutyyppiä, sinun on ilmoitettava FOREGROUND_SERVICE_LOCATION-lupa. Tiettyyn etualan palvelutyyppiin viittaavat luvat määritellään normaaleiksi luviksi, ja ne myönnetään oletuksena asennushetkellä. Käyttäjät eivät voi peruuttaa näitä lupia.

Liittyykö asianmukaisen etualan palveluluvan ilmoittamiseen muita vaatimuksia?

Etualan palvelutyypistä riippuen voi olla myös muita järjestelmävaatimuksia. Osa näistä voi olla alussa kysyttäviä lupia, ja ne edellyttävät käyttäjien lupaa ennen käyttöä. Jos esimerkiksi kyseessä on "sijainti"-palvelutyyppi, käyttäjän täytyy myöntää myös joko ACCESS_COARSE_LOCATION- tai ACCESS_FINE_LOCATION-lupa. Katso uusimmat tiedot dokumentaatiosta.

Mitä jos käyttötapaus ei vastaa etualan palvelutyyppiä?

Jos käyttötapasi täyttää muut etualan palvelutyypin käytön edellytykset (katso käytäntö), voit rajatuissa tapauksissa ilmoittaa etualan palvelun TYPE_SPECIAL_USE-tyypin. Kaikki etualan palvelutyypit tarkastetaan.

Mitä "käyttäjän havaittavissa" tarkoittaa?

Etualan palvelu on "käyttäjän havaittavissa", kun hän on tietoinen siitä, että palvelu on käynnissä laitteella. Käyttäjien voidaan katsoa olevan tietoisia, jos he käynnistävät toiminnon itse. Käyttäjä voi esimerkiksi kuunnella kappaleen tai seurata juoksulenkkiä. Sovellus voi myös ilmoittaa käyttäjille palvelusta näyttämällä selkeän ja tarkan ilmoituksen laitteen tehtäväpalkissa.

Mitä jos kohdistan Android 14:ää vanhempiin versioihin?

Jos kohdistat Android 14:ää vanhempaan versioon, jatka android:foregroundServiceType-määritteen käyttöä sovelluksen manifestitiedoston <service>-elementissä.

Mitä eroa on dataSyncin etualan palvelutyypillä ja käyttäjän aloittamalla datansiirrolla?

Käyttäjien aloittamat datansiirtotehtävät on suunniteltu yksinkertaistamaan verkon kautta tehtävää datansiirtoa. Niissä on rajoitusten seuranta, ja ne hoitavat automaattisesti lepotilan estoja. Etualan dataSync-palvelutyyppi voi sisältää datan siirtämistä paikallisesti tai verkon kautta ja saattaa sisältää datan käsittelyä paikallisesti laitteella. Jos käyttötarkoituksena on datansiirto verkon kautta (esim. Wi-Fi-, mobiili- tai Bluetooth-yhteydellä) vastauksena käyttäjän tekemään pyyntöön, suosittelemme käyttämään käyttäjän aloittamaa tiedonsiirtoa etualan dataSync-palvelutyypin sijaan.

Miten koko näytön intentti muuttuu Android 14:ssä?

Android 14:ssä USE_FULL_SCREEN_INTENT muuttuu normaalista luvasta sovelluksen erikoisluvaksi. Vain sovellukset, joiden ydintoiminto on tärkeä käyttötapaus, saavat automaattisesti USE_FULL_SCREEN_INTENT-luvan. Tällaisia käyttötapauksia ovat hälytyksen asettaminen ja puheluiden tai videopuheluiden vastaanottaminen. Voit ajatella ydintoimintoa sovelluksen päätarkoituksena, jota ilman sovellus ei toimi tai on käyttökelvoton. Muut sovellukset voivat käyttää lupaa, mutta vasta sen jälkeen, kun käyttäjä on myöntänyt luvan.

Milloin muutokset, jotka koskevat koko näytön intenttiä Android 14:ssä, tulevat voimaan?

Muutokset tulevat voimaan 31.5.2024.

Jos sovellukseni on herätyskellosovellus tai sovellus, joka vastaanottaa puheluja tai videopuheluja, miten voin varmistaa, että sovellukseni saa luvan automaattisesti?

Kun sovelluksesi on kohdistettu Android 14:ään tai uudempaan, voit ilmoittaa, että sovelluksesi ydintoiminto tarvitsee koko näytön intentin Sovelluksen sisältö ‑sivulla (Käytäntö > Sovelluksen sisältö) Play Consolessa. Ilmoitus on saatavilla huhtikuusta 2024 alkaen. Annamme sinulle aikaa, jotta ehdit tehdä ilmoituksen.

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kokeile näitä vaiheita:

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko