Hallinnoidun tuotteen luominen

Google Playn laskutuksen avulla voit tarjota hallinnoituja tuotteita eli sovellusten sisäisiä tuotteita, joista käyttäjiä veloitetaan kerran. Hallinnoituja tuotteita ovat esimerkiksi virtuaaliset tuotteet (kuten tasot tai taikajuomat peleissä) ja maksulliset palvelut, joita Google Playssa jaeltava sovellus sisältää.

Tärkeää: Kaikkiin sovellusten sisäisiin tuotteisiin, myös hallinnoituihin tuotteisiin ja tilauksiin, sovelletaan Google Playn kehittäjien ohjelmasääntöjä ja tapahtumamaksuja.

Saatavuus

Jos asuinalueellasi tuetaan kauppiaiden rekisteröintiä, voit käyttää Google Playn laskutusta.

Jos olet tuetussa sijainnissa ja haluat aloittaa Google Playn laskutusominaisuuksien käytön sovelluksissasi, määritä maksuprofiili ja tutustu Google Play Laskutus ‑sovellusliittymän dokumentaatioon.

Luomasi hallinnoidut tuotteet ovat saatavilla käyttäjille, joilla on käytössään Google Play Kaupan uusin versio.

Tarvittavat luvat

Jos haluat tarjota hallinnoituja tuotteita, sinun täytyy ilmoittaa com.android.vending.BILLING-käyttölupa sovelluksesi APK-luettelotiedostossa. Voit julkaista com.android.vending.BILLING-käyttölupaa käyttäviä sovelluksia kaikissa maissa myös silloin, kun sovellustasi jaellaan maailmanlaajuisesti.

Hallinnoitujen tuotteiden luominen

Yksittäisen hallinnoidun tuotteen luominen

Valmistele tuotetunnukset huolellisesti ennen hallinnoidun tuotteen luomista. Tuotetunnukset voivat olla vain sovelluksesi käytössä, eikä niitä voi muuttaa tai käyttää uudelleen luomisen jälkeen.
 • Tuotetunnus on aloitettava pienellä kirjaimella tai numerolla, ja se voi sisältää ainoastaan pieniä kirjaimia (a–z), numeroita (0–9), alaviivoja (_) ja pisteitä (.).
 • Huom. Tuotetunnusta android.test tai android.test-alkuisia tuotetunnuksia ei voi käyttää.

Näin voit luoda hallinnoidun tuotteen:

 1. Kirjaudu sisään Play Consoleen.
 2. Valitse sovellus.
 3. Valitse vasemmanpuoleisesta valikosta Kaupassa näkyminen > Sovelluksen sisäiset tuotteetHallinnoidut tuotteet.
 4. Valitse Luo hallinnoitu tuote.
 5. Lisää tuotteen tiedot.
  • Nimi: Lyhyt nimi (enintään 55 merkkiä, mutta suosittelemme pituudeksi korkeintaan 25 merkkiä, jotta nimi näkyy kokonaan kaikissa yhteyksissä), esimerkiksi Unirohto.
  • Kuvaus: Tuotteen pitkä kuvaus (enintään 80 merkkiä), esimerkiksi "Saa olennot nukahtamaan välittömästi".
  • Hinta: Lisää hinta paikallisessa valuutassa tai valitse hinnoittelumalli.
 6. Valitse Tila-kohdasta Aktiivinen tai Ei-aktiivinen.
  • Jotta tuote on ostettavissa, sen täytyy olla aktiivinen ja siihen liittyvän sovelluksen täytyy olla julkaistuna.
  • Jos käytät testitiliä, myös peruutettujen sovellusjulkaisujen aktiiviset tuotteet ovat käytettävissä. Lue lisää Android Developers ‑sivustolta.
 7. Klikkaa Tallenna.

Kielet ja käännökset

Hallinnoitu tuote käyttää samaa oletuskieltä kuin sovellus, johon se sisältyy. Voit lisätä käännöksen haluamallesi kielelle valitsemalla hallinnoidun tuotteen ja klikkaamalla Lisää käännöksiäLue lisää sovelluksen kääntämisestä.

Useiden hallinnoitujen tuotteiden luominen kerralla

Voit luoda useita hallinnoituja tuotteita samanaikaisesti lähettämällä CSV-tiedoston, joka sisältää kunkin tuotteen tiedot.
CSV-tiedostoissa data-arvot erotellaan pilkuilla (,) ja puolipisteillä (;). Pilkuilla erotellaan ensisijaisia data-arvoja ja puolipisteitä käytetään aliarvojen erotteluun.
Kun luot hallinnoituja tuotteita sisältävää CSV-tiedostoa, määritä CSV-syntaksi tiedoston ensimmäisellä rivillä ja lisää tuotetiedot sitä seuraaville riveille.
Tärkeää: Tuotteen kaikkien tietojen on oltava samalla CSV-tiedoston rivillä.

Hallinnoituja tuotteita sisältävän CSV-tiedoston lähettäminen

 1. Kirjaudu sisään Play Consoleen.
 2. Valitse sovellus.
 3. Valitse vasemmanpuoleisesta valikosta Kaupassa näkyminen > Sovelluksen sisäiset tuotteet Hallinnoidut tuotteet.
 4. Valitse Tuonti/Vienti > Tuo hallinnoidut tuotteet CSV-tiedostosta.
  • Jos haluat korvata tuoteluettelossasi jo olevia hallinnoituja tuotteita, valitse Korvaa olemassa olevat tuotteet ‑ruutu. Tämä toiminto korvaa olemassa olevat tuotteet vain, jos CSV-tiedostossa oleva Product ID ‑arvo vastaa tuoteluettelossa jo olevan hallinnoidun tuotteen Product ID ‑arvoa. Jos hallinnoitua tuotetta ei mainita CSV-tiedostossa, sitä ei poisteta tuotteiden korvaamisen yhteydessä.
 5. Klikkaa Selaa tiedostoja ja valitse CSV-tiedostosi.

Olemassa olevia hallinnoituja tuotteita sisältävän CSV-tiedoston vieminen

Jos haluat käyttää tuotteiden luomiseen CSV-tiedostoa, mutta olet aiemmin luonut hallinnoituja tuotteita Play Consolessa yksitellen, pääset kätevästi alkuun viemällä luomasi tuotteet sisältävän CSV-tiedoston.

 1. Kirjaudu sisään Play Consoleen.
 2. Valitse sovellus.
 3. Valitse vasemmanpuoleisesta valikosta Kaupassa näkyminen > Sovelluksen sisäiset tuotteetHallinnoidut tuotteet.
 4. Valitse Tuonti/Vienti > Vie sovelluksen sisäiset tuotteet CSV-tiedostoon.

Esimerkki CSV-tiedostosta

Alla on esimerkki CSV-tiedoston syntaksista ja kolmesta hallinnoidusta tuotteesta.
 • Ensimmäisessä esimerkissä nimi ja kuvaus määritellään kahdella eri kielellä (en_US ja fi_FI). Tuotteen hinta määritellään hinnoittelumallissa.
 • Toisessa esimerkissä ei käytetä hinnoittelumallia. Sen sijaan siinä määritetään oletusmaassa (Yhdysvallat) käytettävä hinta. Play Console määrittää sovelluksen muiden jakelumaiden hinnat automaattisesti voimassa olevien valuuttakurssien ja paikallisten hinnoittelukaavojen avulla.
 • Myöskään kolmannessa esimerkissä ei käytetä hinnoittelumallia. Tuotteen hinta määritetään manuaalisesti jokaiselle maalle, jossa sovellusta jaellaan.

CSV-syntaksiesimerkki

Product ID,Published State,Purchase Type,Auto Translate,Locale; Title; Description,Auto Fill Prices,Price,Pricing Template ID

Esimerkkejä hallinnoiduista tuotteista

Esimerkki 1

basic_sleeping_potion,published,managed_by_android,false,en_US; Basic Sleeping Potion; Puts small creatures to sleep.; fi_FI; Tavallinen unirohto; Saa pienet olennot nukahtamaan.,false,,4637138456024710495

Esimerkki 2

standard_sleeping_potion, published,managed_by_android,false,en_US; Standard Sleeping Potion; Puts all creatures to sleep for 2 minutes.,true, 1990000,

Esimerkki 3

invisibility_potion,published, managed_by_android,false,en_US; Invisibility Potion; Invisible to all enemies for 5 minutes.,false, US; 1990000; BR; 6990000; RU; 129000000; IN; 130000000; ID; 27000000000; MX; 37000000,

CSV-tiedostojen data-arvot 

Seuraavia arvoja voi esiintyä hallinnoituja tuotteita sisältävän CSV-tiedoston kaikilla riveillä, mutta kullakin rivillä jätetään määrittämättä vähintään yksi arvoista:  
Product ID (Tuotetunnus)

Tämän arvon määrittäminen CSV-tiedostossa vastaa tuotetunnuksen lisäämistä uuden hallinnoidun tuotteen luomisen yhteydessä.

Jos määrittämäsi Product ID on yhdistetty tuoteluettelossa jo olevaan hallinnoituun tuotteeseen ja Korvaa olemassa olevat tuotteet ‑ruutu on valittuna Tuo sovelluksen sisäisiä tuotteita ‑valintaikkunasta, olemassa olevan hallinnoidun tuotteen data korvataan CSV-tiedostossa määritetyillä arvoilla.

Publish State (Julkaisutila) Tämän arvon on oltava published (julkaistu) tai unpublished (julkaisu peruutettu). Tämä vastaa hallinnoidun tuotteen määrittämistä aktiiviseksi tai ei-aktiiviseksi.
Purchase Type (Ostostyyppi)

Tämän arvon on oltava managed_by_android.

Auto Translate (Automaattinen käännös)

Tämän arvon on oltava false (epätosi), sillä hallinnoitujen tuotteiden tietoja ei voi kääntää automaattisesti.

Jos haluat tarjota käännettyjä versioita hallinnoidun tuotteen nimestä ja kuvauksesta, määritä käännökset selvästi Locale-arvossa (Kieli).

Locale, Title ja Description (Kieli, Nimi ja Kuvaus)

Jos tuotteellesi on määritettynä vain yksi kieli, sinun täytyy määrittää sovelluksesi oletuskieli sekä tuotteen oletusnimi ja ‑kuvaus:

app_default_locale; item_default_title; item_default_description;

Voit käyttää Locale-arvon määrittämiseen kaikkia kielitunnuksia, jotka näkyvät sovelluksen tietosivun käännöksiä lisättäessä.

Huom. Kun määrität Title- ja Description-arvoja, käytä kenoviivoja puolipisteiden (\;) ja toisten kenoviivojen (\\) keskeyttämiseen.

Jos haluat lisätä käännettyjä versioita tuotteen nimestä ja kuvauksesta, sinun täytyy luetella ensin oletuskieli, ‑nimi ja ‑kuvaus ja sen jälkeen kunkin käännösversion kieli, nimi ja kuvaus. Alla olevassa esimerkissä hallinnoidun tuotteen oletuskieli on en_US (amerikanenglanti) ja käännöskieli fi_FI (suomi):

en_US; Invisibility Cloak; Makes you invisible.; fi_FI; Näkymättömyysviitta; Muuttaa sinut näkymättömäksi.

Huom. Sovellukselle määritetään yksi oletuskieli, minkä lisäksi kullakin hallinnoidulla tuotteella on oma käännösluettelonsa. Locale-arvossa ensimmäisenä määritetyn kielen on oltava sama kaikkien CSV-tiedostossa olevien tuotteiden kohdalla, mutta muut kielet saavat vaihdella tuotekohtaisesti.

Auto Fill Prices, Country ja Price (Hintojen automaattinen täyttö, Maa ja Hinta)

Voit määrittää Auto Fill Prices ‑asetuksen arvoksi true tai false (tosi tai epätosi). Jos käytät hallinnoidun tuotteen kanssa hinnoittelumallia, määritä Auto Fill Prices ‑arvoksi false (tosi) ja jätä Price-asetuksen arvo määrittämättä.

Huom.  Määritä tuotteen hinta CSV-tiedostossa mikroyksikköinä niin, että 1 000 000 mikroyksikköä vastaa yhtä yksikköä varsinaisesti käytettävässä valuutassa.

Hintojen täyttäminen automaattisesti

Alla olevissa osioissa kerrotaan, miten Auto Fill Prices ‑arvo vaikuttaa Country- ja Price-arvojen syntaksiin ja toimintaan.

Jos määrität Auto Fill Prices ‑asetuksen arvoksi true, lisää vain tuotteen oletushinta ja jätä Country-arvo määrittämättä.

Esimerkkitilanne:

 • Sovelluksesi oletuskieli on en_US.
 • Hallinnoidun tuotteen veroton hinta on 1,99 $.
 • Muiden maiden hinnat täytetään automaattisesti.

Määritä tässä tapauksessa Auto Fill Prices- ja Price-arvot CSV-tiedoston rivin lopussa seuraavasti: true,1990000,

Maakohtaisen hinnan määrittäminen  

Jos Auto Fill Prices ‑asetuksen arvo on false, voit määrittää Country- ja Price-arvot kaikkia niitä maita varten, joissa sovellustasi jaellaan (mukaan lukien sovelluksen oletuskieltä vastaava maa). Määritä Country-arvoksi isoilla kirjaimilla kirjoitettu kaksikirjaiminen ISO-maatunnus, joka vastaa maata, jossa sovellustasi jaellaan.

Huom. Jokaisella maalla, johon sovelluksesi on kohdistettu, täytyy olla määritettynä maatunnus ja hinta. Voit katsella ja muokata kohdistettujen maiden luetteloa sovelluksesi Hinnoittelu ja jakelu ‑sivulla.

Jokainen Price-arvo vastaa tuotteen hintaa kohdemaassa käytettävän valuutan mikroyksikköinä.

Oletetaan esimerkiksi, että sovelluksesi käyttää seuraavia verollisia hintoja:

 • 6,99 R$ Brasiliassa 
 • 129 ₽ Venäjällä
 • 130 ₹ Intiassa
 • 27 000 Rp Indonesiassa
 • 37 $ Meksikossa.

Tässä tapauksessa voit määrittää Auto Fill Prices-, Country- ja Price-arvot CSV-tiedoston rivin lopussa seuraavalla tavalla:

false, BR; 6990000; RU; 129000000; IN; 130000000; ID; 27000000000; MX; 37000000;

Pricing Template ID (Hinnoittelumallin tunnus)

Jos tuote on yhdistetty hinnoittelumalliin, määritä Auto Fill Prices ‑asetuksen arvoksi false ja jätä Price-sarakkeen arvo määrittämättä. Jos tuotetta ei ole linkitetty hinnoittelumalliin, älä määritä Pricing Template ID ‑arvoa. Määritä sen sijaan Auto Fill Prices-, Country- ja Price-arvot vastaamaan haluamiasi hallinnoidun tuotteen hintoja.

Jos tuot CSV-tiedoston ja Korvaa olemassa olevat tuotteet ‑ruutu on valittuna Tuo sovelluksen sisäisiä tuotteita ‑valintaikkunasta, voit päivittää hallinnoitujen tuotteiden ja hinnoittelumallien väliset linkit. Voit linkittää tuotteen tiettyyn hinnoittelumalliin määrittämällä kyseisen mallin tunnuksen Pricing Template ID ‑asetuksen arvoksi. Jos haluat poistaa hallinnoidun tuotteen linkityksen kaikista hinnoittelumalleista, jätä tuotteen Pricing Template ID ‑arvo määrittämättä.

Voit linkittää yhteen hinnoittelumalliin enintään 1 000 sovelluksen tai hallinnoidun tuotteen hintaa. Älä siis määritä samaa Pricing Template ID ‑arvoa yli tuhannella CSV-tiedoston rivillä.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun