Usein kysyttyä Health Connect ‑käytäntövaatimuksista

Health Connect ‑sovellukset keräävät terveys- ja kuntoiludataa, joka voi sisältää henkilökohtaista ja arkaluontoista dataa. Google Playn kautta jaeltavien sovellusten on täytettävä seuraavat käytäntövaatimukset, jotta ne voivat lukea tai kirjoittaa Health Connect ‑dataa.

Mitkä sovellukset voivat olla mukana Health Connectissa?

Jotta sovellus voi lukea tai kirjoittaa Health Connect ‑dataa, sen täytyy liittyä hyväksyttyyn käyttötapaukseen. Hyväksyttyjä käyttötapauksia ovat esimerkiksi nämä:

 1. Sovellukset, palvelut tai ominaisuudet, joiden ensisijainen tarkoitus on edistää käyttäjien terveyttä ja kuntoa käyttöliittymällä, jossa he voivat suoraan kirjata, raportoida, seurata tai analysoida tietoja liikunnasta, unesta, henkisestä hyvinvoinnista, ravitsemuksesta, terveydestä, fyysisistä ominaisuuksista tai muista terveyteen tai hyvinvointiin liittyvistä kuvauksista tai mittaustiedoista.
 2. Sovellukset, palvelut tai ominaisuudet, joiden ensisijainen tarkoitus on edistää käyttäjien terveyttä ja kuntoa käyttöliittymällä, jossa he voivat synkronoida tietoja liikunnasta, unesta, henkisestä hyvinvoinnista, ravitsemuksesta, terveydestä, fyysisistä ominaisuuksista tai muista terveyteen tai hyvinvointiin liittyvistä kuvauksista tai mittaustiedoista.

Sovelluksen vaatimukset

1.  Yksityisyysvaatimukset

Sovellusten, jotka lukevat tai kirjoittavat Health Connect ‑dataa, on täytettävä Luvat ja arkaluontoisia tietoja käsittelevät APIt ‑käytännön Health Connect ‑lupaosiossa kuvatut yksityisyysvaatimukset osana Google Playn käytäntöä. 

Voidakseen lukea tai kirjoittaa Health Connect ‑dataa kaikkien sovellusten on ehdottomasti noudatettava kaikkia Health Connect ‑lupakäytäntöjä, mukaan luettuna seuraavia vaatimuksia:

 • Health Connectia saa käyttää vain hyväksyttyihin käyttötapauksiin. Sovellukset voivat myös pyytää vain sellaisia lupia, jotka ovat välttämättömiä sovelluksen tai palvelun toimintojen toteuttamiseksi.
 • Sovellukset, jotka lukevat tai kirjoittavat Health Connect ‑dataa, voivat siirtää dataa kolmansille osapuolille ainoastaan sovelluksen käyttötapauksen tai pyynnön tehneen sovelluksen käyttöliittymästä ilmi käyvien ominaisuuksien tarjoamiseen tai parantamiseen ainoastaan käyttäjän suostumuksella. Kaikki muu käyttäjädatan siirtäminen, käyttö ja myynti on kiellettyä, mukaan lukien käyttäjädatan siirtäminen tai myyminen kolmansille osapuolille, esimerkiksi mainonta-alustoille, datanvälittäjille tai tietojen jälleenmyyjille.
 • Lisää sovellukseen tai verkkopalvelun tai sovelluksen verkkosivustolle vakuutus siitä, että sovellus käyttää Health Connect ‑dataa rajoitettua käyttöä koskevien rajoitusten mukaisesti. Voit esimerkiksi lisätä etusivulle linkin aihetta käsittelevälle sivulle tai lisätä tietosuojakäytäntöön seuraavan tekstin: "Health Connectista saatujen tietojen käytössä noudatetaan Health Connectin lupakäytäntöä, mukaan lukien rajoitettua käyttöä koskevia vaatimuksia."
 • Sovellukset, jotka lukevat tai kirjoittavat Health Connect ‑dataa, voivat pyytää vain lupia, joita tarvitaan sovelluksen ominaisuuksien tai palveluiden toteuttamiseen.
 • Sovelluksissa, jotka lukevat tai kirjoittavat Health Connect ‑dataa, on oltava julkisesti saatavilla oleva tietosuojakäytäntö, jossa kerrotaan kattavasti henkilökohtaiseen ja arkaluontoiseen käyttäjädataan pääsystä ja sen keräämisestä, käytöstä ja jakamisesta. 
 • Sovelluksissa, jotka lukevat tai kirjoittavat Health Connect ‑dataa, on oltava käyttäjille ohjedokumentaatio, jossa kerrotaan, miten käyttäjä voi vaikuttaa dataansa ja poistaa sitä sovelluksesta. 

2. Tietoturvavaatimukset

Sovellusten, jotka lukevat tai kirjoittavat Health Connect ‑dataa, on täytettävä Google Playn käytäntöön sisältyvän Luvat ja arkaluontoisia tietoja käsittelevät APIt ‑käytännön Health Connect ‑lupaosiossa kuvatut datan turvallista käsittelyä koskevat vaatimukset.

Pyydetyistä datatyypeistä ja käyttäjälupien tai käyttäjien määrästä riippuen sovelluksille on tehtävä Googlen tietoturva-arvioijien suorittama arviointi.

Usein kysyttyä

Mitkä ovat Health Connect ‑lupien hyväksytyt käyttötapaukset?

Health Connect ‑lupiin pääsyä pyytävien sovellusten osalta hyväksytyt käyttötapaukset ovat seuraavat: kuntoilu ja hyvinvointi, palkinnot, kuntovalmennus, yrityshyvinvointi, terveydenhuolto, terveystutkimus ja pelit. Sovellukset, joille myönnetään tämä lupa, eivät voi laajentaa sen käyttöä tarkoituksiin, joista ei ole ilmoitettu, tai kiellettyihin tarkoituksiin.
Hyväksytyt käyttötapaukset

Kuntoilu ja hyvinvointi

Sovellukset, joiden avulla käyttäjät voivat seurata kuntoaan tai hyvinvointiaan ja tavoitteidensa edistymistä puhelimen antureilla, manuaalisella tietojen kirjaamisella tai osallistumalla digitaalisille kursseille ja ohjatuille tunneille.

Palkinnot

Sovellukset, jotka kannustavat käyttäjiä terveellisten tapojen aloittamisessa ja ylläpitämisessä rahapalkintoja vastaan.

Kuntovalmennus

Sovellukset, jotka sisältävät virtuaalista ihmisen tarjoamaa kuntovalmennusta ja auttavat käyttäjiä saavuttamaan terveys- tai kuntotavoitteen. Ihmisvalmentajilla on pääsy käyttäjädataan, jotta he voivat seurata edistymistä ja tarjota ohjeita ja tukea.

Yrityshyvinvointi

Yrityksille suunnatut alustat, joiden kautta hyvinvointivastaavat voivat jaella ja hoitaa työntekijöiden hyvinvointiohjelmia.

Terveydenhuolto

Sovellukset, jotka auttavat käyttäjiä saamaan terveydenhuoltopalveluja ja hoitamaan terveysasioita. Sovellukset voivat tarjota palveluita, jotka jakavat terveys- ja kuntoiludataa terveydenhuoltotiimeille, esimerkiksi sairauden hoitoon liittyvät sovellukset, jotka keskittyvät sairauksiin, kuten diabetekseen tai kohonneeseen verenpaineeseen. 

Health Connect on yleinen datanjakamisalusta, jonka avulla käyttäjät voivat koota terveys- ja kuntoiludataa eri lähteistä laitteelta ja jakaa sitä halutessaan kolmansille osapuolille. Data ei välttämättä ole peräisin Googlelta tai Googlen tytäryhtiöiltä, eikä Google ole tarkistanut sitä. Sinun vastuullasi on arvioida, sopiiko Health Connect aiottuun käyttötarkoitukseesi, ja tutkittava ja tarkastettava huolellisesti lähde ja Health Connectista saadun datan laatu minkä tahansa käyttötarkoituksen yhteydessä, erityisesti tutkimukseen, terveyteen tai lääketieteeseen liittyvissä tapauksissa.

Terveystutkimus

Sovelluksissa käyttäjät voivat lahjoittaa dataansa terveystutkimuksiin. Tutkimukset ovat yleensä Institutional Review Boardin tai Ethics Committeen hyväksymiä, ja ne pyytävät käyttäjien suostumuksen terveystutkimusten suorittamista varten.

Jos sovelluksessa tehdään tutkimusta ihmisistä Health Connectista saadun datan avulla, sovelluksen on saatava suostumus osallistujilta (tai alaikäisen tapauksessa vanhemmalta tai huoltajalta). Suostumuksesta on käytävä ilmi (a) tutkimuksen luonne, tarkoitus ja kesto, (b) osallistujaan kohdistuvat toimenpiteet, riskit ja hyödyt, (c) luottamuksellisuuteen ja datan käsittelyyn liittyvät tiedot (mukaan lukien mahdollinen jakaminen kolmansille osapuolille), (d) yhteyshenkilö, jos osallistujilla on kysyttävää, ja (e) miten osallistumisen voi perua. Jos sovelluksessa tehdään tutkimusta ihmisistä Health Connectista saadun datan avulla, sovelluksen on saatava hyväksyntä riippumattomalta taholta, 1) jonka tarkoitus on suojella osallistujien oikeuksia, turvallisuutta ja hyvinvointia ja 2) jolla on valtuus tutkia, muokata ja hyväksyä tutkimuksia, joissa käytetään ihmisiä. Todiste hyväksynnästä on esitettävä pyydettäessä.

Peli

Sovellukset, joissa käyttäjän kunto tai hyvinvointi vaikuttavat pelin etenemiseen. Nämä ovat pelejä, jotka keräävät käyttäjän toimintadataa edistääkseen pelaamista.

Mitä tapahtuu, jos sovellukseni ei läpäise yksityisyys- ja tietoturvatarkistusta?

Jos sovelluksesi ei läpäise yksityisyys- ja tietoturvatarkistusta, se ei voi lukea tai kirjoittaa Health Connect ‑dataa. Jos sovelluksesi täyttää kaikki muut Playn käytäntövaatimukset, se voi olla saatavilla Google Play Kaupasta jatkossakin.

Miten voin saada tietoturva-arvioinnin, jos sovellukseni tarvitsee sellaisen?

Sinulle ilmoitetaan erikseen, että sinun on läpäistävä tarkistus ja tietoturva-arviointi. Lähetämme sinulle tiedot siitä, miten saat tietoturva-arvioinnin.

Miten pääsen dataan Health Connectin kautta?

Voit pyytää pääsyä Health Connectin datatyyppeihin täyttämällä kehittäjän ilmoituslomakkeen. Muista seuraavat asiat, kun täytät lomaketta:  

 • Jos sovelluksesi ei tarvitse pääsyä tiettyihin datatyyppeihin, älä pyydä pääsyä niihin.
 • Kerro sovelluksen kuvauksessa mahdollisimman tarkasti, mikä on pääsyoikeuspyyntöjesi tarkoitus.
 • Pyydä niin vähän datatyyppejä kuin mahdollista, ja ilmoita kullekin pyynnölle hyväksyttävä käyttötapaus.

Mitkä Health Connect ‑datatyypit ovat rajoitettuja?

Seuraavat datatyypit ovat rajoitettuja: kehon mittaustulokset, kierron seuranta, uni ja elintoiminnot. Alla on tarkka listaus datatyypeistä.
Dataluokka Datatyyppi
Kehon mittaustulokset Rasvaprosentti
Kehon mittaustulokset Luumassa
Kehon mittaustulokset Pituus
Kehon mittaustulokset Lantion ympärysmitta
Kehon mittaustulokset Kehon rasvaton massa
Kehon mittaustulokset Perusaineenvaihdunta
Kehon mittaustulokset Vyötärön ympärysmitta
Kehon mittaustulokset Paino
Kierron seuranta Kohdunkaulan lima
Kierron seuranta Kohdunkaulan asento
Kierron seuranta Kuukautiset
Kierron seuranta Ovulaatiotesti
Kierron seuranta Seksuaalinen toiminta
Kierron seuranta Välivuodot
Kierron seuranta Imetys
Uni Nukkumistapahtuma
Uni Univaihe
Elintoiminnot Kehon peruslämpötila
Elintoiminnot Verensokeri
Elintoiminnot Verenpaine
Elintoiminnot Ruumiinlämpö
Elintoiminnot Syke
Elintoiminnot Sykevaihtelu
Elintoiminnot Happisaturaatio
Elintoiminnot Hengitystiheys
Elintoiminnot Leposyke
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
true
Ohjekeskushaku
true
true
true
true
true
92637