Opprett produkter i apper

Ved hjelp av Google Play-faktureringssystemet kan du tilby produkter i apper der brukerne belastes én gang, kjent som produkter i apper. Produkter i apper kan inneholde elementer som virtuelle varer (for eksempel spillnivåer eller trylledrikker) og premiumtjenester i appen din på Google Play.

Viktig: Programretningslinjene for utviklere på Google Play og tjenestegebyrene gjelder for alle produkter i apper – både engangsprodukter og abonnementer.

Tilgjengelighet

Hvis du er på et sted som støtter selgerregistrering, kan du bruke Google Play-faktureringssystemet.

Hvis du er på et støttet sted og vil begynne å bruke Google Play-faktureringsfunksjoner i appene dine, kan du konfigurere en betalingsprofil og gå gjennom API-dokumentasjonen for Google Play-faktureringssystemet.

Når du har opprettet et produkt i app, er det tilgjengelig for brukere som kjører den nyeste versjonen av Google Play-butikken.

Nødvendige tillatelser

For å tilby produkter i apper må du oppgi com.android.vending.BILLING-tillatelsen i appens APK-manifestfil. Selv om du distribuerer appen din globalt, kan du likevel publisere apper som bruker com.android.vending.BILLING-tillatelsen, i alle land.

Opprett produkter i apper

Opprett ett enkelt produkt i app

Før du oppretter et produkt, må du planlegge produkt-ID-ene dine nøye. Produkt-ID-ene må være unike for appen din, og de kan ikke endres eller gjenbrukes etter at de er opprettet.
 • Produkt-ID-er må begynne med et tall eller en liten bokstav og kan inneholde tall (0–9), små bokstaver (a–z), understreker (_) og punktum (.).
 • Du kan ikke endre eller bruke produkt-ID-er på nytt etter at produktene er opprettet. 
 • Merk: Produkt-ID-en android.test er ikke tilgjengelig for bruk, og det samme gjelder alle produkt-ID-er som begynner med android.test.

Slik oppretter du produkter i apper:

 1. Åpne Play-konsollen og gå til Produkter i apper-siden (Inntektsgenerering > Produkter > Produkter i apper).
 2. Klikk på Opprett produkt.
 3. Oppgi den detaljerte produktinformasjonen.
  • Produkt-ID: En unik ID for produktet i appen din.
  • Tittel: Et kort navn på varen (opptil 55 tegn, men vi anbefaler å begrense titler til 25 tegn, slik at de vises riktig i alle sammenhenger), for eksempel «Søvneliksir».
  • Beskrivelse: En lang beskrivelse av produktet (opptil 200 tegn), for eksempel «Får skapninger til å sovne umiddelbart».
  • Ikon: Et unikt og nøyaktig bilde for produktet ditt. Ikke ta med tekst, kampanjer eller merkevarer. Produktikonet vises på butikkoppføringen din og i kjøpsflyten.
   • 32-bit PNG
   • 512 x 512 piksler
   • Opptil 1 MB
  • Pris: Angi en pris i den lokale valutaen din, eller velg en prismal.
  • Flere produkter: Tillat kjøp av flere produkter for dette produktet. Brukerne kan kjøpe flere produkter i henold til grensen for det aktuelle landet eller den aktuelle regionen. Vær oppmerksom på følgende:
   • For å konfigurere kjøp av flere produkter i Play-konsollen må appen din ha versjon 4.0 av Google Play Fakturering-biblioteket. Gå til nettstedet for Android-utviklere for å finne ut hvordan du integrerer Google Play Fakturering-biblioteket i appen din
   • Kjøp av flere produkter er ikke tilgjengelig i enkelte land/regioner.
   • I de fleste land/regioner der kjøp av flere produkter er tilgjengelig, er prisgrensen for vareenheten rundt USD 100. Hvis du vil tillate kjøpe av flere produkter, må du justere prisen (før avgifter) slik at den er under grensen som gjelder i hvert land.
  • Bare tilgjengelig via Play Points: Gjør produktet ditt tilgjengelig bare via Google Play Points-programmet.
 4. Lagre endringene og klikk på Aktivér for å gjøre produktet i appen tilgjengelig for brukerne.
  • For å være tilgjengelig for kjøp må produktet være aktivt, og den tilhørende appen må være publisert.
  • Hvis du bruker en testkonto, er aktive varer tilgjengelige i upubliserte apper. For å finne ut mer, gå til nettstedet for Android-utviklere.

Språk og oversettelser

Produkter i apper bruker samme standardspråk som den tilhørende appen. For å legge til oversettelser på bestemte språk, velg et produkt i appen, og klikk deretter på Administrer oversettelser. Velg deretter språkene du vil bruke. Finn ut mer om å oversette appen din.

Opprett en gruppe med flere produkter i apper

For å opprette flere produkter i apper samtidig kan du laste opp en CSV-fil som inneholder detaljer om hvert av produktene dine.
CSV-filer skiller dataverdier med komma (,) og semikolon (;). Komma skiller primære dataverdier, og semikolon skiller underordnede verdier.
Når du oppretter en CSV-fil med produkter i apper, angir du CSV-syntaksen i første rad, etterfulgt av detaljert produktinformasjon på de neste radene.
Viktig: Hver vare må føres opp i sin helhet på én enkelt linje i CSV-filen.

Last opp en CSV-fil med produkter i apper

 1. Åpne Play-konsollen og gå til Produkter i apper-siden (Inntektsgenerering > Produkter > Produkter i apper).
 2. Klikk på Importér.
  • Hvis du importerer flere produkter ved å laste opp en CSV-fil, overskriver du eksisterende produkter bare hvis verdien for Product ID i CSV-filen samsvarer med verdien for Product ID for et eksisterende produkt i app i produktlisten. Selv om et produkt overskrives, slettes ikke produkter i apper som ikke er inkludert i CSV-filen.
 3. Slipp CSV-filen for å laste den opp, eller klikk på Last opp.

Eksportér en CSV-fil med eksisterende produkter i apper

Hvis du har opprettet produkter i apper enkeltvis i Play-konsollen, er eksportering til en CSV-fil en god fremgangsmåte for å begynne å opprette dem med en CSV-fil i stedet.

 1. Åpne Play-konsollen og gå til Produkter i apper-siden (Inntektsgenerering > Produkter > Produkter i apper).
 2. Klikk på Eksportér.

Se et eksempel på en CSV-fil

Her er et eksempel på CSV-syntaksen som skal brukes, og tre eksempler på produkter i apper:
 • Det første eksempelet definerer en tittel og beskrivelse på to forskjellige språk (en_US og es_ES). En prismal definerer prisen for varen.
 • Det andre eksempelet bruker ikke prismal. I stedet spesifiserer det en pris for standardlandet (USA). Play-konsollen bruker de gjeldende valutakursene og lokalt relevante prismønstre for å angi prisene automatisk for alle andre land der appen distribueres.
 • Det tredje eksempelet bruker heller ikke prismal. Prisen på varen spesifiseres manuelt for hvert land appen distribueres i.

Eksempel på CSV-syntaks

Product ID,Published State,Purchase Type,Auto Translate,Locale; Title; Description,Auto Fill Prices,Price,Pricing Template ID

Eksempler på produkter i apper

Eksempel 1

basic_sleeping_potion,published,managed_by_android,false,en_US; Basic Sleeping Potion; Puts small creatures to sleep.; es_ES; Poción básica de dormir; Causa las criaturas pequeñas ir a dormir.,false,,4637138456024710495

Eksempel 2

standard_sleeping_potion, published,managed_by_android,false,en_US; Standard Sleeping Potion; Puts all creatures to sleep for 2 minutes.,true, 1990000,

Eksempel 3

invisibility_potion,published, managed_by_android,false,en_US; Invisibility Potion; Invisible to all enemies for 5 minutes.,false, US; 1990000; BR; 6990000; RU; 129000000; IN; 130000000; ID; 27000000000; MX; 37000000,

Dataverdier for CSV-filer 

Hver rad i en CSV-fil med produkter i apper kan inneholde de følgende verdiene, men minst én av disse verdiene er udefinert i hver rad:  
Produkt-ID

Når denne verdien angis i CSV-filen, har det samme effekt som å oppgi en produkt-ID når du oppretter et nytt produkt i app.

Hvis du spesifiserer en Product ID som tilhører et produkt i app som allerede finnes i en produktliste, overskrives dataene for det eksisterende produktet med verdiene du spesifiserer i CSV-filen.

Publiseringsstatus Denne verdien må settes til published eller unpublished. Dette er det samme som å angi et produkt i app som Aktivt eller Inaktivt.
Kjøpstype

Denne verdien må settes til managed_by_android.

Automatisk oversetting

Denne verdien må settes til false fordi automatisk oversettelse av den detaljerte produktinformasjonen for produkter i apper ikke støttes.

Hvis du vil tilby oversettelser av tittelen og beskrivelsen for et produkt i app, må du spesifisere disse oversettelsene eksplisitt i Locale-verdien.

Locale, Title  og Description

Hvis du bare bruker én lokalitet for en vare, må du spesifisere appens standardlokalitet og varens standardtittel og -beskrivelse.

app_default_locale; item_default_title; item_default_description;

Når du angir Locale-verdien, kan du bruke språkkodene som vises når du legger til oversettelser av butikkoppføringen.

Merk: Når du spesifiserer verdier for Title og Description, bruker du omvendt skråstrek som escape-tegn for semikolon (\;) og omvendt skråstrek (\\).

Hvis du vil inkludere oversatte versjoner av tittel og beskrivelse for varen, må du liste opp standardlokalitet, -tittel og -beskrivelse og deretter lokalitetene, titlene og beskrivelsene for hver oversettelse. I det følgende eksempelet bruker produktet en_US (Engelsk – USA) som standardlokalitet og es_ES (Spansk – Spania) som oversettelse:

en_US; Invisibility Cloak; Makes you invisible.; es_ES; Capote Invisible; Se vuelven invisible.

Merk: En app inneholder ett enkelt standardspråk, men hvert produkt i app har sin egen liste med oversettelser. Selv om den første lokaliteten i Locale-verdien for hver vare må være den samme i hele CSV-filen, kan de andre lokalitetene variere mellom varene.

Auto Fill Prices, Country og Price

Du kan sette Auto Fill Prices til true eller false. Hvis et produkt i app bruker en prismal, setter du Auto Fill Prices til false, og du angir ingen verdi for Price.

Merk: Når du spesifiserer prisen for en vare i en CSV-fil, oppgir du en pris i mikroenheter, der 1 000 000 mikroenheter tilsvarer én enhet av den faktiske valutaen.

Bruk automatisk utfylte priser

Avsnittene nedenfor beskriver hvordan verdien for Auto Fill Prices påvirker syntaksen og betydningen av verdiene for Country og Price.

Hvis du setter Auto Fill Prices til true, spesifiserer du bare varens standardpris – du inkluderer ikke noen Country-verdi.

Tenk deg for eksempel følgende situasjon:

 • Appens standardlokalitet er en_US.
 • Standardprisen for et produkt i app er USD 1,99, eksklusive avgifter.
 • Du ønsker at prisene for andre land skal fylles ut automatisk.

Da spesifiserer du verdiene for Auto Fill Prices og Price på slutten av en rad i CSV-filen slik: true,1990000,

Spesifiser din egen pris for hvert land  

Hvis du setter Auto Fill Prices til false i stedet, kan du spesifisere en rekke verdier for Country og Price for alle landene du distribuerer appen din i, inkludert landet som tilsvarer appens standardlokalitet. Hver Country-verdi er ISO-landskoden på to bokstaver som representerer et land appen din distribueres i.

Merk: Du må oppgi en landskode og pris for hvert land appen din målrettes mot. For å se og endre listen over land appen din målrettes mot, gå til Land/regioner-fanen på Produksjon-siden.

Hver Price-verdi representerer kostnaden for varen i mikroenheter i valutaen som brukes i det landet.

Tenk deg for eksempel at du tilbyr appen din til de følgende prisene (inklusive alle avgifter) i andre land:

 • BRL 6,99 i Brasil 
 • RUB 129 i Russland
 • ₹130 i India
 • Rp 27 000 i Indonesia
 • $37 i Mexico

Du kan angi verdiene for Auto Fill Prices, Country og Price på slutten av en rad i CSV-filen på denne måten:

false, BR; 6990000; RU; 129000000; IN; 130000000; ID; 27000000000; MX; 37000000;

Pricing Template ID

Hvis en vare er knyttet til en prismal, må du sette Auto Fill Prices til false, og du spesifiserer ikke noen verdi for Price-kolonnen. Hvis varen ikke er knyttet til noen prismal, spesifiserer du ingen verdi for Pricing Template ID. I stedet spesifiserer du Auto Fill Prices, Country og Price basert på hvordan du vil prisene for produktet skal være.

Hvis du importerer en CSV-fil, kan du oppdatere tilknytningen mellom produkter i apper og prismaler. Hvis du vil knytte produktet til en bestemt prismal, setter du verdien for Price Template ID til ID-en for den aktuelle prismalen. For å fjerne tilknytningen mellom et produkt i app og alle prismaler, ikke angi noen verdi for Pricing Template ID.

Du kan knytte opptil 1000 priser på apper eller produkter i apper til en bestemt prismal. Derfor må du ikke angi samme verdi for Pricing Template ID i mer enn 1000 rader i en CSV-fil.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
92637
false