Yêu cầu về cấp độ API mục tiêu đối với các ứng dụng trên Google Play

Nhằm giúp bạn dễ dàng hơn trong việc nắm bắt các mốc thời hạn áp dụng yêu cầu đối với cấp độ API mục tiêu, chúng tôi quyết định thống nhất chọn ngày 31 tháng 8 hằng năm là thời hạn cho loại yêu cầu này.

Kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2023:

  • Ứng dụng mới phải nhắm đến Android 13 (API cấp 33) trở lên; ngoại trừ ứng dụng Wear OS nhắm đến Android 11 (API cấp 30) cho tới Android 13 (API cấp 33).
  • Các ứng dụng hiện có phải nhắm đến API cấp 31 trở lên để người dùng có thể tiếp tục sử dụng được trên thiết bị đang chạy hệ điều hành Android cao hơn cấp độ API mục tiêu của ứng dụng. Các ứng dụng nhắm đến API cấp 30 trở xuống (nhắm đến API cấp 29 trở xuống cho Wear OS) chỉ được hoạt động trên thiết bị chạy hệ điều hành Android bằng hoặc thấp hơn cấp độ API mục tiêu của ứng dụng.
Bạn có thể yêu cầu gia hạn đến ngày 1 tháng 11 năm 2023 nếu cần thêm thời gian để cập nhật ứng dụng. Nếu bị ảnh hưởng, bạn có thể truy cập biểu mẫu gia hạn của ứng dụng trên Play Console vào đầu tháng 8, bằng cách nhấp vào cảnh báo hoặc vấn đề liên quan trên trang Trạng thái tuân thủ chính sách.

Mỗi phiên bản Android mới đều có những thay đổi giúp cải thiện trải nghiệm người dùng, khả năng bảo mật và hiệu suất của nền tảng Android nói chung. Mỗi ứng dụng sẽ chỉ định một targetSdkVersion (còn gọi là cấp độ API mục tiêu) trong tệp kê khai. Cấp độ API mục tiêu cho biết cách ứng dụng sẽ chạy trên nhiều phiên bản Android.

Việc định cấu hình ứng dụng để nhắm đến một cấp độ API cao hơn giúp đảm bảo rằng người dùng được hưởng lợi nhờ những cải tiến về tính bảo mật, quyền riêng tư và hiệu suất trong khi vẫn cho phép ứng dụng chạy trên những phiên bản Android cũ (với phiên bản thấp nhất được chỉ định theo minSdkVersion).

Để mang lại trải nghiệm an toàn cho người dùng Android và Google Play, Google Play yêu cầu mọi ứng dụng đều phải đáp ứng những yêu cầu về cấp độ API mục tiêu như liệt kê dưới đây.

Ngoại lệ đối với những yêu cầu này bao gồm:

  • Ứng dụng riêng tư vĩnh viễn chỉ dành cho người dùng trong một tổ chức cụ thể và chỉ nhằm phân phối nội bộ. 
  • Đối với những ứng dụng dành cho hệ số hình dạng bảng điều khiển trên ô tô và được đóng gói trong cùng một gói, tất cả người dùng Google Play vẫn có thể tìm thấy được.

Định nghĩa

Ứng dụng mới Một ứng dụng chưa được xuất bản trên Google Play (ví dụ: một ứng dụng hoàn toàn mới).
Ứng dụng hiện có Một ứng dụng được phát hành trên Google Play.
Bản cập nhật ứng dụng Phiên bản mới của ứng dụng mà bạn gửi đi xem xét nhằm thay thế ứng dụng hiện có của bạn.

Yêu cầu về bản cập nhật ứng dụng

Phiên bản hệ điều hành Android
(cấp độ API)

Khi nào các ứng dụng mới và bản cập nhật ứng dụng gửi đến Google Play bắt buộc phải nhắm đến cấp độ API này?
Ứng dụng mới Bản cập nhật ứng dụng

Android 13 (API cấp 33)*

Ngày 31 tháng 8 năm 2023

Ngày 31 tháng 8 năm 2023

Android 12 (API cấp 31)

Ngày 31 tháng 8 năm 2022

Ngày 1 tháng 11 năm 2022

*Để giúp quá trình chuyển đổi diễn ra được dễ dàng, nhà phát triển có thể yêu cầu gia hạn đến ngày 1 tháng 11.

Mẹo: Để xem hướng dẫn kỹ thuật về cách thay đổi cấp độ API mục tiêu của ứng dụng nhằm đáp ứng những yêu cầu này, hãy tham khảo hướng dẫn di chuyển.

Yêu cầu đối với ứng dụng Wear OS

Phiên bản hệ điều hành Android (cấp độ API)

Khi nào ứng dụng Wear OS gửi đến Google Play bắt buộc phải nhắm đến cấp độ API này?
Ứng dụng mới Bản cập nhật ứng dụng
Android 11 (API cấp 30) (không có thay đổi nào) Ngày 1 tháng 8 năm 2022 Ngày 1 tháng 11 năm 2022

Yêu cầu về phạm vi cung cấp ứng dụng

Các ứng dụng (được cài đăt trên thiết bị di động, Android Auto, Android TV) hoạt động ở thời điểm hiện tại phải nhắm đến API cấp 31 trở lên chậm nhất vào ngày 31 tháng 8 năm 2023 (nhắm đến API cấp 30 trở lên hoặc API cấp 33 đối với Wear OS). Nếu không, người dùng thiết bị Android có phiên bản hệ điều hành mới hơn cấp độ API mục tiêu của ứng dụng sẽ không thể tìm được các ứng dụng này trên Google Play nữa. Lý do là ứng dụng của bạn chưa được xây dựng để đáp ứng những tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng mà những người dùng này mong đợi ở các phiên bản hệ điều hành Android mới.

  • Sau ngày 31 tháng 8 năm 2023, ứng dụng nhắm đến Android 11 (API cấp 30)* trở xuống sẽ không được cung cấp cho người dùng mới có phiên bản hệ điều hành Android mới hơn cấp độ API mục tiêu của ứng dụng.
  • Sau ngày 1 tháng 11 năm 2022 hoặc ngày 1 tháng 5 năm 2023 (nếu được gia hạn), ứng dụng nhắm đến Android 10 (API cấp 29) trở xuống không được cung cấp cho người dùng mới có phiên bản hệ điều hành Android mới hơn cấp độ API mục tiêu của ứng dụng

*Để giúp quá trình chuyển đổi diễn ra dễ dàng hơn, nhà phát triển có thể đề nghị gia hạn đến ngày 1 tháng 11 năm 2023. Nếu bị ảnh hưởng, bạn có thể truy cập biểu mẫu gia hạn của ứng dụng trên Play Console vào đầu tháng 8, bằng cách nhấp vào vấn đề liên quan trên trang Trạng thái tuân thủ chính sách.


Việc cần làm để tuân thủ

Ứng dụng mới

Ứng dụng hiện có

Khi xuất bản ứng dụng mới, bạn cần phải nhắm đến API 33 trở lên.

Nếu cấp độ API mục tiêu của ứng dụng hiện là 31 trở lên, thì tức là ứng dụng của bạn tuân thủ chính sách này.

Nếu cấp độ API mục tiêu của ứng dụng hiện thấp hơn 31, thì trên Google Play, ứng dụng của bạn sẽ không được cung cấp cho người dùng thiết bị Android có phiên bản hệ điều hành mới hơn cấp độ API mục tiêu của ứng dụng nữa. Lý do là ứng dụng của bạn chưa được xây dựng để đáp ứng những tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng mà những người dùng này mong đợi ở phiên bản hệ điều hành Android mới.

  • Nếu dự định cập nhật ứng dụng này lên một cấp độ API mục tiêu cao hơn, bạn có thể gửi yêu cầu gia hạn để ứng dụng tiếp tục được phân phối cho tất cả người dùng trên Google Play đến ngày 1 tháng 11 năm 2023. Các ứng dụng bị ảnh hưởng sẽ nhận được cảnh báo về chính sách và thông báo trong hộp thư đến trên Play Console. Bạn có thể truy cập biểu mẫu yêu cầu gia hạn ngay trên trang chi tiết của cảnh báo hoặc vấn đề thông qua trang Trạng thái tuân thủ chính sách.
Khi cập nhật ứng dụng, bạn phải nhắm đến API 33 trở lên.


Yêu cầu đối với Wear OS

Ứng dụng mới

Ứng dụng hiện có

Khi xuất bản ứng dụng mới, bạn phải nhắm đến API cấp 30 cho tới Android 13 (API cấp 33).

Nếu cấp độ API mục tiêu của ứng dụng hiện là 30 cho tới Android 13 (API cấp 33), thì tức là ứng dụng tuân thủ chính sách này.

Nếu cấp độ API mục tiêu của ứng dụng hiện thấp hơn 30, thì trên Google Play, ứng dụng của bạn sẽ không được phân phối cho người sử dụng thiết bị Android có phiên bản hệ điều hành mới hơn cấp độ API mục tiêu của ứng dụng nữa. Lý do là ứng dụng của bạn chưa được xây dựng để đáp ứng những tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng mà họ mong đợi ở các phiên bản hệ điều hành Android mới.

  • Nếu dự định cập nhật ứng dụng này để nhắm đến API cấp 30, thì bạn có thể gửi yêu cầu gia hạn để tiếp tục phân phối ứng dụng cho tất cả người dùng trên Google Play đến ngày 1 tháng 11 năm 2023. Các ứng dụng bị ảnh hưởng sẽ nhận được cảnh báo về chính sách và thông báo trong hộp thư đến trên Play Console. Bạn có thể truy cập biểu mẫu yêu cầu gia hạn ngay trên trang chi tiết của cảnh báo hoặc vấn đề thông qua trang Trạng thái tuân thủ chính sách.
Khi cập nhật ứng dụng, bạn phải nhắm đến API cấp 30 cho tới Android 13 (API cấp 33).

Câu hỏi thường gặp

Đối với ứng dụng nhắm đến API cấp 30 trở xuống

Tôi có một ứng dụng nhắm đến API cấp 30 trở xuống (nhắm đến API cấp 29 trở xuống đối với Wear OS) đang hoạt động trên Google Play, nhưng tôi không định cập nhật. Vậy tôi có những lựa chọn nào?

Nếu muốn tiếp tục phân phối ứng dụng này đến người dùng hiện tại, bạn không cần làm gì thêm. Tuy nhiên, ứng dụng của bạn sẽ không xuất hiện trên Google Play cho người dùng mới trên những thiết bị chạy hệ điều hành Android cao hơn cấp độ mà ứng dụng của bạn nhắm đến. Ứng dụng đó sẽ chỉ được phân phối cho người dùng Google Play sử dụng thiết bị chạy hệ điều hành Android có cấp độ API bằng cấp độ của ứng dụng hoặc thấp hơn.

Chậm nhất vào ngày 1 tháng 8 năm 2023, ứng dụng của bạn bắt buộc phải đáp ứng yêu cầu về cấp độ API mục tiêu. Nếu không, người dùng thiết bị Android có phiên bản hệ điều hành cao hơn cấp độ API mục tiêu của ứng dụng sẽ không thể tìm được ứng dụng đó nữa trên Google Play.

Nếu dự định cập nhật ứng dụng lên một cấp độ API mục tiêu mới và cần thêm thời gian sau ngày 31 tháng 8, bạn có thể yêu cầu gia hạn để tiếp tục phân phối ứng dụng đó cho tất cả người dùng Google Play đến ngày 1 tháng 11. Biểu mẫu gia hạn sẽ có mặt trên Play Console sắp tới trong năm nay.

Nếu muốn ngừng phân phát ứng dụng đến người dùng mới ngay cả trên các thiết bị cũ, thì bạn có thể huỷ phát hành ứng dụng.

Tôi có thể tìm biểu mẫu gia hạn ở đâu để có thể tiếp tục phân phối ứng dụng cho tất cả người dùng Google Play đến ngày 1 tháng 11 năm 2023?

Chỉ những ứng dụng không tuân thủ chính sách mới nhận được cảnh báo về chính sách và thông báo trong hộp thư đến trong Play Console. Biểu mẫu gia hạn được cung cấp trên trang chi tiết của cảnh báo hoặc vấn đề đó tại trang Trạng thái tuân thủ chính sách trong Play Console.

Có những ứng dụng mà tôi không muốn xuất bản trên Google Play nữa. Tôi có thể làm gì?

Để biết hướng dẫn cách huỷ xuất bản ứng dụng, hãy xem phần Cập nhật hoặc huỷ xuất bản ứng dụng.

Người dùng từng tải ứng dụng của tôi sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

Nếu người dùng từng cài đặt ứng dụng này qua Google Play, thì họ sẽ không bị ảnh hưởng. Họ vẫn sẽ có thể tìm thấy, cài đặt lại và sử dụng được ứng dụng này trên một phiên bản Hệ điều hành Android mà ứng dụng hỗ trợ.

Nội dung cập nhật này có ảnh hưởng đến số lượt tải ứng dụng xuống không?

Nội dung cập nhật này có thể ảnh hưởng đến số lượt tải ứng dụng xuống nếu người dùng mới trên thiết bị chạy các phiên bản hệ điều hành Android cao hơn không thể tìm thấy hay tải ứng dụng của bạn xuống qua Google Play.

Trải nghiệm người dùng sẽ như thế nào nếu người dùng trên thiết bị mới hơn truy cập đường liên kết sâu đến trang cửa hàng ứng dụng, nhưng ứng dụng lại đang nhắm đến API cấp 30 trở xuống?

Google Play sẽ thông báo cho người dùng rằng “ứng dụng này không được cung cấp để cài đặt trên thiết bị của họ vì nó nhắm đến một phiên bản Android cũ hơn”.

Có trường hợp ngoại lệ nào đối với những ứng dụng hiện có đang nhắm đến API cấp 30 trở xuống không?

Có. Chúng tôi đưa ra các ngoại lệ đối với ứng dụng riêng tư vĩnh viễn chỉ dành cho người dùng trong một tổ chức cụ thể và chỉ nhằm phân phối nội bộ. Những ứng dụng nhắm đến hệ số hình dạng sử dụng Android Automotive OS cũng được miễn áp dụng.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính