Yêu cầu về cấp độ API mục tiêu đối với các ứng dụng trên Google Play

Để giúp quá trình chuyển đổi diễn ra dễ dàng hơn, chúng tôi sẽ hoãn thời hạn áp dụng biện pháp thực thi đối với trường hợp phát hiện ứng dụng, dời từ ngày 1 tháng 11 năm 2022 sang ngày 31 tháng 1 năm 2023. Cho đến hết ngày 1 tháng 5 năm 2023, bạn có thể tiếp tục gửi yêu cầu gia hạn nếu cần thêm thời gian để cập nhật ứng dụng của mình lên cấp độ API mục tiêu là 31 trở lên, để tất cả người dùng Google Play có thể tiếp tục tìm được ứng dụng đó. Hãy kiểm tra thông báo trong Hộp thư đến trên Play Console để tìm các đường liên kết đến biểu mẫu gia hạn cho từng ứng dụng của bạn.

Mỗi phiên bản Android mới đều có những thay đổi giúp cải thiện trải nghiệm người dùng, khả năng bảo mật và hiệu suất của nền tảng Android nói chung. Mỗi ứng dụng chỉ định một targetSdkVersion (còn gọi là cấp độ API mục tiêu) trong tệp kê khai. Cấp độ API mục tiêu cho biết cách ứng dụng sẽ chạy trên nhiều phiên bản Android.

Việc định cấu hình ứng dụng để nhắm đến một cấp độ API cao hơn giúp đảm bảo rằng người dùng được hưởng lợi từ những cải tiến về tính bảo mật, quyền riêng tư và hiệu suất trong khi vẫn cho phép ứng dụng chạy trên những phiên bản Android cũ (với phiên bản thấp nhất được chỉ định bởi minSdkVersion).

Để mang lại trải nghiệm an toàn cho người dùng Android và Google Play, Google Play bắt buộc mọi ứng dụng phải đáp ứng những yêu cầu về cấp độ API mục tiêu như liệt kê dưới đây.

Những yêu cầu này có một số ngoại lệ sau đây:

  • Ứng dụng riêng tư vĩnh viễn chỉ dành cho người dùng trong một tổ chức cụ thể và chỉ nhằm phân phối nội bộ.
  • Riêng đối với trường hợp phát hiện ứng dụng: những ứng dụng nhắm đến các hệ số hình dạng dành cho thiết bị đeo hoặc dành cho ô tô và được đóng gói trong cùng một gói.

Định nghĩa

Ứng dụng mới Một ứng dụng chưa được phát hành trên Google Play (tức là một ứng dụng hoàn toàn mới).
Ứng dụng hiện có Một ứng dụng được phát hành trên Google Play.
Bản cập nhật ứng dụng Phiên bản mới của ứng dụng mà bạn gửi đi xem xét nhằm thay thế ứng dụng hiện có của bạn.
 

Yêu cầu về bản cập nhật ứng dụng

Phiên bản hệ điều hành Android (cấp độ API)

Khi nào ứng dụng gửi đến Google Play bắt buộc phải nhắm đến cấp độ API này?
Ứng dụng mới Bản cập nhật ứng dụng*

Android 13 (API cấp 33)

Ngày 1 tháng 8 năm 2023

Ngày 1 tháng 11 năm 2023

Android 12 (API cấp 31)

Ngày 1 tháng 8 năm 2022

Ngày 1 tháng 11 năm 2022

*Để giúp nhà phát triển dễ dàng chuyển đổi, chúng tôi dành cho nhà phát triển thêm thời gian để cập nhật ứng dụng hiện có.

Mẹo: Để xem hướng dẫn kỹ thuật về cách thay đổi cấp độ API mục tiêu của ứng dụng nhằm đáp ứng những yêu cầu này, hãy tham khảo hướng dẫn di chuyển.

Yêu cầu về ứng dụng Wear OS

Phiên bản hệ điều hành Android

Khi nào ứng dụng Wear OS gửi đến Google Play bắt buộc phải nhắm đến cấp độ API này?
Ứng dụng mới Bản cập nhật ứng dụng*

Android 11 (API cấp 30)

Ngày 1 tháng 8 năm 2022

Ngày 1 tháng 11 năm 2022

*Để giúp nhà phát triển dễ dàng chuyển đổi, chúng tôi dành cho nhà phát triển thêm thời gian để cập nhật ứng dụng hiện có. 

Yêu cầu liên quan đến việc phát hiện ứng dụng

Mọi ứng dụng hiện có đều bắt buộc phải nhắm đến API cấp 30 trở lên chậm nhất vào ngày 1 tháng 11 năm 2022. Nếu không, người dùng thiết bị Android có phiên bản hệ điều hành mới hơn cấp độ API mục tiêu của ứng dụng sẽ không thể tìm được các ứng dụng này trên Google Play nữa. Lý do là ứng dụng của bạn chưa được xây dựng để đáp ứng những tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng mà những người dùng này mong đợi từ phiên bản hệ điều hành Android mới. 

Việc cần làm để tuân thủ 

Ứng dụng mới

Khi phát hành ứng dụng mới, bạn phải nhắm đến API 31 trở lên.

Ứng dụng hiện có

Nếu cấp độ API mục tiêu của ứng dụng hiện tại là 30 trở lên, thì ứng dụng của bạn phải tuân thủ chính sách này. 

Nếu cấp độ API mục tiêu của ứng dụng hiện tại thấp hơn 30, thì những người sử dụng thiết bị Android có phiên bản hệ điều hành mới hơn cấp độ API mục tiêu của ứng dụng sẽ không thể tìm được ứng dụng đó trên Google Play nữa. Lý do là ứng dụng của bạn chưa được xây dựng để đáp ứng những tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng mà họ mong đợi ở các phiên bản hệ điều hành Android mới. 

  • Nếu dự định cập nhật ứng dụng này để nhắm đến API cấp 31 trở lên, thì bạn có thể gửi yêu cầu gia hạn để ứng dụng tiếp tục được phân phối cho tất cả người dùng trên Google Play đến ngày 1 tháng 5 năm 2023. Các ứng dụng chịu ảnh hưởng sẽ nhận được đường liên kết đến biểu mẫu yêu cầu gia hạn trong tin nhắn ở Hộp thư đến trên Play Console.

Khi cập nhật ứng dụng, bạn phải nhắm đến API 31 trở lên.

Câu hỏi thường gặp

Đối với ứng dụng nhắm đến API cấp 29 trở xuống

Tôi có một ứng dụng nhắm đến API cấp 29 trở xuống đang hoạt động trên Google Play, nhưng tôi không định cập nhật. Vậy tôi có những lựa chọn nào?

Nếu muốn tiếp tục phân phối ứng dụng này đến người dùng hiện tại, bạn không cần làm gì cả. Tuy nhiên, ứng dụng của bạn sẽ bị giảm phạm vi phân phối kể từ ngày 1 tháng 11 vì ứng dụng đó nhắm đến một cấp độ API cũ hơn yêu cầu. Ứng dụng đó sẽ chỉ được phân phối cho các thiết bị chạy API cấp 29 trở về trước. Để giúp quá trình chuyển đổi diễn ra dễ dàng hơn, chúng tôi sẽ hoãn thời hạn áp dụng biện pháp thực thi đối với trường hợp phát hiện ứng dụng, dời từ ngày 1 tháng 11 năm 2022 sang ngày 31 tháng 1 năm 2023.

Nếu muốn tất cả người dùng trên Google Play tiếp tục tìm thấy ứng dụng của mình, thì bạn sẽ cần cập nhật ứng dụng lên một cấp độ API mục tiêu mới. Bạn có thể cập nhật ứng dụng bất kỳ lúc nào. Nếu dự định cập nhật ứng dụng lên một cấp độ API mục tiêu mới và cần thêm thời gian, thì bạn có thể yêu cầu gia hạn để tiếp tục phân phối ứng dụng đó cho tất cả người dùng Google Play đến ngày 1 tháng 5 năm 2023. Chậm nhất là ngày 1 tháng 5 năm 2023, ứng dụng của bạn bắt buộc phải đáp ứng yêu cầu về cấp độ API mục tiêu. Nếu không, người dùng thiết bị Android có phiên bản Hệ điều hành cao hơn cấp độ API mục tiêu của ứng dụng sẽ không thể tìm được ứng dụng đó trên Google Play nữa.

Nếu muốn ngừng phân phát ứng dụng đến người dùng mới ngay cả trên các thiết bị cũ, thì bạn có thể huỷ phát hành ứng dụng.

Tôi có thể tìm biểu mẫu gia hạn ở đâu để có thể tiếp tục phân phối ứng dụng cho tất cả người dùng Google Play đến ngày 1 tháng 5 năm 2023?

Chỉ những ứng dụng không tuân thủ chính sách mới nhận được biểu mẫu gia hạn qua thông báo trong Hộp thư đến trên Play Console. Thông báo đó có tiêu đề "Thay đổi trong chính sách về cấp độ API mục tiêu ảnh hưởng đến sự hiện diện của ứng dụng của bạn trên Google Play từ ngày 1 tháng 11 năm 2022".

Có những ứng dụng mà tôi không muốn phát hành trên Google Play nữa. Tôi có thể làm gì? 

Vui lòng tham khảo bài viết này trong Trung tâm trợ giúp để xem hướng dẫn về cách huỷ phát hành ứng dụng. 

Người dùng từng tải ứng dụng của tôi sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? 

Nếu người dùng từng cài đặt ứng dụng này qua Google Play, thì họ sẽ không bị ảnh hưởng. Họ vẫn sẽ có thể tìm thấy, cài đặt lại và sử dụng được ứng dụng này trên một phiên bản Hệ điều hành Android mà ứng dụng hỗ trợ.

Nội dung cập nhật này có ảnh hưởng đến số lượt tải ứng dụng xuống không?  

Nội dung cập nhật này có thể ảnh hưởng đến số lượt tải ứng dụng xuống nếu người dùng mới trên thiết bị chạy các phiên bản hệ điều hành Android cao hơn không thể tìm thấy hay tải ứng dụng của bạn xuống qua Google Play.

Trải nghiệm người dùng sẽ như thế nào nếu người dùng trên thiết bị mới hơn truy cập vào đường liên kết sâu đến trang cửa hàng ứng dụng, nhưng ứng dụng lại đang nhắm đến API 29 trở xuống?

Google Play sẽ thông báo cho người dùng rằng ứng dụng này không được cung cấp để cài đặt trên thiết bị của họ. 

Có trường hợp ngoại lệ nào đối với những ứng dụng hiện có đang nhắm đến API cấp 29 trở xuống không?

Có! Chỉ các trường hợp ngoại lệ sau đây:

  • Ứng dụng riêng tư vĩnh viễn chỉ dành cho người dùng trong một tổ chức cụ thể và chỉ nhằm phân phối nội bộ. 
  • Riêng đối với trường hợp phát hiện ứng dụng: những ứng dụng nhắm đến các hệ số hình dạng dành cho thiết bị đeo hoặc dành cho ô tô và được đóng gói trong cùng một gói.
 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
92637
false
false