Grijpautomaatgames

Een grijpautomaat (ook wel hijskraanautomaat) die meestal in speelhallen of op kermissen te vinden is, heeft een mechanische grijper die door een speler wordt bediend om een prijs op te pakken. In een online grijpautomaatgame beweegt de speler de grijper via een app (de app maakt het mogelijk om op afstand of online de grijper van een echte grijpautomaat in een offline speelhal te bedienen). Google Play voert een pilot uit om online grijpautomaatgames mogelijk te maken en daarbij de veiligheid en gebruiksvriendelijkheid te garanderen.

Dit artikel geeft een overzicht van een tijdelijke pilot voor de distributie van apps voor online grijpautomaatgames op Google Play in Japan. Apps voor online grijpautomaatgames kunnen in aanmerking komen voor de pilot als ze zijn gecertificeerd door een Play-branchepartner. Dit is een brancheorganisatie die door Google wordt erkend om kernrollen uit te voeren om de veiligheid van consumenten te waarborgen, zoals hieronder wordt uitgelegd. In dit artikel beschrijven we ook hoe je de status van branchepartner voor het pilotprogramma kunt aanvragen en hoe we branchepartners erkennen.

Voor ontwikkelaars

Van 11 juli 2022 tot en met 11 juli 2023 organiseert Google Play een tijdelijke app-pilot (uitsluitend beschikbaar op aanvraag) om de distributie van apps voor online grijpautomaatgames toe te staan op Google Play in Japan. Ontwikkelaars die willen meedoen aan de pilot, moeten zijn gecertificeerd door een brancheorganisatie die door Google is aangewezen als Play-branchepartner.

Deelnamevereisten

Ontwikkelaars die willen meedoen aan dit pilotprogramma moeten het volgende doen:

 1. Een bewijs van certificering krijgen van een Google Play-branchepartner en dit aanleveren.
 2. Het formulier van het Google Play-pilotprogramma voor apps voor online grijpautomaatgames invullen en versturen. 
 3. De Algemene Voorwaarden voor de pilot accepteren die op het aanvraagformulier staan vermeld.
 4. Zorgen dat hun Play-ontwikkelaarsaccount een goede reputatie houdt.

Google beoordeelt de aanvraagformulieren en informeert in aanmerking komende aanvragers binnen 5 werkdagen na het indienen van het formulier over het resultaat.

Google checkt regelmatig de prestaties van het lopende pilotprogramma, waaronder:

 • naleving van de algemene voorwaarden van de pilot door deelnemende apps,
 • effectiviteit van het beheer van en toezicht op deelnemende ontwikkelaars door de Google Play-branchepartner, en
 • gebruikerservaringen en feedback over apps die meedoen aan de pilot.

Bestaande apps voor grijpautomaatgames

We willen ervoor zorgen dat ontwikkelaars van apps voor grijpautomaatgames die momenteel op Google Play staan genoeg tijd hebben om te kijken of ze zich willen aanmelden voor dit plotprogramma en kunnen samenwerken met een door Google erkende branchepartner om de vereiste certificering te krijgen. Daarom geldt er een aanvullende respijtperiode van 3 maanden voor de naleving van het beleid voor Kansspelen, games en wedstrijden waarbij wordt gespeeld om echt geld tot de officiële startdatum van het pilotprogramma op 11 juli 2022.

Voor Play-branchepartners

We erkennen brancheorganisaties voor grijpautomaatgames die in Japan actief zijn als Play-branchepartners als zulke brancheorganisaties beschikken over een robuuste organisatiebeheerstructuur en maatregelen voor de gebruikersveiligheid, en hebben aangetoond dat ze die rol goed kunnen vervullen tijdens het aanvraagproces.

Bij het bepalen of een brancheorganisatie kan worden erkend als branchepartner houden we rekening met verschillende factoren, zoals:

 • het bestuur van en de interne controle binnen de brancheorganisatie,
 • het certificeringsbeleid en de certificeringsprocessen van de brancheorganisatie, waaronder richtlijnen voor ontwikkelaarsdeelname,
 • handhaving van die richtlijnen door de brancheorganisatie, waaronder regelmatige controles om te kijken of ontwikkelaarsleden aan deze richtlijnen voldoen, en
 • de reputatie van de brancheorganisatie bij lokale consumentenbeschermingsautoriteiten, toezichthouders en juridische autoriteiten.

We erkennen momenteel de volgende brancheorganisaties als Google Play-branchepartners:

Brancheorganisatie Gametype Land
Japan Online Crane Game Industrialist Association (JOCA) Grijpautomaatgames Japan

De status van branchepartner aanvragen

Als je een gemachtigde vertegenwoordiger van een branchevereniging bent en erkenning als Play-branchepartner wilt aanvragen voor het pilotprogramma voor grijpautomaatgames, kun je via e-mail contact met ons opnemen.

Intrekking van de status van Play-branchepartner

Het pilotprogramma is ontworpen op basis van de verwachting dat Play-branchepartners hun rol in het opstellen en beheren van richtlijnen voor de gebruikersveiligheid effectief zullen vervullen, zoals gepresenteerd aan Google tijdens het aanvraagproces. Als Play-branchepartners hun rol niet in overeenstemming met deze verwachting vervullen, waaronder op manieren die daadwerkelijk of potentieel gebruikersveiligheidsrisico kunnen opleveren, kan Google de Play-branchepartner verzoeken corrigerende maatregelen te treffen om het probleem aan te pakken. Zo nodig kan Google na een redelijke kennisgeving de status van de Play-branchepartner intrekken. Bij intrekking van de status van een Play-branchepartner werkt Google samen met deelnemende ontwikkelaars aan een gepast transitieplan.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
92637
false
false