Zahtjevi za ciljanu razinu API-ja za Google Play aplikacije

Kako bi rokovi za ciljanu razinu API-ja bili jasniji, objedinjujemo datume tako da to svake godine bude 31. kolovoza.

Od 31. kolovoza 2023.:

  • nove aplikacije moraju ciljati Android 13 (razina API-ja 33) ili noviju verziju, osim za aplikacije za Wear OS, koje moraju ciljati Android 11 (razina API-ja 30) ili do Androida 13 (razina API-ja 33).
  • Postojeće aplikacije moraju ciljati razinu API-ja 31 ili noviju da bi ostale dostupne korisnicima na uređajima s OS-om Android višim od ciljane razine API-ja za vašu aplikaciju. Aplikacije koje ciljaju razinu API-ja 30 ili starije razine (razinu API-ja 29 ili stariju za Wear OS) bit će dostupne samo na uređajima čija je verzija OS-a Android jednaka ciljanoj razini API-ja vaših aplikacija ili je starija od te razine.
Produljenje ćete moći zatražiti do 1. studenog 2023. ako vam je potrebno više vremena za ažuriranje aplikacije. Početkom kolovoza moći ćete pristupiti obrascima za proširenja aplikacije na Play konzoli ako se to odnosi na vas na stranici Status provjere usklađenosti s pravilima tako da kliknete relevantno upozorenje ili problem.

Svaka nova verzija Androida uvodi promjene kojima se poboljšavaju korisnički doživljaj, sigurnost i ukupna izvedba Android platforme. Svaka aplikacija u datoteci manifesta navodi targetSdkVersion (poznat i kao ciljana razina API-ja). Ciljana razina API-ja označava kako se vaša aplikacija treba izvoditi na različitim verzijama Androida.

Ako aplikaciju konfigurirate tako da cilja nedavnu razinu API-ja, korisnici mogu imati koristi od poboljšanja sigurnosti, privatnosti i izvedbe, a aplikacija se i dalje može izvoditi na starijim verzijama Androida (do minSdkVersion).

Da bi korisnicima Androida i Google Playa pružio siguran doživljaj, Google Play zahtijeva da sve aplikacije ispunjavaju zahtjeve za ciljanu razinu API-ja navedene u nastavku.

Iznimke od ovih zahtjeva uključuju:

  • trajno privatne aplikacije koje su ograničene na korisnike u određenoj organizaciji i namijenjene su samo internoj distribuciji
  • samo u vezi s vidljivošću aplikacije, aplikacije koje ciljaju automobilske i nosive formate hardvera i nalaze se u istom paketu.

Definicije

Nova aplikacija Aplikacija koja još nije objavljena na Google Playu (na primjer potpuno nova aplikacija).
Postojeća aplikacija Aplikacija koja je objavljena na Google Playu.
Ažuriranje aplikacije Nova verzija aplikacije koju šaljete na pregled radi zamjene postojeće aplikacije.

Zahtjevi za ažuriranje aplikacija

Verzija OS-a Android
(razina API-ja)

Do kada se nove aplikacije i ažuriranja aplikacija moraju poslati da bi se ciljala ta razina API-ja?
Nove aplikacije Ažuriranja aplikacija

Android 13 (razina API-ja 33)*

31. kolovoza 2023.

31. kolovoza 2023.

Android 12 (razina API-ja 31)

31. kolovoza 2022.

1. studenog 2022.

*Da bismo razvojnim programerima olakšali prijelaz, moći će zatražiti produljenje do 1. studenog.

Savjet: tehničke smjernice o načinu promjene ciljane razine API-ja za aplikaciju radi udovoljavanja tim zahtjevima potražite u vodiču za migraciju.

Zahtjevi za Wear OS aplikacije

Verzija OS-a Android (razina API-ja)

Kada poslane Wear OS aplikacije moraju ciljati tu razinu API-ja?
Nove aplikacije Ažuriranja aplikacija
Android 11 (razina API-ja 30) (bez promjene) 1. kolovoza 2022. 1. studenog 2022.

Zahtjevi za dostupnost aplikacija

Postojeće aplikacije (za mobilne uređaje, Android Auto, Android TV) trenutačno moraju ciljati razinu API-ja 31 ili noviju razinu do 31. kolovoza 2023. (API 30 ili do razine API-ja 33 za Wear OS). U suprotnom ih korisnici Google Playa, čiji uređaji imaju verzije OS-a Android novije od ciljane razine API-ja za vašu aplikaciju, neće moći otkriti jer vaša aplikacija nije razvijena kako bi zadovoljila standard sigurnosti i kvalitete koji ti korisnici očekuju od novijih verzija OS-a Android.

  • Nakon 31. kolovoza 2023. aplikacije s ciljanom razinom Androida 11 (razina API-ja 30)* ili starijom razinom neće biti dostupne novim korisnicima koji upotrebljavaju verziju OS-a Android noviju od ciljanog API-ja aplikacija.
  • Nakon 1. studenog 2022. (ili 1. svibnja 2023. ako je aplikacija imala proširenje) aplikacije s ciljanom razinom Androida 10 (razina API-ja 29) ili starijom razinom nisu bile dostupne novim korisnicima koji su upotrebljavali verziju OS-a Android noviju od ciljanog API-ja aplikacija.

*Da bismo razvojnim programerima olakšali prijelaz, moći će zatražiti produljenje do 1. studenog 2023. Obrascima za proširenja aplikacije na Play konzoli moći ćete pristupiti početkom kolovoza putem stranice Status provjere usklađenosti s pravilima klikom na relevantni problem, ako se to odnosi na vas.


Što učiniti kako bi se postigla usklađenost

Nove aplikacije

Postojeće aplikacije

Prilikom objavljivanja nove aplikacije morate ciljati API 33 ili noviju razinu.

Ako je ciljana razina API-ja vaše postojeće aplikacije 31 ili viša, vaša je aplikacija usklađena s ovim pravilima.

Ako je ciljana razina API-ja vaše postojeće aplikacije niža od razine 31, aplikacija će prestati biti dostupna svim korisnicima Google Playa čiji uređaji imaju verzije OS-a Android novije od ciljanih razina API-ja vaše aplikacije jer vaša aplikacija nije razvijena kako bi zadovoljila standard sigurnosti i kvalitete koji ti korisnici očekuju od novijih verzija OS-a Android.

  • Ako tu aplikaciju namjeravate ažurirati na noviju ciljanu razinu API-ja, možete poslati zahtjev za produljenje da biste je nastavili distribuirati svim korisnicima Google Playa do 1. studenog 2023. Obuhvaćene aplikacije primat će upozorenja o pravilima i poruke u pristigloj pošti na Play konzoli, a obrascu zahtjeva za proširenje moći ćete pristupiti putem stranice s pojedinostima upozorenja ili problema kojem možete pristupiti putem stranice Status provjere usklađenosti s pravilima.
Prilikom ažuriranja aplikacije morate ciljati API 33 ili noviju razinu.


Zahtjevi za Wear OS

Nove aplikacije

Postojeće aplikacije

Prilikom objavljivanja nove aplikacije morate ciljati API 30 ili do Androida 13 (razina API-ja 33).

Ako je ciljana razina API-ja vaše postojeće aplikacije 30 ili do Androida 13 (razina API-ja 33), vaša je aplikacija usklađena s ovim pravilima.

Ako je ciljana razina API-ja vaše postojeće aplikacije niža od razine 30, aplikacija će prestati biti dostupna svim korisnicima Google Playa čiji uređaji imaju verzije OS-a Android novije od ciljanih razina API-ja vaše aplikacije jer vaša aplikacija nije razvijena kako bi zadovoljila standard sigurnosti i kvalitete koji ti korisnici očekuju od novijih verzija OS-a Android.

  • Ako tu aplikaciju namjeravate ažurirati na ciljanu razinu API-ja 30, možete poslati zahtjev za produljenje da biste je nastavili distribuirati svim korisnicima Google Playa do 1. studenog 2023. Obuhvaćene aplikacije primat će upozorenja o pravilima i poruke u pristigloj pošti na Play konzoli, a obrascu zahtjeva za proširenje moći ćete pristupiti putem stranice s pojedinostima upozorenja ili problema kojem možete pristupiti putem stranice Status provjere usklađenosti s pravilima.
Kada ažurirate aplikaciju, morate ciljati API 30 ili do Androida 13 (razina API-ja 33).

Česta pitanja

Za aplikacije koje ciljaju API 30 ili starije razine

Imam aktivnu aplikaciju na Google Playu koja cilja API 30 ili starije razine (odnosno API 29 ili starije razine za Wear OS) i ne planiram je ažurirati. Koje mogućnosti imam?

Ako tu aplikaciju želite nastaviti posluživati postojećim korisnicima, ne morate učiniti ništa. No vaša aplikacija neće biti dostupna na Google Playu novim korisnicima na uređajima s verzijom OS-a Android koja je novija od razine API-ja koju cilja vaša aplikacija. Bit će dostupna samo korisnicima Google Playa na uređajima s verzijom OS-a Android koja je jednaka razini API-ja vaše aplikacije ili je starija od te razine.

Do 1. kolovoza 2023. vaša aplikacija mora zadovoljiti taj zahtjev za ciljanu razinu API-ja. U suprotnom će prestati biti vidljiva svim korisnicima Google Playa čiji uređaji imaju verzije OS-a Android novije od ciljane razine API-ja vaše aplikacije.

Ako svoju aplikaciju namjeravate ažurirati na noviji ciljani API i trebate više vremena nakon 31. kolovoza, možete zatražiti produljenje da biste je nastavili distribuirati svim korisnicima Google Playa do 1. studenog. Obrazac za produljenje bit će dostupan krajem godine na Play konzoli.

Ako želite prestati posluživati aplikaciju novim korisnicima čak i na starijim uređajima, možete poništiti objavljivanje aplikacije.

Gdje mogu pronaći obrazac za produljenje radi nastavka distribucije svim korisnicima Google Playa do 1. studenog 2023. godine?

Upozorenja o pravilima i poruke u pristigloj pošti na Play konzoli primat će samo aplikacije koje nisu usklađene s pravilima. Obrazac za proširenje dostupan je na stranici s pojedinostima upozorenja ili problema, dostupnom na stranici Status provjere usklađenosti s pravilima na Play konzoli.

Imam aplikacije za koje više ne želim da budu objavljene na Google Playu. Što mogu učiniti?

Upute za poništavanje objavljivanja aplikacije potražite u članku Ažuriranje ili poništavanje objavljivanja aplikacije.

Kako će to utjecati na moje korisnike koji su već preuzeli moju aplikaciju?

To neće utjecati na korisnike koji su prethodno instalirali aplikaciju s Google Playa i moći će je otkriti, ponovo instalirati i upotrebljavati na bilo kojoj verziji OS-a Android koju vaša aplikacija podržava.

Hoće li to ažuriranje utjecati na preuzimanja aplikacije?

Ako novi korisnici na uređajima s novijim verzijama OS-a Android ne mogu otkriti niti preuzeti vašu aplikaciju s Google Playa, to može utjecati na razine preuzimanja vaše aplikacije.

Kakav će biti korisnički doživljaj ako korisnik na novijem uređaju posjeti dubinsku vezu na stranici trgovine aplikacija, no aplikacija cilja API 30 ili starije razine?

Google Play obavijestit će korisnika da "ta aplikacija nije dostupna za instaliranje na njegovom uređaju jer je izrađena za stariju verziju Androida."

Postoje li iznimke za postojeće aplikacije koje ciljaju API 30 ili starije verzije?

Da. Iznimke dopuštamo za trajno privatne aplikacije koje su ograničene na korisnike u određenoj organizaciji i namijenjene su samo internoj distribuciji, a izuzete su i aplikacije koje ciljaju format hardvera Android Automotive OS-a.

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik