Usein kysyttyä Health Connect ‑käytäntövaatimuksista

Health Connect ‑sovellukset keräävät terveys- ja kuntoiludataa, joka voi sisältää henkilökohtaisia ja arkaluontoisia tietoja. Tässä artikkelissa vastataan yleisiin kysymyksiin, jotka koskevat Health Connect ‐käytäntöä ja pääsyvaatimuksia.

Usein kysyttyä

 

Mitkä ovat Health Connect ‑lupien hyväksytyt käyttötapaukset?

Health Connect ‑lupiin pääsyä pyytävien sovellusten osalta hyväksytyt käyttötapaukset ovat seuraavat: kuntoilu ja hyvinvointi, palkinnot, kuntovalmennus, yrityshyvinvointi, terveydenhuolto, terveystutkimus ja pelit. Sovellukset, joille myönnetään tämä lupa, eivät voi laajentaa sen käyttöä tarkoituksiin, joista ei ole ilmoitettu, tai kiellettyihin tarkoituksiin.
Hyväksytyt käyttötapaukset

Kuntoilu ja hyvinvointi

Sovellukset, joiden avulla käyttäjät voivat seurata kuntoaan tai hyvinvointiaan ja tavoitteidensa edistymistä puhelimen antureilla, manuaalisella tietojen kirjaamisella tai osallistumalla digitaalisille kursseille ja ohjatuille tunneille.

Palkinnot

Sovellukset, jotka kannustavat käyttäjiä terveellisten tapojen aloittamisessa ja ylläpitämisessä rahapalkintoja vastaan.

Kuntovalmennus

Sovellukset, jotka sisältävät virtuaalista ihmisen tarjoamaa kuntovalmennusta ja auttavat käyttäjiä saavuttamaan terveys- tai kuntotavoitteen. Ihmisvalmentajilla on pääsy käyttäjädataan, jotta he voivat seurata edistymistä ja tarjota ohjeita ja tukea.

Yrityshyvinvointi

Yrityksille suunnatut alustat, joiden kautta hyvinvointivastaavat voivat jaella ja hoitaa työntekijöiden hyvinvointiohjelmia.

Terveydenhuolto

Sovellukset, jotka auttavat käyttäjiä saamaan terveydenhuoltopalveluja ja hoitamaan terveysasioita. Sovellukset voivat tarjota palveluita, jotka jakavat terveys- ja kuntoiludataa terveydenhuoltotiimeille, esimerkiksi sairauden hoitoon liittyvät sovellukset, jotka keskittyvät sairauksiin, kuten diabetekseen tai kohonneeseen verenpaineeseen. 

Health Connect on yleinen datanjakamisalusta, jonka avulla käyttäjät voivat koota terveys- ja kuntoiludataa eri lähteistä laitteelta ja jakaa sitä halutessaan kolmansille osapuolille. Data ei välttämättä ole peräisin Googlelta tai Googlen tytäryhtiöiltä, eikä Google ole tarkistanut sitä. Sinun vastuullasi on arvioida, sopiiko Health Connect aiottuun käyttötarkoitukseesi, ja tutkittava ja tarkastettava huolellisesti lähde ja Health Connectista saadun datan laatu minkä tahansa käyttötarkoituksen yhteydessä, erityisesti tutkimukseen, terveyteen tai lääketieteeseen liittyvissä tapauksissa.

Tutkimus ihmisistä

Sovelluksissa käyttäjät voivat lahjoittaa dataansa terveystutkimuksiin. Tutkimukset ovat yleensä Institutional Review Boardin tai Ethics Committeen hyväksymiä, ja ne pyytävät käyttäjien suostumuksen terveystutkimusten suorittamista varten.

Jos sovelluksessa tehdään tutkimusta ihmisistä Health Connectista saadun datan avulla, sovelluksen on saatava suostumus osallistujilta (tai alaikäisen tapauksessa vanhemmalta tai huoltajalta). Suostumuksesta on käytävä ilmi (a) tutkimuksen luonne, tarkoitus ja kesto, (b) osallistujaan kohdistuvat toimenpiteet, riskit ja hyödyt, (c) luottamuksellisuuteen ja datan käsittelyyn liittyvät tiedot (mukaan lukien mahdollinen jakaminen kolmansille osapuolille), (d) yhteyshenkilö, jos osallistujilla on kysyttävää, ja (e) miten osallistumisen voi perua. Jos sovelluksessa tehdään tutkimusta ihmisistä Health Connectista saadun datan avulla, sovelluksen on saatava hyväksyntä riippumattomalta taholta, 1) jonka tarkoitus on suojella osallistujien oikeuksia, turvallisuutta ja hyvinvointia ja 2) jolla on valtuus tutkia, muokata ja hyväksyä tutkimuksia, joissa käytetään ihmisiä. Todiste hyväksynnästä on esitettävä pyydettäessä.

Peli

Sovellukset, joissa käyttäjän kunto tai hyvinvointi vaikuttavat pelin etenemiseen. Nämä ovat pelejä, jotka keräävät käyttäjän toimintadataa edistääkseen pelaamista.

Miten pääsen dataan Health Connectin kautta?

Voit pyytää pääsyä Health Connectin datatyyppeihin täyttämällä kehittäjän ilmoituslomakkeen. Muista seuraavat asiat, kun täytät lomaketta:  

  • Jos sovelluksesi ei tarvitse pääsyä tiettyihin datatyyppeihin, älä pyydä pääsyä niihin.
  • Kerro sovelluksen kuvauksessa mahdollisimman tarkasti, mikä on pääsyoikeuspyyntöjesi tarkoitus.
  • Pyydä niin vähän datatyyppejä kuin mahdollista, ja ilmoita kullekin pyynnölle hyväksyttävä käyttötapaus.

Mitkä ovat Health Connect ‐lupien ja datapyyntöjen käyttöliittymäohjeet?

Jos haluat tarjota sujuvan ja hyvän käyttökokemuksen, keskity siihen, miten näytät Health Connect ‐dataa sovelluksessasi. Selitä kunkin datatyypin käyttötarkoitus ja esitä tiedot järjestetyssä, helposti ymmärrettävässä muodossa. Katso yksityiskohtaiset suositukset Health Connectin käyttöliittymäohjeista

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kokeile näitä vaiheita:

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko