ข้อกำหนดเกี่ยวกับระดับ API เป้าหมายสำหรับแอป Google Play

เพื่อช่วยให้กำหนดเวลาสำหรับระดับ API เป้าหมายชัดเจนยิ่งขึ้น เราจะรวมกำหนดการต่างๆ เป็นวันเดียวกันคือวันที่ 31 สิงหาคมของทุกปี

ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2023 เป็นต้นไปจะมีการดำเนินการต่อไปนี้

  • แอปใหม่ต้องกำหนดเป้าหมายเป็น Android 13 (API ระดับ 33) ขึ้นไป ยกเว้นแอป Wear OS ซึ่งต้องกำหนดเป้าหมายเป็น Android 11 (API ระดับ 30) ขึ้นไปจนถึง Android 13 (API ระดับ 33)
  • แอปที่มีอยู่ต้องกำหนดเป้าหมายเป็น API ระดับ 31 ขึ้นไปเพื่อให้ยังคงพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ซึ่งมีอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันใหม่กว่าระดับ API เป้าหมายของแอป แอปที่กำหนดเป้าหมายเป็น API ระดับ 30 หรือต่ำกว่า (API เป้าหมายระดับ 29 หรือต่ำกว่าสำหรับ Wear OS) จะพร้อมใช้งานเฉพาะในอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันเดียวกันหรือต่ำกว่าระดับ API เป้าหมายของแอปเท่านั้น
คุณจะขอขยายเวลาได้จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2023 หากต้องการเวลาเพิ่มเติมในการอัปเดตแอป และจะเข้าถึงแบบฟอร์มขยายเวลาของแอปใน Play Console ได้ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม (กรณีที่ได้รับผลกระทบ) ผ่านหน้าสถานะนโยบายโดยคลิกผ่านคำเตือนหรือปัญหาที่เกี่ยวข้อง

Android เวอร์ชันใหม่ทุกเวอร์ชันมีการเปลี่ยนแปลงที่ช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม Android โดยรวม ทุกแอปจะระบุ targetSdkVersion (หรือที่เรียกว่าระดับ API เป้าหมาย) ในไฟล์ Manifest ระดับ API เป้าหมายระบุวิธีที่แอปจะต้องทำงานใน Android เวอร์ชันต่างๆ

การกำหนดค่าแอปเพื่อกำหนดเป้าหมายระดับ API ล่าสุดจะทำให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงด้านความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และประสิทธิภาพ ในขณะที่แอปยังทำงานบน Android เวอร์ชันเก่าได้ (จนถึง minSdkVersion ที่ระบุ)

เพื่อให้ผู้ใช้ Android และ Google Play ได้รับประสบการณ์ที่ปลอดภัย Google Play กำหนดให้แอปทั้งหมดใช้ระดับ API เป้าหมายตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ด้านล่าง

ข้อยกเว้นสําหรับข้อกําหนดเหล่านี้ ได้แก่

  • แอปส่วนตัวแบบถาวรที่จำกัดไว้สำหรับผู้ใช้ในองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะและมีไว้เพื่อการเผยแพร่ภายในเท่านั้น 
  • ผู้ใช้ Google Play ทุกคนจะยังคงเห็นแอปที่กำหนดเป้าหมายเป็นรูปแบบของอุปกรณ์ยานยนต์และรวมอยู่ในแพ็กเกจเดียวกัน

คำจำกัดความ

แอปใหม่ แอปที่ยังไม่ได้เผยแพร่ใน Google Play (เช่น แอปที่สร้างขึ้นใหม่)
แอปที่มีอยู่ แอปที่เผยแพร่อยู่ใน Google Play
อัปเดตแอป แอปเวอร์ชันใหม่ที่คุณส่งให้ตรวจสอบเพื่อแทนที่แอปที่มีอยู่

ข้อกำหนดของการอัปเดตแอป

เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ Android
(ระดับ API)

ช่วงเวลาที่การส่งแอปใหม่และอัปเดตแอปจะต้องกำหนดเป้าหมายเป็น API ระดับนี้
แอปใหม่ อัปเดตแอป

Android 13 (API ระดับ 33)*

31 สิงหาคม 2023

31 สิงหาคม 2023

Android 12 (API ระดับ 31)

31 สิงหาคม 2022

1 พฤศจิกายน 2022

*นักพัฒนาแอปจะขอขยายเวลาได้ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านง่ายขึ้น

เคล็ดลับ: หากต้องการคำแนะนำทางเทคนิคเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนระดับ API เป้าหมายของแอปเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดดูคำแนะนำในการย้ายข้อมูล

ข้อกำหนดของแอป Wear OS

เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ Android (ระดับ API)

ช่วงเวลาที่การส่งแอป Wear OS จะต้องกำหนดเป้าหมายเป็น API ระดับนี้
แอปใหม่ อัปเดตแอป
Android 11 (API ระดับ 30) (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) 1 สิงหาคม 2022 1 พฤศจิกายน 2022

ข้อกำหนดด้านความพร้อมให้บริการของแอป

ปัจจุบันแอปที่มีอยู่ (บนอุปกรณ์เคลื่อนที่, Android Auto, Android TV) ต้องกำหนดเป้าหมายเป็น API ระดับ 31 ขึ้นไปภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2023 (API เป้าหมายระดับ 30 ขึ้นไปจนถึงระดับ 33 สำหรับ Wear OS) ไม่เช่นนั้น ผู้ใช้ Google Play ทุกคนซึ่งมีอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันใหม่กว่าระดับ API เป้าหมายของแอปจะไม่เห็นแอปนั้น เนื่องจากแอปไม่ได้สร้างมาให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและคุณภาพที่ผู้ใช้เหล่านี้ต้องการได้รับจากระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันใหม่

  • ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2023 เป็นต้นไป แอปที่มีระดับเป้าหมายเป็น Android 11 (API ระดับ 30)* หรือต่ำกว่าจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันสูงกว่าระดับ API เป้าหมายของแอป
  • ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2022 เป็นต้นมาหรือวันที่ 1 พฤษภาคม 2023 (กรณีที่แอปขอขยายเวลา) แอปที่มีระดับเป้าหมายเป็น Android 10 (API ระดับ 29) หรือต่ำกว่าไม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันสูงกว่าระดับ API เป้าหมายของแอป

*นักพัฒนาแอปจะขอขยายเวลาได้ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2023 เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านง่ายขึ้น คุณจะเข้าถึงแบบฟอร์มขยายเวลาของแอปใน Play Console ได้ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม (กรณีที่ได้รับผลกระทบ) ผ่านหน้าสถานะนโยบายโดยคลิกผ่านคำเตือนหรือปัญหาที่เกี่ยวข้อง


สิ่งที่ต้องทำเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนด

แอปใหม่

แอปที่มีอยู่

เมื่อเผยแพร่แอปใหม่ คุณต้องกำหนดเป้าหมายเป็น API ระดับ 33 ขึ้นไป

หากแอปที่มีอยู่กำหนดเป้าหมายเป็น API ระดับ 31 ขึ้นไป แสดงว่าแอปเป็นไปตามข้อกำหนดของนโยบายนี้

หากแอปที่มีอยู่กำหนดเป้าหมาย API ต่ำกว่าระดับ 31 ก็จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ Google Play ทุกคนซึ่งมีอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันใหม่กว่าระดับ API เป้าหมายของแอป เนื่องจากแอปไม่ได้สร้างมาให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและคุณภาพที่ผู้ใช้เหล่านี้ต้องการได้รับจากระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันใหม่

  • หากมีแผนที่จะอัปเดตแอปนี้เป็น API เป้าหมายระดับสูงขึ้น โปรดส่งคำขอขยายเวลาเพื่อให้แอปยังคงเผยแพร่แก่ผู้ใช้ Google Play ทุกคนต่อไปได้จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2023 แอปที่ได้รับผลกระทบจะได้รับคำเตือนด้านนโยบายและข้อความในกล่องจดหมายของ Play Console และคุณจะเข้าถึงแบบฟอร์มคำขอขยายเวลาได้จากในหน้ารายละเอียดของคำเตือนหรือปัญหา ซึ่งเข้าถึงได้ผ่านหน้าสถานะนโยบาย
เมื่ออัปเดตแอป คุณต้องกำหนดเป้าหมายเป็น API ระดับ 33 ขึ้นไป


ข้อกำหนดของ Wear OS

แอปใหม่

แอปที่มีอยู่

เมื่อเผยแพร่แอปใหม่ คุณต้องกำหนดเป้าหมายเป็น API ระดับ 30 ขึ้นไปจนถึง Android 13 (API ระดับ 33)

หากแอปที่มีอยู่กำหนดเป้าหมายเป็น API ระดับ 30 ขึ้นไปจนถึง Android 13 (API ระดับ 33) แสดงว่าแอปเป็นไปตามข้อกำหนดของนโยบายนี้

หากแอปที่มีอยู่กำหนดเป้าหมาย API ต่ำกว่าระดับ 30 ก็จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ Google Play ทุกคนซึ่งมีอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันใหม่กว่าระดับ API เป้าหมายของแอป เนื่องจากแอปไม่ได้สร้างมาให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและคุณภาพที่ผู้ใช้เหล่านี้ต้องการได้รับจากระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันใหม่

  • หากมีแผนที่จะอัปเดตแอปนี้เป็น API เป้าหมายระดับ 30 โปรดส่งคำขอขยายเวลาเพื่อให้แอปยังคงเผยแพร่แก่ผู้ใช้ Google Play ทุกคนต่อไปได้จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2023 แอปที่ได้รับผลกระทบจะได้รับคำเตือนด้านนโยบายและข้อความในกล่องจดหมายของ Play Console และคุณจะเข้าถึงแบบฟอร์มคำขอขยายเวลาได้จากในหน้ารายละเอียดของคำเตือนหรือปัญหา ซึ่งเข้าถึงได้ผ่านหน้าสถานะนโยบาย
เมื่ออัปเดตแอป คุณต้องกำหนดเป้าหมายเป็น API ระดับ 30 ขึ้นไปจนถึง Android 13 (API ระดับ 33)

คำถามที่พบบ่อย

สำหรับแอปที่กำหนดเป้าหมายเป็น API ระดับ 30 หรือต่ำกว่า

ฉันมีแอปที่เผยแพร่อยู่ใน Google Play ซึ่งกำหนดเป้าหมายเป็น API ระดับ 30 หรือต่ำกว่า (แอปที่กำหนดเป้าหมาย API ระดับ 29 หรือต่ำกว่าสำหรับ Wear OS) และยังไม่มีแผนที่จะอัปเดต ฉันจะมีตัวเลือกใดบ้าง

คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ หากต้องการให้บริการแอปนี้แก่ผู้ใช้เดิมต่อไป อย่างไรก็ตาม แอปจะไม่มีให้บริการใน Google Play สำหรับผู้ใช้ใหม่ซึ่งมีอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันใหม่กว่าระดับ API เป้าหมายของแอป โดยจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ Google Play ซึ่งมีอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันเดียวกันหรือต่ำกว่าระดับ API เป้าหมายของแอปเท่านั้น

แอปของคุณต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของระดับ API เป้าหมายนี้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2023 ไม่เช่นนั้น ผู้ใช้ Google Play ทุกคนซึ่งมีอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันใหม่กว่าระดับ API เป้าหมายของแอปจะไม่เห็นแอปนั้น

หากมีแผนที่จะอัปเดตแอปเป็น API เป้าหมายที่ใหม่กว่าและต้องการเวลานานกว่าวันที่ 31 สิงหาคม คุณสามารถขอขยายเวลาเพื่อเผยแพร่แอปแก่ผู้ใช้ Google Play ทุกคนต่อไปได้จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน แบบฟอร์มขยายเวลาจะพร้อมให้บริการใน Play Console ภายในปีนี้

หากต้องการหยุดแสดงแอปแก่ผู้ใช้ใหม่แม้ว่าจะเป็นอุปกรณ์รุ่นเก่า คุณสามารถเลิกเผยแพร่แอปได้

ฉันจะค้นหาแบบฟอร์มขยายเวลาได้จากที่ใดเพื่อเผยแพร่แอปแก่ผู้ใช้ Google Play ทุกคนต่อไปจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2023

เฉพาะแอปที่ไม่เป็นไปตามนโยบายเท่านั้นที่จะได้รับคำเตือนด้านนโยบายและข้อความในกล่องจดหมายของ Play Console แบบฟอร์มขยายเวลาจะอยู่ในหน้ารายละเอียดของคำเตือนหรือปัญหา ซึ่งเข้าถึงได้ผ่านหน้าสถานะนโยบายใน Play Console

ฉันมีแอปที่ไม่ต้องการเผยแพร่ใน Google Play อีกต่อไป ฉันต้องทำอย่างไร

ดูวิธีการเลิกเผยแพร่แอปได้ที่อัปเดตหรือเลิกเผยแพร่แอป

ผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดแอปไปแล้วก่อนหน้านี้จะได้รับผลกระทบอย่างไร

ผู้ใช้ที่ติดตั้งแอปจาก Google Play ไว้ก่อนหน้านี้จะไม่ได้รับผลกระทบและจะยังคงค้นพบ ติดตั้งอีกครั้ง และใช้แอปได้ในระบบปฏิบัติการ Android ทุกเวอร์ชันที่แอปรองรับ

การอัปเดตนี้จะส่งผลต่อการดาวน์โหลดแอปไหม

การอัปเดตครั้งนี้อาจส่งผลต่อระดับการดาวน์โหลดแอปหากผู้ใช้ใหม่ซึ่งใช้อุปกรณ์ที่มีระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันใหม่กว่าไม่สามารถค้นพบหรือดาวน์โหลดแอปของคุณจาก Google Play

ประสบการณ์ของผู้ใช้จะเป็นอย่างไรหากผู้ใช้ที่ใช้อุปกรณ์รุ่นใหม่เข้าถึง Deep Link ไปยังหน้า App Store แต่แอปกำหนดเป้าหมายเป็น API ระดับ 30 หรือต่ำกว่า

Google Play จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่า "แอปนี้ไม่พร้อมให้ติดตั้งในอุปกรณ์ของผู้ใช้เนื่องจากแอปสร้างขึ้นสำหรับ Android เวอร์ชันเก่า"

มีข้อยกเว้นสำหรับแอปที่มีอยู่แล้วซึ่งกำหนดเป้าหมายเป็น API ระดับ 30 หรือต่ำกว่าหรือไม่

มี เราให้การยกเว้นสำหรับแอปส่วนตัวแบบถาวรที่จำกัดไว้สำหรับผู้ใช้ในองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะและมีไว้เพื่อการเผยแพร่ภายในเท่านั้น และแอปที่กำหนดเป้าหมายเป็นรูปแบบของอุปกรณ์ Android Automotive OS ก็จะได้รับการยกเว้นด้วย

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก