REQUEST_INSTALL_PACKAGES-luvan käyttö

Google Play rajoittaa riskialttiita ja arkaluontoisia lupia, myös REQUEST_INSTALL_PACKAGES-lupaa, jonka avulla sovellus voi pyytää pakettien asennuksia. Jos sovellus on kohdistettu API-tasolle 26 tai uudemmalle, sillä on oltava tämä lupa, jotta sovellus voi käyttää Intent.ACTION_INSTALL_PACKAGE APIa tai PackageInstaller APIa. Jotta voit käyttää tätä lupaa, sovelluksesi ydintoimintoihin on kuuluttava seuraavat:

 1. Sovelluspakettien lähettäminen ja vastaanottaminen JA
 2. Käyttäjien aloittamien sovelluspakettien asentamisen salliminen. 

Jos sovelluksesi ei täytä alla olevia hyväksytyn käytön vaatimuksia, sinun on poistettava käyttöoikeus sovelluksesi teknisistä tiedoista, jotta se olisi Google Playn käytäntöjen mukainen. Alla on myös muita toteutusvaihtoehtoja, jotka ovat käytäntöjen mukaisia.

Jos sovellus täyttää REQUEST_INSTALL_PACKAGES-luvan hyväksytyn käytön käytäntövaatimukset, sinun on ilmoitettava tästä ja kaikista muista riskialttiista luvista Play Consolen lupaselvityslomakkeella.

Sovellukset, jotka eivät täytä käytäntövaatimuksia tai joista ei ole lähetetty lupaselvityslomaketta, saatetaan poistaa Google Playsta.

Tärkeää: Jos muutat sovelluksesi rajoitettujen käyttöoikeuksien käyttöä, sinun on lisättävä lupaselvitykseen päivitetyt ja tarkat tiedot. Näiden käyttöoikeuksien petolliset ja ilmoittamattomat käyttötavat voivat johtaa sovelluksesi jäädyttämiseen ja/tai kehittäjätilisi lopettamiseen.

Milloin voit pyytää REQUEST_INSTALL_PACKAGES‐lupaa?

REQUEST_INSTALL_PACKAGES-lupa on voimassa vain silloin, kun sovelluksesi on kohdistettu Android API-tasolle 26 tai korkeammalle laitteella, jossa on Android 8 tai uudempi.

Jos haluat tämän luvan, sovelluksesi täytyy olla alla mainittujen sallittujen käyttötarkoitusten mukainen, ja sen ydintarkoituksen on oltava pakettien asennuksen salliminen. Ydintoiminto tarkoittaa sovelluksen pääkäyttötapaa. Sovellus ei toimi tai on käyttökelvoton, jos tätä ydintoimintoa ei voi asentaa laitteelle. Ydintoiminto sekä siihen kuuluvat ydinominaisuudet on kaikki dokumentoitava ja mainittava näkyvästi sovelluksen kuvauksessa.

Tiivistä kaikki Laajenna kaikki

REQUEST_INSTALL_PACKAGES-luvan sallitut käyttötarkoitukset

Sovellukset, joiden on sallittava sovelluspakettien asennus yhteentoimivuutta varten, voivat saada tämän luvan. Sallittuihin käyttötarkoituksiin kuuluvat seuraavat:

 • Verkon selaaminen tai haku
 • Liitteitä tukevat kommunikointipalvelut
 • Tiedostojen jakaminen, siirtäminen tai hallinnointi
 • Yrityksen laitehallinta
 • Varmuuskopiointi ja palautus
 • Laitteen tai puhelimen siirtäminen

Sovellusten, joille myönnetään tämä lupa, on noudatettava käyttäjädatakäytäntöjä sekä näkyvän ilmoituksen ja suostumuksen vaatimusta. Sovellukset eivät voi laajentaa käyttöoikeuden käyttöä tarkoituksiin, joista ei ole ilmoitettu, tai vääriin käyttötapoihin.

Väärät käyttötavat

Alla on käyttötapauksia, joissa REQUEST_INSTALL_PACKAGES-lupaa ei saa pyytää:

 • Lupa ei liity suoraan sovelluksen ydintarkoitukseen.
  • Tämä koskee myös vertaisyhteydellä (P2P) jakamista. P2P:n on oltava sovelluksen ydintarkoitus, jotta se voidaan sallia.
 • Kyseinen tehtävä voidaan hoitaa vähemmän häiritsevällä tavalla.

Huom. Tämä ei ole kattava lista.

Usein kysyttyä

Miksi Google haluaa lisätä tämän käytännön?

REQUEST_INSTALL_PACKAGES-lupa antaa sovelluksille mahdollisuuden asentaa uusia paketteja käyttäjän laitteelle. Olemme sitoutuneet estämään väärinkäytöksiä Android-alustalla ja suojaamaan käyttäjiä sovelluksilta, jotka päivittävät itsensä muulla tavalla kuin Google Playn päivitysjärjestelmällä tai lataavat haitallisia APK:ita. Lisäämme siksi Asennuspaketin pyyntö ‐käytännön, joka selittää, mitä toimintoja lupa koskee.

Mistä tiedän, onko käyttötapaukseni lupaan sopiva?

Suosittelemme, että tutustut käytäntöön huolellisesti sallittujen käyttötapausten osalta ja teet kaikki tarvittavat muutokset, jotta sovelluksesi pysyy käytäntöjen mukaisena. Jos sovelluksesi ei täytä sallittua käyttötapausta koskevia ehtoja, sinun on poistettava kyseinen lupa sovelluksestasi ennen käytännön voimaantulopäivää, jotta sovellus on käytäntöjen mukainen.

Millä aikataululla käytäntöjen noudattaminen voidaan varmistaa?

Uusi käytäntö tulee voimaan 11.7.2022.

Vaikuttaako tämä uusi selvennys sovelluksen tarkastusaikatauluun?

Sovelluksen päivitysaikatauluissa ei ole odotettavissa viiveitä tähän päivitykseen liittyen.

Mitä jos tarvitsen lisäaikaa vaatimusten täyttämiseen?

Uusi käytäntö tulee voimaan 11.7.2022. Suosittelemme, että tutustut käytäntöön huolellisesti sallittujen käyttötapausten osalta hyvissä ajoin ja teet kaikki tarvittavat muutokset, jotta sovelluksesi pysyy käytäntöjen mukaisena. Jos sovelluksesi ei täytä sallittua käyttötapausta koskevia ehtoja, sinun on poistettava kyseinen lupa sovelluksestasi ennen käytännön voimaantulopäivää, jotta sovellus on käytäntöjen mukainen.

Sovellukseni on poistettu Google Playsta, koska se rikkoo tätä käytäntöä. Tämä on mielestäni virhe. Mitä teen?

Lue vaihtoehdoista ohjekeskuksen sivulta.

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kokeile näitä vaiheita:

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko