Предлагане на приложения в няколко валути

Ако се намирате в местоположение, за което се поддържа регистрация на търговци, можете да предлагате приложения в няколко валути посредством Play Console.

В случай че предлагате дадено приложение в местоположение, за което се поддържа местна валута, клиентите на Google Play ще виждат цената му в нея. Те ще бъдат таксувани в местната си валута, но плащането ще се извършва във валутата, която сте задали в Play Console.

Настройване на цени за приложението ви и продуктите в него

За да научите как да настройвате и променяте цените за приложенията и за продуктите в тях, вижте Настройване на цени и разпространение на приложения.

Плащане

Плащането ще се преведе по банковата ви сметка във валутата на потребителския ви профил за плащания. Не можете да изберете валутата на плащането, нито да получавате плащания във валута, различна от тази на профила ви в Google или местната ви банкова сметка.

На страницата с поръчки в профила ви ще се показва валутата, в която е платил купувачът. Ако поръчката не е във валутата на потребителския ви профил за плащания, Google ще конвертира стойността й във валутата ви. Плащането за поръчки, направени в местни валути, ще следва обичайния ви график на плащания.

Валутни курсове

Използваме обменния курс по времето, когато е направена поръчката, за да конвертираме продажбите, обработени във валутата на купувача, към валутата на профила ви в Google.

Тъй като курсът непрекъснато се актуализира, конвертирането се извършва при всяко таксуване на поръчка. Обменният курс ще се показва в разписката на поръчката ви за всяко приложение.

Възстановявания на суми

За поръчки, направени в местната валута на купувача, възстановяването на средства ще се извършва във валутата на поръчката и промените в обменния курс няма да засегнат съответната сума. Цялата възстановена сума ще бъде преведена по кредитната или дебитна карта на клиента ви в местната му валута. Дебитиранията на потребителския ви профил за плащания поради сторнирания ще се извършват по обменния курс към момента на извършване на поръчката.

За повече информация прочетете за възстановяването на средства и анулирането на поръчки.

Поддръжка на местна валута

Когато Google добави поддръжка за нова валута на купувачите в държава, в която вече разпространявате приложението си, автоматично ще генерираме цена за продукта ви въз основа на стандартната му цена, текущия обменен курс и подходящите на местно ниво модели за ценообразуване.

Можете да преглеждате цените на приложението си от страницата Ценообразуване и разпространение за него.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си