Cung cấp ứng dụng bằng nhiều loại tiền

Nếu đang ở địa điểm hỗ trợ đăng ký dành cho người bán, bạn có thể cung cấp ứng dụng bằng nhiều loại tiền thông qua Play Console.

Nếu bạn cung cấp ứng dụng tại một địa điểm hỗ trợ đồng nội tệ, khách hàng của Google Play sẽ nhìn thấy ứng dụng được cung cấp bằng loại tiền đó. Khách hàng sẽ được tính phí bằng đồng nội tệ của họ nhưng khoản thanh toán sẽ được cấp bằng loại tiền bạn đã đặt trong Play Console.

Đặt giá cho ứng dụng và sản phẩm trong ứng dụng

Để tìm hiểu cách đặt và thay đổi giá của ứng dụng và giá trong ứng dụng, hãy chuyển tới đặt giá và phân phối ứng dụng.

Thanh toán

Khoản thanh toán sẽ được cấp cho tài khoản ngân hàng bằng loại tiền khớp với hồ sơ thanh toán của bạn. Bạn không thể chọn loại tiền thanh toán hoặc nhận khoản thanh toán bằng loại tiền khác với loại tiền được liên kết với tài khoản Google hoặc tài khoản ngân hàng nội địa của mình.

Trên trang đơn đặt hàng của tài khoản, bạn sẽ nhìn thấy loại tiền mà người mua đã thanh toán. Nếu loại tiền của đơn đặt hàng không khớp với hồ sơ thanh toán, Google sẽ chuyển đổi giá trị thành loại tiền tệ của bạn. Việc thanh toán cho các đơn đặt hàng được thực hiện bằng đồng nội tệ sẽ tuân theo lịch thanh toán thông thường.

Tỷ giá hối đoái

Google sử dụng tỷ giá hối đoái tại thời điểm đặt hàng để chuyển đổi các giao dịch bán hàng được xử lý bằng loại tiền của người mua thành loại tiền tệ của tài khoản Google của bạn.

Tỷ giá này được cập nhật trong ngày và quá trình quy đổi sẽ diễn ra mỗi khi một đơn đặt hàng được tính phí. Bạn sẽ thấy tỷ giá hối đoái trong biên nhận đơn đặt hàng cho mỗi ứng dụng của mình.

Hoàn lại tiền

Đối với các đơn đặt hàng được đặt bằng đồng nội tệ của người mua, mọi khoản tiền hoàn lại sẽ được cấp bằng chính loại tiền của đơn đặt hàng đó và chênh lệch trong tỷ giá hối đoái sẽ không ảnh hưởng tới số tiền hoàn lại. Toàn bộ số tiền hoàn lại sẽ được gửi tới thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của khách hàng bằng đồng nội tệ của họ. Mọi khoản ghi nợ được áp dụng cho hồ sơ thanh toán của bạn để bồi hoàn cũng sẽ sử dụng tỷ giá hối đoái tại thời điểm đặt hàng.

Để biết thêm thông tin, hãy đọc về hoàn lại tiền và hủy đơn đặt hàng.

Hỗ trợ đồng nội tệ

Khi Google thêm hỗ trợ cho một loại tiền tệ mới của người mua ở quốc gia nơi bạn đã phân phối ứng dụng của mình, chúng tôi sẽ tự động tạo giá cho ứng dụng của bạn dựa trên giá mặc định của ứng dụng, tỷ giá hối đoái hiện tại cũng như mẫu đặt giá địa phương liên quan.

Bạn có thể xem lại giá của ứng dụng trên trang Giá cả và phân phối của ứng dụng của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố