Erbjuda ett alternativt faktureringssystem för användare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Som ett led i vårt arbete med att följa den nyligen antagna rättsakten om digitala marknader (Digital Markets Act, DMA) lanserar vi ett nytt program för att stödja faktureringsalternativ för användare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). På så sätt får utvecklare av appar som inte är spel som säljer digitalt innehåll och digitala tjänster möjlighet att erbjuda sina användare i EES ett alternativ till Google Plays faktureringssystem. Mer information finns i blogginlägget.

Behörighet till programmet

För att vara behörig till det här programmet

 • får appen inte vara en spelapp
 • måste utvecklaren vara ett registrerat företag.

Krav för att erbjuda ett alternativt faktureringssystem

Utvecklare som erbjuder ett alternativt faktureringssystem för användare i EES-länder måste uppfylla gällande krav på användarskydd.

Från och med nu måste alternativa faktureringssystem uppfylla följande krav: 

 • De får endast vara tillgängliga för användare i EES-länder.
 • De får endast användas i appen.
 • De måste följa kraven i Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS), vid hantering av kredit- och bankkortsdata.
 • Utvecklare måste även tillhandahålla kundsupport för användare av det alternativa faktureringssystemet (inklusive alla produkter som säljs via det alternativa faktureringssystemet), och det måste finnas en process för att bestrida obehöriga transaktioner för det alternativa faktureringssystemet.
 • Följ våra riktlinjer för användarupplevelsen för att se till att användarupplevelsen är konsekvent och informera användarna om det alternativa faktureringssystemet som erbjuds i appen.

Serviceavgifter, som bidrar till att finansiera Play och Android, gäller även fortsättningsvis för deltagare i det här programmet. Utvecklare måste betala tillämpliga serviceavgifter till Google. När en konsument använder ett alternativt faktureringssystem minskas serviceavgiften som utvecklaren betalar med 3 %.

Behörighet och krav kan ändras. Utvecklare måste även byta till våra automatiska API:er när de blir tillgängliga. 

Komma igång

Utvecklare måste göra följande för att komma igång:

 1. Läs igenom kraven på den här sidan för att avgöra om appen eller apparna uppfyller kvalifikationskriterierna. 
 2. Fyll i deklarationsformuläret för det alternativa faktureringssystemet och godkänn användarvillkoren.
 3. Identifiera de appar och länder där du erbjuder alternativ fakturering. Använd registreringsformuläret som skickas till dig via e-post när du har fyllt i deklarationsformuläret för fakturering.
 4. Följ kraven på den här sidan. 
 5. Redovisa och rapportera beloppet för alla betalda transaktioner från det alternativa faktureringssystemet för fakturering till Google Play. Utvecklare som fyller i deklarationsformuläret och slutför registreringen för programmet får anvisningar om hur de ska rapportera varje månad.

Om du har fler frågor kan du kontakta vårt supportteam här.

Öppna deklarationsformuläret

Vanliga frågor

Vilka länder ingår i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)?
För närvarande omfattar EES: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.
Min app har nyligen avvisats eftersom den inte följer Google Plays betalningspolicy. Vad ska jag göra?

Google tar inte bort och avvisar inte appar som inte är spel, och avvisar inte heller uppdateringar av appar som inte är spel, från deltagande utvecklare på grund av att de erbjuder ett alternativt faktureringssystem för användare i EES. Google Plays faktureringssystem måste fortfarande användas för appar och spel som distribueras via Play till användare utanför EES och spel som distribueras till användare inom EES.

Om appen uppfyller programkraven och andra krav ska du fylla i deklarationsformuläret och skicka in appuppdateringen. Observera att det kan ta lite tid för oss att behandla din ansökan. Om du inte uppfyller kraven för programmet måste du uppdatera appen så att den följer Google Plays betalningspolicy och skicka in den på nytt.

Varför är spelutvecklare inte behöriga till det här programmet?

Vi planerar att utöka faktureringsalternativen för utvecklare av spelappar för användare i EES innan rättsakten om digitala marknader (DMA) träder i kraft.

Jag erbjuder för närvarande Google Plays faktureringssystem. Kan jag nu erbjuda både Google Plays faktureringssystem och ett alternativt faktureringssystem till användare i EES?

Om du vill erbjuda ett alternativt faktureringssystem samtidigt som Google Plays faktureringssystem kan du registrera dig för provdriften av användarval vid fakturering och erbjuda användarna ett val. Läs mer och registrera dig för provdriften av användarval vid fakturering här.

Hur rapporterar jag transaktioner som gjorts via ett alternativt faktureringssystem?

När du har fyllt i deklarationsformuläret granskar vi dina uppgifter och skickar anvisningar om hur du rapporterar betalda transaktioner och vilka betalningar du måste betala för serviceavgifter och eventuella tillämpliga skatter.

Utvecklare måste även byta till våra automatiska API:er när de blir tillgängliga.

För vilka typer av produkter kan jag erbjuda användare i EES ett alternativt faktureringssystem?

Alternativa faktureringssystem kan användas för digitalt innehåll och digitala tjänster, till exempel köp i appar och prenumerationer, i appar som inte är spel.

Varför tar ni fortfarande ut en serviceavgift?

Google Plays serviceavgift är inte bara en avgift för betalningshantering. Den motsvarar det värde som Android och Play ger och går till fortsatta investeringar i Android och Google Play, så att vi kan tillhandahålla funktioner som användarna och utvecklarna räknar med. I den här artikeln finns mer information om serviceavgiften.

Tillåter det här programmet länkar för köp av digitalt innehåll för användare i EES?

Ja. Det här programmet tillåter att utvecklare använder webbaserade betalningar som alternativ betalningsmetod i en inbäddad WebView i appen. Precis som med andra alternativa betalningsmetoder omfattas dessa av kraven för programmet som anges på den här sidan, inklusive alla krav gällande användares förtroende och säkerhet, samt serviceavgiften.

Är det här ett obligatoriskt program?

Nej. Deltagandet i programmet är valfritt. Om du inte vill erbjuda användare i EES ett alternativ till Google Plays faktureringssystem behöver du inte göra något.

Jag har redan registrerat mig för det här EES-programmet för alternativ fakturering utan användarval. Kan jag även registrera mig för att delta i provdriften av användarval vid fakturering?

Om du registrerade dig för EES-programmet före den 1 september 2022 och vill erbjuda användarna ett alternativt faktureringssystem utöver Google Plays faktureringssystem måste du skicka in deklarationsformuläret igen för att registrera dig för provdriften av användarval vid fakturering. 

Om du registrerade dig för EES-programmet efter den 1 september 2022 behöver du inte skicka in deklarationsformuläret igen för att delta i provdriften av användarval vid fakturering. Däremot måste du meddela oss genom att skicka in ett uppdaterat registreringsformulär för appaketet om du erbjuder användarval vid fakturering för varje land inom EES.

När måste jag uppfylla kraven för användarupplevelsen som beskrivs på den här sidan om jag planerar att erbjuda ett alternativt faktureringssystem?

Programkraven omfattar nu riktlinjerna för användarupplevelsen som publicerades den 29 september 2022. Vi har förlängt slutdatumet för att säkerställa att användargränssnittet för det alternativa faktureringssystemet uppfyller kraven från den 1 december 2022 till den 15 februari 2023. Vi förlängde slutdatumet eftersom vi har tagit hänsyn till feedback från deltagande utvecklare och för att ge dig tillräckligt med tid för att uppfylla riktlinjerna. 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
false
true
true
92637
false
false