Запознаване с абонаментите

През май 2022 г. въведохме промени в начина, по който се дефинират и управляват продуктите с абонамент в Play Console. Ако имате съществуващи абонаменти и искате да научите как ще бъдат засегнати от промените, прочетете тази статия.

Посредством системата на Google Play за таксуване можете да предлагате в приложенията продукти, за които потребителите се таксуват периодично за съдържание или услуги. Те са известни като абонаменти и могат да включват различни елементи (като например колекция от приложения, игри или друго съдържание) срещу периодична такса в рамките на приложението ви в Google Play.

Системата на Google Play за абонаменти осигурява гъвкавост при създаването, управлението и продажбата на абонаменти. Посредством Play Console или API за публикуване на абонаменти можете да конфигурирате един абонамент с няколко основни плана, всеки от които с няколко оферти. Офертите за абонамент могат да имат различни модели на ценообразуване и условия за участие. Можете да създавате оферти през жизнения цикъл на абонамента, като използвате голямо разнообразие от автоматично подновяващи се и предплатени планове.

В тази статия са описани функциите на абонаментите. За да разберете как да създавате и управлявате абонаменти в Play Console, вижте Създаване и управление на абонаменти. За да научите как да внедрявате абонаменти в приложението си за Android и в задния слой, посетете сайта за програмисти за Android.

Важно: Освен информацията на тази страница трябва да разгледате програмните правила за програмистите в Google Play, включително правилата за абонаментите.

Общ преглед на абонаментите

В тази секция са представени концепциите, целите и функциите на абонаментите.

Трите типа цели на абонаментите са:

 • Абонамент: Целта на абонамента определя набор от предимства, до които потребителите имат достъп през посочен период от време.
 • Основен план: Основният план определя периода на фактуриране, типа подновяване (автоматично подновяване или предплатен план) и цената на абонамента. За един абонамент може да има няколко основни плана.
 • Оферта: Офертите определят отстъпката, която е налице за отговарящите на условията потребители. За един основен план може да има няколко оферти.

Изображението по-долу показва как са структурирани типовете цели на абонаментите:

Абонамент

Абонаментът е набор от предимства, до които потребителите имат достъп през посочен период от време. Можете да имате няколко абонамента в едно и също приложение, които предлагат напълно различни предимства (например в приложение за поточно видео може да има два отделни абонамента – „новини“ и „спорт“) или различни нива на един набор от предимства (например в приложение за хранилище в облака може да има абонаменти за 100 ГБ, 1 ТБ и 10 ТБ).

Потребителите получават достъп (или право на достъп) до даден абонамент, като купят основен план или оферта в приложението ви или Google Play.

Основен план

Абонаментите съдържат поне един основен план. Той предлага уникален набор от атрибути за даден период на фактуриране и определен тип подновяване. Можете да посочите дали даден абонамент да се подновява автоматично (автоматично подновяващ се), или не (предплатен план).

Един абонамент може да има няколко основни плана. Например за абонамент „Премиум членство“ имате възможност да създадете следните основни планове:

 • месечен автоматично подновяващ се основен план;
 • месечен предплатен основен план;
 • годишен автоматично подновяващ се основен план.

Забележка: За всеки абонамент можете да създадете общо до 250 основни плана и оферти с най-много 50 активни едновременно. Другите трябва да бъдат в неактивно или в състояние на чернова.

Автоматично подновяващ се

Потребителите могат да купят автоматично подновяващ се основен план, за да получат право на достъп до даден абонамент за определен период на фактуриране, като в края на всеки такъв период ще се начисляват автоматични такси и съответното право ще бъде удължено. Автоматично подновяващият се основен план осигурява непрекъснато право на достъп до даден абонамент, докато не бъде анулиран. Абонаментите могат да бъдат анулирани от потребителя, програмиста или системата Google Play Billing (например когато изтече преходният период и потребителят не е решил проблема си с плащането).

Предплатен

Потребителите могат да купят предплатен основен план, за да получат право на достъп до даден абонамент за посочения период на фактуриране без автоматично подновяване. Впоследствие те имат възможност да подновят, за да удължат крайната дата на плана и да запазят достъпа до абонаментното съдържание.

При подновяване потребителите могат да купят който и да е предплатен основен план за същия абонамент, включително с продължителност, различна от тази на първоначалната покупка. Например потребител с предплатен план с цена от 12,99 щ.д. за месец може да купи такъв за 59,99 щ.д., който удължава абонамента с 1 година.

Освен това потребителите имат възможност да превключват между предплатени и автоматично подновяващи се абонаментни планове, когато пожелаят. Те могат да извършват тези покупки чрез приложението ви или Центъра за абонаменти в Google Play Магазин.

Атрибути на основния план

В таблицата по-долу са посочени и описани полетата, които ще зададете при настройване на основния си план в Play Console:

Поле Описание
Период на фактуриране

Продължителността на правото на достъп до абонамента.

Тип на подновяването

Дали абонаментът се подновява автоматично, или е предплатен.

Регионална наличност

Основният план съдържа списък с регионални конфигурации, които определят къде да се предлага този план, както и цената за всеки регион. Имате възможност да контролирате наличността и ценообразуването за отделните държави или региони, както и да конфигурирате дали основният план или офертата ви да се предлагат в новите местоположения, които Google Play може да поддържа в бъдеще.

Преходен период

При неуспешно таксуване за автоматично подновяване потребителите преминават в преходен период, в който имат достъп до предимствата на абонамента, но трябва да решат проблема с плащането. Можете да посочите продължителността на преходния период за този основен план.

Промени в основния план и офертите

Ако понастоящем даден потребител използва абонамента и превключи към този основен план или някоя от офертите му, това определя кога ще бъде таксуван съответният потребител. Тази настройка не се отнася за абонатите, които преминават към друг абонамент.

Повторно абониране

Ако дадете възможност на потребителите да се абонират повторно, от Центъра за абонаменти в Google Play те могат да възстановят достъпа до анулиран абонамент, който още не е изтекъл. Когато го направят, те ще потвърдят следващата дата на плащане и вие ще получите известие.

Маркери

Маркерът е незадължителен етикет с дължина до 20 знака, който можете да използвате за означаване или групиране на основни планове и оферти, както и за идентифицирането им в API. Възможно е да използвате маркерите, за да определяте коя оферта да се показва, когато потребителят отговаря на условията за повече от една. Можете да добавите до 20 маркера. Те не са видими за потребителите.

Оферта

Отговарящите на условията потребители могат да купят оферта, за да получат достъп до абонамент на намалена цена. Въпреки че всеки потребител може да закупи основен план, офертите са налице само за потребители, които отговарят на определените от вас критерии за участие. Офертите могат да предоставят на потребителя пробен период без парично заплащане и/или промоционална цена при въвеждане чрез една или повече фази.

За всеки абонамент можете да създадете общо до 250 основни плана и оферти, като едновременно могат да бъдат активни най-много 50. Другите трябва да бъдат в неактивно или в състояние на чернова.

Забележки:

 • Можете да създавате оферти само за основни планове с автоматично подновяване.
 • За всеки абонамент можете да създадете общо до 250 основни плана и оферти, като едновременно могат да бъдат активни най-много 50. Другите трябва да бъдат в неактивно или в състояние на чернова.

Условия за офертите

Можете да предоставяте оферти на потребителите въз основа на състоянието на абонамента им в приложението ви. Това става, като посочите условия. Има три поддържани случая на употреба:

Случай на употреба Критерии
Придобиване на нови клиенти

Потребителят никога не е имал право на достъп до този абонамент или клиентът никога не е имал право на достъп до който и да е абонамент в това приложение.

Надстройване

Понастоящем потребителят има конкретен абонамент и период на фактуриране в това приложение.

Например можете да дефинирате оферта, която предоставя промоционална цена при въвеждане за златен абонамент за потребителите, които понастоящем имат сребърен абонамент.

Определено от програмиста

Вие определяте бизнес логиката и условията в приложението си. Примерите включват повторни пробни периоди без парично заплащане или оферти за повторно спечелване на неактивни абонати.

Тъй като логиката се намира в приложението ви, определените от програмиста оферти не могат да се продават извън него.

Фази на офертите

Офертите съдържат една или повече фази. Всяка фаза дефинира период без парично заплащане или на промоционална цена при въвеждане. Например дадена оферта може да има фаза на 7-дневен пробен период без парично заплащане, последвана от фаза на промоционална цена при въвеждане от 2 щ.д. за един месец. След края на фазите на офертата с отстъпка абонаментите се подновяват автоматично, като се използва цената на основния план на абонамента.

Пробни периоди без парично заплащане

Фазата на ценообразуване за пробен период без парично заплащане предоставя определен брой дни, седмици или месеци за 0 щ.д. Фазите на пробните периоди без парично заплащане могат да варират от 3 дни до 3 години.

Промоционална цена при въвеждане

Фазите на промоционална цена при въвеждане предоставят на потребителя намалена цена с фиксирана продължителност. Фазите на промоционална цена при въвеждане трябва да са същите или по-ниски от цената на основния план. Те могат да бъдат абсолютни или относителни – свързани с цената на основния план. Относителните цени могат да улеснят бъдещите промени в цената. Цените могат да бъдат посочени по следните начини:

 • абсолютна сума, като например 5 щ.д.;
 • фиксирана отстъпка, като например 5 щ.д. отстъпка от основната цена;
 • процентна отстъпка, като например 50% отстъпка от основната цена.

Всички цени зависят от минималната и максималната цена за Google Play в региона, в който са налице. За да научите повече, отворете Поддържани местоположения за разпространение за потребителите на Google Play.

Забележка: Понастоящем относителният характер на промоционалната цена при въвеждане не се показва в кошницата за покупки. Например не е показана задрасканата цена на основния план.

Фазите на промоционална цена при въвеждане могат да включват едно или повече плащания:

 • Едно плащане: Фаза на ценообразуване, при която потребителят е таксуван веднъж за конкретен брой дни, седмици или месеци.
 • Няколко плащания: Фаза на ценообразуване, която предоставя отстъпка за между 1 и 52 повторения на периода на фактуриране на основния план.

Атрибути на офертите

В таблицата по-долу са посочени и описани допълнителните полета, които ще дефинирате при настройването на офертата си в Play Console:

Поле Описание

Регионална наличност

По подразбиране офертите са със същата регионална наличност като съответния основен план. Вместо това можете да изберете няколко от тези региони.

Маркери

Маркерът е незадължителен етикет с дължина до 20 знака, който можете да използвате за означаване или групиране на основни планове и оферти, както и за идентифицирането им в API. Възможно е да използвате маркерите, за да определяте коя оферта да се показва, когато потребителят отговаря на условията за повече от една. Офертите извеждат както собствените си маркери, така и маркерите на основния си план. Можете да добавите до 20 маркера. Те не са видими за потребителите.

Съвет: Препоръчваме да използвате маркери за идентифициране на офертите, създадени с определени от програмиста критерии, за да ги разграничавате, когато показвате колекцията от налични за потребителя оферти.

Наличност на офертите и основния план

С течение на времето можете да създадете и промените много абонаменти, основни планове и оферти. Въпреки че е възможно някои да станат неактуални, данните за минали периоди могат да бъдат полезни за анализ и отчитане. Също така може да създадете алтернативи за експериментиране или да превключвате от една оферта към друга в зависимост от сезона или други фактори. Новата система за абонаменти поддържа тези случаи на употреба посредством състоянията на целите на абонаментите. За да се гарантира, че информацията е винаги налице за анализ и отчитане, не можете да изтривате абонаменти, основни планове и оферти, нито да използвате повторно идентификационните им номера.

Състояние на абонамента

Целите на абонаментите могат да имат следните състояния:

 • Чернова: Абонаментът се дефинира и още не е активен. Когато даден абонамент е в това състояние, всички създадени основни планове или оферти също са в състояние Чернова.
 • Активно: Абонаментът съществува и поддържа съществуващи покупки. Ако има активни основни планове, абонаментът позволява и нови покупки.
Състояние на основните планове и офертите

Офертите и основните планове могат да имат следните състояния:

 • Чернова: Основният план или офертата се дефинират и още не са активни.
 • Неактивно: Основният план или офертата съществуват, но не са налице за нови покупки. Съществуващите абонаменти продължават, докато не бъдат анулирани. При необходимост можете да превключвате състоянието на офертите между „Активно“ и „Неактивно“.
 • Активно: Основният план или офертата съществуват и поддържат както съществуващи, така и нови покупки.

Обичайни случаи на употреба за основните планове и офертите

Тази секция съдържа примери за конфигуриране на обичайни основни планове и оферти. Кликнете върху дадена секция по-долу, за да я разгънете и да видите пример.

Месечен план, който е налице за всеки потребител

В следния пример се дефинира обикновен абонамент с един месечен основен план за всички потребители в посочените региони. Няма текущи оферти.

Информация за абонамента:

 • Заглавие: „Пълен достъп“
 • Предимства за потребителите:
  • „Неограничен достъп до всички канали“
  • „Без реклами“

Информация за основния план:

 • Период на фактуриране: Месечно
 • Тип на подновяването: Автоматично подновяване
 • Наличност по региони:
  • САЩ
  • Канада
  • Турция
 • Цена за всеки регион:
  • САЩ: 9,99 щ.д.
  • Канада: 10,99 канадски долара
  • Турция: 155 турски лири
 • Преходен период: 7 дни
Пробен период без парично заплащане за нови абонати

Офертата по-долу се основава на предишния пример (Месечен план, който е налице за всеки потребител), като към нея е добавен пробен период без парично заплащане за нови абонати чрез дефиниране на офертата в Play Console. Имайте предвид, че офертата е ограничена до някои региони с основен план и не включва Турция.

Информация за офертата:

 • Критерии за участие: Придобиване на нови клиенти
  • Потребителят никога не е имал абонамент в това приложение
 • Наличност по региони: (обърнете внимание, че Турция не е включена)
  • САЩ
  • Канада
 • Първа фаза на ценообразуване:
  • Тип: Пробен период без парично заплащане
  • Продължителност: 7 дни (след което преминава към основен план)

Ето как това ще работи за потребителя:

 • Новите абонати (само в САЩ и Канада) ще получат 7-дневен пробен период без парично заплащане.
 • След края на пробния период абонаментът ще се поднови автоматично на стандартната цена на основния план.
 • Потребителите, които вече са купили абонамент за това приложение, не отговарят на условията за офертата, така че могат да закупят само основния план.
Пробен период без парично заплащане, последван от промоционална цена при въвеждане (за нови абонати)

Примерът по-долу е базиран на основния план в предишния пример (Месечен план, който е налице за всеки потребител), като към него е добавена оферта с две фази на ценообразуване:

Информация за офертата:

 • Критерии за участие: Придобиване на нови клиенти
  • Потребителят никога не е имал абонамент в това приложение
 • Наличност по региони: (обърнете внимание, че Турция не е включена)
  • САЩ
  • Канада
 • Първа фаза на ценообразуване:
  • Тип: Пробен период без парично заплащане
  • Продължителност: 7 дни
 • Втора фаза на ценообразуване:
  • Тип: Едно плащане
  • Продължителност: 1 месец
  • Замяна на цената: Фиксирана сума
  • Цена за всеки регион:
   • САЩ: 1,99 щ.д.
   • Канада: 1,99 канадски долари

Ето как това ще работи за потребителя:

 • Новите абонати (само в САЩ и Канада) ще получат 7-дневен пробен период без парично заплащане, след който ще платят 1,99 щ.д./1,99 канадски долара за 1 месец.
 • След края на пробния период абонаментът ще се поднови автоматично на стандартната цена на основния план.
 • Потребителите, които вече са купили абонамент за това приложение, не отговарят на условията за офертата, така че могат да закупят само основния план.
Определена от програмиста оферта – възвръщане на абонати

Google Play предлага поддръжка за обичайни случаи на употреба, свързани с критериите за участие, като например придобиване на нови клиенти. В приложението си можете също да използвате свои собствени критерии за участие в допълнение към или вместо определените от Google Play. Това означава, че имате възможност да добавите създадена от вас логика към критериите за участие на услугата и да решите кои оферти искате да приоритизирате и да представите на потребителите. Например можете да ограничите дадена оферта до предишни абонати, които са анулирали абонамента си, с цел да ги спечелите отново.

Примерът по-долу е базиран на основния план в предишния пример (Месечен план, който е налице за всеки потребител), като към него е добавена определена от програмиста оферта за 3 месеца на половин цена:

Информация за офертата:

 • Критерии за участие:
  • Определена от програмиста
 • Наличност по региони:
  • САЩ
  • Канада
 • Първа фаза на ценообразуване:
  • Тип: Периодично плащане
  • Периоди на фактуриране: 3
  • Замяна на цената: Процентна отстъпка
  • Процент на отстъпката за всеки регион:
   • САЩ: 50%
   • Канада: 50%
 • Маркер: WINBACK-50-OFF

Ето как това ще работи за потребителя:

 • Потребителите (само в САЩ и Канада), на които тази оферта е предложена посредством логика в приложението, ще получат 50% отстъпка от цената за 3 месеца (т.е. 4,99 щ.д./4,99 канадски долара).
 • След края на офертата абонаментът ще се поднови автоматично на стандартната цена на основния план.

Забележка: Програмистът не може да определя критериите за оферти, които се предлагат за покупка извън приложението, включително представените абонаменти.

Съвет: Препоръчваме да използвате маркери за идентифициране на офертите, създадени с определени от програмиста критерии, за да ги разграничавате, когато показвате колекцията от налични за потребителя оферти.

Промяна на цените на основните планове и офертите

Можете да променяте цената на всички основни планове или оферти. Актуалната цена се прилага незабавно за всички нови покупки.

Ако има потребители със съществуващи автоматично подновяващи се абонаменти, съответната цена няма да бъде променена. Вместо това потребителите влизат в наследена ценова кохорта, където запазват съществуващата си цена, докато променят абонаментния си план или докато вземете решение да ги прехвърлите към текущата цена.

Потребителите с предплатени планове винаги плащат текущата цена за подновяване и допълнителни покупки.

Прекратяване на наследената цена

За основните планове с автоматично подновяване можете да решите да прекратите дадена наследена ценова кохорта и да прехвърлите съответните потребители към текущата цена на основния план. Имайте предвид обаче следното:

 • Прекратяването на наследена ценова кохорта засяга само цената на основния план; не е възможно да се променя цената на фаза на офертата след покупка.
 • Също така не можете да прехвърлите наследената кохорта към каквато и да е цена, а само към текущата цена на основния план.

Намаляване на цените

Ако новата цена е по-ниска, намаляването на цената е автоматично и не изисква одобрение от потребителите. Те ще получат известие и ще бъдат таксувани с намалената цена на датата на следващото подновяване.

Повишаване на цените

Ако новата цена е по-висока, увеличението обикновено трябва да бъде прието от потребителя, преди да влезе в сила. В противен случай абонаментът се анулира автоматично преди първото таксуване на по-високата цена. След като получат известие, потребителите ще разполагат с най-малко 30 дни, за да се включат. Поради това следващото им таксуване може отново да е на текущата цена.

Пояснение: Увеличаването на цената може да доведе до увеличаване на отлива, ако абонатите не приемат промяната. Препоръчваме ви да се свържете със засегнатите абонати в рамките на 7 дни, за да ги информирате за увеличението на цената и да обясните причините за промяната, както и да им напомните за ползите, които получават.

Увеличаване на цената с автоматично приемане

За отговарящите на условията увеличения на цените можете да увеличите цената с предизвестие до потребителите, но без да изисквате да предприемат действие – това е увеличение на цената с автоматично приемане. Ако желаят, потребителите могат да анулират абонамента си. В противен случай ще бъдат таксувани с новата цена при следващото подновяване след периода на известяване. Той е 30 или 60 дни в зависимост от държавата/региона. Това може да доведе до допълнително подновяване на текущата цена.

Увеличенията на цената с автоматично приемане са налице само в определени държави/региони и само за програмисти с добро реноме в Google Play. В тази статия в Помощния център можете да видите поддържаните държави/региони и съответните минимални периоди за предизвестие.

Ето някои други важни неща, които трябва да имате предвид във връзка с увеличенията на цените с автоматично приемане от потребителя:

 • За всеки основен абонаментен план може да има само едно увеличение на цената с автоматично приемане на 365 дни.
 • Максималната сума за увеличение на цената във всички държави/региони е по-голяма от:
  • 50% от цената, която потребителят плаща в момента; или
  • 0,17 щ.д. на ден (конвертирано в местната валута, ако е необходимо).
 • В общите условия на приложението си трябва да си запазите правото да увеличавате цената на абонаментите чрез предизвестие и да посочите ясни и валидни причини за съответните увеличения.
 • Поне 30 дни преди увеличението на цената да влезе в сила, всеки засегнат потребител ще получи известие на видно място в приложението, което включва поне името на абонамента на потребителя, текущата и новата цена, датата, на която новата цена автоматично ще влезе в сила, както и информация за начина на анулиране.
 • Ако искате да увеличавате цените в дадена държава/регион, където не се разрешават увеличения с автоматично приемане, по-често от разрешеното или над максималната стойност, можете да използвате увеличения, изискващи приемане от потребителя, или да запазите текущата цена за съществуващите абонати.

Припокриващи се увеличения на цените

Ако сте прекратили една наследена кохорта с увеличение на цената и след това промените цената отново, вече не е необходим отговор от потребителите, които не са реагирали при първото увеличение, изискващо приемане (не са приели увеличението или срокът за известяване е изтекъл). Първото увеличение се анулира и се прилага само последвалата промяна в цената.

Отхвърлени плащания, преходни периоди и временно спиране на профили

В началото на преходния период абонатите ви ще получават имейл, който ги известява за отхвърлено плащане. Те ще имат време да актуализират начина си на плащане, без абонаментът им да бъде прекъснат. Щом направят това, следващата дата на таксуване ще остане същата.

Ако в края на преходния период начинът на плащане на абонатите ви продължава да бъде отхвърлян, абонаментът им ще бъде спрян и те ще загубят достъп до съответното съдържание за 30 дни, докато направим нов опит за извършване на плащането. Функцията за временно спиране на профили е задължителна и се прилага за всички абонаменти в приложението ви.

Активиране на функцията за поставяне на пауза на абонаментите

Можете да предотвратите отлива в резултат на доброволно отписване, като дадете възможност на потребителите да поставят на пауза абонаментите си. Когато активирате съответната функция, потребителите могат да поставят на пауза абонаментите си за период от един до три месеца (в зависимост от периода на подновяване), вместо да ги анулират. След като бъде активирана, опцията за поставяне на пауза се показва както в Центъра за абонаменти, така и в потока за анулиране. Имайте предвид, че годишните абонаменти и безплатните пробни периоди не могат да се поставят на пауза.

За да дадете възможност на потребителите да поставят на пауза абонаментите си:

 1. Отворете Play Console и страницата Настройване на осигуряването на приходи (Осигуряване на приходи > Настройване на осигуряването на приходи).
 2. В секцията „Настройки за абонаментите“ изберете Активирано за опцията за поставяне на пауза.
 3. Кликнете върху Запазване на промените.

Поставянето на пауза на даден абонамент влиза в сила след края на текущия период на фактуриране. Докато абонаментът е поставен на пауза, потребителят няма достъп до него. В края на паузата абонаментът ще се възобнови и Google ще се опита да го поднови. Ако възобновяването е успешно, абонаментът пак става активен.

Научете повече за поставянето на пауза на абонаментите и изискванията за внедряване на функцията на сайта за програмисти за Android.

Изискване за анулиране на абонаментите

За да е в съответствие с предстоящите промени в правилата на Google Play за абонаментите, приложението ви трябва да включва лесен за използване от абонатите онлайн начин за анулиране. В настройките на профила в приложението (или еквивалентната секция) можете да изпълните това изискване, като включите:

 • връзка към центъра на Google Play за абонаменти (ако приложението ви използва системата ни за таксуване); и/или
 • директен достъп до процедурата си за анулиране.

Изискването е описано цялостно в секцията Управление и анулиране на абонаментите от правилата за абонаментите.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
92637