Google Play'in VpnService politikasını anlama

VpnService, uygulamaların kendi VPN çözümlerini oluşturup geliştirmesine olanak tanıyan bir temel sınıftır. VpnService'in uygulamanızda kullanılması gerekiyorsa daha fazla yaptırım uygulanmasını önlemek için Play Console'daki beyan formunu 31 Ağustos 2023'e kadar göndermeniz gerekir.

Bu makalede politikaya genel bakış, belirgin açıklama ve rıza şartlarının önizlemesi ve ilgili beyana dair soruların özeti yer almaktadır. Politikanın yerine geçmez. İçeriğini anladığınızdan ve bunlara uyduğunuzdan emin olmak için politikayı baştan sona okuyun. VpnService kullanan tüm uygulamalar, politika ihlalinden dolayı uygulanabilecek yaptırım işlemlerini önlemek için beyan formunu doldurmalıdır.

VpnService'i kullanma

Yalnızca VpnService'i kullanan ve temel işlevi VPN olan uygulamalar uzaktaki bir sunucuya cihaz seviyesinde güvenli bir tünel oluşturabilir. Temel işlevi için uzaktaki bir sunucuya ihtiyaç duyan uygulamalar istisna kapsamında yer alır. Örneğin:

 • Ebeveyn denetimi ve kurumsal yönetim uygulamaları
 • Uygulama kullanımını izleyen uygulamalar
 • Cihaz güvenliği uygulamaları (ör. virüsten korunma, mobil cihaz yönetimi, güvenlik duvarı)
 • Ağla alakalı araçlar (ör. uzaktan erişim)
 • Web'de gezinme uygulamaları
 • Telefon ve bağlantı hizmetlerini sunmak için VPN işlevleri kullanılmasını gerektiren operatör uygulamaları

VpnService şu amaçlar için kullanılamaz:

 • Öne çıkan açıklama ve izin olmadan kişisel ve hassas kullanıcı verilerini toplama
 • Para kazanmak için bir cihazdaki diğer uygulamaların kullanıcı trafiğini yönlendirme veya manipüle etme (ör. kullanıcının ülkesi dışında bir ülke üzerinden reklam trafiğini yönlendirme)

VpnService'i kullanan uygulamalar:

Belirgin şekilde açıklama ve izin şartları

VpnService'i kullanmaya uygun olan uygulamalar, kişisel ve hassas kullanıcı verilerine erişiyor veya bu verileri topluyorsa Google Play'in Kullanıcı Verileri Politikası'nda yer alan belirgin açıklama ve rıza şartlarını karşılamalıdır. Bu uygulamalar, aşağıdaki şartları yerine getiren bir açıklamaya belirgin şekilde yer vermelidir:

 • Yalnızca uygulama açıklamasında veya bir web sitesinde değil, uygulamanın kendi içinde de olmalıdır;
 • Uygulama normal bir şekilde kullanılırken görüntülenmeli ve kullanıcının bir menüye veya ayarlara gitmesini gerektirmemelidir;
 • Hangi verilere erişildiği veya VpnService API aracılığıyla hangi verilerin toplandığı açıklanmalıdır;
 • Verilerin nasıl kullanılacağı ve/veya paylaşılacağını açıklamalıdır;
 • İzin için kullanıcının onay verdiğini gösteren bir eylemi (ör. kabul et seçeneğine dokunma veya bir onay kutusunu işaretleme) gerektirmelidir;
 • Yalnızca bir gizlilik politikasına veya hizmet şartlarına eklenmemelidir
 • Kişisel veya hassas verilerin toplanmasına dair diğer açıklamalara dahil edilemez. Bu, uygulamanın neden VpnService API'ye ihtiyaç duyduğunu ve olası kullanım alanlarını belirten ayrı bir açıklama olmalıdır.
Önemli: Uygulamanızın bu API'yi kullanma şeklini değiştirirseniz formu güncel ve doğru bilgilerle tekrar göndermeniz gerekir. Bu API'lerin aldatıcı ve beyan edilmeyen kullanımları, uygulamanızın askıya alınmasına ve/veya geliştirici hesabınızın feshedilmesine neden olabilir.

VPN hizmeti beyanı

VpnService kullanan uygulamalar, 1 Kasım 2022'den itibaren Play Console'da yeni bir politika beyanı gönderebilir. Bu beyan, Google Play'in onayına tabidir.

Beyan sorularının önizlemesini aşağıda bulabilirsiniz:

1. Uygulamanızın temel işlevi VPN sağlamak mı?

 • Evet
 • Hayır

[1. soruya cevabınız Hayır ise]

2. Uygulamanız hangi izin verilen işlevi sağlıyor? Uygulamanız için geçerli olan tüm ifadeleri seçin.

 • Uygulama kullanımını izleyen uygulamalar
 • Telefon ve bağlantı hizmetlerini sunmak için VPN işlevleri gerektiren operatör uygulaması
 • Cihaz güvenliği (virüsten korunma, güvenlik duvarı dahil)
 • Kurumsal yönetim uygulamaları
 • Ağla ilgili araçlar (uzaktan erişim dahil)
 • Ebeveyn denetimi
 • Tarayıcılar
 • Hiçbiri

Not: Uygulamanızın temel amacına uymayan bir kategori seçtiğinizde talebiniz reddedilebilir. Bu kategorilerden birinde yer almak yeterli değildir. Uygulamanız ayrıca şunları da yapmalıdır:

 • VpnService kullanımınızı Google Play girişinizde belgeleme
 • Verileri cihazdan VPN tünelinin son noktasına kadar şifreleme

[2. soruya cevabınız Yukarıdakilerin hiçbiri ise.]

2 (a).

Uygulamanızın temel amacının, izin verilen işlevler listesinde yer almadığını beyan ettiniz. VpnService'i izin verilen işlevler dışında kullanan uygulamalar reddedilir. VpnService'i kullanmanız gerektiğini düşünüyorsanız uygulamanızın işlevlerinin, ölçütleri nasıl karşıladığını ayrıntılı olarak açıklayın.

Aksi takdirde, Google Play Politikası'na uymak için VPN hizmetlerini tüm sürüm kanallarındaki etkin yapılardan kaldırın.

3. Uygulamanızı incelememize yardımcı olmak için kısa bir videonun (90 saniye veya daha kısa) bağlantısını sağlayın. Video, uygulamanızın açılışını ve VPN'nin kullanımını göstermelidir. VPN hizmetinin nasıl kullanıldığı tam olarak anlaşılmıyorsa videoya seslendirme veya altyazı ekleyerek daha net açıklayın. YouTube URL'si ya da MP4 veya yaygın olarak kullanılan başka bir video dosya biçimli dosyanın bulut depolama alanı URL'sini girin

4. (a). VPN hizmetiniz hangi verileri topluyor veya paylaşıyor? Uygulamanız için geçerli olan tüm ifadeleri seçin. Daha fazla bilgi

 • Evet
 • Hayır

[4 (a) sorusuna cevabınız Evet ise.]

4. (b). VpnService'i kullanarak hangi verileri topluyor veya paylaşıyorsunuz?

 • Konum
  • Yaklaşık konum
  • Tam konum
 • Kişisel bilgiler
  • Ad
  • E-posta adresi
  • Kişisel tanımlayıcılar
  • Adres
  • Telefon numarası
  • Irk ve etnik köken
  • Siyasi görüş veya dini inanç
  • Cinsel yönelim veya cinsel kimlik
  • Diğer kişisel bilgiler
 • Finansal bilgiler
  • Kredi kartı, banka kartı veya banka hesap numarası
  • İşlem geçmişi
  • Kredi bilgileri
  • Diğer finansal bilgiler
 • Sağlık ve fitness
  • Sağlık bilgileri
  • Fitness bilgileri
 • Mesajlar
  • E-postalar
  • SMS veya MMS mesajları
  • Diğer uygulama içi mesajlar
 • Fotoğraflar veya videolar
  • Fotoğraflar
  • Videolar
 • Ses dosyaları
  • Konuşma veya ses kayıtları
  • Müzik dosyaları
  • Diğer ses dosyaları
 • Dosyalar ve dokümanlar
  • Dosyalar ve dokümanlar
 • Takvim
  • Takvim etkinlikleri
 • Kişiler
  • Kişiler
 • Uygulama etkinliği
  • Uygulamada yapılan sayfa görüntüleme ve dokunma işlemleri
  • Uygulama içi arama geçmişi
  • Yüklü uygulamalar
  • Kullanıcı tarafından oluşturulan diğer içerikler
  • Diğer işlemler
 • Web'e göz atma
  • Web tarama geçmişi
 • Uygulama bilgileri ve performansı
  • Kilitlenme günlükleri
  • Teşhisler
  • Uygulama performansıyla ilgili diğer veriler
 • Cihaz veya diğer tanımlayıcılar
  • Cihaz veya diğer tanımlayıcılar

5. Uygulamanızı incelememize yardımcı olmak için kısa bir videonun (90 saniye veya daha kısa) bağlantısını sağlayın. Uygulamanızda kullanıcılara gösterilen belirgin açıklama, videoda da gösterilmelidir. Uygulamanızdaki belirgin açıklamada, VpnService'in uygulamanızda neden kullanılması gerektiği ve nasıl kullanıldığı anlatılmalıdır. VpnService'i kullanarak kişisel ya da hassas kullanıcı verileri topluyor ve/veya paylaşıyorsanız bunu yapma amacınızı da belirterek kullanıcılara bildirmeniz gerekir. YouTube URL'si ya da MP4 veya yaygın olarak kullanılan başka bir video dosya biçimli dosyanın bulut depolama alanı URL'sini girin

Uygulamanızın belirgin biçimde açıklamasını gösteren videoya ilişkin yönlendirme

Beyanın kapsamında sağladığınız video şunları içermelidir:

 • Uygulamanızın cihazda açılışı.
 • Erişilebilirlik ihtiyacı olan kullanıcıların belirgin şekilde açıklama ve kullanıcı rızası ekranına gitmek için izlemesi gereken kullanıcı işlemleri akışı.
  • Açıklamanın tamamı videoda bulunmalıdır. Açıklama uzunsa tüm metnin videoda görünmesi için ekranı yavaşça kaydırın.
 • Uygulamanıza VpnService izni verilmesi de dahil olmak üzere kullanıcının izin verdiği zamanki kullanıcı işlemleri akışı.
 • Kullanıcının belirgin açıklama ve izin ekranını tekrar tetiklediği süreç de dahil olmak üzere kullanıcı izin vermediğinde gerçekleşen kullanıcı işlemleri akışı.


5. (a). Uygulamanız, para kazanmak için bir cihazdaki diğer uygulamaların kullanıcı trafiğini yönlendiriyor veya manipüle ediyor mu?

 • Evet
 • Hayır

[5 (a) sorusuna cevabınız Evet ise.]

5. (b). Uygulamanız, VpnService kullanımı için izin verilen kullanım kategorilerine uymuyor. Para kazanma kullanım alanınızın, politikaya ve kullanım kategorisine uygun olduğunu düşünüyorsanız lütfen açıklayın.

Not: Para kazanmayı etkileyebilecek reklam manipülasyonları reddedilir.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Bir sonraki adımları deneyin:

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
3025981760067300085
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
true
true
92637