Sovelluksen sisäisen tuotteen luominen

Google Playn laskutusjärjestelmän avulla voit tarjota sovelluksen sisäisiä tuotteita, joista käyttäjiä veloitetaan kerran. Tällaiset tuotteet tunnetaan kertamaksullisina tuotteina. Sovelluksen sisäisiin tuotteisiin voi kuulua virtuaalisia tuotteita (esimerkiksi pelin tasoja tai rohtoja) ja maksullisia palveluja sovelluksen sisällä Google Playssa.

Voit myös luoda tilauksen, josta käyttäjää veloitetaan toistuvasti.

Tärkeää: Google Playn kehittäjien ohjelmakäytännöt ja palvelumaksut koskevat kaikkia sovelluksen sisäisiä tuotteita, myös kertamaksullisia tuotteita ja tilauksia.

Saatavuus

Jos alueellasi tuetaan kauppiaiden rekisteröitymistä, voit käyttää Google Playn laskutusjärjestelmää.

Jos haluat aloittaa Google Playn laskutusjärjestelmän käytön sovelluksissasi ja sijaintisi tukee sitä, luo maksuprofiili ja tutustu Google Play's billing system API:n ohjeisiin.

Jotta tuote on ostettavissa, sen täytyy olla aktiivinen ja siihen liittyvän sovelluksen täytyy olla julkaistuna ja saatavilla käyttäjän alueella.

Jos käytät testitiliä, myös peruutettujen sovellusjulkaisujen aktiiviset tuotteet ovat käytettävissä. Voit lukea lisää Android-kehittäjien sivustolta.

Kun sovelluksen sisäinen tuote on luotu, se on saatavilla Google Play Kaupan uusimman version käyttäjille.

Tarvittavat luvat

Tarjotaksesi sovelluksen sisäisen tuotteen, sinun pitää määrittää com.android.vending.BILLING-lupa sovelluksesi APK:n manifestitiedostossa. Jos sovellustasi jaetaan maailmanlaajuisesti, voit silti julkaista com.android.vending.BILLING-lupaa käyttäviä sovelluksia kaikissa maissa.

Sovellusten sisäisten tuotteiden luominen

Yksittäisen tuotteen luominen

Valmistele tuotetunnukset huolellisesti ennen tuotteen luomista. Tuotetunnukset voivat olla vain sovelluksesi käytössä eikä niitä voi muuttaa tai käyttää uudelleen luomisen jälkeen.
 • Tuotetunnusten on alettava numerolla tai pienellä kirjaimella. Ne voivat sisältää vain numeroita (0–9), pieniä kirjaimia (a–z), alaviivoja (_) ja pisteitä (.).
 • Et voi muuttaa tai käyttää tuotetunnusta uudelleen, kun tuote on luotu. 
 • Huom. Tuotetunnusta android.test tai android.test-alkuisia tuotetunnuksia ei voi käyttää.

Näin voit luoda sovelluksen sisäisen tuotteen:

 1. Avaa Play Console ja siirry Sovelluksen sisäiset tuotteet ‑sivulle (Kaupallistaminen > Tuotteet > Sovelluksen sisäiset tuotteet).
 2. Valitse Luo tuote.
 3. Lisää tuotteen tiedot.
  • Tuotteen tunnus: Sovelluksen sisäisen tuotteen yksilöllinen tunnus.
  • Nimi: Lyhyt nimi (enintään 55 merkkiä, mutta suosittelemme korkeintaan 25 merkkiä, jotta nimi näkyy kokonaan kaikissa yhteyksissä), esimerkiksi Unirohto.
  • Kuvaus: Tuotteen pitkä kuvaus (enintään 200 merkkiä), esimerkiksi "Saa kaikenlaiset olennot nukahtamaan".
  • Kuvake: Yksilöllinen ja todenmukainen kuva tuotteesta. Älä lisää tekstiä, tarjouksia tai brändäystä. Tuotekuvakkeet näkyvät sovelluksen tietosivulla ja ostoprosessin aikana.
   • 32-bittinen PNG
   • 512 x 512 px
   • Enintään 1 Mt
  • Hinta: Lisää hinta paikallisessa valuutassa tai valitse hinnoittelumalli.
  • Usean kappaleen osto: Salli usean kappaleen osto tälle tuotteelle. Käyttäjät voivat ostaa useita kappaleita maansa tai alueensa kynnysarvon mukaisesti. Ota huomioon seuraavat seikat:
   • Jotta voit määrittää usean kappaleen oston Play Consolessa, sovelluksesi tarvitsee Google Play ‑laskutuskirjasto 4.0:n. Lue lisää Google Play ‑laskutuskirjaston integroinnista sovellukseen Android-kehittäjien sivustolta.
   • Usean kappaleen osto ei ole saatavilla kaikilla alueilla.
   • Jos usean kappaleen osto on saatavilla, SKU:n hintakynnys on yleensä noin 100 USD. Jotta usean kappaleen osto olisi mahdollinen, sinun täytyy laskea hintaa (ennen veroja) kynnysarvon alle jokaisessa maassa tai jokaisella alueella.
  • Vain Play‑pisteet: Rajaa tuotteen saatavuus vain Google Play ‑pisteille.
 4. Tallenna muutokset ja tee sovelluksen sisäiset tuotteet saataviksi käyttäjille valitsemalla Aktivoi.

Kielet ja käännökset

Sovelluksen sisäiset tuotteet käyttävät samaa oletuskieltä kuin sovellus, joihin ne sisältyvät. Voit lisätä käännöksen haluamallesi kielelle valitsemalla sovelluksen sisäisen tuotteen ja klikkaamalla Hallinnoi käännöksiä ja lisäämällä haluamasi kielet. Lue lisää artikkelista Sovelluksen kääntäminen ja lokalisointi.

Useiden sovelluksen sisäisten tuotteiden luominen kerralla

Voit luoda useita sovelluksen sisäisiä tuotteita samanaikaisesti lataamalla CSV-tiedoston, joka sisältää kunkin tuotteen tiedot.
CSV-tiedostoissa data-arvot erotellaan pilkuilla (,) ja puolipisteillä (;). Pilkuilla erotellaan ensisijaisia data-arvoja ja puolipisteitä käytetään aliarvojen erotteluun.
Kun luot sovelluksen sisäisiä tuotteita sisältävää CSV-tiedostoa, määritä CSV-syntaksi tiedoston ensimmäisellä rivillä ja lisää tuotetiedot sitä seuraaville riveille.
Tärkeää: Tuotteen kaikkien tietojen on oltava samalla CSV-tiedoston rivillä.

Sovelluksen sisäisiä tuotteita sisältävän CSV-tiedoston lataaminen

 1. Avaa Play Console.
 2. Siirry Sovelluksen sisäiset tuotteet ‐sivulle (Kaupallistaminen > Tuotteet > Sovelluksen sisäiset tuotteet).
 3. Valitse Tuo.
  • Useiden tuotteiden tuominen CSV-tiedoston latauksella korvaa olemassa olevat tuotteet vain, jos CSV-tiedostossa oleva Product ID ‑arvo vastaa tuoteluettelossa jo olevan sovelluksen sisäisen tuotteen Product ID ‑arvoa. Jos sovelluksen sisäistä tuotetta ei mainita CSV-tiedostossa, sitä ei poisteta tuotteiden korvaamisen yhteydessä.
 4. Vedä ja pudota CSV-tiedosto latauskenttään ja valitse Lataa.

Nykyisiä sovelluksen sisäisiä tuotteita sisältävän CSV-tiedoston vieminen

Jos haluat käyttää tuotteiden luomiseen CSV-tiedostoa, mutta olet aiemmin luonut sovelluksen sisäisiä tuotteita Play Consolessa yksitellen, pääset kätevästi alkuun viemällä luomasi tuotteet sisältävän CSV-tiedoston.

 1. Avaa Play Console.
 2. Siirry Sovelluksen sisäiset tuotteet ‐sivulle (Kaupallistaminen > Tuotteet > Sovelluksen sisäiset tuotteet).
 3. Valitse Vie.

Esimerkki CSV-tiedostosta

Alla on esimerkki CSV-tiedoston syntaksista ja kolmesta sovelluksen sisäisestä tuotteesta.
 • Ensimmäisessä esimerkissä nimi ja kuvaus määritellään kahdella eri kielellä (en_US ja fi_FI). Tuotteen hinta määritellään hinnoittelumallissa.
 • Toisessa esimerkissä ei käytetä hinnoittelumallia. Sen sijaan siinä määritetään oletusmaassa (Yhdysvallat) käytettävä hinta. Play Console määrittää sovelluksen muiden jakelumaiden hinnat automaattisesti voimassa olevien valuuttakurssien ja paikallisten hinnoittelukaavojen avulla.
 • Myöskään kolmannessa esimerkissä ei käytetä hinnoittelumallia. Tuotteen hinta määritetään manuaalisesti jokaiselle maalle, jossa sovellusta jaellaan.

CSV-syntaksiesimerkki

Product ID,Published State,Purchase Type,Auto Translate,Locale; Title; Description,Auto Fill Prices,Price,Pricing Template ID

Esimerkkejä sovelluksen sisäisistä tuotteista

Esimerkki 1

basic_sleeping_potion,published,managed_by_android,false,en_US; Basic Sleeping Potion; Puts small creatures to sleep.; fi_FI; Tavallinen unirohto; Saa pienet olennot nukahtamaan.,false,,4637138456024710495

Esimerkki 2

standard_sleeping_potion, published,managed_by_android,false,en_US; Standard Sleeping Potion; Puts all creatures to sleep for 2 minutes.,true, 1990000,

Esimerkki 3

invisibility_potion,published, managed_by_android,false,en_US; Invisibility Potion; Invisible to all enemies for 5 minutes.,false, US; 1990000; BR; 6990000; RU; 129000000; IN; 130000000; ID; 27000000000; MX; 37000000,

CSV-tiedostojen data-arvot 

Seuraavia arvoja voi esiintyä sovelluksen sisäisiä tuotteita sisältävän CSV-tiedoston kaikilla riveillä, mutta kullakin rivillä jätetään määrittämättä vähintään yksi arvoista:  
Product ID

Tämän arvon määrittäminen CSV-tiedostossa vastaa tuotetunnuksen lisäämistä uuden sovelluksen sisäisen tuotteen luomisen yhteydessä.

Jos määrittämäsi Product ID on yhdistetty tuoteluettelossa jo olevaan sovelluksen sisäiseen tuotteeseen, olemassa olevan sovelluksen sisäisen tuotteen data korvataan CSV-tiedostossa määritetyillä arvoilla.

Publish State Tämän arvon on oltava published tai unpublished. Tämä vastaa sovelluksen sisäisen tuotteen määrittämistä aktiiviseksi tai ei-aktiiviseksi.
Purchase Type

Tämän arvon on oltava managed_by_android.

Auto Translate

Tämän arvon on oltava false, sillä sovelluksen sisäisten tuotteiden tietoja ei voi kääntää automaattisesti.

Jos haluat lisätä käännöksiä sovelluksen sisäisen tuotteen otsikolle ja kuvaukselle, määritä nämä käännökset selkeästi Locale-arvon kautta.

Locale, Title ja Description

Jos tuotteellesi on määritettynä vain yksi kieli, sinun täytyy määrittää sovelluksesi oletuskieli sekä tuotteen oletusnimi ja ‑kuvaus:

app_default_locale; item_default_title; item_default_description;

Voit käyttää Locale-arvon määrittämiseen kaikkia kielitunnuksia, jotka näkyvät sovelluksen tietosivun käännöksiä lisättäessä.

Huom. Kun määrität Title- ja Description-arvoja, käytä kenoviivoja puolipisteiden (\;) ja toisten kenoviivojen (\\) keskeyttämiseen.

Jos haluat lisätä käännettyjä versioita tuotteen nimestä ja kuvauksesta, sinun täytyy luetella ensin oletuskieli, ‑nimi ja ‑kuvaus ja sen jälkeen kunkin käännösversion kieli, nimi ja kuvaus. Alla olevassa esimerkissä sovelluksen sisäisen tuotteen oletuskieli on en_US (amerikanenglanti) ja käännöskieli fi_FI (suomi):

en_US; Invisibility Cloak; Makes you invisible.; fi_FI; Näkymättömyysviitta; Muuttaa sinut näkymättömäksi.

Huom. Sovellukselle määritetään yksi oletuskieli, minkä lisäksi kullakin sovelluksen sisäisellä tuotteella on oma käännösluettelonsa. Locale-arvossa ensimmäisenä määritetyn kielen on oltava sama kaikkien CSV-tiedostossa olevien tuotteiden kohdalla, mutta muut kielet saavat vaihdella tuotekohtaisesti.

Auto Fill Prices, Country ja Price

Voit määrittää Auto Fill Prices ‑asetuksen arvoksi true tai false. Jos käytät sovelluksen sisäisen tuotteen kanssa hinnoittelumallia, määritä Auto Fill Prices ‑arvoksi false ja jätä Price-asetuksen arvo määrittämättä.

Huom. Määritä tuotteen hinta CSV-tiedostossa mikroyksikköinä niin, että 1 000 000 mikroyksikköä vastaa yhtä yksikköä varsinaisesti käytettävässä valuutassa.

Hintojen täyttäminen automaattisesti

Alla olevissa osioissa kerrotaan, miten Auto Fill Prices ‑arvo vaikuttaa Country- ja Price-arvojen syntaksiin ja toimintaan.

Jos määrität Auto Fill Prices ‑asetuksen arvoksi true, lisää vain tuotteen oletushinta ja jätä Country-arvo määrittämättä.

Esimerkkitilanne:

 • Sovelluksesi oletuskieli on en_US.
 • Sovelluksen sisäisen tuotteen veroton hinta on 1,99 $.
 • Muiden maiden hinnat täytetään automaattisesti.

Määritä tässä tapauksessa Auto Fill Prices- ja Price-arvot CSV-tiedoston rivin lopussa seuraavasti: true,1990000,

Maakohtaisen hinnan määrittäminen  

Jos Auto Fill Prices ‑asetuksen arvo on false, voit määrittää Country- ja Price-arvot kaikkia niitä maita varten, joissa sovellustasi jaellaan (mukaan lukien sovelluksen oletuskieltä vastaava maa). Määritä Country-arvoksi isoilla kirjaimilla kirjoitettu kaksikirjaiminen ISO-maatunnus, joka vastaa maata, jossa sovellustasi jaellaan.

Huom. Jokaisella maalla, johon sovelluksesi on kohdistettu, täytyy olla määritettynä maatunnus ja hinta. Voit katsella ja muokata kohdistettujen maiden luetteloa sovelluksesi Maat/alueet-välilehdeltä Tuotanto-sivulla.

Jokainen Price-arvo vastaa tuotteen hintaa kohdemaassa käytettävän valuutan mikroyksikköinä.

Oletetaan esimerkiksi, että sovelluksesi käyttää seuraavia verollisia hintoja:

 • 6,99 R$ Brasiliassa 
 • 129 ₽ Venäjällä
 • 130 ₹ Intiassa
 • 27 000 Rp Indonesiassa
 • 37 $ Meksikossa.

Tässä tapauksessa voit määrittää Auto Fill Prices-, Country- ja Price-arvot CSV-tiedoston rivin lopussa seuraavalla tavalla:

false, BR; 6990000; RU; 129000000; IN; 130000000; ID; 27000000000; MX; 37000000;

Pricing Template ID

Jos tuote on yhdistetty hinnoittelumalliin, määritä Auto Fill Prices ‑asetuksen arvoksi false ja jätä Price-sarakkeen arvo määrittämättä. Jos tuotetta ei ole linkitetty hinnoittelumalliin, älä määritä Pricing Template ID ‑arvoa. Määritä sen sijaan Auto Fill Prices-, Country- ja Price-arvot vastaamaan haluamiasi sovelluksen sisäisen tuotteen hintoja.

Jos tuot CSV-tiedoston, voit päivittää sovelluksen sisäisten tuotteiden ja hinnoittelumallien väliset linkit. Voit linkittää tuotteen tiettyyn hinnoittelumalliin määrittämällä kyseisen mallin tunnuksen Pricing Template ID ‑asetuksen arvoksi. Jos haluat poistaa sovelluksen sisäisen tuotteen linkityksen kaikista hinnoittelumalleista, jätä tuotteen Pricing Template ID ‑arvo määrittämättä.

Voit linkittää yhteen hinnoittelumalliin enintään 1 000 sovelluksen tai sovelluksen sisäisen tuotteen hintaa. Älä siis määritä samaa Pricing Template ID ‑arvoa yli tuhannella CSV-tiedoston rivillä.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
true
true
true
92637
false
false