Nội dung và dịch vụ về sức khoẻ

Chúng tôi không chấp nhận những ứng dụng khiến người dùng tiếp xúc với các dịch vụ và nội dung có hại cho sức khoẻ. 

Nếu ứng dụng của bạn chứa hoặc quảng bá các dịch vụ và nội dung về sức khoẻ, bạn phải đảm bảo ứng dụng tuân thủ mọi luật và quy định hiện hành.

Ứng dụng sức khoẻ

Nếu truy cập dữ liệu sức khoẻ và là ứng dụng sức khoẻ hoặc có tính năng liên quan đến sức khoẻ, thì ứng dụng của bạn phải tuân theo các Chính sách hiện hành dành cho nhà phát triển trên Google Play, bao gồm cả những chính sách về Quyền riêng tư, hành vi lừa đảo và sử dụng sai mục đích, cũng như Sự kiện nhạy cảm. Ngoài ra, ứng dụng cũng phải tuân theo các yêu cầu dưới đây:

 • Khai báo trên Console:
  • Chuyển đến trang Nội dung ứng dụng (Chính sách > Nội dung ứng dụng) trên Play Console rồi chọn một hoặc nhiều danh mục phù hợp với ứng dụng của bạn.
 • Chính sách quyền riêng tư và Yêu cầu về thông tin công bố:
  • Ứng dụng của bạn phải đăng một đường liên kết đến chính sách quyền riêng tư trong trường thông tin được chỉ định trên Play Console, đồng thời phải có văn bản hoặc đường liên kết đến chính sách quyền riêng tư trong chính ứng dụng đó. Hãy đảm bảo rằng chính sách quyền riêng tư của bạn phải xem được trên một URL đang hoạt động, có thể truy cập công khai và không bị khoanh vùng địa lý (không dùng tệp PDF) và không chỉnh sửa được (theo yêu cầu trong mục An toàn dữ liệu).
  • Chính sách quyền riêng tư của ứng dụng (cùng với mọi thông tin công bố trong ứng dụng) phải công bố đầy đủ thông tin về việc truy cập, thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu nhạy cảm của người dùng, không chỉ giới hạn ở dữ liệu được công bố trong mục An toàn dữ liệu trên đây. Đối với mọi chức năng hoặc dữ liệu chịu sự điều chỉnh của các quyền nguy hiểm hoặc quyền khi bắt đầu chạy, ứng dụng của bạn phải đáp ứng tất cả yêu cầu hiện hành về sự đồng ý và thông tin công bố nổi bật.
  • Ứng dụng sức khoẻ không được yêu cầu những quyền không cần thiết cho việc cung cấp chức năng cốt lõi của ứng dụng, đồng thời các quyền không dùng đến phải được gỡ bỏ. Để biết danh sách quyền được xem là thuộc phạm vi dữ liệu nhạy cảm liên quan đến sức khoẻ, hãy xem Danh mục ứng dụng sức khoẻ và thông tin bổ sung.
  • Nếu ứng dụng của bạn không phải ứng dụng sức khoẻ nhưng có tính năng liên quan đến sức khoẻ và có truy cập vào dữ liệu sức khoẻ, thì ứng dụng đó vẫn thuộc phạm vi của Chính sách về ứng dụng sức khoẻ. Ứng dụng phải làm rõ cho người dùng mối liên hệ giữa chức năng cốt lõi của ứng dụng và việc thu thập dữ liệu liên quan đến sức khoẻ (ví dụ: ứng dụng cung cấp dịch vụ bảo hiểm, ứng dụng trò chơi có thu thập dữ liệu hoạt động của người dùng để giúp người dùng tiến triển trong trò chơi, v.v.). Chính sách quyền riêng tư của ứng dụng phải nêu rõ việc sử dụng hạn chế này.
 • Các yêu cầu khác:
  Nếu ứng dụng sức khoẻ của bạn đáp ứng điều kiện để thuộc một trong những đối tượng dưới đây, thì ngoài việc chọn danh mục thích hợp trên Play Console, bạn còn phải tuân thủ các yêu cầu có liên quan đối với danh mục của mình:
  • Ứng dụng sức khoẻ có liên kết với chính phủ: Nếu được chính phủ hoặc một tổ chức chăm sóc sức khoẻ được công nhận cho phép hợp tác phát triển và phân phối một ứng dụng, bạn phải gửi bằng chứng về việc đáp ứng điều kiện thông qua Biểu mẫu thông báo trước.
  • Ứng dụng truy vết tiếp xúc/theo dõi tình trạng sức khoẻ: Nếu ứng dụng của bạn là một ứng dụng truy vết tiếp xúc và/hoặc theo dõi tình trạng sức khoẻ, vui lòng chọn "Disease Prevention and Public Health" ("Phòng ngừa dịch bệnh và sức khoẻ cộng đồng") trong Play Console rồi cung cấp thông tin cần thiết qua biểu mẫu thông báo trước nêu trên.
  • Ứng dụng nghiên cứu con người: Các ứng dụng tiến hành nghiên cứu liên quan tới sức khoẻ con người phải tuân theo tất cả quy tắc và quy định, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phải có sự đồng ý trên cơ sở hiểu biết rõ của người tham gia hoặc của cha mẹ/người giám hộ trong trường hợp người tham gia là trẻ vị thành niên. Các ứng dụng nghiên cứu sức khoẻ cũng phải đảm bảo có sự chấp thuận của Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học (Institutional Review Board, hay IRB) và/hoặc Uỷ ban Đạo đức độc lập tương đương, trừ phi được miễn trừ. Bạn phải trình bày bằng chứng về sự đồng ý khi có yêu cầu.
  • Ứng dụng thiết bị y tế hoặc phần mềm ứng dụng được dùng như một thiết bị y tế (SaMD): Các ứng dụng được coi là thiết bị y tế hoặc SaMD phải có được và lưu giữ thư xác nhận hoặc giấy tờ phê duyệt do cơ quan quản lý chịu trách nhiệm quản trị và tuân thủ của ứng dụng y tế đó cung cấp. Khi có yêu cầu, bạn phải đưa ra bằng chứng về việc xác nhận hoặc phê duyệt đó.

 

Dữ liệu của Health Connect

Dữ liệu truy cập được qua quyền Health Connect được coi là dữ liệu cá nhân và nhạy cảm của người dùng theo chính sách Dữ liệu người dùng và phải tuân theo những yêu cầu bổ sung.

 

Thuốc theo toa

Chúng tôi không chấp nhận những ứng dụng hỗ trợ bán hoặc mua thuốc theo toa mà không có toa thuốc.

 

Chất không được chấp thuận

Google Play không cho phép các ứng dụng quảng bá hoặc bán các chất không được chấp thuận, bất kể mọi tuyên bố về tính hợp pháp. 
Ví dụ về các lỗi vi phạm thường gặp
 • Tất cả sản phẩm trong danh sách dược phẩm và sản phẩm bổ sung bị cấm (chưa đầy đủ) này.

 • Sản phẩm có chứa tinh chất cây ma hoàng.

 • Sản phẩm có chứa kích thích tố của nhau thai người (hCG) liên quan đến việc giảm cân hoặc kiểm soát cân nặng hoặc khi được quảng cáo cùng với steroid đồng hoá.

 • Thực phẩm chức năng thảo dược và ăn kiêng với các thành phần hoạt tính dược phẩm hoặc nguy hiểm.

 • Tuyên bố có lợi cho sức khoẻ sai trái hoặc gây hiểu lầm, bao gồm tuyên bố ngụ ý rằng sản phẩm có tác dụng như thuốc theo toa hoặc chất bị kiểm soát.

 • Các sản phẩm không được chính quyền phê duyệt được tiếp thị theo cách ngụ ý rằng chúng an toàn hoặc hiệu quả cho mục đích phòng ngừa, chữa trị hoặc điều trị bệnh hay thương tích cụ thể.

 • Sản phẩm chịu bất kỳ biện pháp xử lý hoặc cảnh báo nào của chính phủ hoặc cơ quan quản lý.

 • Sản phẩm có tên gần giống gây nhầm lẫn với dược phẩm/thực phẩm chức năng hay chất bị kiểm soát không được chấp thuận.

Để biết thêm thông tin về những loại dược phẩm và sản phẩm bổ sung không được chấp thuận hoặc gây hiểu lầm mà chúng tôi theo dõi, vui lòng truy cập vào www.legitscript.com.

 

Thông tin sai lệch về sức khoẻ

Chúng tôi không chấp nhận những ứng dụng có tuyên bố gây hiểu lầm về sức khoẻ, mâu thuẫn với sự đồng thuận y tế hiện có hoặc có thể gây hại cho người dùng.
Ví dụ về các lỗi vi phạm thường gặp
 • Tuyên bố gây hiểu lầm về vắc-xin, chẳng hạn như vắc-xin có thể thay đổi DNA ở người.
 • Ủng hộ các phương pháp điều trị có hại, không được chấp thuận.
 • Ủng hộ các phương pháp có hại cho sức khoẻ khác, chẳng hạn như liệu pháp chữa trị đồng tính.

 

Chức năng y tế

Chúng tôi không chấp nhận những ứng dụng giới thiệu các chức năng gây hiểu lầm hoặc có thể gây hại liên quan tới y tế hoặc sức khoẻ. Ví dụ: Chúng tôi không cho phép các ứng dụng tự nhận là có chức năng đo nồng độ oxy trong máu chỉ dựa trên ứng dụng. Các ứng dụng đo nồng độ oxy trong máu phải có sự hỗ trợ của cảm biến tích hợp trên phần cứng, thiết bị đeo hoặc điện thoại thông minh chuyên dụng bên ngoài được thiết kế nhằm hỗ trợ chức năng đo nồng độ oxy trong máu. Các ứng dụng được hỗ trợ này cũng phải có tuyên bố từ chối trách nhiệm trong siêu dữ liệu, nêu rõ rằng ứng dụng không nhằm mục đích sử dụng trong y tế, chỉ được thiết kế cho mục đích thể dục và sức khoẻ chung, không phải là thiết bị y tế, đồng thời phải công bố chính xác kiểu thiết bị/kiểu phần cứng tương thích.

 

Thanh toán – Dịch vụ lâm sàng

Các giao dịch liên quan đến dịch vụ lâm sàng thuộc diện quản lý không nên sử dụng hệ thống thanh toán của Google Play. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tìm hiểu chính sách thanh toán của Google Play.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính