Cung cấp ứng dụng, sản phẩm trong ứng dụng và gói thuê bao bằng nhiều loại tiền tệ

Nếu đang ở một nơi hỗ trợ việc đăng ký dành cho người bán, bạn có thể bán ứng dụng, sản phẩm trong ứng dụng và gói thuê bao bằng nhiều loại tiền tệ qua Play Console.

Nếu bạn cung cấp ứng dụng tại một nơi hỗ trợ nội tệ, khách hàng của Google Play sẽ nhìn thấy ứng dụng được cung cấp bằng đơn vị tiền tệ đó. Khách hàng sẽ trả phí theo nội tệ nhưng bạn sẽ nhận được khoản thanh toán bằng đơn vị tiền tệ khớp với thông tin trong hồ sơ thanh toán.

Thiết lập giá cho ứng dụng, sản phẩm trong ứng dụng và gói thuê bao

Để tìm hiểu cách thiết lập và thay đổi giá của ứng dụng, sản phẩm trong ứng dụng cũng như gói thuê bao, hãy chuyển đến nội dung Thiết lập giá cho ứng dụng.

Thanh toán

Khoản thanh toán sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bạn theo đơn vị tiền tệ khớp với hồ sơ thanh toán của bạn. Bạn không thể chọn đơn vị tiền tệ thanh toán hoặc nhận thanh toán bằng một đơn vị tiền tệ khác ngoài đơn vị tiền tệ liên kết với Tài khoản Google hoặc tài khoản ngân hàng nội địa của bạn.

Trên trang Quản lý đơn đặt hàng, bạn sẽ xem được đơn vị tiền tệ mà người mua đã dùng để thanh toán cho ứng dụng và các mặt hàng trong ứng dụng. Nếu đơn vị tiền tệ của đơn đặt hàng không khớp với thông tin trong hồ sơ thanh toán, Google sẽ chuyển đổi giá trị đó sang đơn vị tiền tệ của bạn. Việc thanh toán cho các đơn đặt hàng thực hiện bằng nội tệ sẽ tuân theo lịch thanh toán thông thường của bạn.

Tỷ giá hối đoái

Google sử dụng tỷ giá hối đoái tại thời điểm đặt hàng để chuyển đổi các giao dịch bán hàng được xử lý bằng loại tiền của người mua thành loại tiền tệ của tài khoản Google của bạn.

Tỷ giá này được cập nhật trong ngày và quá trình quy đổi sẽ diễn ra mỗi khi một đơn đặt hàng được tính phí. Bạn sẽ thấy tỷ giá hối đoái trong biên nhận đơn đặt hàng cho mỗi ứng dụng của mình.

Hoàn tiền

Đối với các đơn đặt hàng được đặt bằng nội tệ của người mua, mọi khoản tiền hoàn lại sẽ được cấp bằng chính loại tiền trong đơn đặt hàng đó và chênh lệch trong tỷ giá hối đoái sẽ không ảnh hưởng tới số tiền hoàn lại. Toàn bộ số tiền hoàn lại sẽ được gửi tới thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của khách hàng bằng nội tệ của họ. Mọi khoản ghi nợ áp dụng cho hồ sơ thanh toán của bạn để hoàn tiền cũng sẽ sử dụng tỷ giá hối đoái tại thời điểm đặt hàng.

Để biết thêm thông tin, hãy đọc nội dung hoàn tiền và hủy đơn đặt hàng.

Hỗ trợ nội tệ

Khi Google hỗ trợ thêm một đơn vị tiền tệ cho người mua tại một quốc gia nơi bạn đang phân phối ứng dụng, chúng tôi sẽ tự động tạo giá cho ứng dụng và sản phẩm trong ứng dụng dựa trên giá mặc định của bạn, tỷ giá hối đoái hiện hành cũng như mẫu đặt giá phù hợp tại địa phương.

Bạn có thể kiểm tra giá của ứng dụng của mình trên trang Giá ứng dụng (Kiếm tiềnSản phẩm > Giá ứng dụng) trong Play Console.

Đối với gói thuê bao, chúng tôi sẽ tự động tạo giá cho gói thuê bao của bạn dựa trên giá bạn đã đặt cho "Quốc gia/khu vực mới".  Nếu bạn đã chọn không cung cấp gói cơ bản hoặc ưu đãi của gói thuê bao tại "Quốc gia/khu vực mới", thì gói thuê bao của bạn sẽ không được cung cấp tại quốc gia mới này.  Cách thay đổi chế độ này:

  1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Gói thuê bao (Kiếm tiền > Sản phẩm > Gói thuê bao).
  2. Bên cạnh gói thuê bao mà bạn muốn chỉnh sửa, hãy nhấp vào mũi tên phải để xem thông tin chi tiết về gói thuê bao đó.
  3. Trong phần "Ưu đãi và gói cơ bản", hãy nhấp vào mũi tên phải bên cạnh gói cơ bản mà bạn muốn chỉnh sửa.
  4. Trong mục "Giá và phạm vi cung cấp", hãy nhấp vào Quản lý phạm vi cung cấp theo quốc gia/khu vực.
  5. Di chuyển xuống phần "Quốc gia/khu vực khác".
  6. Nhấp vào mũi tên để mở rộng danh sách, sau đó chọn hoặc bỏ chọn Quốc gia/khu vực mới.
  7. Nhấp vào Áp dụng.
  8. Nhấp vào Lưu thay đổi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
92637
false