Podejmowanie świadomych decyzji dzięki platformie Google Play SDK Index

Wielu deweloperów aplikacji korzysta z produktów i usług innych firm, aby obsługiwać kluczowe funkcje w swoich aplikacjach. Te usługi są często rozpowszechniane za pomocą jednej lub kilku bibliotek kodu, które wspólnie określa się jako pakiet SDK.

Platforma Google Play SDK Index zapewnia dodatkowe informacje o najczęściej używanych komercyjnych pakietach SDK. Łączy dane o wykorzystaniu pochodzące z aplikacji w Google Play oraz informacje zebrane za pomocą wykrywania kodu. Tworzy w ten sposób atrybuty i sygnały ułatwiające podjęcie decyzji, czy warto wdrożyć pakiet SDK, zachować go czy usunąć z aplikacji.

Korzystanie z platformy SDK Index

Pakiet SDK możesz wyszukać na pasku wyszukiwania na podstawie jego nazwy, nazwy firmy lub identyfikatora Maven. Możesz też znaleźć go w odpowiedniej kategorii. Klikając konkretne wyniki, możesz przejść na stronę ze szczegółowymi informacjami o pakiecie. Każda taka strona zawiera dane o korzystaniu z pakietu SDK pochodzące z aplikacji Google Play, które zostały zainstalowane co najmniej 1000 razy (na urządzeniach, które zostały włączone co najmniej raz w ciągu ostatnich 30 dni) i które udostępniają Google Play informacje o zależnościach od bibliotek.

Jak interpretować informacje o pakietach SDK

Na stronie z informacjami o pakiecie SDK znajdziesz ten zestaw sygnałów i atrybutów:

 • Dane dewelopera: nazwa pakietu SDK, logo i nazwa firmy zarejestrowane przez dostawcę pakietu SDK. Jeśli pakiet SDK nie został zarejestrowany przez dostawcę, szczegółowe informacje zostaną pobrane z pliku POM najnowszej wersji pakietu. Jeśli ten plik nie jest dostępny, wyświetli się identyfikator Maven pakietu SDK, a także nazwa domeny i logo zastępcze.
 • Plakietka rejestracji: wskazuje, że pakiet SDK jest zarejestrowany w Google Play SDK Console. Plakietka wygląda tak:

  Jako deweloper w Google Play masz obowiązek upewnić się, że używane przez Ciebie pakiety SDK nie powodują naruszenia zasad programu dla deweloperów w Google Play.
 • Szczegóły pakietu SDK:
  • Lista artefaktów Maven, które definiują konkretny komercyjny produkt (lub usługę) oferowany przez dostawcę pakietu SDK. Ta lista nie zawsze jest wyczerpująca (pakiet SDK może też zawierać inne biblioteki), ale zwykle obejmuje wszystkie biblioteki najwyższego poziomu.
  • Adres URL z linkiem do wskazówek, które dostawcy pakietów SDK mogą przekazywać deweloperom, aby ułatwić im wypełnienie formularza Bezpieczeństwa danych.
 • Integracja z Androidem: te informacje dotyczą najnowszej wersji pakietu SDK:
  • Najnowsza wersja
  • Docelowy poziom interfejsu API
  • Minimalny poziom interfejsu API
  • Reguły ProGuard – sprawdza, czy plik ProGuard istnieje w pakiecie AAR lub JAR opublikowanym w repozytorium Maven. Jeśli tak, zostanie on automatycznie scalony z plikiem reguł ProGuard aplikacji.
   • Uwaga: informacje o docelowych i minimalnych poziomach interfejsu API są wyodrębniane z plików AndroidManifest.xml w pakietach AAR. Jeśli dostawca opublikował pakiety JAR, te informacje są niedostępne i wyświetla się komunikat „Nie podano”.
 • Wykorzystanie pakietu SDK według liczby instalacji aplikacji: pokazuje wykorzystanie pakietu SDK przez aplikacje o różnych liczbach instalacji.
 • Wykorzystanie pakietu SDK według wersji: wskazuje 5 najczęściej używanych wersji pakietu SDK oraz liczbę aplikacji, które z nich korzystają.
 • Uprawnienia Androida: przedstawia listę uprawnień Androida, które chronią interfejsy API używane przez co najmniej 1 z najnowszych wersji pakietu SDK. Wersja pakietu SDK jest uznawana za najnowszą, jeśli została opublikowana w ciągu ostatniego roku. Obejmuje to też opcjonalne uprawnienia niewymagane przez pakiet SDK, których może on używać tylko wtedy, gdy zostały one przyznane przez aplikację.
  • Uwaga: Google Play nie zawsze wykrywa wszystkie uprawnienia używane przez pakiet SDK.
  • Ważne: od kwietnia 2023 r. „Uprawnienia Androida” zawierają też dodatkowe informacje o wymaganiach wynikających z zasad Google Play. Korzystanie z uprawnień może podlegać ograniczeniom w zakresie dostępu lub wymogom zamieszczenia powiadomienia o zbieraniu danych i uzyskania zgody użytkowników w Google Play (a także określonym wymaganiom prawnym obowiązującym w miejscu, w których aplikacja jest udostępniania).
 • Utrzymanie wykorzystania pakietu SDK według aplikacji: prezentuje prawdopodobieństwo (na podstawie wcześniejszych danych dotyczących aplikacji opublikowanych w Google Play), że aplikacja nadal będzie używać tego pakietu SDK po określonym czasie. Uznaje się, że aplikacja nie używa już pakietu SDK, jeśli nie korzysta z niego żadna z jej opublikowanych wersji.
 • Przegląd wersji: podsumowanie wszystkich komunikatów dotyczących konkretnych wersji, które zostały przekazane przez dostawcę pakietu SDK korzystającego z Play SDK Console.

Które pakiety SDK są uwzględniane na platformie SDK Index?

Aby pakiet SDK mógł zostać uwzględniony na platformie Google Play SDK Index, musi:

 • być komercyjnym pakietem SDK rozpowszechnianym przez repozytorium Maven;
 • należeć do jednej z istniejących kategorii platformy SDK Index;
 • spełniać obowiązujące na platformie SDK Index wymagania dotyczące liczby aktywnych instalacji oraz liczby użytkowników korzystających z aplikacji na podstawie danych w Google Play, czyli musi być używany przez 100 aplikacji, a liczba instalacji aplikacji musi wynosić co najmniej 100 milionów.

Uwaga: te dane uwzględniają aplikacje, które udostępniają Google Play informacje o zależności pod bibliotek i zostały zainstalowane ponad 1000 razy. Instalacje są uwzględniane tylko w przypadku urządzeń, które zostały włączone przynajmniej raz w ciągu ostatnich 30 dni.

Jeśli uważasz, że Twój pakiet SDK spełnia kryteria, ale nie ma go na liście, wypełnij ten formularz i podaj szczegółowe informacje o pakiecie. Jeśli uznamy, że pakiet SDK spełnia kryteria, skontaktujemy się z Tobą, aby dodać go do listy.

Powiązane materiały

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne