Uczestnictwo w Programie samodzielnej certyfikacji pakietów SDK do wyświetlania reklam dla rodzin

Staramy się, aby w Google Play znajdowały się treści bezpieczne dla całej rodziny, dlatego zależy nam na tym, aby reklamy wyświetlane dzieciom były odpowiednie i zgodne z naszymi zasadami. Zasady dotyczące samodzielnie certyfikowanych pakietów SDK do wyświetlania reklam dla rodzin znajdziesz w Centrum zasad dla deweloperów.

Te pakiety przeszły samodzielną certyfikację, która potwierdza ich zgodność z wymaganiami Programu samodzielnej certyfikacji pakietów SDK do wyświetlania reklam dla rodzin w Google Play: Jeśli docelowa grupa odbiorców Twojej aplikacji to również dzieci, a Ty wyświetlasz w niej reklamy za pomocą pakietu SDK do wyświetlania reklam, musisz użyć jednego z poniższych samodzielnie certyfikowanych pakietów:

Pakiet SDK Maven Samodzielnie certyfikowane wersje
AdColony

com.adcolony
sdk

4.8.0 lub nowsze
Chartboost

com.chartboost
chartboost-sdk

9.1.1 lub nowsze
Pakiet SDK DT Exchange

com.fyber
marketplace-sdk

8.2.1 lub nowsze
Google Ad Manager com.google.ads.interactive
media.v3
interactivemedia
3.19.0 lub nowsze
Google Ad Manager

com.google.android.gms
play-services-pal

18.0.0 lub nowsze
Google AdMob

com.google.android.gms
play-services-ads

19.0.0 lub nowsze

HyprMX com.hyprmx.android
HyprMX-SDK
6.0.3 lub nowsze
InMobi

com.inmobi.monetization
inmobi-ads

10.5.5 lub nowsze
ironSource

com.ironsource.sdk
mediationsdk

7.2.1 lub nowsze
Kidoz

net.kidoz.sdk
kidoz-android-native

8.9.4 lub nowsze
SuperAwesome

tv.superawesome.sdk.publ
isher
superawesome

8.4.3 lub nowsze
Unity Ads

com.unity3d.ads
unity-ads

4.0.1 lub nowsze
Vungle

com.vungle
publisher-sdk-android

6.10.4 lub nowsze

* Firma AppLovin wystąpiła z Programu samodzielnej certyfikacji pakietów SDK do wyświetlania reklam dla rodzin. Nadal dokłada ona wszelkich starań, aby reklamy w Google Play były jak najbardziej atrakcyjne dla dorosłych użytkowników aplikacji. Deweloperzy aplikacji dla rodzin będą musieli przejść na wymienioną powyżej wersję samodzielnie certyfikowanych pakietów SDK do wyświetlania reklam dla rodzin do 31 maja 2023 roku.


Jeśli kierujesz swoją aplikację wyłącznie do dzieci i wyświetlasz w niej reklamy za pomocą pakietu SDK do wyświetlania reklam, możesz używać tylko jednego z powyższych pakietów, które przeszły samodzielną certyfikację w ramach tego programu.

Aplikacje, które uwzględniają w docelowej grupie odbiorców zarówno dzieci, jak i dorosłych, mogą używać niecertyfikowanych pakietów SDK tylko do wyświetlania reklam osobom pełnoletnim. Na przykład w przypadku aplikacji obejmujących obie grupy odbiorców może być wymagane zastosowanie neutralnego ekranu wyboru wieku. Aplikacje, które nie są przeznaczone dla dzieci (np. z ocenami treści „T” lub „MA”), i aplikacje, które nie wyświetlają reklam dzieciom, nie muszą korzystać z samodzielnie certyfikowanego pakietu SDK do wyświetlania reklam dla rodzin.

Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest dopilnowanie, aby każdy z pakietów SDK stosowanych w Twojej aplikacji był zgodny ze wszystkimi obowiązującymi zasadami oraz lokalnymi przepisami i regulacjami prawnymi. Nie gwarantujemy poprawności informacji podanych przez dostawców pakietów SDK do wyświetlania reklam w procesie samodzielnej certyfikacji.

Jeśli jednak dowiemy się, że jakiś samodzielnie certyfikowany pakiet SDK do wyświetlania reklam narusza wymagania Programu samodzielnej certyfikacji pakietów SDK do wyświetlania reklam dla rodzin w Google Play, zostanie on usunięty z powyższej listy. Przed opublikowaniem lub zaktualizowaniem aplikacji deweloperzy powinni zapoznać się z tą stroną, aby potwierdzić, że używany przez nich pakiet SDK do wyświetlania reklam został poddany samodzielnej certyfikacji. Naruszenie zasad programu dla deweloperów w Google Play może też skutkować usunięciem pakietu SDK do wyświetlania reklam z Programu samodzielnej certyfikacji pakietów SDK do wyświetlania reklam dla rodzin.

Korzystanie z samodzielnie certyfikowanych pakietów SDK do wyświetlania reklam jest wymagane tylko wtedy, gdy w swojej aplikacji używasz pakietów SDK innych firm. Poniższe sytuacje są dozwolone bez wymogu samodzielnej certyfikacji, jednak wydawcy odpowiadają za wszystkie reklamy wyświetlane w ich aplikacjach. Reklamy muszą być odpowiednie dla wszystkich użytkowników, a zbieranie jakichkolwiek danych musi się odbywać zgodnie z naszymi zasadami postępowania z danymi:

  • reklamy wewnętrzne (w tym wzajemna promocja), w których wydawcy aplikacji używają pakietów SDK do zarządzania wzajemną promocją swoich aplikacji lub innych należących do nich mediów i towarów;
  • umowy bezpośrednie z reklamodawcami i używanie pakietów SDK do wyświetlania reklam tylko na potrzeby zarządzania asortymentem.

Jeśli korzystasz z takich rozwiązań jak określanie stawek w czasie rzeczywistym, upewnij się, że wszystkie kreacje, które mają być renderowane, są sprawdzane i oceniane przed wyświetleniem użytkownikom, albo współpracuj tylko z samodzielnie certyfikowanymi źródłami reklam (z listy powyżej).

Aby pakiet SDK do wyświetlania reklam znalazł się na liście powyżej, jego dostawca musi samodzielnie potwierdzić zgodność z zasadami programu dla deweloperów w Google Play, w tym z zasadami Programu samodzielnej certyfikacji pakietów SDK do wyświetlania reklam dla rodzin, przekazać Google informacje potrzebne do zweryfikowania tej zgodności, a także samodzielnie potwierdzić zgodność pakietu ze wszystkimi obowiązującymi lokalnie przepisami i regulacjami prawnymi.

Aby pakiet SDK mógł zachować status samodzielnie certyfikowanego pakietu SDK do wyświetlania reklam dla rodzin, jego dostawca musi odpowiednio szybko reagować na prośby o dalsze informacje, np. przesyłając nowe wersje za pomocą tego formularza, samodzielnie potwierdzając, że każda przesłana wersja jest zgodna z najnowszymi zasadami programu dla deweloperów w Google Play, w tym z zasadami Programu samodzielnej certyfikacji pakietów SDK do wyświetlania reklam dla rodzin, oraz lokalnymi przepisami i regulacjami prawnymi, a także udostępniając aplikację testową.

Jeśli chcesz zgłosić do programu pakiet SDK do wyświetlania reklam, udostępnij dostawcy ten formularz zgłoszenia zainteresowania. Wypełnienie go nie gwarantuje, że dany pakiet dołączy do programu. Pakiet SDK do wyświetlania reklam nie jest uważany za biorący udział w Programie samodzielnej certyfikacji pakietów SDK do wyświetlania reklam dla rodzin, jeśli nie znajduje się na liście powyżej. Pamiętaj, aby co jakiś czas sprawdzać listę pod kątem zmian statusu samodzielnej certyfikacji pakietów, z których korzystasz.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne