​​Bruk av isMonitoringTool-flagget

Google Play tillater ikke at apper overvåker enkeltpersoner ved å samle inn og overføre personlige og sensitive brukerdata, med mindre appene utelukkende er utviklet for og markedsført til foreldre som ønsker å overvåke barna, eller bedriftsadministrasjoner som ønsker å overvåke enkeltansatte. Dette forutsetter at appene overholder alle kravene som er beskrevet i retningslinjene om overvåkningsprogrammer og -apper

Et av hovedkravene som er beskrevet i retningslinjene, er at metadataflagget «isMonitoringTool» må brukes i manifestfilen for alle versjonskodene (i alle målgrupper) av overvåkningsappene. Dette hjelper gjennomgangsteamene til Google Play med å klassifisere disse appene som akseptable overvåkningsapper.

Manifestdeklarasjonen skal skrives slik:

<manifest 

   <meta-data android:name="isMonitoringTool" android:value="child_monitoring" />

   …

</manifest> 


Verdien for IsMonitoringTool-flagget skal være en av disse verdiene, avhengig av om appen har overvåkning av barn eller bedriftsadministrering med overvåkning som kjernefunksjonalitet:

  • child_monitoring: Appen er laget for foreldrekontroll og spesielt målrettet mot foreldre som ønsker å holde barna trygge. 
  • enterprise_management: Appen er laget for bedrifter som vil administrere og overvåke ansatte. 
  • other: Appen faller ikke inn under noen av kategoriene ovenfor. Gjennomgangsteamet for Google Play vurderer om apper med denne verdien er kvalifisert for gyldige fritakskategorier.

Denne deklarasjonen er viktig for å ivareta sikkerheten til brukere som har lastet ned overvåkningsapper på Android-enhetene sine. Som en del av gjennomgangsprosessen evaluerer Google Play om appen har den relevante strengen deklarert i manifestet, basert på kategoriseringen som er oppgitt i appbeskrivelsen (dvs. for foreldrekontroll med overvåkningsfunksjoner deklareres android:value="child_monitoring"). Deretter informerer Google Play brukeren om at det finnes en overvåkningsapp på enheten, med en advarselsstreng via Google Play Protect. 

I delen om overvåkningsprogrammer i retningslinjene for skadelig programvare finner du flere krav og mer veiledning om overvåkningsapper. 

 

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
5382021662821668568
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
92637