Bruk av tillatelsen REQUEST_INSTALL_PACKAGES («be om installasjon av pakker»)

Google Play begrenser bruken av sensitive tillatelser eller tillatelser med høy risiko, deriblant tillatelsen REQUEST_INSTALL_PACKAGES («be om installasjon av pakker»), som gir apper tillatelse til å be om installasjon av pakker. Apper som er målrettet mot API-nivå 26 eller høyere, må ha denne tillatelsen for å kunne bruke Intent.ACTION_INSTALL_PACKAGE eller PackageInstaller API. For å bruke denne tillatelsen må appens kjernefunksjonalitet omfatte

 1. sending eller mottak av appakker og
 2. støtte for brukerstartet installering av appakker 

Hvis appen ikke oppfyller kravene for akseptabel bruk nedenfor, må du fjerne tillatelsen fra appens manifest for å overholde retningslinjene for Google Play. Nedenfor finner du også informasjon om alternative implementeringer som overholder retningslinjene.

Hvis appen din oppfyller kravene i retningslinjene for akseptabel bruk av tillatelsen REQUEST_INSTALL_PACKAGES, må du erklære dette og eventuelle andre tillatelser med høy risiko ved å bruke erklæringsskjemaet for tillatelser i Play-konsollen.

Apper som ikke overholder kravene i retningslinjene, eller som ikke sender inn erklæringsskjemaet for tillatelser, kan bli fjernet fra Google Play.

Viktig: Hvis du endrer hvordan appen din bruker disse begrensede tillatelsene, må du oppdatere erklæringen din med nøyaktig informasjon. Villedende og ikke-erklært bruk av disse tillatelsene kan føre til at appen suspenderes, og/eller at utviklerkontoen din blir oppsagt.

Når bør du be om tillatelsen REQUEST_INSTALL_PACKAGES?

Tillatelsen REQUEST_INSTALL_PACKAGES trer bare i kraft når appen din målretter mot Android API-nivå 26 eller høyere på enheter som kjører Android 8 eller nyere.

For å bruke denne tillatelsen må appen være innenfor de tillatte bruksmønstrene nedenfor, og appens hovedformål må være å tilrettelegge for pakkeinstallering. Kjernefunksjonalitet defineres som hovedformålet med appen. Uten denne kjernefunksjonen for å installere flere apper på enheten er appen «ødelagt» eller ubrukelig. Kjernefunksjonaliteten, og eventuelle kjernefunksjoner som utgjør denne kjernefunksjonaliteten, må alle være tydelig dokumentert og markedsført i appens beskrivelse.

Skjul alle Vis alle

Tillatte bruksmønstre for tillatelsen REQUEST_INSTALL_PACKAGES

Apper som må slå på installering av appakker av hensyn til interoperabilitet, kan være kvalifisert for denne tillatelsen. Tillatte bruksmønstre omfatter

 • nettsurfing eller søk
 • kommunikasjonstjenester som støtter vedlegg
 • deling, overføring eller administrering av filer
 • administrering av bedriftsenheter 
 • sikkerhetskopiering og gjenoppretting
 • bytte/overføring av enhet/telefon

Apper som får innvilget denne tillatelsen, må overholde retningslinjene for brukerdata, inkludert kravene til informasjon på en fremtredende plass og samtykke, og kan ikke utvide bruken til ukjente eller ugyldige formål.

Ugyldige bruksmønstre

Nedenfor finner du en liste over bruksmønstre som du ikke kan be om tillatelsen REQUEST_INSTALL_PACKAGES for:

 • Når bruken av tillatelsen ikke er direkte relatert til appens hovedformål.
  • Dette omfatter peer-to-peer-deling (P2P). P2P må være appens hovedformål for å kvalifisere som tillatt bruk.
 • Når den nødvendige oppgaven kan utføres med en mindre omfattende metode.

Merk: Denne listen er ikke fullstendig.

Vanlige spørsmål

Hvorfor vil Google innføre disse retningslinjene?

Med tillatelsen REQUEST_INSTALL_PACKAGES får apper muligheten til å installere nye pakker på brukeres enheter. Vi jobber for å forhindre misbruk på Android-plattformen og beskytte brukere mot apper som oppdaterer seg selv med andre metoder enn oppdateringsmekanismen for Google Play, eller laster ned skadelige APK-er. Derfor innfører vi retningslinjene for forespørsler om pakkeinstallering for å forklare hvilke tillatte funksjoner og handlinger som inngår i tillatelsen.

Hvordan vet jeg om jeg har et tillatt bruksmønster for denne tillatelsen eller ikke?

Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom retningslinjene for tillatte bruksmønstre og gjøre eventuelle nødvendige endringer for å sikre at appen din overholder dem. Hvis appen ikke oppfyller kriteriene for et tillatt bruksmønster, må du fjerne denne tillatelsen fra appen før datoen for overholdelse av retningslinjene.

Hvilke tidslinjer gjelder for overholdelse av retningslinjene?

De nye retningslinjene trer i kraft 11. juli 2022.

Blir tidslinjene for gjennomgang av apper berørt av denne nye tydeliggjøringen?

Det er ikke ventet noen forsinkelse i tidslinjene for gjennomgang av apper som følge av denne oppdateringen.

Hva om jeg trenger mer tid til å overholde kravene?

De nye retningslinjene trer i kraft 11. juli 2022. Vi oppfordrer deg til å gå nøye gjennom retningslinjene for tillatte bruksmønstre og gjøre de nødvendige endringene for å sikre at din appen overholder dem. Hvis appen ikke oppfyller kriteriene for et tillatt bruksmønster, må du fjerne denne tillatelsen fra appen før datoen for overholdelse av retningslinjene.

Appen min er fjernet fra Google Play på grunn av brudd på disse retningslinjene. Jeg mener dette er en feil. Hva skal jeg gjøre?

Gå gjennom retningslinjene på denne brukerstøttesiden for å se alternativer.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
12724686220898969118
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
92637