Apps aanbieden in meerdere valuta's

Als u zich op een locatie bevindt die registratie van verkopers ondersteunt, kunt u apps in meerdere valuta's aanbieden via de Play Console.

Als u een app in een lokale valuta beschikbaar stelt, wordt de app in die valuta aangeboden aan Google Play-klanten. Klanten moeten betalen in hun eigen valuta, maar u ontvangt de betaling in de valuta die is ingesteld in uw Play Console.

Prijzen instellen voor uw app en in-app-producten

Als u wilt weten hoe u app-prijzen instelt en wijzigt, gaat u naar prijzen en app-distributie instellen.

Betaling

De betaling wordt naar uw bankrekening uitgevoerd in de valuta die overeenkomt met de valuta van uw betalingsprofiel. U kunt de valuta van betalingen niet selecteren en geen betalingen ontvangen in een valuta anders dan de valuta die aan uw Google-account of uw binnenlandse bankrekening is gekoppeld.

Op de pagina met bestellingen in uw account ziet u de valuta waarin de koper heeft betaald. Als de valuta van de bestelling niet overeenkomt met de valuta van uw betalingsprofiel, wordt deze door Google omgerekend naar uw valuta. Voor betalingen voor bestellingen die in lokale valuta's zijn geplaatst, geldt het normale betalingsschema.

Wisselkoersen

Google gebruikt de wisselkoers van het moment waarop de bestelling wordt geplaatst om verkopen die in de valuta van de koper zijn verwerkt, om te rekenen naar de valuta van uw Google-account.

Deze koers wordt doorlopend geüpdatet en er wordt telkens een omrekening uitgevoerd op het moment dat een bestelling in rekening wordt gebracht. U kunt de wisselkoers terugvinden op het ontvangstbewijs van de bestelling voor elke app.

Teruggaven

Voor bestellingen die in de lokale valuta van de koper zijn geplaatst, worden teruggaven uitbetaald in dezelfde valuta als waarin de bestelling is geplaatst. Wijzigingen in de wisselkoers hebben geen effect op het terugbetaalde bedrag. Het volledige bedrag van de teruggave wordt overgemaakt naar de creditcard of betaalpas van uw klant in zijn eigen valuta. Voor afschrijvingen die op uw betalingsprofiel worden toegepast voor terugvorderingen, wordt ook de wisselkoers gebruikt van het moment waarop de bestelling is geplaatst.

Lees ons artikel over teruggaven en annuleringen voor meer informatie.

Ondersteuning van lokale valuta's

Wanneer Google ondersteuning voor een nieuwe valuta van kopers toevoegt in een land waar u uw app al distribueert, genereren we automatisch een prijs voor uw app op basis van de standaardprijs van uw app en de huidige wisselkoers.

U kunt de prijzen van uw app bekijken op de pagina Prijzen en distributie van uw app.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?