Informovanější rozhodování na základě indexu Google Play SDK Index

Mnoho vývojářů aplikací spoléhá na produkty a služby třetích stran, které jim umožňují používat v aplikacích klíčové funkce. Tyto služby jsou často distribuovány prostřednictvím jedné nebo více knihoven kódu, které se obecně označují jako sada SDK (sada pro vývoj softwaru).

Google Play SDK Index vám pomůže zjistit další informace o nejpoužívanějších komerčních sadách SDK. Kombinuje údaje o využití z aplikací na Google Play s informacemi nashromážděnými prostřednictvím detekce kódu a poskytuje tak atributy a signály, na základě kterých se můžete snáze rozhodnout, zda určitou sadu SDK v aplikaci použít, ponechat nebo ji odstranit.

Použití indexu SDK Index

Sadu SDK můžete najít ve vyhledávacím poli podle názvu, názvu společnosti nebo identifikátoru Maven, případně vyhledat v kategorii, do které patří. Zde zobrazíte další podrobnosti kliknutím na záznam. Každý záznam sady SDK obsahuje údaje o využití týkající se aplikací z Google Play, které mají alespoň 1000 instalací (instalace na zařízeních, která byla v posledních 30 dnech alespoň jednou zapnuta) a které se službou Google Play sdílí závislé knihovny.

Vysvětlení informací v záznamu sady SDK

Na stránce záznamu sady SDK najdete následující signály a atributy sady SDK:

 • Údaje o vývojáři: Název sady SDK, logo a název společnosti, jak je zaregistroval poskytovatel sady SDK. V případech, kdy sadu SDK nezaregistroval její poskytovatel, se údaje převezmou ze souboru POM nejnovější verze sady SDK. Pokud tento soubor není k dispozici, zobrazí se místo něj identifikátor Maven sady SDK spolu s názvem domény a zástupným logem.
 • Odznak registrace: Označuje, že je sada SDK zaregistrována do Google Play SDK Console. Odznak vypadá takto:

  Jako vývojář aplikací ve službě Google Play nesete odpovědnost za to, aby sady SDK, které používáte, neporušovaly programové zásady služby Google Play pro vývojáře.
 • Podrobnosti o sadě SDK:
  • Seznam artefaktů Maven, které společně tvoří jasně odlišitelný komerční produkt nebo službu nabízenou poskytovatelem sady SDK. Tento seznam nemusí být vždy úplný, protože obvykle obsahuje jen knihovny nejvyšší úrovně, i když příslušná sada SDK může být závislá i na jiných knihovnách.
  • Adresa URL, pomocí níž mohou poskytovatelé sady SDK odkazovat na pokyny, které vývojářům aplikací pomohou vyplnit formulář Zabezpečení údajů.
 • Integrace v systému Android: Tyto informace jsou vycházejí z nejnovější verze sady SDK.
  • Poslední verze
  • Cílová úroveň rozhraní API
  • Minimální úroveň rozhraní API
  • Pravidla ProGuard – kontroluje, zda je v souboru AAR nebo JAR publikovaném v repozitáři Maven k dispozici soubor ProGuard. Pokud ano, soubor ProGuard bude automaticky sloučen se souborem aplikace s pravidly ProGuard.
   • Poznámka: Cílová úroveň rozhraní API a minimální úroveň rozhraní API vycházejí ze souboru AndroidManifest.xml v souborech AAR. Když jsou publikovány soubory JAR, tyto informace k dispozici nemáme a zobrazí se zpráva „Neposkytnuto“.
 • Přijetí sady SDK podle počtu instalací aplikací: Ukazuje využití sady SDK aplikacemi s různým počtem instalací.
 • Přijetí sady SDK podle verze: Zobrazuje pět nejpoužívanějších verzí sady SDK a počty aplikací, které jednotlivé verze používají.
 • Oprávnění Android: Zobrazuje seznam oprávnění Android, která chrání rozhraní API, jež používá minimálně jedna nedávná verze sady SDK. Verze sady SDK je považována za nedávnou, pokud byla publikována během uplynulého roku. Patří sem i volitelné použití ze strany sady SDK v případě, kdy sada SDK toto oprávnění pokaždé nepotřebuje a může ho použít, jen když ho aplikace zpřístupnila.
  • Poznámka: Google Play vždy nemusí rozpoznat všechna oprávnění, která sada SDK používá.
  • Důležité: Od dubna 2023 jsou v sekci Oprávnění Android k dispozici také další informace o požadavcích zásad služby Google Play. Na použití oprávnění se na Google Play mohou vztahovat požadavky na omezení přístupu, zveřejnění a souhlas (spolu s konkrétními regulačními požadavky v oblastech, kde je aplikace k dispozici).
 • Udržení sady SDK podle aplikace: Ukazuje pravděpodobnost (podle toho, co bylo pozorováno u aplikací publikovaných na Google Play), že aplikace bude sadu SDK používat i po stanovené době. Za ukončení používání sady SDK se považuje případ, kdy už ji nepoužívají žádné aktivní verze aplikace.
 • Přehled verzí: Souhrn všech zpráv pro jednotlivé verze od poskytovatelů sad SDK, kteří používají službu Play SDK Console.

Které sady SDK jsou v indexu uvedeny?

Aby sada SDK mohla být uvedena v indexu Google Play SDK Index, musí splňovat následující požadavky:

 • Musí se jednat o komerční sadu SDK distribuovanou prostřednictvím úložiště Maven.
 • Musí spadat do některé z existujících kategorií indexu SDK Index.
 • Musí podle dat Google Play splňovat limity indexu SDK Index pro počet aktivních aplikací a instalací u uživatelů – musí ji používat alespoň 100 aplikací s celkem alespoň 100 miliony instalací.

Poznámka: Data vycházejí z aplikací, které se službou Google Play sdílí závislé knihovny a mají více než 1000 instalací. Instalace se započítávají pouze na zařízeních, která byla během uplynulých 30 dní alespoň jednou zapnuta.

Pokud se domníváte, že vaše sada SDK splňuje kritéria, ale není v seznamu uvedena, vyplňte formulář žádosti o zápis a uveďte podrobnosti o sadě SDK. Pokud zjistíme, že splňuje kritéria zápisu, budeme vás kontaktovat, abyste ji nechali přidat.

Související obsah

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka