เกมคีบตุ๊กตาออนไลน์

เกมคีบตุ๊กตา (หรือที่เรียกว่าเกมตู้คีบตุ๊กตา) ซึ่งมักจะพบอยู่ในอาร์เคด มีตัวคีบเชิงกลที่ผู้เล่นจะต้องบังคับให้ไปคีบรางวัล ในเกมคีบตุ๊กตาออนไลน์ ผู้เล่นจะบังคับตัวคีบจากแอป (แอปช่วยอำนวยความสะดวกด้านการควบคุมจากระยะไกล/ออนไลน์ของเกมเพลย์ที่เกิดขึ้นในเกมตู้คีบตุ๊กตาจริงๆ ซึ่งตั้งอยู่ในอาร์เคดเกมแบบออฟไลน์) Google Play กำลังดำเนินการโปรแกรมนำร่องเพื่อให้สามารถเล่นเกมคีบตุ๊กตาออนไลน์ได้ในลักษณะที่ช่วยดูแลให้ผู้ใช้ได้รับความปลอดภัยและประสบการณ์การเล่นเกมที่สนุกสนาน

บทความนี้จะแสดงภาพรวมของโปรแกรมนำร่องซึ่งสามารถเผยแพร่แอปเกมคีบตุ๊กตาออนไลน์ใน Google Play ของประเทศญี่ปุ่นได้ภายในระยะเวลาที่จำกัด หากต้องการเข้าร่วมโปรแกรมนำร่อง แอปเกมคีบตุ๊กตาออนไลน์ต้องผ่านการรับรองโดยพาร์ทเนอร์อุตสาหกรรมของ Play ซึ่งเป็นองค์กรอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับจาก Google ให้รับบทบาทหลักในการดูแลความปลอดภัยของผู้บริโภคตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง บทความนี้ยังอธิบายวิธีสมัครรับสถานะพาร์ทเนอร์อุตสาหกรรมสำหรับโปรแกรมนำร่องนี้ด้วย รวมถึงวิธีที่เราให้การยอมรับพาร์ทเนอร์อุตสาหกรรม

สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2022 จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2023 Google Play จะเริ่มโปรแกรมนำร่องในเวลาจำกัดสำหรับผู้สมัครโดยเฉพาะ เพื่อให้แอปเกมคีบตุ๊กตาออนไลน์สามารถเผยแพร่ได้ใน Google Play ของประเทศญี่ปุ่น หากต้องการเข้าร่วมโปรแกรมนำร่อง นักพัฒนาแอปที่สนใจจะต้องผ่านการรับรองจากองค์กรอุตสาหกรรมที่ Google แต่งตั้งให้เป็นพาร์ทเนอร์อุตสาหกรรมของ Play 

วิธีเข้าร่วม

หากต้องการเข้าร่วมโปรแกรมนำร่องนี้ นักพัฒนาแอปจะต้องดำเนินการดังนี้

 1. ขอและแสดงหลักฐานการรับรองจากพาร์ทเนอร์อุตสาหกรรมของ Google Play
 2. กรอกและส่งแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโปรแกรมนำร่องของ Google Play สำหรับแอปเกมคีบตุ๊กตาออนไลน์ 
 3. ยอมรับ "ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมนำร่อง" ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสมัคร
 4. รักษาบัญชีนักพัฒนาแอป Play ให้อยู่ในสถานะดี

Google จะตรวจสอบแบบฟอร์มการสมัคร และแจ้งให้ผู้สมัครที่มีสิทธิ์ทราบผลภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ส่งแบบฟอร์ม

Google จะตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมนำร่องที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ ซึ่งรวมถึง 

 • การปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมนำร่องของแอปที่เข้าร่วมโปรแกรม
 • ประสิทธิภาพของพาร์ทเนอร์อุตสาหกรรมของ Google Play ในการควบคุมและกำกับดูแลนักพัฒนาแอปที่เข้าร่วมโปรแกรม
 • ประสบการณ์ของผู้ใช้และความคิดเห็นเกี่ยวกับแอปที่เข้าร่วมในโปรแกรมนำร่อง

แอปเกมคีบตุ๊กตาออนไลน์ที่มีอยู่

เราจะให้ระยะเวลาผ่อนผันเพิ่มเติม 3 เดือนสำหรับการบังคับใช้นโยบายการพนัน เกม และการแข่งขันที่ใช้เงินจริงจนถึงวันที่เริ่มต้นอย่างเป็นทางการของโปรแกรมนำร่องในวันที่ 11 กรกฎาคม 2022 เพื่อให้แอปเกมคีบตุ๊กตาออนไลน์ที่อยู่บน Google Play ในปัจจุบันมีเวลามากพอที่จะพิจารณาสมัครเข้าร่วมโปรแกรมนำร่อง และเข้ารับการรับรองจากพาร์ทเนอร์อุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับจาก Google 

สำหรับพาร์ทเนอร์อุตสาหกรรมของ Play

เราจะให้การยอมรับองค์กรอุตสาหกรรมเกมคีบตุ๊กตาออนไลน์ที่ดำเนินการอยู่ในประเทศญี่ปุ่นว่าเป็นพาร์ทเนอร์อุตสาหกรรมของ Play ในกรณีที่องค์กรอุตสาหกรรมดังกล่าวมีโครงสร้างการกำกับดูแลในองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้ที่น่าเชื่อถือ ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปฏิบัติงานตามโครงสร้างและมาตรการดังกล่าวได้ในขั้นตอนการสมัคร

โดยเราจะพิจารณาหลายปัจจัยเพื่อตัดสินว่าจะให้การยอมรับองค์กรอุตสาหกรรมแต่ละแห่งเป็นพาร์ทเนอร์อุตสาหกรรมหรือไม่ เช่น

 • การกำกับดูแลและการควบคุมภายในขององค์กรอุตสาหกรรมนั้นๆ
 • นโยบายและขั้นตอนการรับรองขององค์กรอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมของนักพัฒนาแอป
 • การบังคับใช้หลักเกณฑ์เหล่านั้นขององค์กรอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อดูแลให้นักพัฒนาแอปที่เป็นสมาชิกปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ
 • ชื่อเสียงขององค์กรอุตสาหกรรมดังกล่าวในหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ควบคุม และหน่วยงานที่มีอำนาจทางกฎหมาย

ปัจจุบันเราให้การยอมรับองค์กรอุตสาหกรรมต่อไปนี้ว่าเป็นพาร์ทเนอร์อุตสาหกรรมของ Google Play

องค์กรอุตสาหกรรม ประเภทเกม ประเทศ
สมาคมผู้ประกอบอุตสาหกรรมเกมคีบตุ๊กตาออนไลน์ของญี่ปุ่น (Japan Online Crane Game Industrialist Association หรือ JOCA) เกมคีบตุ๊กตาออนไลน์ ญี่ปุ่น

สมัครรับสถานะพาร์ทเนอร์อุตสาหกรรม

หากคุณเป็นตัวแทนของสมาคมอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเป็นพาร์ทเนอร์อุตสาหกรรมของ Play สำหรับโปรแกรมนำร่องเกมคีบตุ๊กตาออนไลน์ โปรดติดต่อเราทางอีเมล 

การเพิกถอนสถานะพาร์ทเนอร์อุตสาหกรรมของ Play

โปรแกรมนำร่องนี้ออกแบบมาโดยคาดหวังให้พาร์ทเนอร์อุตสาหกรรมของ Play รับบทบาทในการจัดทำและดูแลหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยของผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่ได้นำเสนอต่อ Google ในขั้นตอนการสมัคร หากพาร์ทเนอร์อุตสาหกรรมของ Play ไม่สามารถปฏิบัติตามบทบาทของตนโดยสอดคล้องกับความคาดหวังนี้ ซึ่งรวมถึงในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจริงหรืออาจเกิดขึ้นต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ Google อาจขอให้พาร์ทเนอร์อุตสาหกรรมของ Play ดำเนินการแก้ไขเพื่อจัดการกับข้อกังวลดังกล่าว หากจำเป็น Google อาจเพิกถอนสถานะพาร์ทเนอร์อุตสาหกรรมของ Play ออกเมื่อมีการแจ้งที่สมเหตุสมผล ในกรณีที่เกิดการเพิกถอนสถานะพาร์ทเนอร์อุตสาหกรรมของ Play ทาง Google จะร่วมมือกับนักพัฒนาแอปที่เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อวางแผนปรับเปลี่ยนที่เหมาะสม

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
92637
false
false