​​Användning av flaggan IsMonitoringTool

Google Play tillåter inte att appar övervakar andra personer och samlar in och överför personliga och känsliga användaruppgifter om inte appen i fråga har utformats och marknadsförts för föräldrar, eller företag som vill övervaka enskilda anställda, under förutsättning att de uppfyller alla krav som beskrivs i vår policy om förföljelseprogram och övervakningsappar

Ett av huvudkraven i policyn är användningen av metadataflaggan isMonitoringTool i manifestfilen för alla versionskoder (i alla kanaler) för övervakningsappar. Det gör det lättare för Google Plays granskningsteam att klassificera dessa appar som godkända övervakningsappar.

Deklarationen i appens manifest ska skrivas enligt följande:

<manifest 

   <meta-data android:name="isMonitoringTool" android:value="child_monitoring" />

   …

</manifest> 


Baserat på om appen har barnövervakning eller företagshantering med övervakning som huvudfunktion ska värdet för flaggan isMonitoringTool vara ett av dessa värden:

  • child_monitoring = Appens huvudfunktion är föräldrakontroller och riktar sig särskilt till föräldrar som vill skydda sina barn. 
  • enterprise_management = Appen riktar sig till företag som vill hantera och övervaka medarbetare. 
  • other = Appar som inte passar in i någon av ovanstående kategorier. Google Plays granskningsteam utvärderar om appar med det här värdet är kvalificerade för eventuella giltiga undantagskategorier.

Deklarationen är viktig för att upprätthålla säkerheten hos användare som har övervakningsappar nedladdade på sina Android-enheter. Som en del i granskningsprocessen kontrollerar Google Play att den relevanta strängen finns med i appens manifest, baserat på kategoriseringen som anges i appens beskrivning (t.ex. ska en föräldrakontroll deklarera android:value="child_monitoring”). Google informerar användaren om att det finns en övervakningsapp på enheten med hjälp av en varningssträng via Google Play Protect. 

Fler krav och anvisningar för övervakningsappar finns i det specifika avsnittet om förföljelseprogram i vår policy om skadlig kod

 

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny