Krav til API-målnivået for Google Play-apper

For å gjøre fristene for mål-API-nivå tydeligere bruker vi 31. august som dato hvert år.

Dette gjelder fra og med 31. august 2023:

  • Nye apper må være målrettet mot Android 13 (API-nivå 33) eller høyere. bortsett fra Wear OS-apper, som må være målrettet mot Android 11 (API-nivå 30) eller opptil Android 13 (API-nivå 33).
  • Eksisterende apper må være målrettet mot API-nivå 31 eller høyere for å fortsette å være tilgjengelige for brukere med enheter som kjører Android OS-versjoner som er høyere enn appens API-målnivå. Apper som er målrettet mot API-nivå 30 eller lavere (API-målnivå 29 eller lavere for Wear OS), blir bare tilgjengelige på enheter som kjører Android OS på samme nivå som eller lavere nivå enn appenes API-målnivå.
Du kan be om utsettelse til 1. november 2023 hvis du trenger mer tid til å oppdatere appen din. Hvis du er berørt, finner du utsettelsesskjemaene for appen din i Play-konsollen fra tidlig i august. Gå til Status for retningslinjer-siden, og klikk deg frem til den relevante advarselen eller det relevante problemet.

Alle nye Android-versjoner inneholder forbedringer av brukeropplevelsen, sikkerheten og ytelsen på Android-plattformen totalt sett. Alle apper spesifiserer en targetSdkVersion (også kjent som API-målnivå) i manifestfilen. API-målnivået viser hvordan appen er ment å kjøre på ulike Android-versjoner.

Når du målretter appen din mot et av de nyere API-nivåene, sikrer du at brukerne drar nytte av sikkerhets-, personvern- og ytelsesforbedringer, samtidig som appen kan kjøre på eldre Android-versjoner (ned til den spesifiserte minSdkVersion).

For å gi Android- og Google Play-brukere en trygg opplevelse krever Google Play at alle apper oppfyller kravene til API-målnivå som er oppført nedenfor.

Unntak fra disse kravene:

  • Permanent private apper som er begrenset til brukere i en bestemt organisasjon og kun distribueres internt, er unntatt fra kravene. 
  • Apper som er målrettet mot formfaktoren for kjøretøy og finnes i samme pakke, forblir synlige for alle Google Play-brukere.

Definisjoner

Ny app En app som ikke er publisert på Google Play ennå (for eksempel en helt ny app).
Eksisterende app En app som er publisert på Google Play.
Appoppdatering En ny versjon av appen du sender inn til gjennomgang, som skal erstatte den eksisterende appen.

Krav til appoppdateringer

Android OS-versjon
(API-nivå)

Når må nye innsendinger av apper og appoppdateringer være målrettet mot dette API-nivået?
Nye apper Appoppdateringer

Android 13 (API-nivå 33)*

31. august 2023

31. august 2023

Android 12 (API-nivå 31)

31. august 2022

1. november 2022

*For å gjøre overgangen enklere for utviklere er det mulig å be om utsettelse til 1. november.

Tips: I overføringsveiledningen finner du en teknisk veiledning om hvordan du endrer API-nivået appen er målrettet mot, slik at disse kravene oppfylles.

Krav til Wear OS-apper

Android OS-versjon (API-nivå)

Når må innsendinger av Wear OS-apper være målrettet mot dette API-nivået?
Nye apper Appoppdateringer
Android 11 (API-nivå 30) (ingen endring) 1. august 2022 1. november 2022

Krav til apptilgjengelighet

For øyeblikket må eksisterende apper (for mobil, Android Auto og Android TV) være målrettet mot API-nivå 31 eller høyere innen 31. august 2023 (API-nivå 30 eller opptil API-nivå 33 for Wear OS). Ellers blir de skjult for alle Google Play-brukere som har enheter med nyere Android OS-versjoner enn appenes API-målnivå, siden appene ikke er laget for å overholde sikkerhets- og kvalitetsstandarden brukerne forventer fra nyere Android OS-versjoner.

  • Apper med Android 11 (API-nivå 30)* eller lavere som målnivå kommer ikke til å være tilgjengelige for nye brukere med en høyere Android OS-versjon enn appenes API-målnivå etter 31. august 2023.
  • Apper med Android 10 (API-nivå 29) eller lavere som målnivå har ikke vært tilgjengelige for nye brukere med en høyere Android OS-versjon enn appenes API-målnivå siden 1. november 2022 – eller 1. mai 2023 for apper med utsettelse.

*For å gjøre overgangen enklere for utviklere er det mulig å be om utsettelse til 1. november 2023. Hvis du er berørt, finner du utsettelsesskjemaene for appen din i Play-konsollen tidlig i august. Gå til Status for retningslinjer-siden, og klikk deg frem til det relevante problemet.


Slik overholder du retningslinjene

Nye apper

Eksisterende apper

Når du publiserer en ny app, må du målrette den mot API 33 eller høyere.

Hvis API-målnivået for den eksisterende appen er høyere enn 31, overholder appen disse retningslinjene.

Hvis den eksisterende appen din er målrettet mot en lavere versjon enn API 31, skjules den for alle Google Play-brukere som har enheter med nyere Android OS-versjon enn appens API-målnivåer. Dette gjøres fordi appen ikke er laget for å oppfylle sikkerhets- og kvalitetsstandarden brukerne forventer av nyere Android OS-versjoner

  • Hvis du planlegger å oppdatere denne appen til et høyere API-målnivå, kan du sende inn en forespørsel om utsettelse for å fortsette å få den distribuert til alle Google Play-brukere frem til 1. november 2023. Hvis du har en berørt app, mottar du advarsler og innboksmeldinger om brudd på retningslinjene i Play-konsollen, og du kan åpne skjemaet for forespørsler om utsettelse på detaljsiden for advarselen eller problemet – som du finner via Status for retningslinjer-siden.
Når du oppdaterer appen, må du målrette den mot API 33 eller høyere.


Wear OS-krav

Nye apper

Eksisterende apper

Når du publiserer en ny app, må du målrette den mot API-nivå 30 eller opptil Android 13 (API-nivå 33).

Hvis API-målnivået for den eksisterende appen er 30 eller opptil Android 13 (API-nivå 33), overholder appen disse retningslinjene.

Hvis den eksisterende appen din er målrettet mot en lavere versjon enn API 30, skjules den for alle Google Play-brukere som har enheter med nyere Android OS-versjon enn appens API-målnivåer. Dette gjøres fordi appen ikke er laget for å oppfylle sikkerhets- og kvalitetsstandarden brukerne forventer av nyere Android OS-versjoner

  • Hvis du planlegger å oppdatere denne appen til API-målnivå 30, kan du sende inn en forespørsel om utsettelse for å fortsette å få den distribuert til alle Google Play-brukere frem til 1. november 2023. Hvis du har en berørt app, mottar du advarsler og innboksmeldinger om brudd på retningslinjene i Play-konsollen, og du kan åpne skjemaet for forespørsler om utsettelse på detaljsiden for advarselen eller problemet – som du finner via Status for retningslinjer-siden.
Når du oppdaterer appen, må du målrette den mot API 30 eller opptil Android 13 (API-nivå 33).

Vanlige spørsmål

For apper som er målrettet mot API 30 eller lavere

Jeg har en aktiv app på Google Play som er målrettet mot API 30 eller lavere (eller en Wear OS-app som er målrettet mot API 29 eller lavere). Jeg har ikke tenkt til å oppdatere den. Hvilke alternativer har jeg?

Hvis du vil fortsette å vise appen til eksisterende brukere, trenger du ikke å gjøre noe. I så fall blir ikke appen tilgjengelig på Google Play for nye brukere med enheter med nyere Android OS-versjoner enn versjonen appen er målrettet mot. Den blir bare tilgjengelig for Google Play-brukere med enheter som kjører Android OS med det samme API-nivået som appen din eller lavere.

Appen må oppfylle dette kravet til API-målnivå innen 31. august 2023. Ellers skjules den for alle Google Play-brukere som har enheter med Android OS-versjoner som er nyere enn appens API-målnivå.

Hvis du planlegger å oppdatere appen din til et nyere API-målnivå og trenger mer tid enn til 31. august, kan du be om en utsettelse for å fortsette å få den distribuert til alle Google Play-brukere frem til 1. november. Et utsettelsesskjema blir tilgjengelig senere i år i Play-konsollen.

Hvis du vil slutte å vise appen til nye brukere selv på eldre enheter, kan du oppheve publiseringen av appen.

Hvor finner jeg utsettelsesskjemaet for å fortsette å distribuere appen min til alle Google Play-brukere frem til 1. november 2023?

Bare apper som ikke overholder retningslinjene, får advarsler og innboksmeldinger om brudd på retningslinjene i Play-konsollen. Utsettelsesskjemaet er tilgjengelig på detaljsiden for advarselen eller problemet, som du finner via Status for retningslinjer-siden i Play-konsollen.

Jeg har apper jeg ikke vil ha publisert på Google Play lenger. Hva gjør jeg?

Du finner en veiledning om hvordan du opphever publiseringen av apper, i Oppdater eller opphev publiseringen av appen din.

Berøres brukerne som allerede har lastet ned appen min?

Brukere som har installert appen din fra Google Play tidligere, blir ikke berørt, og de kan fortsatt finne, reinstallere og bruke appen med en hvilken som helst Android OS-versjon som støttes av appen.

Blir appnedlastinger berørt av denne oppdateringen?

Den kan påvirke hvor ofte appen din lastes ned, hvis nye brukere på enheter med nyere Android OS-versjoner ikke kan finne eller laste ned appen fra Google Play.

Hvordan er brukeropplevelsen hvis brukere på nyere enheter går til en dyplink til appbutikksiden, men appen er målrettet mot API 30 eller lavere?

Google Play informerer brukerne om at denne appen ikke kan installeres på brukernes enheter fordi den er laget for en eldre versjon av Android.»

Finnes det noen unntak for eksisterende apper som er målrettet mot API 30 eller eldre?

Ja. Vi gjør unntak for permanent private apper som er begrenset til brukere i en bestemt organisasjon og kun distribueres internt, og apper som er målrettet mot formfaktoren for Android Automotive OS.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny