Derin bağlantıları doğrulama ve yönetme

Play Console'daki Derin bağlantılar sayfasını (Büyüme > Derin bağlantılar) kullanarak yapabilecekleriniz:

 • Derin bağlantı yapılandırmanızı yönetin ve uygulama içi içerikle daha derin etkileşim sağlayın.
 • Web sitesi ile uygulama eşleştirmenizin durumunu kontrol edin ve en iyi performans gösteren URL'lerinize derin bağlantı oluşturarak hangi noktalarda iyileştirme yapabileceğinizi öğrenin.
 • Yeni bir uygulama sürümü yayınlamadan derin bağlantı eklemek, devre dışı bırakmak ve bunlarla ilgili sorunları düzeltmek için yama kullanabilirsiniz.

Bağlı bir Google Ads hesabınız varsa hangi reklam kampanyalarının derin bağlantılı olduğunu kontrol edebilir, kullanıcı erişimi hakkında bilgi edinebilir ve açılış sayfalarınızın derin bağlantılı sürümlerini önizleyebilirsiniz.

Derin bağlantılara genel bakış

Derin bağlantılar, kullanıcıları doğrudan uygulamadaki belirli bir bölüme yönlendiren şemaların URL'leridir. Geliştiriciler, kullanıcıları uygulamalarındaki doğru etkinliğe yönlendirmek için intent filtreleri ekleyerek derin bağlantılar oluşturabilir.

Derin bağlantılar sayfası, derin bağlantı oluşturma, sürdürme ve doğrulama sürecini daha basit hale getirir. Sayfada, Uygulama yapılandırması ve Web URL'leri olmak üzere iki sekme bulunur. Uygulama yapılandırması sekmesi, uygulama sürümünüzün yapılandırmasına ve ilişkili derin bağlantılara genel bir bakış sunar. Bu sekmeyi kullanarak şunları yapabilirsiniz:

 • Seçili uygulama sürümünüzle ilgili mevcut derin bağlantı yapılandırmanızın basit ancak kapsamlı bir anlık görüntüsünü inceleme.
 • Derin bağlantı oluşturma sorunlarını bir bakışta belirleyerek bu sorunları daha kısa sürede çözebilirsiniz.
 • Yeni bir uygulama sürümü yayınlamadan derin bağlantı eklemek, devre dışı bırakmak ve bunlarla ilgili sorunları düzeltmek için yama oluşturup yayınlayın.

Web URL'leri sekmesi, uygulamanızın web'deki performansı ile ilgili bilgileri (ör. web'de taranan en önemli URL'leriniz ve bağlı Google Ads kampanyalarınızdaki en çok tıklanan alanlar) ve durum bilgilerini gösterir. Bu sekmeyi kullanarak şunları yapabilirsiniz:

 • Bağlı bir Google Ads hesabınız varsa derin bağlantılı reklam kampanyalarını görme ve derin bağlantıların kullanıcı erişimi hakkında bilgi edinme.
 • Açılış sayfalarınızın derin bağlantılı sürümlerini önizleme (web sürümüyle yan yana karşılaştırılabilir).
 • Web'de taranan en önemli URL'lerinizin listesini, derin bağlantı durumlarıyla birlikte görme.
 • İçeriğinize derin bağlantı oluşturarak kullanıcı etkileşimini daha da artırabileceğiniz kaçan fırsatları keşfetme.
Derin bağlantılar sayfası; yollar, alanlar ve özel şemalardan oluşan envanterinizin tamamına kolayca göz atabilmeniz için güçlü bir arama özelliği de sunar.

Derin bağlantılar sayfasının özellikleri

Aşağıdaki bölümlerde Derin bağlantılar sayfasının özellikleri ve işlevleri açıklanmaktadır.

Genel özellikler

Bunlar, Derin bağlantılar sayfasındaki her iki sekmede de görüp kullanabileceğiniz evrensel özelliklerdir. Aşağıdaki bölümleri tıklayarak genişletip daraltabilirsiniz.

Uygulama seçici

Derin bağlantılarını kontrol etmek istediğiniz uygulama sürümünü, sayfanın sağ üst kısmındaki uygulama sürümü seçiciyi kullanarak seçebilirsiniz. Herhangi bir kanaldaki (üretim, açık veya kapalı test ya da dahili test) etkin uygulama sürümlerini seçebilirsiniz. Tablolar, seçtiğiniz uygulama sürümüne göre derin bağlantı verilerini gösterir.

Not: Etkin uygulama sürümlerinizin (yani, kullanıcılara sunulmaya devam eden uygulama sürümleri) tümü arasından seçim yapabilirsiniz. Artık kullanıma sunulmayan eski bir sürümü yüklemiş kullanıcılarınız olabilir. Google Play, söz konusu uygulama sürümlerinin yerini başka sürümlerin aldığını kabul ettiği için bu sürümleri seçemezsiniz.

Yamalar

Yeni bir uygulama sürümü yayınlamadan derin bağlantı eklemek, devre dışı bırakmak ve bunlarla ilgili sorunları düzeltmek için yama oluşturup yayınlayabilirsiniz. Oluşturduğunuz bir yamanın, uygulamanızın hangi etkin sürümlerine uygulanacağını seçebilirsiniz. Yama oluştur düğmesi, sayfanın sağ üst tarafındaki uygulama sürümü seçicinin yanında yer alır.

Daha fazla bilgi edinmek için Derin bağlantı yapılandırmanıza yama ekleyin bölümüne gidin.

Öne çıkanlar kartları

Sayfanın üst kısmında, derin bağlantılarınızla ilgili bildirimlerin yer aldığı bazı öne çıkanlar kartlarını görebilirsiniz. Bu kartlar, derin bağlantı kurulumunuzdaki önemli sorunları vurgular. Böylece, hangi öğelerle ilgilenmeniz gerektiğini hızlıca belirleyebilirsiniz. Öne çıkanlar kartlarında, içeriğe bağlı olarak farklı istemler ve işlemler yer alabilir. Örneğin, Alanları göster'i tıkladığınızda sayfadaki bazı tablolar filtrelenip gösterilir. Daha fazla bilgi'yi tıkladığınızda ise derin bağlantılarınızdan daha fazla yararlanmanızı sağlayacak dokümanlardaki belirli içeriklere yönlendirilirsiniz.

Arama ve filtreleme

Derin bağlantılar sayfasındaki tüm tablolar aranabilir ve sıralanabilir durumdadır. Uygulama sürümünüzle ilişkili yollar, alanlar ve özel şemalardan oluşan envanterin tamamıyla ilgili sonuçları görmek için arama işlevini kullanabilirsiniz. Sıralama işlevi yalnızca şu anda yüklü olan verileri (varsayılan olarak veya arama sonuçlarınıza göre) sıralar.

Alanlar tablosunda, alanları (alt dize arama) arayabilir ve duruma göre (Uygun, Uygun değil) filtreleme yapabilirsiniz. Yolları ve özel şemaları aşağıdaki şekillerde de arayabilirsiniz:

 • Şema arama (alt dize arama)
 • Alan arama (alt dize arama)
 • Yol arama (alt dize arama)
 • Etkinlik arama (alt dize arama)

Not: Yollar tablosuna tam URL (örneğin, http://example.com/garipBirKalip) girerseniz kontrol paneli, yol türüne göre kalıp eşleştirmeye çalışır. Aşağıdaki örneğe bakın:

Manifest'te tanımlanan yol bir kalıptır (https://example.com/Bir.*Kalıp)

Bu durumda, tam URL'yi yazarsanız bu yol döndürülür. Arama kutusuna girilen bir URL'nin işlenmesinden hangi intent filtrelerinin ve yolların sorumlu olacağını anlamak için bu işlevi kullanabilirsiniz.

Arama işlevi, sorgu parametrelerini yoksaydığı için tam URL'yi herhangi bir sorun yaşamadan arama kutusuna yapıştırabilirsiniz.

Uygulama yapılandırması

Uygulama yapılandırması sekmesi, uygulama sürümünüzün yapılandırmasına ve ilişkili derin bağlantılara genel bir bakış sunar. Aşağıdaki bölümlerde, sekmede görüp kullanabileceğiniz iki tablo açıklanmaktadır. Aşağıdaki bölümleri tıklayarak genişletip daraltabilirsiniz.

Alanlar tablosu

Alanlar tablosu, Uygulama yapılandırması sekmesinde yer alır ve uygulama manifestinizde belirtilen tüm alanları listeler. Bu tablo sayesinde, uygulama bağlantıları oluşturarak URL'leriniz ve uygulamanız arasındaki ilişkilendirmeleri doğrulayabilirsiniz. Uygulamanız, Uygulama Bağlantıları'nı özellikle kullanmıyorsa ancak kullanıcılarınızın ayarlarda tercihlerini belirlemesini sağlayarak web bağlantılarından yararlanmaya devam etmek istiyorsanız bu bölüm sizin açınızdan çok da faydalı olmayabilir. Zira alanlarınız, tasarımdan dolayı uygulamanızla ilişkilendirilemez.

Alanlarınızla ilgili herhangi bir sorun varsa fareyle durum sütununun üzerine gelerek tam olarak hangi kontrollerin başarısız olduğunu görebilirsiniz. Sorunları daha ayrıntılı bir şekilde görüntülemek için ilgili satırı tıklayın.

Alanlar tablonuzda sorun mevcutsa bu sorunları nasıl çözebileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

 1. Assetlinks dosyanızın içeriğini doğrudan alanınıza kopyalamak için yer paylaşımındaki JSON oluşturma aracını kullanın. Burada, uygulama bağlantılarınızın çalışması için gereken tüm bilgiler yer alır. Aşağıdakileri göz önünde bulundurun:
  • Assetlinks dosyasında gerekli değişiklikleri yaptıktan ve dosyayı alanınıza yükledikten sonra Derin bağlantılar sayfasına dönüp sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
  • Oluşturma aracı, katkı sağlama amaçlı olduğu için halihazırda alanınızda yer alan her şeyi kapsar. Tüm içerikleri alıp olduğu gibi yapıştırmak (ya da dosyayı indirmek) tamamen güvenli bir işlemdir ve sahip olduğunuz diğer uygulamalarla olan uyumluluğa zarar vermez. Önerilen değişiklikler yeşil renkle vurgulanır.
 2. Alanınızla ilgili sorunları düzeltmeniz, tüm kullanıcıların doğrulanmış uygulama bağlantılarına sahip olacağını garanti etmez. Alan doğrulaması, Android'in çoğu sürümünde (Android 12 öncesi) yükleme sırasında gerçekleşir. Bu nedenle eski yüklemelerin, uygulama bağlantıları almaya başlamasını istiyorsanız uygulamanızın yeni bir sürümünü yayınlamanız gerekir.
Uygulama manifesti bağlantıları tablosu

Uygulama manifesti bağlantıları tablosu, Uygulama yapılandırması sekmesinde yer alır ve uygulamanızın manifest dosyasıyla ilgili verileri gösterir. Google Play, uygulamanızın intent filtrelerini doğrular ve yola göre (web bağlantıları için) gruplandırır. Herhangi bir sorun varsa ilgili satırı tıklayarak uygulamanızı nasıl düzelteceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Yolu tıkladığınızda, bu yol kapsamında desteklenen tüm bağlantılar da listelenir. Burada, bu yola ve etkinliğe sahip intent filtreleri için tanımlanan şemalar (http/https) ile alanların bir kombinasyonu yer alır.

Not: Uygulama manifesti bağlantıları tablosunda listelenen sorunları düzeltmek için AppManifest.xml dosyasını değiştirmeniz ve uygulamanızın yeni bir sürümünü yayınlamanız gerekir. Mevcut uygulama sürümünüzle ilgili sorunlar, daha önce yayınlanmış bir uygulama sürümüne bağlı olduğu için hiçbir zaman ortadan kalkmaz.

İpucu: Bazı Android dokümanlarında, her <data> etiketi için ayrı bir intent filtresine sahip olmanın önerildiğini görebilirsiniz. Ancak, manifest dosyanızı daha kolay yönetmek için aynı yol/etkinlik tarafından yakalanacak tüm web bağlantılarını aynı intent filtresi kapsamında tutmanızı öneririz. Şema, yol ve alanın tüm permütasyonlarında birleştirildikleri için birden fazla <data> etiketine sahip olmak tehlikelidir. Ancak, web bağlantıları için aynı yolu kullanıyorsanız (şemalar her zaman http/s olacaktır) bu durum sorun yaratmayacaktır.

Web URL'leri

Web URL'leri sekmesi, derin bağlantılarınızın kapsamının (doğrulanmış alanlarınızdaki en iyi performans gösteren URL'lerin kaç tanesinin derin bağlantılı olduğunun toplam yüzdesi) yanı sıra uygulamanızın web'deki performansı ile ilgili diğer bilgileri (ör. web'de taranan en önemli URL'leriniz ve bağlı Google Ads kampanyalarınızdaki en çok tıklanan alanlar) ve durum bilgilerini gösterir. Aşağıdaki bölümlerde, sekmede görüp kullanabileceğiniz iki tablo açıklanmaktadır. Aşağıdaki bölümleri tıklayarak genişletip daraltabilirsiniz.

En fazla reklam trafiği tablosu (yalnızca bağlı Google Ads hesapları)

En fazla reklam trafiği tablosu, bağlı bir Google Ads hesabınız varsa Web URL'leri sekmesinde yer alır ve reklam kampanyalarınızdaki en çok tıklanan alanları, kullanıcı erişimini yüzde cinsinden belirtecek şekilde sıralar. Kullanıcı erişimi, bir web URL'sini takip ettikten sonra uygulama içine gidip (ya da bir uygulama seçici görüp) uygulamanızı yükleyen ve web'de kalan kullanıcıların yüzdesidir.

Ayrıca alan durumunu (Derin bağlantılı, Derin bağlantılı değil, Sorun bulundu) görüntüleyebilirsiniz. Henüz derin bağlantılı olmayan ancak çok tıklanan alanlarınız varsa bu alanlara derin bağlantı oluşturmak, kullanıcıları doğrudan uygulamanıza yönlendirerek kullanıcı etkileşimini daha da artırmak için mükemmel bir fırsat olabilir.

Belirli bir alanla ilgili ayrıntılı bilgi için herhangi bir satırı tıklayabilirsiniz. URL'niz derin bağlantılı değilse uygulamanızı yapılandırmak ve alan sahipliğini doğrulamak için ekrandaki adımları uygulayabilir ya da geliştirici kılavuzumuzu inceleyerek daha fazla destek alabilirsiniz. Mevcut olduğu takdirde derin bağlantılı alanınızın, web'de ve uygulamanızda nasıl göründüğünü yan yana önizleyebilirsiniz. Son olarak da tüm uygulama sürümlerinde, seçtiğiniz URL için beklenen aşağıdaki kullanıcı sonuçlarının yer aldığı yüzde cinsinden ayrıntılı bir kullanıcı erişimi dökümünü görüntüleyebilirsiniz:

 • Uygulamaya yönlendirilen kullanıcılar
 • Uygulama seçiciye yönlendirilen kullanıcılar
 • Web tarayıcısına yönlendirilen kullanıcılar
Web'de taranan URL'ler

Web'de taranan URL'ler tablosu, Web URL'leri sekmesinde yer alır ve web'de taranan en önemli URL'leri, kullanıcı erişimini yüzde cinsinden belirtecek şekilde gösterir. Ayrıca alan durumunu (Derin bağlantılı, Derin bağlantılı değil, Sorun bulundu) görüntüleyebilirsiniz. Henüz derin bağlantılı olmayan ancak çok tıklanan alanlarınız varsa bu alanlara derin bağlantı oluşturmak, kullanıcıları doğrudan uygulamanıza yönlendirerek kullanıcı etkileşimini daha da artırmak için mükemmel bir fırsat olabilir.

Belirli bir alanla ilgili ayrıntılı bilgi için herhangi bir satırı tıklayabilirsiniz. URL'niz derin bağlantılı değilse uygulamanızı yapılandırmak ve alan sahipliğini doğrulamak için ekrandaki adımları uygulayabilir ya da geliştirici kılavuzumuzu inceleyerek daha fazla destek alabilirsiniz. Mevcut olduğu takdirde derin bağlantılı alanınızın, web'de ve uygulamanızda nasıl göründüğünü yan yana önizleyebilirsiniz. Son olarak da tüm uygulama sürümlerinde, seçtiğiniz URL için beklenen aşağıdaki kullanıcı sonuçlarının yer aldığı yüzde cinsinden ayrıntılı bir kullanıcı erişimi dökümünü görüntüleyebilirsiniz:

 • Uygulamaya yönlendirilen kullanıcılar
 • Uygulama seçiciye yönlendirilen kullanıcılar
 • Web tarayıcısına yönlendirilen kullanıcılar

Derin bağlantı yapılandırmanıza yama ekleyin

Yeni bir uygulama sürümü yayınlamadan derin bağlantı eklemek, devre dışı bırakmak ve bunlarla ilgili sorunları düzeltmek için yama oluşturup yayınlayabilirsiniz. Yamalar, gelecekteki uygulama sürümleriniz için saklanmaz. Uygulama manifestinizi güncelleyerek gelecekteki uygulama sürümlerinde bu değişiklikleri koruyabilirsiniz.

Oluşturduğunuz bir yamanın, uygulamanızın hangi etkin sürümlerine uygulanacağını seçebilirsiniz. Yama oluştur düğmesi, sayfanın sağ üst tarafındaki uygulama sürümü seçicinin yanında yer alır.

Yama oluşturmak için:

 1. Play Console'u açıp Derin bağlantılar sayfasına (Büyüme > Derin bağlantılar) gidin.
 2. Sayfanın sağ üst tarafına yakın yerde bulunan Yama oluştur'u tıklayın. 
  • Not: Yama oluştur'u tıkladıktan sonra Derin bağlantılar sayfasının alt kısmına yakın bir yerde "Yama modu açık: Bekleyen değişiklik yok" mesajını görürsünüz. Bu durum, derin bağlantı yapılandırmanızda değişiklik yaptıkça güncellenir.
 3. Derin bağlantı yapılandırmanıza yeni bir yol eklemek istiyorsanız Web bağlantısı ekle'yi seçin.
  • Uygulama manifestinizde henüz belirtilmeyen bir alanı kullanmak istiyorsanız öncelikle alan tablosunda Alan ekle'yi tıklamanız gerekir. Alanınız yer paylaşımında doğrulandıktan sonra yeni web bağlantıları eklerken kullanılabilir. Bununla birlikte, bunun için yama yayınlayana kadar alan tablosunda görünmez. 
   • Not: Alan ekle seçeneğiyle eklenen alanlar, gelecekteki tüm sürümler için yapılandırmanızın bir parçası olarak kalır.
 4. Gerekli bilgileri sağlayarak URL parametreleri tanımlayın:
  • Etkinlik: Açılır menüyü kullanarak bir etkinlik seçin.
  • Şema ve ana makine: Açılır menüyü kullanarak bir şema ve ana makine seçin.
  • Yol: Yeni derin bağlantınızın kullanıcıları yönlendirmesini istediğiniz tam URL'yi girin.
 5. Yama taslağına ekle'yi tıklayın. Yama taslağınıza ekledikten sonra sayfanın alt kısmına yakın bir yerde "Yama modu açık: Bekleyen 1 derin bağlantı değişikliği var" mesajını görürsünüz.
 6. (İsteğe bağlı) Diğer derin bağlantılara yama eklemek isterseniz aynı işlemi tekrarlamanız gerekir.
 7. Yamalarınızı yayınlamaya hazırsanız İncele ve yayınla'yı tıklayın.

Yamaları, derin bağlantıları devre dışı bırakmak için de kullanabilirsiniz. Derin bağlantıyı devre dışı bıraktığınızda kullanıcılar bu yolla ilişkilendirilmiş bağlantılardan doğrudan uygulamanıza yönlendirilmez. Bunun yerine, uygulama seçiciyi görür veya web tarayıcısına yönlendirilirler. Derin bağlantıyı devre dışı bırakmak için:

 1. Play Console'u açıp Derin bağlantılar sayfasına (Büyüme > Derin bağlantılar) gidin.
 2. Sayfanın sağ üst tarafına yakın yerde bulunan Yama oluştur'u tıklayın. 
  • Not: Yama oluştur'u tıkladıktan sonra Derin bağlantılar sayfasının alt kısmına yakın bir yerde "Yama modu açık: Bekleyen değişiklik yok" mesajını görürsünüz. Bu durum, yamanızda değişiklik yaptıkça güncellenir.
 3. Devre dışı bırakmak istediğiniz yolun yanındaki Devre dışı bırak'ı tıklayın.
 4. (İsteğe bağlı) Diğer derin bağlantıları devre dışı bırakmak isterseniz aynı işlemi tekrarlamanız gerekir.

Yamalarınızı yayınlamaya hazırsanız İncele ve yayınla'yı tıklayın. Değişiklikleri seçili uygulama sürümüne uygulamak için yamanızı inceleyip yayınlayın.

Sık sorulan sorular

Kullanıcı erişimi nedir?

Kullanıcı erişimi, bir web URL'sini takip ettikten sonra uygulama içine gidip (ya da bir uygulama seçici görüp) uygulamanızı yükleyen ve web'de kalan kullanıcıların yüzdesi olarak tanımlanır. Yüzde ne kadar yüksek olursa o kadar fazla kullanıcı iyi bir açılış sayfası deneyimi yaşar. Veriler günde bir kez yenilenir.

Web'de taranan URL'ler nedir?

Web'de taranan URL'ler, doğrulanmış alanlarınızda en önemli olduğunu belirlediğimiz ve en iyi performans gösteren URL'lerin listesidir. Web'de trafik aldığını gördüğümüz en çok ziyaret edilen ve referans verilen sayfalar da buna dahildir. En önemli web URL'lerinize derin bağlantı oluşturarak uygulamanızın içeriğiyle daha fazla etkileşim kurulmasını sağlayabilirsiniz. URL listesi günde bir kez yenilenir.

Google Ads hesabımı nasıl bağlarım?

Google Ads kampanyalarınızdaki açılış sayfalarının derin bağlantı durumunu görmek için önce Google Ads hesabınızı bağlamanız gerekir. Bunun için aşağıdaki adımları uygulayın: Reklam kampanyalarınızın URL'leri, bağlantı oluşturulduktan sonra Play Console'daki Derin bağlantılar sayfasında görünür.

Derin bağlantı kapsamı nedir?

Derin bağlantı kapsamı, doğrulanmış ve derin bağlantılı alanlarınızdaki en iyi performans gösteren URL'lerin toplam yüzdesidir. Derin bağlantı kapsamının fazla olması, kullanıcılarınızın ürün ve hizmetlerinizle en iyi deneyimi yaşamasını sağlamanıza yardımcı olabilir. Kapsam, uygulamanızı yüklemiş kullanıcılara ait cihazların durumuna göre hesaplanır ve her gün yenilenir.

Bir alan eklediğimde ne olur?

Doğrulanmış bir alan eklediğinizde Play Console size bu alanla ilgili URL'leri göstermeye başlar. Bunun anında gerçekleşmeyeceğini hatırlatmak isteriz. Yeni eklediğiniz bir alanın URL'lerini görmeniz yaklaşık bir gün sürebilir. Doğrulanmış alanları listeden kaldırmanın şu anda mümkün olmadığını unutmayın.

Play Console önerilerini uygulayarak assetlinks dosyamı düzelttim ancak kapsam değişmedi. Neden?

Derin bağlantı kapsamı, uygulamanızın mevcut durumuna değil, uygulamanızı yüklemiş kullanıcıların belirli bir URL'yi açıp açamadığına bağlıdır. assetlinks dosyanızı değiştirdiğinizde veya yeni intent filtreleri eklediğinizde, uygulamanızı yüklemiş kullanıcı tabanınızın bu değişiklikleri fark etmesi zaman alır. Kullanıcılarınız güncellemelerinizi aldıkça kapsam sayılarının kademeli olarak değiştiğini görebilirsiniz.

Neden sadece bazı URL'lerde ekran görüntüsü var?

Şu anda sayfadaki sınırlı sayıda URL'yi ekran görüntüleri için test ediyoruz. Önizlemenin mevcut olmadığını belirten bir mesaj görmeniz uygulamanızda sorun olduğu anlamına gelmez. Önizlemeler şu anda sınırlı sayıda URL'de kullanılabilir, ancak gelecekte bu özelliğin kapsamını genişletmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

URL'ler nasıl gruplandırılır?

Gruplandırılması gereken URL'leri tespit etmek için sezgisel bir yöntem kullandık. Uygulamanızda zaten intent filtreleri varsa bunlar kullanıcı arayüzünde her zaman grup halinde görünür. Algoritmamız yalnızca herhangi bir intent filtresiyle eşleşmeyen URL'leri gruplandırır.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Bir sonraki adımları deneyin:

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü