ขายแอปในสกุลเงินต่างๆ

หากอยู่ในสถานที่ตั้งที่รองรับการลงทะเบียนผู้ขาย คุณสามารถเสนอแอปในสกุลเงินต่างๆ ผ่าน Play Console ได้

หากคุณเสนอแอปในประเทศที่รองรับสกุลเงินท้องถิ่น ลูกค้า Google Play จะเห็นแอปที่เสนอในสกุลเงินนั้น ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงินในสกุลเงินท้องถิ่นของตน แต่คุณจะได้รับการชำระเงินในสกุลเงินที่กำหนดไว้ใน Play Console

ตั้งราคาสำหรับแอปและผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในแอป

หากต้องการเรียนรู้วิธีตั้งค่าและเปลี่ยนแปลงราคาแอปและผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในแอป ให้ไปที่ตั้งค่าราคาและการเผยแพร่แอป

การชำระเงิน

ระบบจะออกการชำระเงินไปยังบัญชีธนาคารในสกุลเงินที่ตรงกับโปรไฟล์การชำระเงิน คุณไม่สามารถเลือกสกุลเงินสำหรับการชำระเงินหรือรับการชำระเงินในสกุลเงินที่ไม่ตรงกับสกุลเงินของบัญชี Google หรือบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ

ในหน้าคำสั่งซื้อของบัญชีของคุณ คุณจะเห็นสกุลเงินที่ผู้ซื้อชำระเงิน หากสกุลเงินสำหรับคำสั่งซื้อไม่ตรงกับโปรไฟล์การชำระเงิน Google จะแปลงสกุลเงินของคำสั่งซื้อดังกล่าวเป็นสกุลเงินของคุณ การชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อในสกุลเงินท้องถิ่นจะเป็นไปตามกำหนดการชำระเงินปกติของคุณ

อัตราแลกเปลี่ยน

Google ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะที่มีการสร้างคำสั่งซื้อเพื่อแปลงยอดขายที่ดำเนินการในสกุลเงินของผู้ซื้อให้เป็นสกุลเงินตามบัญชี Google ของคุณ

อัตรานี้จะมีการอัปเดตลอดทั้งวัน และการแปลงสกุลเงินจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการเรียกเก็บเงินสำหรับคำสั่งซื้อหนึ่งๆ คุณจะเห็นอัตราแลกเปลี่ยนในใบเสร็จการสั่งซื้อของแต่ละแอป

การคืนเงิน

สำหรับคำสั่งซื้อที่กระทำในสกุลเงินท้องถิ่นของผู้ซื้อ การคืนเงินก็จะกระทำในสกุลเงินเดียวกับคำสั่งซื้อนั้น และการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนจะไม่ส่งผลกระทบต่อยอดการคืนเงิน เงินคืนเต็มจำนวนจะโอนไปยังบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของลูกค้าในสกุลเงินท้องถิ่นของพวกเขา การหักบัญชีจากโปรไฟล์การชำระเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินคืน จะใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลาที่ทำการสั่งซื้อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านเกี่ยวกับการคืนเงินและการยกเลิกการสั่งซื้อ

การสนับสนุนสกุลเงินท้องถิ่น

เมื่อ Google เพิ่มการสนับสนุนสกุลเงินของผู้ซื้อใหม่ในประเทศที่คุณจัดจำหน่ายแอปอยู่แล้ว เราจะสร้างราคาให้แอปของคุณโดยอัตโนมัติตามราคาเริ่มต้นของแอป อัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน และรูปแบบการกำหนดราคาที่เกี่ยวข้องของท้องถิ่น

คุณสามารถตรวจสอบราคาแอปได้ในหน้าการกำหนดราคาและการเผยแพร่ของแอป

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร