Cung cấp ứng dụng bằng nhiều loại tiền tệ

Nếu sinh sống tại một nơi hỗ trợ hoạt động đăng ký cho người bán, bạn có thể bán ứng dụng bằng nhiều loại tiền tệ qua Play Console.

Nếu bạn cung cấp ứng dụng tại một nơi hỗ trợ nội tệ, khách hàng của Google Play sẽ nhìn thấy ứng dụng được cung cấp bằng đơn vị tiền tệ đó. Khách hàng sẽ được tính phí bằng nội tệ của họ nhưng khoản thanh toán cho bạn sẽ được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ bạn đã đặt trong Play Console.

Đặt giá cho ứng dụng và sản phẩm trong ứng dụng

Để tìm hiểu cách thiết lập và thay đổi giá của ứng dụng và giá của sản phẩm trong ứng dụng, hãy chuyển tới phần thiết lập giá và phân phối ứng dụng.

Thanh toán

Khoản thanh toán sẽ được cấp cho tài khoản ngân hàng bằng loại tiền khớp với hồ sơ thanh toán của bạn. Bạn không thể chọn đơn vị tiền tệ thanh toán hoặc nhận thanh toán bằng một đơn vị tiền tệ khác ngoài đơn vị tiền tệ liên kết với Tài khoản Google hoặc tài khoản ngân hàng nội địa của bạn.

Trên trang đơn đặt hàng của tài khoản, bạn sẽ xem được đơn vị tiền tệ mà người mua đã dùng để thanh toán. Nếu loại tiền của đơn đặt hàng không khớp với hồ sơ thanh toán, Google sẽ chuyển đổi giá trị thành loại tiền tệ của bạn. Việc thanh toán cho các đơn đặt hàng được thực hiện bằng đồng nội tệ sẽ tuân theo lịch thanh toán thông thường.

Tỷ giá hối đoái

Google sử dụng tỷ giá hối đoái tại thời điểm đặt hàng để chuyển đổi các giao dịch bán hàng được xử lý bằng loại tiền của người mua thành loại tiền tệ của tài khoản Google của bạn.

Tỷ giá này được cập nhật trong ngày và quá trình quy đổi sẽ diễn ra mỗi khi một đơn đặt hàng được tính phí. Bạn sẽ thấy tỷ giá hối đoái trong biên nhận đơn đặt hàng cho mỗi ứng dụng của mình.

Hoàn lại tiền

Đối với các đơn đặt hàng được đặt bằng nội tệ của người mua, mọi khoản tiền hoàn lại sẽ được cấp bằng chính loại tiền trong đơn đặt hàng đó và chênh lệch trong tỷ giá hối đoái sẽ không ảnh hưởng tới số tiền hoàn lại. Toàn bộ số tiền hoàn lại sẽ được gửi tới thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của khách hàng bằng nội tệ của họ. Mọi khoản ghi nợ áp dụng cho hồ sơ thanh toán của bạn để hoàn tiền cũng sẽ sử dụng tỷ giá hối đoái tại thời điểm đặt hàng.

Để biết thêm thông tin, hãy đọc nội dung hoàn tiền và hủy đơn đặt hàng.

Hỗ trợ đối với nội tệ

Khi Google hỗ trợ thêm một đơn vị tiền tệ cho người mua tại một quốc gia nơi bạn đang phân phối ứng dụng, chúng tôi sẽ tự động tạo giá cho ứng dụng của bạn dựa trên giá mặc định của ứng dụng, tỷ giá hối đoái hiện hành cũng như mẫu đặt giá phù hợp tại địa phương.

Bạn có thể xem lại giá của ứng dụng trên trang Giá cả và phân phối của ứng dụng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố