Krav til API-målnivået for Google Play-apper

Dette gjelder fra og med 31. august 2024:

  • Nye apper og appoppdateringer må være målrettet mot Android 14 (API-nivå 34) for å kunne sendes inn til Google Play (med unntak av Wear OS- og Android TV-apper, som må være målrettet mot Android 13 eller nyere).
  • Eksisterende apper må være målrettet mot Android 13 (API-nivå 33) eller nyere for å forbli tilgjengelige for nye brukere med enheter som kjører Android OS-versjoner som er høyere enn appens API-målnivå. Apper som er målrettet mot Android 12 (API-nivå 31) eller eldre (Android 10 eller eldre for Wear OS og Android 11 eller eldre for TV OS), blir bare tilgjengelige på enheter som kjører Android OS på samme nivå som eller lavere nivå enn API-målnivået til appen.

Du kan be om en utsettelse til 1. november 2024 hvis du trenger mer tid til å oppdatere appen din. Senere i år finner du utsettelsesskjemaer for appen i Play-konsollen.

Alle nye Android-versjoner inneholder forbedringer av brukeropplevelsen, sikkerheten og ytelsen på Android-plattformen totalt sett. Alle apper spesifiserer en targetSdkVersion (også kjent som API-målnivå) i manifestfilen. API-målnivået viser hvordan appen er ment å kjøre på ulike Android-versjoner.

Når du målretter appen din mot et av de nyere API-nivåene, sikrer du at brukerne drar nytte av sikkerhets-, personvern- og ytelsesforbedringer, samtidig som appen kan kjøre på eldre Android-versjoner (ned til den spesifiserte minSdkVersion).

For å gi Android- og Google Play-brukere en trygg opplevelse krever Google Play at alle apper oppfyller kravene til API-målnivå som er oppført nedenfor.

Unntak fra disse kravene:

  • permanent private apper som er begrenset til brukere i en bestemt organisasjon og kun distribueres internt
  • apper som er målrettet mot Android Automotive OS eller er pakket med APK-er som er målrettet mot Android Automotive OS

Definisjoner

Ny app En app som ikke er publisert på Google Play ennå (altså en helt ny app).
Eksisterende app En app som er publisert på Google Play.
Appoppdatering En ny versjon av appen du sender inn til gjennomgang, som skal erstatte den eksisterende appen.

Krav til appoppdateringer

Android OS-versjon
(API-nivå)

Når må nye innsendinger av apper og appoppdateringer være målrettet mot dette API-nivået?
Nye apper Appoppdateringer

Android 14 (API-nivå 34)*

31. august 2024

31. august 2024

Android 13 (API-nivå 33)

31. august 2023

31. august 2023

* Utviklere kan be om utsettelse til 1. november.

Tips: I overføringsveiledningen finner du en teknisk veiledning om hvordan du endrer API-nivået appen er målrettet mot, slik at disse kravene oppfylles.

Krav til Wear OS-apper

Android OS-versjon (API-nivå)

Når må innsendinger av Wear OS-apper være målrettet mot dette API-nivået?
Nye apper Appoppdateringer
Android 13 (API-nivå 33) eller nyere 31. august 2024 31. august 2024
Android 11 (API-nivå 30) eller nyere 31. august 2023 31. august 2023

Krav til Android TV-apper

Android OS-versjon (API-nivå)

Når må Android TV-appinnsendinger målrettes mot dette API-nivået?
Nye apper Appoppdateringer
Android 13 (API-nivå 33) eller nyere 31. august 2024 31. august 2024

Krav til apptilgjengelighet

Nå må eksisterende apper (for mobil og Android Auto) være målrettet mot Android 13 (API-nivå 33) eller nyere innen 31. august 2024 (Android 11 (API-nivå 30) eller nyere for Wear OS og Android 12 (API-nivå 32) eller nyere for Android TV). Ellers blir de skjult for alle Google Play-brukere som har enheter med nyere Android OS-versjoner enn appenes API-målnivå, siden appene ikke er laget for å overholde sikkerhets- og kvalitetsstandarden brukerne forventer fra nyere Android OS-versjoner.

  • Apper med Android 12 (API-nivå 31)* eller eldre som målnivå kommer ikke til å være tilgjengelige for nye brukere med en nyere Android OS-versjon enn API-målnivået til appene etter 31. august 2024.
  • Apper med Android 11 (API-nivå 30) eller eldre som målnivå har ikke vært tilgjengelige for nye brukere med en nyere Android OS-versjon enn API-målnivået til appene siden 1. november 2023.

* Utviklere kan be om utsettelse til 1. november 2024. Senere i år finner du utsettelsesskjemaer for appen din i Play-konsollen.


Slik overholder du retningslinjene

Nye apper

Eksisterende apper

Når du publiserer en ny app, må du målrette den mot Android 14 (API-nivå 34) eller nyere.

Hvis den eksisterende appen din er målrettet mot Android 13 (API-nivå 33) eller nyere, overholder den disse retningslinjene.

Hvis den eksisterende appen din er målrettet mot en eldre versjon enn Android 13 (API-nivå 33), slutter den å være tilgjengelig for alle nye brukere som har enheter med nyere Android OS-versjon enn appens API-målnivåer. Dette gjøres siden appen ikke er laget for å oppfylle sikkerhets- og kvalitetsstandarden brukerne forventer av nyere Android OS-versjoner.

  • Hvis du planlegger å oppdatere denne appen til et høyere API-målnivå, kan du sende inn en forespørsel om utsettelse for å fortsette å få den distribuert til alle Google Play-brukere frem til 1. november 2024. Berørte apper mottar en link til utsettelsesskjemaet i innboksen i Play-konsollen.
Når du oppdaterer appen, må du målrette den mot API 34 eller nyere.


Krav til Wear OS-apper

Nye apper

Eksisterende apper

Når du publiserer en ny Wear-app, må du målrette mot Android 13 (API-nivå 33) eller nyere.

Hvis den eksisterende Wear-appen din er målrettet mot Android 11 (API-nivå 30), overholder den disse retningslinjene.

Hvis den eksisterende appen din er målrettet mot Android 10 (API-nivå 29) eller eldre, slutter den å være tilgjengelig for alle Google Play-brukere som har enheter med nyere Android OS-versjon enn API-målnivået til appen. Dette gjøres fordi appen ikke er laget for å oppfylle sikkerhets- og kvalitetsstandarden brukerne forventer av nyere Android OS-versjoner.

  • Hvis du planlegger å oppdatere denne appen til å målrette mot Android 13 (API-nivå 33) eller nyere, kan du sende inn en forespørsel om utsettelse for å fortsette å få den distribuert til alle Google Play-brukere frem til 1. november 2024. Berørte apper mottar en link til skjemaet for forespørsler om utsettelse i innboksen i Play-konsollen.
Når du oppdaterer appen, må du målrette den mot Android 13 (API-nivå 33) eller nyere.

 

Android TV-krav

Nye apper

Eksisterende apper

Når du publiserer en ny Wear-app, må du målrette mot Android 13 (API-nivå 33) eller nyere.

Hvis den eksisterende Android TV-appen din er målrettet mot Android 12 (API-nivå 31), overholder appen disse retningslinjene.

Hvis den eksisterende appen din er målrettet mot Android 11 (API-nivå 30) eller eldre, slutter den å være tilgjengelig for alle Google Play-brukere som har enheter med nyere Android OS-versjon enn API-målnivået til appen. Dette gjøres fordi appen ikke er laget for å oppfylle sikkerhets- og kvalitetsstandarden brukerne forventer av nyere Android OS-versjoner.

  • Hvis du planlegger å oppdatere denne appen til å målrette mot Android 13 (API-nivå 33) eller nyere, kan du sende inn en forespørsel om utsettelse for å fortsette å få den distribuert til alle Google Play-brukere frem til 1. november 2024. Berørte apper mottar en link til skjemaet for forespørsler om utsettelse i innboksen i Play-konsollen.
Når du oppdaterer appen, må du målrette den mot Android 13 (API-nivå 33) eller nyere.

Vanlige spørsmål

For apper som er målrettet mot API 31 eller eldre

Jeg har en aktiv app på Google Play som er målrettet mot API 31 eller eldre (eller en Wear OS-app som er målrettet mot API 29 eller eldre). Jeg har ikke tenkt å oppdatere den. Hvilke alternativer har jeg?

Hvis du vil fortsette å vise appen til eksisterende brukere, trenger du ikke å gjøre noe. I så fall blir ikke appen tilgjengelig på Google Play-butikken for nye brukere med enheter med nyere Android OS-versjoner enn versjonen appen er målrettet mot. Den blir bare tilgjengelig for Play-brukere med enheter som kjører Android OS med det samme API-nivået som appen din eller eldre.

Hvis du planlegger å oppdatere appen din til et nyere API-målnivå og trenger mer tid enn til 31. august 2024, kan du be om en utsettelse for å fortsette å få den distribuert til alle Google Play-brukere frem til 1. november 2024. Et utsettelsesskjema blir tilgjengelig senere i år i Play-konsollen.

Hvis du vil slutte å vise appen til nye brukere på eldre enheter også, kan du oppheve publiseringen av appen.

Hvor finner jeg utsettelsesskjemaet for å fortsette å distribuere appen min til alle Google Play-brukere frem til 1. november 2024?

Bare apper som ikke overholder retningslinjene, får advarsler og innboksmeldinger om brudd på retningslinjene i Play-konsollen. Utsettelsesskjemaet er tilgjengelig på detaljsiden for advarselen eller problemet på Status for retningslinjer-siden i Play-konsollen.

Jeg har apper jeg ikke vil ha publisert på Google Play lenger. Hva gjør jeg?

I denne brukerstøtteartikkelen finner du veiledning om hvordan du opphever publiseringen av apper.

Berøres brukerne som allerede har lastet ned appen min?

Brukere som har installert appen din fra Google Play tidligere, blir ikke berørt, og de kan fortsatt finne, reinstallere og bruke appen med en hvilken som helst Android OS-versjon som støttes av appen.

Blir appnedlastinger berørt av denne oppdateringen?

Den kan påvirke hvor ofte appen din lastes ned, hvis nye brukere på enheter med nyere Android OS-versjoner ikke kan finne eller laste ned appen fra Google Play.

Hvordan er brukeropplevelsen hvis brukere på nyere enheter går til en dyplink til appbutikksiden, men appen er målrettet mot API 31 eller eldre?

Google Play informerer brukerne om at denne appen ikke kan installeres på brukernes enheter fordi den er laget for en eldre versjon av Android. I den grove illustrasjonen nedenfor ser du hvordan dette kommer til å se ut for Google Play-brukere.

Finnes det noen unntak for eksisterende apper som er målrettet mot API 30 eller eldre?

Ja. Vi gjør unntak for permanent private apper som er begrenset til brukere i en bestemt organisasjon og kun distribueres internt, og apper som er målrettet mot formfaktoren for Android Automotive OS.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny