Účast v programu sad SDK pro reklamy s vlastní certifikací pro rodiny

U tohoto článku se chystají změny

Tento článek bude brzy aktualizován, aby odrážel změny, které jsme uvedli v aktualizovaných zásadách z listopadu 2022.

Aktualizovaný článek odráží požadavky zásad Google Play pro sady SDK pro reklamy s vlastní certifikací pro rodiny. Tyto změny zásad vstoupí v platnost 31. května 2023.

Náhled aktuálního článku „Zapojte se do programu sad SDK pro reklamy s vlastní certifikací pro rodiny“ najdete na této stránce.

Google se zaměřuje na poskytování kvalitního prostředí pro rodiny na Google Play a chce zajistit, aby všechny reklamy zobrazované dětem byly vhodné a splňovaly naše zásady. V centru zásad pro vývojáře si můžete přečíst zásady ohledně reklam a zpeněžení.

Pokud cílové publikum aplikace zahrnuje děti a aplikace zobrazuje reklamy pomocí reklamní sady SDK, je třeba použít jednu z níže uvedených reklamních sad SDK. Následující reklamní sady SDK mají vlastní certifikaci, že splňují požadavky služby Play pro program sad SDK pro reklamy s vlastní certifikací pro rodiny:

Pokud cílové publikum aplikace zahrnuje pouze děti a aplikace zobrazuje reklamy pomocí reklamní sady SDK, je třeba použít jen jednu z výše uvedených reklamních sad SDK, u kterých byla v rámci tohoto programu provedena vlastní certifikace.

Aplikace v programu Pro celou rodinu mohou používat pouze certifikované reklamní sady SDK a všechny zobrazované reklamy musí být vhodné pro všechna publika.

Aplikace, které cílí na děti i dospělé, ale nejsou součástí programu Pro celou rodinu, smí používat necertifikované reklamní sady SDK k zobrazování reklam pouze uživatelům, jimiž nejsou děti. Aplikace, které cílí na oba segmenty publika, ale nejsou součástí programu Pro celou rodinu, mohou k zajištění souladu se zásadami implementovat neutrální věkový filtr. Aplikace, které nejsou určeny pro děti (např. s hodnocením T nebo MA), a aplikace, které nezobrazují reklamy dětem, certifikované reklamní sady SDK pro rodiny používat nemusí.

Je vaší odpovědností zajistit, aby sady SDK implementované v aplikaci vyhovovaly všem příslušným zásadám, místním zákonům a jiným právním předpisům. Google nepotvrzuje ani nezaručuje přesnost informací, které sady SDK pro reklamy poskytnou v rámci procesu vlastní certifikace.

Pokud Google zjistí, že reklamní sada SDK s vlastní certifikací pro rodiny porušuje zásady služby Play pro program sad SDK pro reklamy s vlastní certifikací pro rodiny, bude reklamní sada SDK ze seznamu odstraněna. Před publikováním nové aplikace nebo aktualizací stávající aplikace by si vývojáři měli prostudovat zásady uvedené na této stránce a ověřit stav certifikace reklamní sady SDK.

Použití certifikovaných reklamních sad SDK je povinné pouze v případě, že v aplikaci používáte sady SDK pro reklamy třetích stran. Následující postup je povolen bez certifikace, nicméně majitelé aplikací odpovídají za všechny reklamy zobrazované v jejich aplikacích. Reklamy musí být vhodné pro všechny uživatele a případné shromažďování osobních údajů musí být v souladu se zásadami pro zpracování dat:

  • Vlastní inzerce, včetně propagace napříč platformami, při které vydavatelé aplikací používají sady SDK ke správě propagace svých vlastních aplikací, médií nebo reklamního zboží.

  • Přímé dohody s inzerenty s využitím reklamních sad SDK výhradně pro správu inventáře.  

Pokud používáte řešení jako nabídky v reálném čase, je třeba zajistit, aby všechny vykreslované kreativy byly zkontrolovány a zhodnoceny před zobrazením uživatelům, případně abyste byli v partnerském vztahu pouze s certifikovanými zdroji reklam (viz výše).

Aby reklamní sada SDK mohla být zahrnuta do výše uvedeného seznamu, musí vlastní certifikací doložit, že splňuje programové zásady služby Play pro vývojáře, včetně programu sad SDK pro reklamy s vlastní certifikací pro rodiny. Musí také Googlu poskytnout dostatek informací k ověření souladu se zásadami a potvrdit, že vyhovuje všem příslušným místním zákonům a jiným právním předpisům.

Aby reklamní sada SDK mohla zachovat stav sady SDK s vlastní certifikací pro rodiny, musí včas reagovat na všechny následné žádosti o informace, například odesílat nové verze pomocí tohoto formuláře. Musí také sama certifikovat, že každá odeslaná verze splňuje nejnovější programové zásady služby Play pro vývojáře, včetně programu sad SDK pro reklamy s vlastní certifikací pro rodiny a místních zákonů a jiných právních předpisů. Dále je nezbytné poskytnout testovací aplikaci.

Pokud chcete, aby se reklamní sada SDK do tohoto programu zapojila, odešlete jejím zástupcům tento formulář. Vyplnění tohoto formuláře nezaručuje, že reklamní sada SDK bude certifikována. Reklamní sada SDK bude za certifikovanou považována až poté, co bude přidána na tento seznam. Seznam pravidelně kontrolujte a všímejte si změn stavu certifikace reklamních sad SDK, které používáte. 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
92637
false
false