Chạy thử nghiệm giá để tối ưu hoá giá của sản phẩm trong ứng dụng

Bạn có thể chạy thử nghiệm giá trong Play Console để đa dạng hoá chiến lược đặt giá cho các thị trường mới nổi hoặc thử nghiệm nhiều điểm giá cho những thị trường chính để tăng cường doanh thu.

Tổng quan

Nhờ tính năng thử nghiệm giá, bạn có thể chạy Thử nghiệm A/B và sử dụng các kết quả để điều chỉnh giá của ứng dụng một cách tự tin và chính xác theo sức mua ở từng thị trường trên toàn cầu. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng thử nghiệm giá để thử nghiệm nhiều mức giá so với mức giá đối chứng soát tại các thị trường chính của mình để tăng cường doanh thu. Việc thiết lập những nhóm giá tối ưu đối với sản phẩm trong ứng dụng theo từng quốc gia/khu vực giúp đảm bảo rằng bạn đang áp dụng chiến lược giá hiệu quả nhất cho ứng dụng của mình để tiếp tục tăng trưởng doanh thu trong khi vẫn thu hút được những người dùng mới. Vì tính năng này dựa trên mức giá và doanh số bán sản phẩm trong ứng dụng, bạn phải là nhà phát triển có bán sản phẩm thì mới sử dụng được tính năng này.

Chuẩn bị và chạy một thử nghiệm giá

Những phần dưới đây đưa ra hướng dẫn và thông tin quan trọng về việc chuẩn bị và chạy thử nghiệm giá, đồng thời giải thích các kết quả thử nghiệm.

Trước khi bắt đầu

Hãy mở rộng rồi đọc từng phần dưới đây trước khi bắt đầu thiết lập một thử nghiệm giá trong Play Console.

Điều kiện tiên quyết
Thông tin quan trọng

Thông tin chung

 • Các thử nghiệm chỉ thực hiện được ở cấp ứng dụng. Bạn không thể chạy thử nghiệm cho hàng loạt ứng dụng.
 • Thời lượng tối đa mà một thử nghiệm có thể chạy là 6 tháng. Sau đó, giá sẽ trở về mức ban đầu. Giá cũng sẽ trở về mức ban đầu sau 14 ngày từ khi có ý nghĩa thống kê.
 • Bạn có thể thử nghiệm tối đa 1.000 sản phẩm trong ứng dụng ở mỗi thử nghiệm.
 • Bạn không thể chạy cùng một thử nghiệm có sự chồng chéo sản phẩm trong ứng dụng và chồng chéo quốc gia trong vòng ít nhất 30 ngày sau khi kết thúc thử nghiệm ban đầu.
 • Bạn không thể tạm dừng các thử nghiệm, mà chỉ có thể chạy hoặc dừng chúng hoàn toàn. Bạn không thể bắt đầu lại một thử nghiệm đã dừng hoạt động.

Giới hạn về quốc gia/khu vực

 • Bạn chỉ có thể chạy mỗi lần một thử nghiệm ở một quốc gia/khu vực nhất định. Ví dụ: nếu đang chạy một thử nghiệm ở Na Uy, bạn không thể chạy thử nghiệm khác trên các sản phẩm khác tại quốc gia này trừ phi bạn dừng thử nghiệm đầu tiên và tạo một thử nghiệm khác.
 • Mức giá được thử nghiệm phải nằm trong khoảng giá đã xác định đối với giao dịch mua hàng trong ứng dụng. Trong quá trình thử nghiệm, nếu có tỷ lệ phần trăm giá nằm ngoài khoảng giá đã xác định đối với một quốc gia/khu vực, thì tỷ lệ phần trăm giá sẽ tự động dừng ở giá trị ranh giới tương ứng.
 • Bạn có thể có tối đa hai biến thể giá và một giá đối chứng cho mỗi thử nghiệm.
 • Các thử nghiệm chỉ được triển khai ở (các) quốc gia/khu vực đã chọn chứ không phải ở cả những lãnh thổ phụ thuộc có liên quan đến (các) quốc gia/khu vực đó. Ví dụ: nếu bạn chạy một thử nghiệm ở Pháp thì thử nghiệm đó sẽ không được triển khai trên các lãnh thổ có liên quan đến Pháp (Guiana thuộc Pháp, Polynesia thuộc Pháp, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, New Caledonia, Réunion, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre và Miquelon, Wallis và Futuna).

Thay đổi đối với sản phẩm trong ứng dụng.

 • Bạn không thể thay đổi giá của một sản phẩm trong ứng dụng có mặt trong một thử nghiệm đang chạy. Để thay đổi giá, bạn phải dừng thử nghiệm. Xin lưu ý những điều sau:
  • Ngoại lệ duy nhất là khi bạn chạy hai thử nghiệm rồi áp dụng kết quả của thử nghiệm đầu tiên. Ngoài ra, nếu sản phẩm trong ứng dụng của bạn có liên kết với một mẫu đặt giá, bạn chỉ có thể thay đổi giá của sản phẩm trong ứng dụng tại những quốc gia nằm ngoài phạm vi thử nghiệm.
  • Nếu bạn thiết lập một sản phẩm mới trong ứng dụng trong một thử nghiệm đang hoạt động thì sản phẩm này sẽ bị loại khỏi thử nghiệm đó.

Chạy thử nghiệm và áp dụng kết quả

 • Bạn có thể áp dụng giá thử nghiệm bất cứ khi nào, nhưng bạn nên chờ cho đến khi kết quả của mình có ý nghĩa thống kê và chỉ áp dụng những thay đổi về giá mang lại hiệu quả cao hơn so với nhóm đối chứng.
 • Bạn không thể thêm các quốc gia/khu vực hoặc sản phẩm khác trong ứng dụng vào một thử nghiệm đang chạy.
 • Nếu một hoặc nhiều sản phẩm trong ứng dụng của bạn có liên kết với một mẫu đặt giá, thì việc áp dụng giá sẽ cập nhật giá của quốc gia/khu vực của thử nghiệm và huỷ liên kết những sản phẩm đó trong ứng dụng khỏi (các) mẫu.
Các thuật ngữ về thử nghiệm

Khi nói đến thử nghiệm, có rất nhiều thuật ngữ liên quan đến thống kê. Nếu chưa quen với các thuật ngữ như vậy, bạn có thể tham khảo bảng thuật ngữ dưới đây.

Thuật ngữ Định nghĩa Lưu ý
Khoảng tin cậy

Một phạm vi giá trị thể hiện sự không chắc chắn đối với việc kết quả có ý nghĩa thống kê hay không.

Đây là một tín hiệu quan trọng để diễn giải kết quả của thử nghiệm. Ý nghĩa thống kê được xác định khi khoảng tin cậy không giao cắt số 0.

Khoảng tin cậy có thể không xuất hiện trong vài ngày đầu do chưa có đủ dữ liệu.

Mức độ tin cậy

Xác suất xảy ra sự chênh lệch quan sát được giữa biến thể và phiên bản đối chứng.

Ví dụ: Mức độ tin cậy 90% có nghĩa là 10% số lần sự chênh lệch quan sát được xảy ra có khả năng là do tình cờ. Nói cách khác, có dưới 10% cơ hội dữ liệu đang được thử nghiệm có thể xảy ra nếu như không có sự chênh lệch giữa phiên bản đối chứng và biến thể.
 • Chúng tôi sử dụng jackknife (một công cụ thống kê giúp ước tính phương sai thông qua việc lấy mẫu lại) để tính khoảng tin cậy, rồi áp dụng phương pháp kiểm tra xác suất tuần tự theo tổ hợp nhằm kiểm soát tỷ lệ dương tính giả gia tăng nhờ quá trình liên tục theo dõi.
 • Mức độ tin cậy mặc định là 90% nhưng bạn có thể chọn giá trị trong khoảng từ 70% đến 99%. Một khi được chọn tại thời điểm thiết lập thử nghiệm thì giá trị này sẽ giữ nguyên trong suốt quá trình thử nghiệm
 • Bạn sẽ không thể thay đổi mức độ tin cậy sau khi bắt đầu thử nghiệm.
 • Các mức độ tin cậy phổ biến nhất là 95%, 90% và 99%. Mức độ tin cậy cao hơn đòi hỏi nhiều dữ liệu hơn, nhờ đó kết quả thử nghiệm có nhiều khả năng đáng tin cậy hơn.
 • 50% có nghĩa là có 50:50 cơ hội để ra được kết quả chính xác (tương tự như tung đồng xu).
Phiên bản đối chứng Biến thể thử nghiệm nguyên gốc (chứa sản phẩm trong ứng dụng theo mức giá ban đầu) trong một nhóm thử nghiệm. Giá đối chứng là giá mà một nhóm đối tượng thử nghiệm được xác định trong quá trình thiết lập cũng như tất cả người dùng ở bên ngoài thử nghiệm sẽ nhìn thấy.
Kết quả thử nghiệm Kết quả của thử nghiệm của bạn. Dưới đây là những kết quả thử nghiệm có thể xảy ra.
Dương tính giả Khi một sự kiện có kết quả âm tính bị phân loại nhầm thành dương tính.

Khi chúng tôi phát hiện thấy sự chênh lệch về mức chi tiêu giữa (các) phiên bản đối chứng với giá trị thử nghiệm có ý nghĩa thống kê (dương tính) nhưng sự chênh lệch về mức chi tiêu giữa (các) phiên bản đối chứng với giá trị thử nghiệm thực ra không có ý nghĩa thống kê (âm tính), thì sự kiện này được coi là có kết quả dương tính giả.

Tỷ lệ dương tính giả là tỷ lệ giữa số lượng kết quả dương tính giả và tổng số sự kiện có kết quả thực ra là âm tính.

Sản phẩm trong ứng dụng

Những mặt hàng mà người dùng được tính phí một lần.

Sản phẩm trong ứng dụng có thể là những vật phẩm như hàng hoá ảo (ví dụ: cấp độ hoặc thần dược trong trò chơi) hoặc những dịch vụ có tính phí trong ứng dụng của bạn trên Google Play.

Bạn có thể chọn một hoặc nhiều sản phẩm trong ứng dụng với số lượng tối đa là 2.000. Nói chung, nhiều dữ liệu hơn đồng nghĩa với việc cần ít thời gian hơn để phát hiện chênh lệch giữa giá trị đối chứng và (các) biến thể (nếu có).

Việc thử nghiệm thay đổi giá trên nhiều sản phẩm có thể giúp giảm nguy cơ tự tước đoạt doanh thu.

Mức tác động tối thiểu có thể phát hiện được (MDE)

Một giá trị đầu vào mà bạn chọn khi thiết lập thử nghiệm, cho biết mức độ cải thiện mà bạn muốn thử nghiệm của mình có thể phát hiện. Có thể coi đây là việc quyết định mức độ nhạy cảm mà bạn muốn thử nghiệm của mình đạt được. Việc này sẽ ảnh hưởng đến thời lượng ước tính cho đến khi đạt được ý nghĩa thống kê. Sau khi chọn MDE, bạn sẽ thấy được thời lượng ước tính cần thiết để xác định kết quả có ý nghĩa thống kê, dựa trên dữ liệu trong quá khứ mà bạn chọn.

Ví dụ: MDE càng nhỏ thì thử nghiệm càng nhạy cảm, dẫn đến thời lượng ước tính dùng để tính ý nghĩa thống kê sẽ dài hơn.

 • Giá trị MDE mặc định là 30%, nhưng bạn có thể chọn từ 5% đến 50% với mức độ gia tăng 5%.
 • Bạn không thể thay đổi MDE sau khi bắt đầu thử nghiệm.
 • MDE chỉ tác động đến thời lượng ước tính dùng để tính ý nghĩa thống kê dựa trên dữ liệu trong quá khứ, hoặc khi chúng tôi nhận thấy (các) biến thể thử nghiệm và phiên bản đối chứng đều giống nhau. Để biết thêm thông tin, hãy xem những kết quả thử nghiệm có thể xảy ra.
 • Nếu bạn đang thử nghiệm sản phẩm mới mà không có dữ liệu trong quá khứ, thì thời lượng ước tính để đạt ý nghĩa thống kê sẽ chưa được chính xác.

Hiệu ứng tính năng mới Hiện tượng người dùng có thể thích hoặc dùng thử tính năng mới (ví dụ: sản phẩm hoặc mức giá mới), ngay cả khi tính năng đó không tốt hơn hay hấp dẫn hơn tính năng ban đầu. Trong trường hợp này, sự ưu tiên đó thường giảm dần theo thời gian. Những thử nghiệm kết thúc nhanh có thể chịu ảnh hưởng của hiệu ứng tính năng mới. Bạn nên sử dụng số tuần ước tính cho đến khi tính được ý nghĩa thống kê để tính đến sự ảnh hưởng của hiệu ứng này.
Ý nghĩa thống kê Trong thử nghiệm A/B, chỉ số này xác định xem liệu sự chênh lệch giữa phiên bản đối chứng và biến thể có thực sự xảy ra hay là do tình cờ.

Nếu khoảng tin cậy không gồm giá trị "0" trong mức độ tác động, thì chúng tôi coi đây là kết quả có ý nghĩa thống kê. Trong trường hợp của chúng ta, mức độ tác động là sự chênh lệch giữa mức chi tiêu của phiên bản đối chứng và mức chi tiêu của biến thể.

Bạn có thể xem một số ví dụ trực quan về khoảng tin cậy trong phần Câu hỏi thường gặp.

Biến thể Biến thể của biến thử nghiệm ban đầu cho một nhóm thử nghiệm. Biến thể có thể là mức giá tăng hoặc mức giá giảm đối với sản phẩm trong ứng dụng ở mức giá ban đầu.

Thiết lập một thử nghiệm

Khi thiết lập một thử nghiệm, bạn nên đưa vào thử nghiệm tất cả sản phẩm trong ứng dụng có thể thay thế cho nhau (chẳng hạn như tiền trong trò chơi) để hạn chế tình trạng tự tước đoạt doanh thu.

Trước khi bạn bắt đầu: Tình trạng có ít dữ liệu

Nếu gặp phải tình trạng có ít dữ liệu, có thể bạn sẽ không có đủ dữ liệu để rút ra kết luận từ thử nghiệm. Ví dụ: nếu bạn đang chạy thử nghiệm một sản phẩm mới, thời lượng thử nghiệm ước tính và cảnh báo của chúng tôi có thể chưa được chính xác. Trong trường hợp này, có thể bạn sẽ thấy một cảnh báo trong Play Console cho biết có rất ít dữ liệu được dự đoán trong khoảng thời gian mà bạn đã chọn. Nếu nhận được thông báo về tình trạng ít dữ liệu, thì có thể bạn chưa có đủ dữ liệu để chạy thử nghiệm hoặc bạn có thể tinh chỉnh các tham số cho thử nghiệm của mình. Sau đây là một số hành động được đề xuất để khắc phục tình trạng có ít dữ liệu.

Ngược lại, nếu đang chạy một thử nghiệm có thời gian dài hơn, bạn cần xem xét liệu kết quả có thể chịu ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế hay không, chẳng hạn như tình hình biến động về tiền tệ trên toàn cầu theo thời gian.

Phần 1: Thêm chi tiết

Để thêm thông tin về thử nghiệm của bạn, hãy làm như sau:

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Thử nghiệm giá (Kiếm tiền > Thử nghiệm giá).
 2. Nhấp vào Tạo thử nghiệm.
 3. Trong phần "Thêm chi tiết", hãy nhập tên thử nghiệm và một đoạn mô tả ngắn về thử nghiệm của bạn (không bắt buộc).
  • Lưu ý: Người dùng sẽ không nhìn thấy tên thử nghiệm và đoạn mô tả ngắn của bạn.
 4. Chọn quốc gia/khu vực nơi bạn muốn thử nghiệm.
  • Lưu ý quan trọng: Hoạt động thử nghiệm giá chỉ được triển khai ở quốc gia/khu vực đã chọn chứ không gồm những vị trí có liên quan. Ví dụ: nếu bạn chọn Pháp, thử nghiệm giá của bạn sẽ chỉ được triển khai ở Pháp chứ không gồm các lãnh thổ được liên kết như Guiana thuộc Pháp.
 5. Sử dụng trình đơn thả xuống Sản phẩm, chọn sản phẩm trong ứng dụng mà bạn muốn thử nghiệm. Trình đơn thả xuống liệt kê tên, mã nhận dạng và giá của sản phẩm hiện có trong ứng dụng.
  • Lưu ý quan trọng: Nếu bạn chọn một sản phẩm trong ứng dụng có liên kết với một mẫu đặt giá, thì mẫu đặt giá này sẽ bị khoá trong suốt thời gian tiến hành thử nghiệm giá.
 6. Chọn một ngày bắt đầu. Thử nghiệm của bạn bắt đầu lúc 00:00 của ngày bạn chọn (múi giờ PT). Bạn có thể lên lịch bắt đầu chạy thử nghiệm vào một ngày trong tương lai.
 7. Nhấp vào Tiếp theo để tiếp tục thiết lập thử nghiệm bằng cách bổ sung các biến thể.

Dựa trên dữ liệu thiết lập thử nghiệm mà bạn đã nhập, nếu chúng tôi dự đoán lượng dữ liệu của bạn quá ít để đạt được ý nghĩa thống kê, bạn sẽ thấy một cảnh báo. Trong trường hợp này, bạn nên điều chỉnh nhằm đảm bảo thu thập đủ dữ liệu và đạt được ý nghĩa thống kê. Để xem các bước tiếp theo có thể thực hiện, hãy xem nội dung Hành động được đề xuất cho tình trạng có ít dữ liệu.

Hành động được đề xuất cho tình trạng có ít dữ liệu

Những đề xuất sau đây giúp bạn thay đổi lượng dữ liệu cần thiết để đạt được ý nghĩa thống kê, nhờ đó rút ngắn thời lượng thử nghiệm.

Bước thiết lập thử nghiệm

Hành động được đề xuất
Phần 1: Thêm chi tiết Tăng số lượng quốc gia/khu vực trong thử nghiệm.
Phần 1: Thêm chi tiết Thử nghiệm trên mọi sản phẩm trong ứng dụng hoặc tăng số lượng sản phẩm trong ứng dụng.
Phần 2: Thêm biến thể Giảm số lượng biến thể từ 2 xuống còn 1.
Phần 2: Thêm biến thể

Thử nghiệm việc giảm giá theo tỷ lệ phần trăm lớn hơn (mức giá thấp hơn).

Lưu ý: Việc này không ảnh hưởng đến ước tính ban đầu nhưng sẽ có ích trong quá trình thử nghiệm diễn ra.
Phần 3: Quản lý chế độ cài đặt Tăng quy mô đối tượng cho từng biến thể (ví dụ: 50% cho phiên bản đối chứng và 50% cho phiên bản thử nghiệm).
Phần 3: Quản lý chế độ cài đặt

Tăng cường hiệu quả của mức tác động tối thiểu có thể phát hiện được.

Lưu ý: Hành động này chỉ ảnh hưởng đến những thử nghiệm có (các) biến thể và phiên bản đối chứng hoạt động tương tự như nhau.

Phần 3: Quản lý chế độ cài đặt Giảm mức độ tin cậy.

Phần 2: Thêm biến thể

Trong phần "Thêm biến thể", bạn có thể thêm và xoá bỏ các biến thể giá. Thử nghiệm giá của bạn cần phải có ít nhất một biến thể. Cách thêm biến thể:

 1. Sử dụng trình đơn thả xuống, chọn Tăng giá hoặc Giảm giá, rồi nhập tỷ lệ phần trăm mà bạn muốn áp dụng cho lựa chọn của mình. Xin lưu ý những điều sau:
  • Bạn cần phải nhập một số nguyên.
  • Nếu chọn Giảm giá, bạn phải nhập một giá trị nằm trong khoảng từ 1 đến 99.
  • Nếu chọn Tăng giá, bạn phải nhập một giá trị nằm trong khoảng từ 1 đến 999.
 2. Sau khi thêm một biến thể, bạn sẽ thấy khoảng giá đối chứng và khoảng giá biến thể được liệt kê trên trang này. Bạn có thể nhấp vào phần Xem giá sản phẩm để biết thêm thông tin, chẳng hạn như tên và mã sản phẩm trong ứng dụng, lãnh thổ phụ thuộc (nếu có) và thông tin thuế. Tại đây, bạn có thể nhìn thấy những thay đổi thực tế về giá theo tỷ lệ phần trăm sau khi sử dụng tỷ giá hối đoái và mẫu đặt giá theo từng quốc gia.
 3. Nhấp vào + Thêm một biến thể khác rồi lặp lại các bước trước đó nếu như bạn muốn đưa nhiều biến thể vào thử nghiệm của mình. Khoảng giá đối chứng và khoảng giá biến thể cũng được liệt kê trên trang này.
 4. Nhấp vào Tiếp theo để tiếp tục thiết lập thử nghiệm bằng cách tinh chỉnh các chế độ cài đặt thử nghiệm.

Phần 3: Quản lý chế độ cài đặt

Trong phần "Quản lý chế độ cài đặt", bạn có thể đặt tham số nhắm mục tiêu để tinh chỉnh thử nghiệm của mình. Cách quản lý chế độ cài đặt thử nghiệm:

 1. Nhập đối tượng thử nghiệm của bạn. Đây là tỷ lệ phần trăm người dùng sẽ có trong thử nghiệm. Số lượng người dùng này sẽ được chia đều cho (các) biến thể và phiên bản đối chứng. Xin lưu ý rằng người dùng bên ngoài thử nghiệm cũng sẽ nhìn thấy giá nguyên gốc (giá đối chứng) nhưng sẽ không được đưa vào quá trình phân tích thử nghiệm.
  • Lưu ý: Bạn phải nhập một số nguyên trong khoảng từ 1 đến 100.
 2. Nhập mức độ tin cậy của bạn. Việc giảm mức độ tin cậy sẽ làm tăng khả năng có kết quả dương tính giả, nhưng cũng sẽ rút ngắn thời gian chạy thử nghiệm.
 3. Nhập mức tác động tối thiểu có thể phát hiện được. Giá trị này cho biết mức độ cải thiện mà bạn muốn thử nghiệm của mình có thể phát hiện. Bạn có thể xem giá trị này để quyết định mức độ nhạy cảm mà bạn muốn thử nghiệm của mình đạt được. Việc này sẽ điều chỉnh thời lượng ước tính cho đến khi tính được ý nghĩa thống kê.
 4. Tinh chỉnh tham số nhắm mục tiêu để điều chỉnh chi tiết thử nghiệm của bạn. Bạn có thể coi thời lượng ước tính cho đến khi tính được ý nghĩa thống kê là giá trị định hướng dựa trên thông tin mà mình đã thiết lập.

Phần 4: Triển khai thử nghiệm

Giờ thì bạn đã có thể triển khai thử nghiệm. Trong thời gian thử nghiệm, giá sẽ thay đổi đối với những sản phẩm trong ứng dụng và quốc gia/khu vực đã chọn. Bạn có thể kết thúc thử nghiệm bất cứ lúc nào.

 1. Trước khi bắt đầu thử nghiệm, hãy xác nhận rằng bạn hiểu rõ những điều sau:
  • Thử nghiệm này có thể ảnh hưởng đến doanh thu của ứng dụng. Xin lưu ý rằng nếu không có kết quả có ý nghĩa thống kê, mọi kết quả doanh thu có giá trị âm hoặc dương cũng đều có thể không có ý nghĩa. Do đó, bạn nên đợi cho đến khi đạt được ý nghĩa thống kê.
  • Bạn sẽ không thể chỉnh sửa mức giá cho những sản phẩm đã chọn trong ứng dụng trong khi thử nghiệm đang diễn ra.
  • Việc áp dụng kết quả của thử nghiệm sẽ ảnh hưởng đến tất cả quốc gia/khu vực và sản phẩm trong ứng dụng thuộc phạm vi.
 2. Nhấp vào Xác nhận và triển khai.

Không bắt buộc: Kết thúc thử nghiệm

Bạn có thể kết thúc thử nghiệm bất cứ lúc nào.

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Thử nghiệm giá (Kiếm tiền > Thử nghiệm giá).
 2. Mở thử nghiệm mà bạn muốn kết thúc.
 3. Nhấp vào Kết thúc thử nghiệm.

Sau khi bạn kết thúc thử nghiệm, giá thử nghiệm sẽ quay về mức giá ban đầu đối với những quốc gia/khu vực và sản phẩm có liên quan trong ứng dụng. Quá trình thử nghiệm và phân tích sẽ không còn hoạt động nữa.

Nếu đã lên lịch tiến hành một thử nghiệm trong tương lai, bạn cũng có thể huỷ thử nghiệm đó bằng cách làm theo các bước ở trên. Những thử nghiệm bị huỷ trong vòng 24 giờ kể từ ngày bắt đầu đã lên lịch đôi khi sẽ tạm thời diễn ra.

Xem kết quả thử nghiệm và áp dụng biến thể

Quan trọng là bạn cần phải nắm rõ từng kết quả có thể xảy ra trong thử nghiệm và ý nghĩa của những kết quả đó đối với ứng dụng cũng như đối với chiến lược giá của ứng dụng. Hãy đọc kỹ phần này trước khi áp dụng kết quả.

Xem và phân tích kết quả thử nghiệm

Khi các kết quả của bạn được xem là có ý nghĩa thống kê, chúng sẽ xuất hiện trên trang phân tích của thử nghiệm và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua tin nhắn trong Hộp thư đến.

Xem kết quả

Truy cập thử nghiệm của bạn để xem kết quả và phân tích. Chuyển đến trang Thử nghiệm giá (Kiếm tiền > Thử nghiệm giá) rồi nhấp vào mũi tên phải bên cạnh thử nghiệm của bạn để xem trang phân tích thử nghiệm.

Kết quả xuất hiện ở gần đầu trang. Sau đó, hãy mở rộng phần Những kết quả thử nghiệm có thể xảy ra để xem các kết quả và ý nghĩa của chúng. Bên dưới kết quả thử nghiệm, bạn có thể thấy một đoạn mô tả ngắn giải thích kết quả. Ví dụ: có thể bạn sẽ thấy "Biến thể [X] hoạt động hiệu quả nhất" phía trên một phần giải thích ngắn về kết quả thử nghiệm. Phần giải thích này có thể nêu những nội dung như: "Biến thể [X] đã đạt được doanh thu cao nhất". Trong các trường hợp mà một biến thể hoạt động với hiệu quả tương tự hoặc hiệu quả cao hơn phiên bản đối chứng, bạn có thể nhấp vào Áp dụng biến thể [X] để áp dụng biến thể đó rồi cập nhật mức giá của sản phẩm trong ứng dụng sao cho phù hợp. Để tìm hiểu thêm, hãy xem phần Áp dụng biến thể.

Lưu ý: Thử nghiệm sẽ tự động kết thúc sau 14 ngày kể từ khi xác định được kết quả, hoặc bạn có thể nhấp vào Kết thúc thử nghiệm để kết thúc thử nghiệm ngay lập tức.

Mẹo: Bạn có thể áp dụng giá thử nghiệm bất cứ lúc nào, nhưng bạn nên chờ cho đến khi kết quả của mình có ý nghĩa thống kê và chỉ áp dụng những thay đổi giá mang lại hiệu quả cao hơn so với nhóm đối chứng.

Xem dữ liệu hỗ trợ

Ở bên dưới kết quả, có một bảng cho thấy dữ liệu làm cơ sở cho kết quả có ý nghĩa thống kê. Bảng này liệt kê (các) biến thể, doanh thu, doanh thu so với phiên bản đối chứng (và doanh thu so với phiên bản đối chứng dưới dạng phần trăm) và khoảng tin cậy cho (các) biến thể của bạn. Nếu bạn muốn tìm hiểu các chỉ số trên trang phân tích thử nghiệm của mình, hãy mở rộng phần Định nghĩa các chỉ số.

Bên dưới bảng, trong phần "Dữ liệu hỗ trợ", bạn có thể xem dữ liệu chi tiết hơn. Biểu đồ cho thấy doanh thu so với thông tin đối chứng được cung cấp đến ngày có dữ liệu mới nhất theo mặc định. Trong chế độ xem này, vùng được tô bóng thể hiện khoảng tin cậy và biểu đồ này cho phép bạn xem sự thay đổi của khoảng tin cậy này theo thời gian. Bạn có thể điều chỉnh thời lượng và ngày đã chọn bằng cách sử dụng các bộ lọc thời lượng và ngày tháng ở trên cùng bên phải biểu đồ.

Bạn cũng có thể trình bày những chỉ số sau đây bằng bộ lọc chỉ số ở trên cùng bên trái biểu đồ: Doanh thu, Đơn đặt hàng, Người mua, Tỷ lệ người mua, ARPPU (những chỉ số này cũng được mô tả trong phần Định nghĩa các chỉ số). Nếu bạn chọn một chỉ số khác, biểu đồ sẽ không cho thấy khoảng tin cậy, vì chỉ số này dựa trên doanh thu.

Để xem thêm chi tiết ở cấp sản phẩm, bạn cũng có thể xuất kết quả thử nghiệm dưới dạng tệp CSV. Bạn có thể xem các trường, định dạng và ví dụ về việc xuất sang tệp CSV bằng cách mở rộng phần Định nghĩa các chỉ số (xuất sang tệp CSV).

Mẹo: Bạn có thể nhấp vào phần Xem chế độ thiết lập thử nghiệm để xem chi tiết về chế độ thiết lập thử nghiệm. Bạn cũng có thể lọc theo biến thể và theo quốc gia/khu vực. Thao tác này có thể hữu ích khi bạn muốn nhanh chóng xem lại các tham số thử nghiệm.

Áp dụng biến thể

Trước khi áp dụng biến thể, hãy lưu ý những điều sau:

 • Nếu một hoặc nhiều sản phẩm trong ứng dụng của bạn có liên kết với một mẫu đặt giá, thì việc áp dụng biến thể cũng sẽ cập nhật giá của quốc gia/khu vực của thử nghiệm và huỷ liên kết những sản phẩm đó trong ứng dụng khỏi (các) mẫu.
 • Bạn chỉ có thể áp dụng biến thể này cho tất cả sản phẩm trong ứng dụng và quốc gia/khu vực trong thử nghiệm của mình. Chúng tôi tính toán ý nghĩa thống kê trên toàn bộ quá trình thiết lập, và do đó chúng tôi không thể đảm bảo kết quả và hiệu quả tương tự nếu chỉ áp dụng một phần thông tin thiết lập.

Nếu (các) biến thể của bạn phù hợp hoặc tốt hơn phiên bản đối chứng, bạn có thể thực hiện các bước sau để áp dụng biến thể và cập nhật giá:

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Thử nghiệm giá (Kiếm tiền > Thử nghiệm giá).
 2. Nhấp vào Áp dụng biến thể ở bên cạnh biến thể mà bạn muốn áp dụng.

Giá của ứng dụng sẽ được cập nhật ngay khi định cấu hình trong biến thể. Thử nghiệm của bạn sẽ tự động kết thúc sau 14 ngày kể từ khi xác định được kết quả, hoặc bạn có thể nhấp vào Kết thúc thử nghiệm để kết thúc thử nghiệm ngay lập tức.

Những kết quả thử nghiệm có thể xảy ra

Một thử nghiệm có thể dẫn đến nhiều kết quả. Kết quả này sẽ xác định các bước tiếp theo mà bạn nên thực hiện.

Kết quả thử nghiệm Ý nghĩa Lưu ý/đề xuất
Biến thể [X] hoạt động hiệu quả nhất Biến thể [X] mang lại ý nghĩa thống kê vì tạo ra được một kết quả có ý nghĩa với mức tăng lớn nhất về doanh thu. Áp dụng biến thể [X] vì biến thể này mang lại hiệu quả cao hơn một cách đáng kể so với phiên bản đối chứng của bạn và (các) biến thể khác.
Cả hai biến thể đều hoạt động tốt hơn phiên bản đối chứng Cả hai biến thể đều đạt được doanh thu cao hơn phiên bản đối chứng. Hãy xem xét kết quả để quyết định nên áp dụng biến thể nào. Bạn quyết định xem mình nên áp dụng biến thể nào.
(Các) biến thể và phiên bản đối chứng hoạt động hiệu quả như nhau Không có biến thể nào đạt được doanh thu cao hơn phiên bản đối chứng. Thử nghiệm của bạn đã thu thập đủ dữ liệu và kết quả giữa (các) biến thể và phiên bản đối chứng là tương tự nhau.
Phiên bản đối chứng hoạt động hiệu quả nhất Phiên bản đối chứng mang lại doanh thu cao hơn cả hai biến thể. Điều này cho thấy rằng các điểm giá hiện tại của bạn cho các quốc gia và sản phẩm thử nghiệm đã được tối ưu hoá. Hãy tiếp tục dùng mức giá đối chứng cho các sản phẩm và quốc gia thử nghiệm.
Cần thêm dữ liệu Thử nghiệm của bạn đang diễn ra. Cần thêm dữ liệu để xác định được kết quả có ý nghĩa thống kê. Xem các hành động được đề xuất cho tình trạng có ít dữ liệu để xác định các bước tiếp theo.
Chưa rõ kết quả Thử nghiệm của bạn bị dừng quá sớm hoặc đã đạt đến khoảng thời gian thử nghiệm tối đa là 6 tháng. Cần thêm dữ liệu để xác định kết quả có ý nghĩa thống kê. Hãy thử chạy một thử nghiệm mới với chế độ thiết lập khác. Xem các hành động được đề xuất cho tình trạng có ít dữ liệu để xác định các bước tiếp theo. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy người mua ít quan tâm đến giá sản phẩm trong ứng dụng ở các quốc gia/khu vực thử nghiệm.
Định nghĩa các chỉ số

Bảng này liệt kê các chỉ số ở trang phân tích của thử nghiệm.

Chỉ số Định nghĩa
Doanh thu từ tất cả sản phẩm Tổng doanh thu từ người dùng thử nghiệm đã mua sản phẩm trong ứng dụng cả trong và ngoài thử nghiệm trong một khoảng thời gian cụ thể.
Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng thanh toán (ARPPU) Tổng doanh thu của sản phẩm trong ứng dụng chia cho số lượng người mua riêng biệt (người dùng mua ít nhất một sản phẩm trong ứng dụng cả trong và ngoài thử nghiệm) trong khoảng thời gian được chỉ định cho thử nghiệm. Chỉ số này sẽ giúp bạn nắm được giá trị mà người mua đem lại cho hoạt động kinh doanh của bạn.
Tỷ lệ người mua (28 ngày)

Tỷ lệ phần trăm số người dùng hoạt động hằng tháng thực hiện ít nhất một giao dịch mua sản phẩm trong thử nghiệm, bao gồm cả sản phẩm trong ứng dụng ở bên ngoài thử nghiệm.

Lưu ý: Đây là chỉ số chính để nắm rõ lượt chuyển đổi của người mua và mở rộng nhóm người dùng trả tiền.

Người mua Những người dùng riêng biệt mua ít nhất một sản phẩm trong ứng dụng ở mức giá thử nghiệm này trong một khoảng thời gian cụ thể.
Doanh thu từ người cài đặt mới Tổng doanh thu từ những người dùng lần đầu cài đặt ứng dụng đó trên thiết bị bất kỳ sau ngày bắt đầu thử nghiệm và lần đầu nhìn thấy giá thử nghiệm. Xin lưu ý rằng có một số người dùng chọn không chia sẻ cho Google dữ liệu này.
Đơn đặt hàng Số lượt giao dịch mua sản phẩm được thử nghiệm trong ứng dụng, được thực hiện trong quá trình thử nghiệm trong một khoảng thời gian cụ thể.
Doanh thu Tổng doanh thu từ người dùng tham gia thử nghiệm đã mua sản phẩm trong ứng dụng trong một khoảng thời gian cụ thể trong thử nghiệm.
Định nghĩa các chỉ số (xuất sang tệp CSV)

Bảng này liệt kê các trường, định dạng và ví dụ cho định nghĩa các chỉ số xuất dưới dạng tệp CSV.

Trường

Định dạng Ví dụ và ghi chú
Ngày Chuỗi

Ngày 23 tháng 3 năm 2023

Ngày đặt hàng dựa trên múi giờ Thái Bình Dương (ở định dạng MMM DD, YYYY).

Mã SKU Chuỗi

treasure_chest_for_new_users

Mã nhận dạng duy nhất của sản phẩm trong ứng dụng do nhà phát triển chỉ định.

Tên sản phẩm Chuỗi

tiền xu, gói thuê bao hằng tháng, v.v.

Tên của sản phẩm trong ứng dụng do nhà phát triển chỉ định.

Quốc gia Chuỗi

BR, US, FR, v.v.

Mã quốc gia duy nhất cho các chỉ số có liên quan đối với sản phẩm trong ứng dụng.

Nhóm thử nghiệm Chuỗi

CONTROL, A, B

Nhóm thử nghiệm cho các chỉ số có liên quan đối với sản phẩm trong ứng dụng.

Đơn vị tiền tệ của nhà phát triển

Chuỗi

USD, EUR, THB, v.v.

Đơn vị tiền tệ đã được quy đổi trong đơn đặt hàng. Đây là nội tệ dùng để thanh toán cho bạn.

Doanh thu Số

2794.60

Tổng doanh thu của sản phẩm được chỉ định trong ứng dụng (dựa trên ngày, quốc gia và nhóm thử nghiệm).

Doanh thu từ người cài đặt mới Số

577.20

Tổng doanh thu từ những người dùng lần đầu cài đặt ứng dụng đó trên thiết bị bất kỳ sau ngày bắt đầu thử nghiệm và lần đầu nhìn thấy giá đó (dựa trên sản phẩm được chỉ định trong ứng dụng, dựa trên ngày, quốc gia và nhóm thử nghiệm). Xin lưu ý rằng có một số người dùng chọn không chia sẻ cho Google dữ liệu này.

Đơn đặt hàng Số

240

Tổng số đơn đặt hàng cho sản phẩm được chỉ định trong ứng dụng (dựa trên ngày, quốc gia và nhóm thử nghiệm).

Người mua Số

197

Tổng số người mua đối một sản phẩm cụ thể (dựa trên ngày, quốc gia và nhóm thử nghiệm). Người mua là những người dùng đã mua một sản phẩm cụ thể trong ứng dụng trong thời gian thử nghiệm.

Câu hỏi thường gặp

Thu gọn tất cả Mở rộng tất cả

Tôi có thể chạy thử nghiệm ở những quốc gia/khu vực nào?

Các quốc gia/khu vực chỉ đủ điều kiện tham gia thử nghiệm giá nếu đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Là quốc gia/khu vực nơi bạn đã ra mắt một bản phát hành (bao gồm cả kênh kiểm thử nội bộ).
 • Các quốc gia/khu vực có hỗ trợ đồng nội tệ.
Vì sao tôi không nhìn thấy dữ liệu nào trên trang phân tích của thử nghiệm?

Nếu thử nghiệm thu được quá ít dữ liệu thì trang này sẽ không cho thấy dữ liệu nào. Ngoài ra, một số dữ liệu trên trang phân tích thử nghiệm có thể mất đến 7 ngày mới xuất hiện.

Tôi có thể dùng các sản phẩm trong ứng dụng có liên kết với mẫu đặt giá không?

Có. Xin lưu ý rằng nếu trong thử nghiệm của bạn có một sản phẩm trong ứng dụng có liên kết với một mẫu đặt giá, thì mức giá của quốc gia/khu vực được thử nghiệm sẽ bị khoá trong suốt thời gian thử nghiệm. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể thay đổi giá cho các quốc gia/khu vực khác.

Nếu bạn chọn áp dụng mức giá mới khi kết thúc thử nghiệm, tất cả sản phẩm được thử nghiệm trong ứng dụng sẽ bị huỷ liên kết khỏi mẫu đặt giá được liên kết và mẫu đặt giá đó sẽ không có gì thay đổi. Nếu bạn muốn áp dụng kết quả thử nghiệm mà không cần huỷ liên kết sản phẩm trong ứng dụng khỏi mẫu đặt giá, hãy chuyển thẳng đến trang Mẫu đặt giá (Thiết lập > Mẫu đặt giá) để cập nhật giá tại đó.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem mẫu đặt giá.

Tôi có thể thử nghiệm các mức giá thấp hơn hoặc cao hơn nhiều so với giới hạn hiện có cho mỗi quốc gia không?

Không, giá thử nghiệm chỉ có thể trong khoảng giữa giá tối thiểu và giá tối đa đã xác định cho từng quốc gia/khu vực. Khi nhập một mức thay đổi giá trong quá trình thiết lập thử nghiệm, nếu thay đổi vượt quá một trong hai giới hạn này thì giá đó sẽ tự động được đưa về mức tối thiểu hoặc tối đa tương ứng. Để xem lại danh sách của chúng tôi về khoảng giá và loại tiền được phép sử dụng theo quốc gia, hãy tham khảo bài viết Các địa điểm được hỗ trợ đối với việc phân phối cho người dùng Google Play.

Tôi có cần sử dụng Thư viện Google Play Billing 5 để chạy thử nghiệm giá không?

Không, chỉ cần tích hợp với phiên bản bất kỳ của hệ thống thanh toán của Google Play là bạn có thể chạy công cụ thử nghiệm giá.

Làm cách nào để biết được người dùng mua hàng theo giá biến thể hay giá đối chứng?

Tất cả đơn đặt hàng thử nghiệm đều xuất hiện trong báo cáo tài chính hằng tháng mà bạn có thể tải xuống (báo cáo doanh số ước tínhbáo cáo thu nhập). Bạn có thể xem sản phẩm nào được thử nghiệm trong ứng dụng được mua ở mức giá đối chứng và mức giá biến thể tại những quốc gia/khu vực nơi bạn đang chạy thử nghiệm giá.

Tôi có thể dùng đồng thời triển khai thử nghiệm A/B và thử nghiệm giá không?

Bạn không nên chạy bất cứ thử nghiệm A/B đồng thời nào để đảm bảo kết quả có ý nghĩa. Ví dụ: Firebase hoạt động độc lập với các thử nghiệm giá trong Play Console và mọi can thiệp vào những sản phẩm cụ thể trong ứng dụng đều có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của kết quả thử nghiệm.

Google sử dụng phương pháp nào để xác định ý nghĩa thống kê?

Chúng tôi sử dụng jackknife (một công cụ thống kê giúp ước tính phương sai thông qua việc lấy mẫu lại) để tính khoảng tin cậy, rồi áp dụng phương pháp kiểm tra xác suất tuần tự theo tổ hợp nhằm kiểm soát tỷ lệ dương tính giả gia tăng nhờ quá trình liên tục theo dõi. Ý nghĩa thống kê được xác định khi khoảng tin cậy không giao nhau với 0.

Để sử dụng công cụ thử nghiệm giá, tôi cần có những quyền gì?

Bạn phải có quyền Quản lý sự hiện diện trong cửa hàng và quyền Xem dữ liệu tài chính để sử dụng được tính năng thử nghiệm giá.

Tại sao thử nghiệm của tôi lại dừng hoạt động?

Thử nghiệm tự động dừng sau 14 ngày từ khi đạt được ý nghĩa thống kê hoặc đến khi hết thời lượng thử nghiệm tối đa là 6 tháng. Chúng tôi không dừng thử nghiệm tại thời lượng ước tính được đưa ra khi thiết lập thử nghiệm. Thay vào đó, chúng tôi sẽ dừng thử nghiệm sau khi phát hiện được chênh lệch có ý nghĩa thống kê và bạn sẽ có 14 ngày để áp dụng mức giá mới trước khi giá quay về mức ban đầu.

Liệu một người dùng (trên cùng một tài khoản và cùng một thiết bị) có thể nhìn thấy nhiều mức giá hằng ngày sau khi thử nghiệm bắt đầu hay không?

Không, điều này là không thể. Người dùng sẽ chỉ nhìn thấy một mức giá trong suốt thời gian thử nghiệm.

Tôi có thể thêm nhiều quốc gia khác vào một thử nghiệm đang diễn ra không?

Không, bạn không thể làm điều này vì thử nghiệm đã bắt đầu thu thập kết quả thông qua các tham số mà bạn đã chọn ban đầu. Bạn có thể chạy song song một thử nghiệm thứ hai tại những quốc gia/khu vực khác đã chọn, hoặc bạn có thể kết thúc thử nghiệm hiện tại rồi thiết lập thử nghiệm mới. Xin lưu ý rằng nếu các sản phẩm trong ứng dụng và quốc gia/khu vực có sự chồng chéo, bạn sẽ phải đợi 30 ngày trước khi có thể thiết lập thử nghiệm mới.

Vì sao tôi không thể tái tạo được kết quả như trong thử nghiệm giá?

Ý nghĩa thống kê được tính trên tất cả quốc gia/khu vực kết hợp với sản phẩm được thử nghiệm thay vì được tính riêng cho từng tổ hợp. Nếu bạn quan tâm đến việc điều chỉnh giá ở một quốc gia/khu vực cụ thể, vui lòng chỉ chọn quốc gia/khu vực đó trong quá trình thiết lập thử nghiệm.

Tôi có thể áp dụng biến thể sau khi thử nghiệm dừng hoặc kết thúc được không?

Có, bạn vẫn có thể áp dụng một biến thể ngay cả khi giá đã quay về mức ban đầu.

Vì sao một số thử nghiệm cho thấy kết quả không thể đưa ra kết luận?

Nếu trong thử nghiệm, sản phẩm trong ứng dụng chưa tạo ra được doanh thu có mức chênh lệch đáng kể so với phiên bản đối chứng hoặc chưa có đủ dữ liệu, thì kết quả được xem là chưa thể đưa ra kết luận. Kết quả này xảy ra có thể là vì người mua không để ý đến hai mức giá.

Thường thì nên chạy thử nghiệm cho từng sản phẩm trong ứng dụng hay nhiều sản phẩm trong ứng dụng?

Nhìn chung, kích thước mẫu càng lớn thì hiệu quả càng tăng. Nếu sản phẩm trong ứng dụng mà bạn dự định thử nghiệm là một trong những sản phẩm phổ biến nhất đối với nhiều người mua thì việc thử nghiệm riêng sản phẩm đó có thể đáng để thực hiện. Nếu không, bạn nên thử nghiệm nhiều sản phẩm trong ứng dụng cùng lúc để tăng cường hiệu quả cho thử nghiệm của mình.

Nếu bạn có nhiều sản phẩm trong ứng dụng có thể thay thế lẫn nhau ở một mức độ nào đó (ví dụ: 0,99 USD cho 60 đơn vị tiền tệ trong ứng dụng và 4,99 USD cho 300 đơn vị tiền tệ trong ứng dụng), thì bạn nên thử nghiệm cả hai sản phẩm trong ứng dụng cùng lúc để tránh tình trạng tự tước đoạt doanh thu.

Tôi nên chạy thử nghiệm bằng một hay hai biến thể?

Nói chung, bạn nên chạy các thử nghiệm có một biến thể, trong đó (các) sản phẩm trong ứng dụng có giá ban đầu đóng vai trò là giá trị đối chứng còn (các) sản phẩm được giảm giá đóng vai trò là biến thể. Thử nghiệm hai biến thể có (các) sản phẩm trong ứng dụng được định giá ban đầu đóng vai trò là giá trị đối chứng và cùng (các) sản phẩm trong ứng dụng đó ở hai mức giá tối đa khác nhau. Kết quả từ các thử nghiệm như vậy có thể khó diễn giải, và thử nghiệm hai biến thể mất nhiều thời gian hơn để đạt được ý nghĩa thống kê so với thử nghiệm một biến thể.

Tôi nên diễn giải khoảng tin cậy của thử nghiệm như thế nào?

Nếu khoảng tin cậy không gồm giá trị "0" trong mức độ tác động, thì chúng tôi coi đây là kết quả có ý nghĩa thống kê. Trong trường hợp của chúng ta, mức độ tác động là sự chênh lệch giữa mức chi tiêu của phiên bản đối chứng và mức chi tiêu của biến thể.

Sau đây là ví dụ minh hoạ khoảng tin cậy khi có một kết quả mang giá trị dương có thể đưa ra kết luận:

CI_conclusive_positive

Sau đây là ví dụ minh hoạ khoảng tin cậy khi có một kết quả mang giá trị âm có thể đưa ra kết luận:

CI_conclusive_negative

Sau đây là ví dụ minh hoạ khoảng tin cậy khi có một kết quả chưa thể đưa ra kết luận và cần thêm dữ liệu:

CI_not_conclusive

Google có cung cấp cho nhà phát triển biện pháp bảo vệ nào chống lại hành vi kiếm lời nhờ chênh lệch giá không?

Có, chúng tôi liên tục theo dõi hành vi giả mạo vị trí của người dùng và tiến hành các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động của hành vi này đến các nhà phát triển và sản phẩm của họ.

Nội dung liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính