Förstå Google Plays policy för bättre annonsupplevelser

I vår kommande policy för bättre annonsupplevelser har vi lagt till några riktlinjer om oväntade mellansidesannonser i appar på Google Play. Genom att följa dessa standarder, som är inspirerade av Coalition for Better Ads (CBA), strävar vi efter att förbättra upplevelsen i appar för alla användare.

Vi har sammanställt de vanligaste frågorna om policyn för bättre annonsupplevelser nedan. Du kan klicka på en fråga för att utöka eller komprimera den.

Vanliga frågor

Komprimera alla Utöka alla

Varför lanserar Google Play den här policyn?

Oväntade annonser försämrar användarupplevelsen och försvagar användarnas förtroende för ekosystemet. Vi vill säkerställa att användare får en upplevelse av hög kvalitet när de använder appar från Google Play. Vi vill förbättra hela användarupplevelsen genom att fastställa standarder för oväntade annonsupplevelser i appar.

Vad anses vara en överträdelse av policyn?

Syftet med policyn för bättre annonsupplevelser är att förhindra oväntade mellansidesannonser i helskärm, ofta när användaren har valt att göra något annat. Oväntade betyder vanligtvis att användarna håller på att göra något eller att de har tryckt på en knapp som de förväntar sig påbörjar användarresan i stället för att visa en annons.

Vad betyder ”oväntade”?

CBA har gett några exempel på hur annonser, som placeras på ett visst sätt, betraktas som oväntade. Vi har även tagit med dessa exempel i vår policy för att göra det tydligare för utvecklarna. Några exempel är annonser som visas i början av en spelnivå eller annonser som visas i början av ett innehållssegment.

Vi rekommenderar att du placerar annonser där användarna förväntar sig att se dem. Branschundersökningar visar att användarna kan förvänta sig att annonser visas i slutet av en spelnivå eller ett visst innehållssegment. Det kan också handla om att en annons gör det möjligt för användarna att fortsätta att interagera med appen, till exempel via integrerade annonser eller annonser som inte visas i helskärm.

Var kan jag visa mellansidesannonser?

Du kan visa mellansidesannonser vid naturliga pauser som en övergång, till exempel i slutet av en spelnivå eller ett innehållsavsnitt, så länge de följer Google Plays annonspolicy. Exempel på när en spelnivå eller ett innehållsavsnitt slutar är en paus efter poängskärmen i en spelapp eller vid slutet av ett kapitel i en ljudbok.

Var kan jag visa mellansidesannonser i appar som inte har nivåer, till exempel pussel, clicker-spel eller spel med långa nivåer?

Du vet bäst hur din app fungerar och kan därför bäst avgöra hur annonser ska implementeras så att de inte stör användarupplevelsen. Om spelet inte har några naturliga pauser förväntar vi oss att du tar hänsyn till användarupplevelsen när du bedömer att mellansidesannonser kan visas i appen på ett sätt som inte stör användaren. 

Du kan även fortsätta att använda premierade annonser, integrerade annonser eller annonser som inte visas i helskärm som inte stör normal användning av appar eller spel (till exempel videoinnehåll med integrerade bannerannonser som inte visas i helskärm) förutsatt att de följer Google Plays annonspolicy.

Vad är en premierad annons? Omfattas premierade annonser?

Premierade annonser för det möjligt för användare att titta på en video eller interagera med en spelbar annons i utbyte mot en belöning i appen. De kan visas via ett annonsmeddelande, ett val, en annonsbelöning eller liknande. När användarna aktivt uttrycker att de vill interagera med en annons finns det inget oväntat inslag i annonsvisningen. Därför gäller inte policyn i dessa fall. 

Det kan till exempel handla om att användaren tydligt blir erbjuden att titta på en annons i en spelapp i utbyte mot att en viss funktion eller visst innehåll låses upp. Eftersom användaren aktivt ger sitt samtycke till premierade annonser är dessa annonser tillåtna förutsatt att de följer programpolicyn för utvecklare.

Vad händer om SDK-leverantören bryter mot policyn?

Alla apputvecklare ansvarar för koden i sina appar, inklusive SDK:er och bibliotek från tredje part. Du kan uppdatera appens placering och format i appkoden, konfigurera inställningarna för annons-SDK:et eller rådfråga leverantören av annons-SDK:et om hur du bäst följer policyn.

Är en välkomstskärm samma sak som en appinläsningssida?

En välkomstskärm är en introduktionsskärm som visas medan appen läses in i bakgrunden. Du kan se företagslogotypen tillsammans med text eller fler bilder som förstärker en användares första intryck. Tänk dock på att alla appar inte har en välkomstskärm och kan i stället läsa in startsidan när användaren öppnar dem.

Exempel på välkomstskärmar:

 

Får jag visa annonsen efter en välkomstskärm?

Förutsatt att den följer Google Plays annonspolicy kan du visa en statisk mellansidesannons efter att appen har lästs in. Om appen inte har någon välkomstskärm får annonsvisningen vänta tills appens startskärm har lästs in.

Var kan jag läsa mer om CBA?

Om du vill veta mer om Better Ads Standards besöker du Coalition for Better Ads.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
10665659080552309977
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
92637