Uygulama içi ürün oluşturma

Google Play'in faturalandırma sistemi ile kullanıcılardan tek seferlik ücret alan uygulama içi ürünler sunabilirsiniz. Uygulama içi ürünler, Google Play'deki uygulamanızda bulunan sanal ürünler (ör. oyun seviyeleri veya iksirler) ve premium hizmetler gibi öğeleri kapsayabilir.

Önemli: Google Play Geliştirici Program Politikaları ve hizmet ücretleri, tüm uygulama içi ürünler için geçerlidir. Buna hem tek seferlik ürünler hem de abonelikler dahildir.

Kullanılabilirlik

Satıcı kaydının desteklendiği bir konumdaysanız Google Play'in faturalandırma sistemini kullanabilirsiniz.

Desteklenen bir konumdaysanız ve uygulamalarınızda Google Play Faturalandırma özelliklerini kullanmaya başlamak istiyorsanız ödeme profili oluşturun ve Google Play faturalandırma sistemi API dokümanlarını inceleyin.

Uygulama içi ürün, oluşturulduktan sonra Google Play Store'un en son sürümünü çalıştıran kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

Gerekli izinler

Uygulama içi ürün sunmak için uygulamanızın APK manifest dosyasında com.android.vending.BILLING iznini beyan etmeniz gerekir. Uygulamanızı tüm dünyaya dağıtıyorsanız tüm ülkelerde com.android.vending.BILLING iznini kullanan uygulamalar yayınlamaya devam edebilirsiniz.

Uygulama içi ürün oluşturma

Tek bir uygulama içi ürün oluşturma

Ürün oluşturmadan önce ürün kimliklerinizi dikkatlice planladığınızdan emin olun. Ürün kimliklerinizin uygulamanız için benzersiz olması gerekir. Ayrıca ürün kimlikleri oluşturulduktan sonra değiştirilemez veya yeniden kullanılamaz.
 • Ürün kimlikleri bir rakam veya küçük harfle başlamalıdır. Rakam (0-9), küçük harf (a-z), alt çizgi (_) ve noktadan (.) oluşabilirler.
 • Ürün oluşturulduktan sonra ürünün kimliği değiştirilemez veya yeniden kullanılamaz.
 • Not: android.test ürün kimliğinin yanı sıra android.test ile başlayan hiçbir ürün kimliği kullanılamaz.

Uygulama içi ürün oluşturmak için:

 1. Play Console'u açıp Uygulama içi ürünler sayfasına (Para Kazanma > Ürünler > Uygulama içi ürünler) gidin.
 2. Ürün oluştur'u tıklayın.
 3. Ürününüzün ayrıntılarını girin.
  • Ürün kimliği: Uygulama içi ürününüzün benzersiz kimliği.
  • Başlık: Öğenin kısa adı (55 karaktere kadar, ancak başlıkların tüm bağlamlarda düzgün bir şekilde görüntülenmesi için 25 karakterle sınırlanması önerilir), "Uyku iksiri" gibi.
  • Açıklama: Öğenin uzun açıklaması (200 karaktere kadar), "Yaratıkların anında uyumalarını sağlar" gibi.
  • Simge: Ürününüzün benzersiz ve doğru bir görseli. Metin, tanıtım veya marka eklemeyin. Ürün simgeniz, mağaza girişinizde ve satın alma sürecinde gösterilir.
   • 32 bit PNG.
   • 512 piksel x 512 piksel.
   • En fazla 1 MB.
  • Fiyat: Yerel para biriminizde bir fiyat girin veya bir fiyatlandırma şablonu seçin.
  • Play Puanları programına özel: Ürününüzü yalnızca Google Play Puanları ile alınabilecek şekilde ayarlayın.
 4. Değişikliklerinizi kaydedin ve uygulama içi ürününüzü kullanıcılara sunmak için Etkinleştir'i tıklayın.
  • Bir ürünün satın alınabilmesi için etkin olması, uygulamasının da yayınlanmış olması gerekir.
  • Test hesabı kullanıyorsanız etkin öğeleri yayınlanmamış uygulamalarda kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgiyi Android Geliştiricileri sitesinde bulabilirsiniz.

Diller ve çeviriler

Uygulama içi ürünler, bulunduğu uygulamayla aynı varsayılan dili kullanır. Belirli dillerde çeviri eklemek için bir uygulama içi ürün seçip Çevirileri yönet'i tıklayın ve istediğiniz dili uygulayın. Uygulamanızı çevirme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Birden fazla uygulama içi ürün grubu oluşturma

Aynı anda birden fazla uygulama içi ürün oluşturmak için her ürününüzle ilgili ayrıntıları içeren bir CSV dosyası yükleyebilirsiniz.
CSV dosyaları, veri değerlerini ayırmak için virgül (,) ve noktalı virgül (;) kullanır. Virgüller birincil veri değerlerini, noktalı virgüller de alt değerleri ayırır.
Uygulama içi ürünleri içeren bir CSV dosyası oluştururken ilk satırda CSV söz dizimine, sonraki satırlarda da ürün ayrıntılarına yer verin.
Önemli: Her öğe, CSV dosyasında tamamıyla kendine ayrılmış bir satırda görünmelidir.

Uygulama içi ürünlerin CSV dosyasını yükleme

 1. Play Console'u açıp Uygulama içi ürünler sayfasına (Para Kazanma > Ürünler > Uygulama içi ürünler) gidin.
 2. İçe Aktar'ı tıklayın.
  • Bir CSV dosyası yükleyerek birden çok ürünün içe aktarılması yalnızca CSV dosyasındaki Product ID (Ürün Kimliği) değeri, ürün listesinde mevcut olan uygulama içi ürünün Product ID (Ürün Kimliği) ile eşleşiyorsa mevcut ürünlerin üzerine yazar. Bir ürünün üzerine yazılması, CSV'de yer almayan uygulama içi ürünleri silmez.
 3. CSV dosyanızı yüklemek için sürükleyip bırakın veya Yükle'yi tıklayın.

Mevcut uygulama içi ürünlerin CSV dosyasını dışa aktarma

Uygulama içi ürünleri Play Console'da tek tek oluşturduysanız CSV dosyasını dışa aktarmak, bunları CSV dosyası kullanarak oluşturmaya başlamak için iyi bir yol olabilir.

 1. Play Console'u açıp Uygulama içi ürünler sayfasına (Para Kazanma > Ürünler > Uygulama içi ürünler) gidin.
 2. Dışa Aktar'ı tıklayın.

CSV dosyasını görüntüleme örneği

Burada, kullanılacak CSV söz dizimiyle ilgili bir, uygulama içi ürünlerle ilgili ise üç örnek görebilirsiniz:
 • İlk örnekte, bir başlık ve açıklama iki farklı dilde (en_US ve es_ES) tanımlanmıştır. Fiyatlandırma şablonu, öğenin fiyatını tanımlar.
 • İkinci örnek fiyatlandırma şablonu kullanmaz. Bunun yerine, varsayılan ülke (ABD) için bir fiyat belirtir. Play Console, uygulamanın dağıtıldığı diğer tüm ülkelerdeki fiyatları otomatik olarak ayarlamak için mevcut döviz kurlarını ve ülkeye özgü fiyatlandırma kalıplarını kullanır.
 • Üçüncü örnek de bir fiyatlandırma şablonu kullanmaz. Öğenin fiyatı, uygulamanın dağıtıldığı her ülke için manuel olarak belirtilir.

CSV söz dizimi örneği

Product ID,Published State,Purchase Type,Auto Translate,Locale; Title; Description,Auto Fill Prices,Price,Pricing Template ID

Uygulama içi ürün örnekleri

1. Örnek

basic_sleeping_potion,published,managed_by_android,false,en_US; Basic Sleeping Potion; Puts small creatures to sleep.; es_ES; Poción básica de dormir; Causa las criaturas pequeñas ir a dormir.,false,,4637138456024710495

2. Örnek

standard_sleeping_potion, published,managed_by_android,false,en_US; Standard Sleeping Potion; Puts all creatures to sleep for 2 minutes.,true, 1990000,

3. Örnek

invisibility_potion,published, managed_by_android,false,en_US; Invisibility Potion; Invisible to all enemies for 5 minutes.,false, US; 1990000; BR; 6990000; RU; 129000000; IN; 130000000; ID; 27000000000; MX; 37000000,

CSV dosyaları için veri değerleri

Uygulama içi ürünlerin CSV dosyasındaki her satır, aşağıdaki değerleri içerebilir ancak her satırda bu değerlerin en az biri tanımlanmamış olur:
Product ID

CSV dosyasında bu değerin ayarlanması, yeni bir uygulama içi ürün oluştururken Ürün Kimliği girilmesiyle aynı etkiye sahiptir.

Ürün listesinde önceden mevcut olan bir uygulama içi ürüne atanmış Product ID (Ürün Kimliği) değerini belirtirseniz, CSV dosyasında belirttiğiniz değerler, mevcut uygulama içi ürün verilerinin üzerine yazılır.

Publish State Bu değer published (yayınlandı) veya unpublished (yayınlanmadı) olarak ayarlanmalıdır. Bu, uygulama içi bir ürünün Etkin veya Etkin değil olarak ayarlanmasıyla aynıdır.
Purchase Type

Bu değer, managed_by_android (Android tarafından yönetilir) olarak ayarlanmalıdır.

Auto Translate

Uygulama içi ürün ayrıntılarının otomatik çevirisi desteklenmediğinden bu değer false (yanlış) olarak ayarlanmalıdır.

Bir uygulama içi ürünün başlığının ve açıklamasının çevirilerini sağlamak isterseniz bu çevirileri Locale (Yerel Ayar) değeri içerisinde açıkça belirtin.

Locale, Title ve Description

Bir öğe için yalnızca bir yerel ayar eklerseniz, uygulamanızın varsayılan yerel ayarını ve öğenin varsayılan başlığını ve açıklamasını belirtmeniz gerekir:

app_default_locale; item_default_title; item_default_description;

Locale (Yerel Ayar) değerini ayarlarken ve mağaza girişinizin çevirilerini eklerken görünen dil kodlarından herhangi birini kullanabilirsiniz.

Not: Title (Başlık) ve Description (Açıklama) değerlerini belirtirken, noktalı virgül (\;) ve ters eğik çizgi (\\) karakterlerinden ters eğik çizgiler kullanarak çıkış yapın.

Öğenin başlığının ve açıklamasının çevrilmiş sürümlerini eklemek isterseniz varsayılan yerel ayarı, başlığı ve açıklamayı, ardından her çeviri için yerel ayarları, başlıkları ve açıklamaları listelemeniz gerekir. Aşağıdaki örnekteki uygulama içi ürün, varsayılan yerel ayar olarak en_US (Amerika Birleşik Devletleri İngilizce), çeviri olarak ise es_ES (İspanya İspanyolca) değerini kullanır:

en_US; Invisibility Cloak; Makes you invisible.; es_ES; Capote Invisible; Se vuelven invisible.

Not: Bir uygulamada tek bir varsayılan dil olur ancak her uygulama içi ürünün kendi çeviri listesi vardır. Her öğenin Locale (Yerel Ayar) değerindeki ilk yerel ayar, CSV dosyası genelinde aynı olmasına rağmen diğer yerel ayarlar öğeden öğeye farklılık gösterebilir.

Auto Fill Prices, Country ve Price

Auto Fill Prices (Fiyatları Otomatik Doldur) için true (doğru) veya false (yanlış) değerini belirleyebilirsiniz. Bir uygulama içi ürün, fiyatlandırma şablonu kullandığında Auto Fill Prices (Fiyatları Otomatik Doldur) için false (yanlış) değerini ayarlamanız ve Price (Fiyat) için değer ayarlamamanız gerekir.

Not: Bir öğenin fiyatını CSV dosyasında belirttiğinizde, fiyatı mikro birim olarak sağlayın. 1.000.000 mikro birim, gerçek para biriminde 1 birime eşittir.

Otomatik doldurulmuş fiyatlar kullanma

Aşağıdaki bölümlerde, Auto Fill Prices (Fiyatları Otomatik Doldur) değerinin Country (Ülke) ve Price (Fiyat) değerlerinin söz dizimini ve anlamını nasıl etkilediği açıklanmaktadır.

Auto Fill Prices (Fiyatları Otomatik Doldur) için true (doğru) değerini ayarlarsanız yalnızca öğenin varsayılan fiyatını belirtirsiniz; Country (Ülke) değerini belirtmemiş olursunuz.

Örneğin, aşağıdaki koşullarda:

 • Uygulamanızın varsayılan yerel ayarı en_US'dir.
 • Bir uygulama içi ürünün vergi hariç varsayılan fiyatı 1,99 ABD dolarıdır.
 • Diğer ülkelerin fiyatlarının otomatik olarak doldurulmasını istersiniz.

Auto Fill Prices (Fiyatları Otomatik Doldur) ve Price (Fiyat) değerlerini CSV dosyasındaki bir satırın sonunda şu şekilde ayarlarsınız: true,1990000,

Her ülke için kendi fiyatınızı ayarlama 

Bunun yerine, Auto Fill Prices (Fiyatları Otomatik Doldur) için false (yanlış) değerini ayarlarsanız, uygulamanızın varsayılan yerel ayarına karşılık gelen ülke dahil olmak üzere uygulamanızı dağıttığınız tüm ülkeler için bir Country (Ülke) ve Price (Fiyat) serisi belirtebilirsiniz. Her Country (Ülke) değeri, uygulamanızın dağıtıldığı bir ülkeyi temsil eden iki büyük harften oluşan ISO ülke kodudur.

Not: Uygulamanızın hedeflediği her ülke için bir ülke kodu ve fiyat sağlamanız gerekir. Uygulamanızın hedeflediği ülkelerin listesini görüntülemek ve düzenlemek için Üretim sayfasındaki Ülkeler/bölgeler sekmesini kullanın.

Her Price (Fiyat) değeri, söz konusu ülkede kullanılan para biriminin mikro birimleri cinsinden öğenin maliyetini gösterir.

Örneğin, uygulamanızı diğer ülkelerde şu fiyatlara (tüm vergiler dahil) sunuyorsanız:

 • Brezilya'da 6,99 Brezilya reali
 • Rusya'da 129 Rus rublesi
 • Hindistan'da 130 Hindistan rupisi
 • Endonezya'da 27.000 Endonezya rupiahı
 • Meksika'da 37 Meksika pesosu

Auto Fill Prices (Fiyatları Otomatik Doldur), Country (Ülke) ve Price (Fiyat) değerlerini CSV dosyasındaki bir satırın sonunda şu şekilde ayarlayabilirsiniz:

false, BR; 6990000; RU; 129000000; IN; 130000000; ID; 27000000000; MX; 37000000;

Pricing Template ID

Bir öğe bir fiyatlandırma şablonuna bağlıysa, Auto Fill Prices (Fiyatları Otomatik Doldur) için false (yanlış) değerini ayarlamanız ve Price (Fiyat) sütunu için değer ayarlamamanız gerekir. Öğe bir fiyatlandırma şablonuna bağlı değilse Pricing Template ID (Fiyatlandırma Şablonu Kimliği) için değer ayarlamamalısınız. Bunun yerine, uygulama içi ürünün fiyatlarını nasıl ayarlamak istediğinize bağlı olarak Auto Fill Prices (Fiyatları Otomatik Doldur), Country (Ülke) ve Price (Fiyat) ayarlarını yapmanız gerekir.

Bir CSV dosyasını içe aktarırsanız uygulama içi ürünler ile fiyatlandırma şablonları arasındaki bağlantıları güncelleyebilirsiniz. Ürünü belirli bir fiyatlandırma şablonuna bağlamak için Pricing Template ID (Fiyatlandırma Şablonu Kimliği) değerini söz konusu fiyatlandırma şablonunun kimliğine ayarlayın. Bir uygulama içi ürünün bağlantısını tüm fiyatlandırma şablonlarından kaldırmak için Pricing Template ID (Fiyatlandırma Şablonu Kimliği) değeri ayarlamayın.

Belirli bir fiyatlandırma şablonuna en fazla 1.000 uygulama fiyatı veya uygulama içi ürün fiyatı bağlayabilirsiniz. Bu nedenle, bir CSV dosyasının 1.000'den fazla satırında aynı Pricing Template ID (Fiyatlandırma Şablonu Kimliği) değerini belirtmeyin.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
92637
false