Ponúkanie aplikácií vo viacerých menách

Ak sa nachádzate v krajine, v ktorej je podporovaná registrácia obchodníkov, môžete v konzole Play Console poskytovať aplikácie vo viacerých menách.

Keď ponúknete predaj aplikácie v krajine, ktorá podporuje miestnu menu, zákazníkom v službe Google Play sa aplikácia zobrazí v tejto mene. Zákazníkom sa naúčtujú sumy v miestnej mene. Platba však prebehne v mene nastavenej vo vašej konzole Play Console.

Nastavenie cien aplikácie a produktov v aplikácii

Postup nastavenia a úpravy ceny aplikácie a produktov v aplikácii nájdete v tomto článku.

Platba

Platba bude odoslaná na váš bankový účet v mene, ktorú ste nastavili vo svojom profile služby Payments. Menu platieb si nemôžete vybrať a platby nemôžete dostávať v mene, ktorá nezodpovedá mene vášho účtu Google alebo vášho bankového účtu.

Mena, ktorú kupujúci pri platbe použil, je uvedená na stránke objednávok vo vašom účte. Ak táto mena nezodpovedá mene v profile služby Payments, Google hodnotu prevedie na vašu menu. Platby za objednávky zadané v miestnych menách sa riadia normálnym rozpisom platieb.

Výmenné kurzy

Google prepočíta predaje spracované v mene kupujúceho na menu vášho účtu Google podľa výmenného kurzu, ktorý platil v čase zadania objednávky.

Výmenný kurz je priebežne aktualizovaný a ku konverzii dochádza vždy v okamihu platby za objednávku. Použitý výmenný kurz bude uvedený na dokladoch o objednávke jednotlivých aplikácií.

Vrátenia platieb

V prípade objednávok zadaných v miestnej mene kupujúceho budú všetky vrátené platby vystavené v rovnakej mene, aká bola použitá pri objednávke. Zmeny výmenného kurzu sa pri vrátení platby neberú do úvahy. Vrátená platba bude odoslaná na zákazníkovu kreditnú alebo debetnú kartu v jeho miestnej mene a v plnej výške. Platby strhnuté z vášho profilu služby Payments na kompenzáciu sa vypočítajú na základe výmenného kurzu platného v čase zadania objednávky.

Ďalšie informácie o vrátení platieb a rušení objednávok

Podpora miestnej meny

Keď Google rozšíri podporu o novú menu kupujúceho v krajine, kde už distribuujete svoju aplikáciu, automaticky sa vygeneruje cena vašej aplikácie na základe jej predvolenej ceny, aktuálneho výmenného kurzu a miestnych cenových vzorov.

Ceny svojich aplikácií môžete kontrolovať na stránkach Ceny a distribúcia jednotlivých aplikácií.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?