Регистриране в пилотната програма за избираемо от потребителите таксуване

От 13 март 2024 г. програмистите, които предлагат алтернативно таксуване като част от пилотната програма за избираемо от потребителите таксуване, трябва да използват съответните API за целта. За да започнете, вижте подробности по-долу и разгледайте ръководството ни за интегриране на API за алтернативно таксуване.

Тази пилотна програма е създадена за тестване на предлагането на опция за алтернативно таксуване наред със съответната система на Google Play, както и да ни помогне да разгледаме предлагането на този избор на потребителите. Очакваме да получим отзиви от потребители в различни пазари и да се уверим, че можем да осигуряваме положителна практическа работа на потребителите. Таксите за обслужване, които обезпечават инвестициите ни в Google Play и Android, ще продължат да се прилагат и програмистите ще трябва да ги плащат на Google.

Програмистите, които отговарят на условията и изискванията по-долу, могат да се присъединят към пилотната програма.

Условия

За да отговаря на условията за тази пилотна програма:

 • приложението ви трябва да не е за игра и да е предназначено за мобилни устройства или таблети;
 • програмистът трябва да е регистриран бизнес.

Изисквания

Програмистите, участващи в тази пилотна програма, трябва да спазват следните изисквания:

 1. Да предлагат избираемо от потребителите таксуване само за потребители на мобилни устройства и/или таблети в обявените за пилотната програма пазари:
  • държавите в Европейското икономическо пространство (ЕИП)
  • Австралия
  • Бразилия
  • Индонезия
  • Япония
  • Южна Африка
  • САЩ.
 2. Да предлагат системи за алтернативно таксуване само в приложението.
 3. Да спазват Стандарта за сигурност на данните за индустрията за карти за плащане (PCI-DSS) (ако обработват данни за кредитни и дебитни карти).
 4. Да предоставят поддръжка за потребителите на системата за алтернативно таксуване (включително продаваните чрез нея продукти), а тя следва да осигури процес за оспорване на неупълномощени транзакции.
 5. Да плащат на Google приложимите такси за обслужване. Когато потребител извърши покупка чрез система за алтернативно таксуване, стандартната такса за обслужване, дължима от програмиста, ще бъде намалена с 4%.
 6. Да интегрират API за алтернативно таксуване, които рационализират спазването на изискванията за практическата работа на потребителите и отчитането. Програмистите, които още не са готови да интегрират тези API, имат възможност да внедрят екрана за избор на потребителя и да отчитат транзакциите ръчно до 13 март 2024 г.
 7. Преди да интегрират API за алтернативно таксуване, програмистите трябва да спазват временните ни указания за практическата работа на потребителите, за да осигурят последователна практическа работа на потребителите и да им помогнат да вземат информирано решение.
 8. Да ни уведомяват предварително за планирани промени в предпочитанията си за регистриране на приложения, като деактивиране или активиране на избираемото от потребителите таксуване в конкретно приложение или отговарящ на условията пазар. За повече подробности относно изпращането на промени разгледайте страницата с често задавани въпроси.

Имайте предвид, че условията и изискванията подлежат на промяна. Също така очакваме подробностите за пилотната програма да продължат да се променят, докато научаваме повече за нея и получаваме допълнителни отзиви.

Интегриране на API за алтернативно таксуване

Ако искате да предлагате избираемо от потребителите таксуване и ще използвате API за алтернативно таксуване от самото начало, трябва да изпълните следните стъпки:

 1. Прегледайте изискванията на тази страница, за да определите дали приложението или съответно приложенията ви отговарят на критериите за участие.
 2. Попълнете формуляра за деклариране на система за таксуване, приемете Общите условия и изпълнете необходимите стъпки за включване, за да се регистрирате за програмата чрез екипа на Google за поддръжка (например настройте потребителски профил за плащания, ако е необходимо).
 3. Завършете интегрирането на API за алтернативно таксуване, както е описано в това ръководство за целта.
 4. Управлявайте настройките си за алтернативното таксуване в Play Console, за да включите/изключите всяко от приложенията си, да качите логотипите на начините на плащане и да добавите URL адресите за управление на абонаментите.
 5. Изпращайте отчет до Google Play за всички оторизирани транзакции от потребители в пазарите, обхванати от пилотната програма, в рамките на 24 часа, като използвате API за алтернативно таксуване.
 6. Ще трябва да мигрирате всички активни абонаменти, които са започнали, докато сте предлагали алтернативно таксуване без автоматизиране, чрез ExternalTransactions API, преди да отчитате периодичните транзакции чрез API. Това еднократно мигриране към API за алтернативно таксуване трябва да бъде извършено преди съответния краен срок – 13 март 2024 г. За повече подробности вижте страницата с често задавани въпроси.

Ако вече участвате в програмата и мигрирате към API за алтернативно таксуване, можете да пропуснете стъпки 1 и 2 по-горе. След като изпълните горепосочените стъпки и започнете да отчитате транзакциите посредством API, вече няма да се налага да изпращате данните за тях ръчно.

Интегриране без автоматизиране

Ако искате да предлагате избираемо от потребителите таксуване, но още нямате готовност да интегрирате API алтернативно таксуване, трябва да изпълните следните стъпки за ръчно регистриране:

 1. Прегледайте изискванията на тази страница, за да определите дали приложението или съответно приложенията ви отговарят на критериите за участие.
 2. Попълнете формуляра за деклариране на система за таксуване, приемете Общите условия и изпълнете необходимите стъпки за включване, за да се регистрирате за програмата чрез екипа на Google за поддръжка (например настройте потребителски профил за плащания, ако е необходимо).
 3. Посочете приложенията и отговарящите на условията пазари, в които ще предлагате избираемо от потребителите таксуване, като използвате формуляра за регистрация, който ще ви бъде изпратен по имейл след попълването на формуляра за деклариране на система за таксуване.
 4. Изпълнете изискванията, описани на тази страница.
 5. Отчитайте и изпращайте до Google Play сумата на всички платени транзакции от системата за алтернативно таксуване за целите на фактурирането. Програмистите, които попълнят формуляра за деклариране и завършат включването в пилотната програма, ще получат инструкции за месечното отчитане.
 6. Преди крайния срок за мигриране интегрирайте API за алтернативно таксуване, мигрирайте всички активни абонаменти, които са започнали, докато сте предлагали алтернативно таксуване без автоматизиране, и актуализирайте настройките си за алтернативното таксуване в Play Console. След като мигрирате активните абонаменти и започнете да отчитате транзакциите посредством API, вече няма да се налага да изпращате данните за тях ръчно. Това еднократно мигриране към API за алтернативно таксуване трябва да бъде извършено преди съответния краен срок – 13 март 2024 г. За повече подробности вижте страницата с често задавани въпроси.

Ако имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с екипа ни за поддръжка оттук.

Отваряне на формуляра за деклариране

Често задавани въпроси

Защо заедно с алтернативната система за таксуване се изисква и тази на Google Play за пилотната програма?

Смятаме, че потребителите трябва да имат възможност да използват системата на Google Play за таксуване, когато извършват покупки на дигитални стоки от приложения, инсталирани от Google Play. Създадохме тази система, спазвайки най-високите стандарти за поверителност и безопасност, така че потребителите да бъдат уверени при извършване на покупки в приложения. Алтернативните системи за таксуване може и да не предлагат същите защитни механизми или опции и функции за плащане като системата на Google Play (например родителски контроли, семейни начини на плащане, управление на абонаментите, както и карти за подарък и точки в Google Play).

Защо продължавате да изисквате такса за обслужване?

Таксата за обслужване от Google Play никога не е била само за обработка на плащания. Тя отразява стойността, предоставяна от Android и Google Play, обезпечава постоянните ни инвестиции в тези продукти и ни дава възможност да поддържаме функциите за потребители и програмисти, на които хората разчитат. Вижте тази статия за повече информация относно таксата за обслужване.

Защо програмистите на игри не отговарят на условията за тази програма?

На този етап от пилотната програма само неигрови приложения отговарят на условията за избираемо от потребителите таксуване. Очакваме подробностите за пилотната програма да продължат да се променят, докато научаваме повече за нея и получаваме допълнителни отзиви.

Кои държави съставляват Европейското икономическо пространство (ЕИП)?

Понастоящем ЕИП включва Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Република Кипър, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чешка република, Швейцария и Швеция.

За кои типове продукти мога да предлагам избираемо от потребителите таксуване?

Избираемото от потребителите таксуване може да се използва за дигитално съдържание и услуги в неигрови приложения, като например покупки и абонаменти в приложения, за мобилни устройства и таблети.

Мога ли да предлагам системата на Google Play за таксуване за някои пазари, а за други – избираемо от потребителите таксуване?

Да. По време на регистрацията трябва да посочите в кои от обявените държави за пилотната програма ще предлагате избираемо от потребителите таксуване.

Мога ли да участвам в пилотната програма за избираемо от потребителите таксуване, както и в програмата за алтернативно таксуване без възможност за промяна от страна на потребителите, която бе обявена във връзка с наскоро приетия Акт за цифровите пазари (АЦП), за потребителите в ЕИП?

Да. Имате възможност да участвате и в двете програми, но по време на регистрацията ще трябва да посочите дали предлагате избираемо от потребителите таксуване, или алтернативно таксуване без възможност за промяна от страна на потребителите. За дадено приложение можете да изберете само една от програмите за всяка отделна държава.

Вече се регистрирах в програмата за алтернативно таксуване без възможност за промяна от страна на потребителите в ЕИП. Трябва ли да се регистрирам отново, за да участвам в пилотната програма за избираемо от потребителите таксуване?

Ако сте се регистрирали в програмата за ЕИП преди 1 септември 2022 г. и искате да предлагате на потребителите възможност за избор на система за алтернативно таксуване заедно с тази на Google Play, ще трябва да изпратите формуляра за деклариране отново, за да се регистрирате в пилотната програма за избираемо от потребителите таксуване. Не е необходимо да изпращате формуляра отново, за да продължите да предлагате алтернативно таксуване без възможност за промяна от страна на потребителите.

В случай че сте се регистрирали в програмата за ЕИП след 1 септември 2022 г., не е необходимо да изпращате отново формуляра за деклариране, за да участвате в пилотната програма за избираемо от потребителите таксуване. Ще трябва обаче да ни уведомите в кои държави от ЕИП предлагате избираемо от потребителите таксуване, като изпратите актуализиран формуляр за регистрация на пакета с приложения.

Как да изпратя данните за транзакциите, извършени чрез система за алтернативно таксуване?

От 14 ноември 2023 г. транзакциите, извършени чрез система за алтернативно таксуване, могат да се отчитат чрез API за алтернативно таксуване и трябва да бъдат отчетени в рамките на 24 часа след оторизиране на плащането. Тези API рационализират отчитането за програмистите и дават възможност транзакциите, извършени чрез система за алтернативно таксуване, да бъдат отразени във водещите диаграми на Google Play. За повече подробности относно мигрирането на активни абонаменти, които са започнали, докато сте предлагали алтернативно таксуване без автоматизиране, разгледайте често задаваните въпроси по-долу.

До 13 март 2024 г. можете да продължите да отчитате транзакциите ръчно, ако още не сте интегрирали API за алтернативно таксуване. В този случай ще трябва веднъж месечно да изпращате отчет за сумата на платените транзакции до петия работен ден от месеца. Например отчетът за транзакциите, извършени през октомври 2023 г., трябва да бъде изпратен до 7 ноември 2023 г. След като попълните формуляра за деклариране, ще прегледаме информацията ви и ще ви изпратим инструкции относно отчитането на платените ви транзакции, както и какви суми трябва да изпращате, за да плащате таксите за обслужване и приложимите данъци.

Изпратих формуляра за регистрация на пакет с приложения, за да посоча в кои пазари ще използвам избираемо от потребителите таксуване за приложението си. Как мога да уведомявам Google за промени в секциите на съответния формуляр?

Ако предлагате алтернативно таксуване без автоматизиране, трябва да изпратите актуализиран формуляр за регистрация на пакет с приложения, в случай че промените предлаганото в определен пазар алтернативно таксуване за даден пакет с приложения. Имайте предвид, че всички актуализации ще влизат в сила само на първо число от следващия месец по Координираното универсално време (UTC), включително промените в приложимите такси за обслужване.

Ако предлагате алтернативно таксуване посредством API за целта, можете да промените предлаганото в определен пазар алтернативно таксуване за даден пакет с приложения от съответните настройки в Play Console. Всички актуализации ще влязат в сила незабавно, включително промените в приложимите такси за обслужване.

Тази програма допуска ли използването на връзки за покупки на дигитално съдържание за потребителите?

Да. Програмата дава възможност на програмистите да използват уеб базирани плащания като алтернативен начин на плащане във вграден елемент WebView в приложението си. Подобно на други алтернативни начини на плащане, те ще бъдат предмет на посочените на тази страница изисквания за програмата, включително всички изисквания за доверие и безопасност на потребителите, както и таксата за обслужване.

Задължително ли е да предлагам избираемо от потребителите таксуване?

Не, това е пилотна програма, в която включването е по желание. Ако не искате да предлагате избираемо от потребителите таксуване, не е необходимо да предприемате действия.

Налице ли е все още алтернативното таксуване в Южна Корея?

Да, въпреки че Южна Корея не е част от тази пилотна програма за избираемо от потребителите таксуване, продължаваме да предоставяме възможност на всички програмисти да предлагат система за алтернативно таксуване наред с тази на Google Play на потребителите си с мобилни устройства и таблети в Южна Корея. Ако сте програмист с потребители в Южна Корея, в тази статия в Помощния център можете да научите повече за внедряването на система за алтернативно таксуване за съответната държава. В случай че искате да участвате и в тази пилотна програма за избираемо от потребителите таксуване (за потребители в държавите за пилотната програма), ще трябва да се регистрирате в нея, като попълните формуляра за деклариране на система за таксуване.

Ако искам да предлагам избираемо от потребителите таксуване или вече го правя, какъв е срокът за спазване на изискванията за практическа работа на потребителите, посочени на тази страница?

Ако предлагате избираемо от потребителите таксуване с интегриране на API за алтернативно таксуване, изискванията за практическата работа на потребителите ще бъдат изпълнени при интегриране и използване на клиентските API. От 14 март 2023 г. всички участващи програмисти ще трябва да интегрират API за алтернативно таксуване, за да рендерират екрана за избор на потребителя и да отчитат транзакциите.

Ако още не сте готови да интегрирате API за алтернативно таксуване, трябва да следвате ръчната процедура в съответствие с временните указания за практическата работа на потребителите.

Възможността за алтернативно таксуване налице ли е все още в Индия?

Да. В отговор на новите регламенти в Индия всички програмисти вече имат възможност да предлагат система за алтернативно таксуване наред с тази на Google Play на потребителите в Индия, които извършват покупки в разпространявани чрез Google Play приложения на мобилни телефони и таблети. Тъй като това вече е отделна програма от пилотната ни програма за избираемо от потребителите таксуване, разгледайте тази статия в Помощния център, за да научите повече за изискванията относно предлагането на система за алтернативно таксуване на потребителите в Индия и регистрирането за програмата.

Приложението ми е регистрирано в пилотната програма за избираемо от потребителите таксуване за потребителите в Индия. Трябва ли да се регистрирам отново, за да участвам в програмата за алтернативно таксуване в Индия?

В случай че приложението ви е регистрирано в пилотната програма за избираемо от потребителите таксуване за потребителите в Индия преди 22 февруари 2023 г., не е необходимо да се регистрирате отново чрез програмата за алтернативно таксуване в Индия. Трябва обаче да изпълните инструкциите в отговора на този често задаван въпрос, ако промените предлаганата в определена държава система за алтернативно таксуване за даден пакет с приложения.

Какви предимства предоставят API за алтернативно таксуване? Мога ли да интегрирам API за алтернативно таксуване с цел рендериране на екрана за избор на потребителя, преди да ги използвам за отчитане на транзакциите?

За да рационализират практическата работа на програмистите, API за алтернативно таксуване трябва да се интегрират и използват заедно. API за алтернативно таксуване предоставят следните предимства:

 • Екраните за алтернативно таксуване се рендерират от Google Play, което означава, че не е необходимо да създавате и поддържате екрани за избор или съответната информация.
 • Опростеното отчитане на транзакциите премахва ръчните операции и намалява грешките от обобщаване или съгласуване.
 • Транзакциите, извършени чрез система за алтернативно таксуване, които се отчитат чрез API, ще бъдат отразени във водещите диаграми на Google Play.

Освен това направихме и следните подобрения, за да ви улесним при въвеждането на алтернативно таксуване:

 • рационализирана практическа работа, свързана с избора на потребителя;
 • собственоръчно управление на настройките за алтернативно таксуване чрез Play Console, като например активиране или деактивиране на избираемото от потребителите таксуване за всяко отговарящо на условията приложение за всеки отговарящ на условията пазар и управление на логотипите на начините на плащане и URL адресите за управление на абонаментите;
 • позволяващи експортиране отчети за транзакциите, извършени чрез система за алтернативно таксуване, които се отчитат чрез API и съдържат допълнителна информация, като например използвания обменен курс, свързания с него ID на пакета с приложения и таксата за обслужване.
Къде мога да науча повече за начина за интегриране на API за алтернативно таксуване?

Лесно можете да разширите съществуващата интеграция със системата на Google Play за таксуване, за да се възползвате от API за алтернативно таксуване. API за алтернативно таксуване са създадени въз основа на същите модели и принципи за дизайна като Play Billing Library и API на Google Play за програмисти. Това означава, че са съвместими със съществуващите ви разработки и ще бъдат познати на екипите ви.

В ръководството за интегриране предоставяме подробни указания и ресурси за това, как да започнете и как да процедирате при различни случаи на алтернативно таксуване, включително еднократни и периодични покупки. Предлагаме и примерни фрагменти от код, които да улеснят внедряването. Приветстваме отзивите от програмисти за тези API, както и всички допълнителни ресурси, които биха били полезни. Ако имате въпроси или отзиви относно API за алтернативно таксуване, свържете се с нас оттук.

Вече участвам в избираемото от потребителите таксуване. Какво трябва да направя, за да премина към API за алтернативно таксуване?

Преди крайния срок за мигриране (13 март 2024 г.) изпълнете стъпките, посочени в секцията Интегриране на API за алтернативно таксуване. След като мигрирате всички активни абонаменти от периода на ръчно отчитане и започнете да отчитате транзакциите посредством API, вече няма да се налага да изпращате данните за тях.

Как да подам сигнал за периодични транзакции чрез API за алтернативно таксуване за активни абонаменти, стартирани при алтернативно таксуване без автоматизиране?

Ще трябва да мигрирате всички активни абонаменти, които са започнали, докато сте предлагали алтернативно таксуване без автоматизиранo отчитане, чрез ExternalTransactions API, преди да отчитате периодичните транзакции чрез API. Това еднократно мигриране към API за алтернативно таксуване трябва да бъде извършено преди съответния краен срок – 13 март 2024 г. След мигрирането периодичните транзакции ще се отчитат само чрез API и вече няма да се налага да правите това ръчно.

Ако още не сте мигрирали активния абонамент, трябва да продължите да отчитате периодичната транзакция чрез съществуващата ръчна процедура.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
5831996156576725122
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
92637