Krav til API-målnivået for Google Play-apper

For å gjøre overgangen enklere utsetter vi fristen for appsynlighet fra 1. november 2022 til 31. januar 2023. Du kan be om utsatt frist hvis du trenger mer tid til å oppdatere appen din slik at den målretter mot API-nivå 31 eller høyere. Dette gjør du ved å sende inn en forespørsel om utsatt frist for å la appen være synlig for alle Google Play-brukere frem til 1. mai 2023. Sjekk meldingene i innboksen i Play-konsollen for å finne linker til de ulike utsettelsesskjemaene for appen din.

Alle nye Android-versjoner inneholder forbedringer av brukeropplevelsen, sikkerheten og ytelsen på Android-plattformen totalt sett. Alle apper spesifiserer en targetSdkVersion (også kjent som API-målnivå) i manifestfilen. API-målnivået viser hvordan appen er ment å kjøre på ulike Android-versjoner.

Når du målretter appen din mot et av de nyere API-nivåene, sikrer du at brukerne drar nytte av sikkerhets-, personvern- og ytelsesforbedringer, samtidig som appen kan kjøre på eldre Android-versjoner (ned til minSdkVersion).

For å tilby Android- og Google Play-brukere en trygg opplevelse krever Google Play at alle apper oppfyller kravene til API-målnivå oppført nedenfor.

Unntak fra disse kravene omfatter

  • permanent private apper som er begrenset til brukere i en bestemt organisasjon og kun distribueres internt
  • apper som målrettes mot formfaktorer for kjøretøy og hapå-teknologi, og som finnes i samme pakke (kun for appsynlighet)

Definisjoner

Ny app En app som ikke er publisert på Google Play ennå (altså en helt ny app).
Eksisterende app En app som er publisert på Google Play.
Appoppdatering En ny versjon av appen du sender inn til gjennomgang, som skal erstatte den eksisterende appen.
 

Krav til appoppdateringer

Android OS-versjon (API-nivå)

Når må appinnsendinger målrettes mot dette API-nivået?
Ny app Appoppdatering*

Android 13 (API-nivå 33)

1. august 2023

1. november 2023

Android 12 (API-nivå 31)

1. august 2022

1. november 2022

* For å gjøre overgangen enklere får utviklere mer tid til å oppdatere eksisterende apper.

Tips: I overføringsveiledningen finner du en teknisk veiledning om hvordan du endrer API-nivået appen er målrettet mot, slik at disse kravene oppfylles.

Krav til Wear OS-apper

Versjon av Android OS

Når må Wear OS-appinnsendinger målrettes mot dette API-nivået?
Ny app Appoppdateringer*

Android 11 (API-nivå 30)

1. august 2022

1. november 2022

* For å gjøre overgangen enklere får utviklere mer tid til å oppdatere eksisterende apper. 

Synlighetskrav for apper

Eksisterende apper må målrettes mot API-nivå 30 eller nyere innen 1. november 2022. Ellers blir de skjult for alle Google Play-brukere som har enheter med nyere Android OS-versjoner enn appenes API-målnivå, siden appene ikke er laget for å overholde sikkerhets- og kvalitetsstandarden brukerne forventer fra nyere Android OS-versjoner. 

Slik overholder du retningslinjene 

Nye apper

Når du publiserer en ny app, må du målrette den mot API 31 eller nyere.

Eksisterende apper

Hvis API-målnivået for den eksisterende appen er nyere enn 30, overholder appen disse retningslinjene. 

Hvis den eksisterende appen er målrettet mot en eldre versjon enn API 30, skjules den for alle Google Play-brukere som har enheter med nyere Android OS-versjon enn appens API-målnivåer. Dette gjøres siden appen din ikke er laget for å oppfylle sikkerhets- og kvalitetsstandarden brukerne forventer av nyere Android OS-versjoner 

  • Hvis du har tenkt til å oppdatere målrettingen av denne appen til API-nivå 31 eller nyere, kan du sende inn en forespørsel om utsettelse, slik at appen fortsatt distribueres til alle brukere på Google Play frem til 1. mai 2023. Berørte apper mottar en link til skjemaet for forespørsler om utsettelse i innboksen i Play-konsollen.

Når du oppdaterer appen, må du målrette mot API 31 eller nyere.

Vanlige spørsmål

For apper som er målrettet mot API 29 eller eldre

Jeg har en aktiv app i Google Play. Den er målrettet mot API 29 eller eldre, og jeg har ikke tenkt å oppdatere den. Hvilke alternativer har jeg?

Hvis du vil fortsette å vise appen til eksisterende brukere, trenger du ikke å gjøre noe. Men appen får redusert distribusjon fra 1. november, siden den er målrettet mot et eldre API-nivå. Den blir bare tilgjengelig for enheter med API-nivå 29 eller eldre. For å gjøre overgangen enklere utsetter vi fristen for appsynlighet fra 1. november 2022 til 31. januar 2023.

Hvis du vil at den skal fortsette å være synlig for alle brukere på Google Play, må du oppdatere den til et nyere API-målnivå. Du kan oppdatere appen din når som helst. Hvis du har tenkt til å oppdatere appen din til et nyere API-målnivå og trenger mer tid, kan du be om en utsettelse for å fortsette å distribuere den til alle Google Play-brukere frem til 1. mai 2023. Appen må oppfylle dette kravet til API-målnivå innen 1. mai 2023. Ellers skjules den for alle Google Play-brukere som har enheter med Android OS-versjoner som er nyere enn appens API-målnivå.

Hvis du vil slutte å vise appen til nye brukere selv på eldre enheter, kan du oppheve publiseringen av appen.

Hvor finner jeg utsettelsesskjemaet for å fortsette å distribuere appen min til alle Google Play-brukere frem til 1. mai 2023?

Bare apper som ikke overholder retningslinjene, får et utsettelsesskjema i innboksen i Play-konsollen. Meldingen har tittelen «Endringer i retningslinjene for API-målnivå påvirker tilgjengeligheten til appen din på Google Play fra og med 1. nov 2022».

Jeg har apper jeg ikke vil ha publisert på Google Play lenger. Hva gjør jeg? 

I denne brukerstøtteartikkelen finner du veiledning om hvordan du opphever publiseringen av apper. 

Berøres brukerne som allerede har lastet ned appen min? 

Brukere som tidligere har installert appen fra Google Play, blir ikke berørt og kan fortsatt finne, reinstallere og bruke appen på alle Android OS-versjoner appen har støtte for.

Blir appnedlastinger berørt av denne oppdateringen?  

Den kan påvirke hvor ofte appen din lastes ned, hvis nye brukere på enheter med nyere Android OS-versjoner ikke kan finne eller laste ned appen fra Google Play.

Hvordan er brukeropplevelsen hvis brukere på nyere enheter går til en dyplink til appbutikksiden, men appen er målrettet mot API 29 eller eldre?

Google Play informerer brukeren om at denne appen ikke kan installeres på brukerens enhet. 

Finnes det noen unntak for eksisterende apper som er målrettet mot API 29 eller eldre?

Ja. Unntak gjøres kun for

  • permanent private apper som er begrenset til brukere i en bestemt organisasjon og kun distribueres internt 
  • apper som målrettes mot formfaktorer for kjøretøy og hapå-teknologi, og som finnes i samme pakke (kun for appsynlighet)
 
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
true
false
true
true
92637
false
false