Vytvoření produktu v aplikaci

Pomocí fakturačního systému Google Play můžete nabízet produkty v aplikaci, které budou uživatelům účtovat jednorázový poplatek (tzv. jednorázové produkty). Produkty v aplikacích mohou zahrnovat položky, jako jsou virtuální zboží (například herní úrovně nebo lektvary) nebo prémiové služby v aplikaci na Google Play.

Důležité: Na všechny produkty v aplikaci, včetně jednorázových produktů a předplatného, se vztahují programové zásady služby Google Play pro vývojářepoplatky za službu.

Dostupnost

Pokud působíte v zemi, kde je podporována registrace obchodníků, můžete využívat fakturační systém Google Play.

Pokud působíte na podporovaném místě a chcete ve svých aplikacích začít používat funkce fakturačního systému Google Play, nastavte si platební profil a přečtěte si podklady k rozhraní API fakturačního systému Google Play.

Produkt v aplikaci je po vytvoření k dispozici uživatelům s nejnovější verzí Obchodu Google Play.

Požadovaná oprávnění

Pokud chcete nabízet produkt v aplikaci, musíte v souboru manifestu balíčku APK aplikace deklarovat oprávnění com.android.vending.BILLING. Pokud aplikaci distribuujete celosvětově, nadále můžete publikovat aplikace, které ve všech zemích používají oprávnění com.android.vending.BILLING.

Vytvoření produktů v aplikaci

Vytvoření jednoho produktu v aplikaci

Před vytvořením produktu nezapomeňte pečlivě naplánovat ID produktů. ID produktů musejí být v rámci aplikace unikátní a jakmile je vytvoříte, už je nelze změnit ani použít znovu.
 • ID produktů musí začínat číslem nebo malým písmenem a mohou obsahovat čísla (0–9), malá písmena (a–z), podtržítka (_) a tečky (.).
 • Po vytvoření produktu již ID produktu nelze změnit ani použít znovu. 
 • Poznámka: Nelze použít ID produktu android.test ani žádná ID produktů začínající řetězcem android.test.

Postup vytvoření produktu v aplikaci:

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Produkty v aplikaci (Zpeněžení >Produkty >Produkty v aplikaci).
 2. Klikněte na Vytvořit produkt.
 3. Zadejte podrobnosti o produktu.
  • ID produktu: Jedinečný identifikátor produktu v aplikaci.
  • Název: Krátký název položky (maximálně 55 znaků, ale názvy doporučujeme zkrátit na 25 znaků, aby se zobrazovaly správně ve všech situacích), například „Lektvar spánku“.
  • Popis: Dlouhý popis položky (maximálně 200 znaků), například „Okamžitě uspává nestvůry“.
  • Ikona: Jedinečný a přesný obrázek produktu. Nepřidávejte text, propagační obsah ani značku. Ikona produktu se zobrazuje v záznamu v obchodu a během procesu nákupu.
   • 32bitový formát PNG
   • 512 × 512 px
   • Maximálně 1 MB
  • Cena: Zadejte cenu v místní měně nebo vyberte šablonu cen.
  • Více kusů: Povolte zahrnutí několika kusů tohoto produktu při placení. Uživatelé budou moci zakoupit větší množství v rámci limitu pro svou zemi/oblast. Poznámky:
   • Pokud chcete ve službě Play Console nakonfigurovat zahrnutí několika kusů při placení, vaše aplikace musí mít knihovnu Google Play Billing Library 4.0. Informace o postupu integrace knihovny Google Play Billing Library do aplikace naleznete na webu Android Developers.
   • Zahrnutí několika kusů při placení v některých zemích/oblastech není k dispozici
   • Ve většině zemí/oblastí, kde je zahrnutí více kusů při placení k dispozici, se limit ceny za SKU pohybuje kolem 100 $. Pokud chcete povolit zahrnutí více kusů při placení, budete muset v jednotlivých zemích/oblastech upravit cenu (před zdaněním) pod stanovený limit.
  • Výhradně Play Points: Zpřístupněte produkt pouze v programu Google Play Points.
 4. Změny uložte a kliknutím na Aktivovat produkt v aplikaci zpřístupněte uživatelům.
  • Aby produkt bylo možné zakoupit, musí být aktivní a jeho aplikace musí být zveřejněna.
  • Pokud používáte testovací účet, aktivní položky jsou dostupné i v nepublikovaných aplikacích. Další informace naleznete na webu Android Developers.

Jazyky a překlady

Produkty v aplikacích používají stejný výchozí jazyk jako aplikace. Pokud chcete přidat překlad v konkrétních jazycích, vyberte produkt v aplikaci a poté klikněte na Spravovat překlady a použijte požadované jazyky. Další informace o překladu aplikace

Vytvoření dávky několika produktů v aplikaci

Pokud chcete vytvořit několik produktů v aplikaci naráz, můžete nahrát soubor CSV, který obsahuje podrobnosti o jednotlivých produktech.
V souborech CSV se hodnoty dat oddělují čárkami (,) a středníky (;). Čárky oddělují primární hodnoty dat, středníky oddělují dílčí hodnoty.
Při vytváření souboru CSV s produkty v aplikaci zadejte na první řádek syntaxi CSV a na další řádky podrobnosti o produktech.
Důležité: V souboru CSV musí být každá položka uvedena na jednom samostatném řádku.

Nahrání souboru CSV s produkty v aplikaci

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Produkty v aplikaci (Zpeněžení >Produkty >Produkty v aplikaci).
 2. Klikněte na Importovat.
  • Když nahráním souboru CSV importujete několik produktů, existující produkty se přepíšou jen v případě, že se hodnota Product ID v souboru CSV bude shodovat s hodnotou Product ID existujícího produktu v aplikaci v seznamu produktů. Přepsáním produktu nesmažete produkty v aplikaci, které v souboru CSV nejsou zahrnuty.
 3. Přetáhněte soubor CSV, který chcete nahrát, nebo klikněte na Nahrát.

Exportování souboru CSV s existujícími produkty v aplikaci

Pokud jste ve službě Play Console dosud vytvářeli produkty v aplikacích po jednom, exportování souboru CSV může být dobrý způsob, jak je namísto toho začít vytvářet pomocí souboru CSV.

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Produkty v aplikaci (Zpeněžení >Produkty >Produkty v aplikaci).
 2. Klikněte na Exportovat.

Zobrazení ukázkového souboru CSV

Níže naleznete příklad syntaxe CSV a tři příklady produktů v aplikaci:
 • V prvním příkladu je název a popis definován ve dvou různých jazycích (cs_CZes_ES). V šabloně cen je stanovena cena položky.
 • V druhém příkladu šablona cen použita není. Namísto toho je stanovena cena ve výchozí zemi (Česko). Ceny ve všech ostatních zemích, kde je aplikace distribuována, stanovuje služba Play Console automaticky na základě aktuálních směnných kurzů a místně relevantního formátu cen.
 • Ve třetím příkladu také není použita šablona cen. Cena položky v jednotlivých zemích, kde je aplikace distribuována, je určena ručně.

Příklad syntaxe CSV

Product ID,Published State,Purchase Type,Auto Translate,Locale; Title; Description,Auto Fill Prices,Price,Pricing Template ID

Příklady produktů v aplikaci

Příklad 1

základní_lektvar_spánku,published,managed_by_android,false,cs_CZ; Základní lektvar spánku; Uspává malé nestvůry.; es_ES; Poción básica de dormir; Causa las criaturas pequeñas ir a dormir.,false,,4637138456024710495

Příklad 2

běžný_lektvar_spánku,published,managed_by_android,false,cs_CZ; Běžný lektvar spánku; Na 2 minuty uspává všechny nestvůry.,true, 1990000,

Příklad 3

lektvar_neviditelnosti,published, managed_by_android,false,cs_CZ; Lektvar neviditelnosti; Hráč je na 5 minut neviditelný pro všechny nepřátele.,false, CS; 1990000; BR; 6990000; RU; 129000000; IN; 130000000; ID; 27000000000; MX; 37000000,

Hodnoty dat pro soubory CSV 

Následující hodnoty může obsahovat každý řádek v souboru CSV s produkty v aplikaci, ale zároveň minimálně jedna z těchto hodnot není v jednotlivých řádcích definována:  
Product ID

Nastavení této hodnoty v souboru CSV bude mít stejný účinek, jako když zadáte ID produktu při vytváření nového produktu v aplikaci.

Pokud zadáte hodnotu Product ID přiřazenou k produktu v aplikaci, který již v seznamu produktů existuje, data existujícího produktu v aplikaci se přepíšou hodnotami zadanými v souboru CSV.

Publish State Tato hodnota musí být nastavena na published nebo unpublished. Jedná se o stejné nastavení, jako je Aktivní nebo Neaktivní u produktu v aplikaci.
Purchase Type

Tato hodnota musí být nastavena na managed_by_android.

Auto Translate

Tato hodnota musí být nastavena na false, protože automatický překlad podrobností produktů v aplikacích není podporován.

Pokud chcete zadat překlady názvu a popisu produktu v aplikaci, zadejte je přímo v rámci hodnoty Locale.

Locale, Title a Description

Pokud u položky zahrnete jen jedno národní prostředí, musíte uvést výchozí národní prostředí aplikace a výchozí název a popis položky:

app_default_locale; item_default_title; item_default_description;

Když budete zadávat hodnotu Locale, můžete použít kódy jazyků, které se zobrazí při přidávání překladů záznamu v obchodu.

Poznámka: Při zadávání hodnot Title (Název) a Description (Popis) použijte zpětné lomítko k uvození středníku (\;) a zpětného lomítka (\\).

Pokud chcete zahrnout přeložené verze názvu a popisu položky, musíte uvést výchozí národní prostředí, název a popis a poté národní prostředí, názvy a popisy pro jednotlivé překlady. V následujícím příkladu je jako výchozí národní prostředí produktu v aplikaci použita čeština (cs_CZ) a jako překlad španělština (es_ES):

cs_CZ; Plášť neviditelnosti; Učiní vás neviditelnými.; es_ES; Capote Invisible; Se vuelven invisible.

Poznámka: Každá aplikace má jeden výchozí jazyk, ale jednotlivé produkty v aplikaci si zachovávají vlastní seznam překladů. Ačkoli první národní prostředí v hodnotě Locale musí být u všech položek v souboru CSV stejné, ostatní národní prostředí se vzájemně mohou lišit.

Auto Fill Prices, Country a Price

Pole Auto Fill Prices můžete nastavit na hodnotu true nebo false. Pokud produkt v aplikaci používá šablonu cen, je třeba pole Auto Fill Prices nastavit na hodnotu false a nenastavovat hodnotu u pole Price.

Poznámka: Když v souboru CSV zadáte cenu položky, uveďte cenu v mikrojednotkách, kde 1 000 000 mikrojednotek odpovídá jedné jednotce skutečné měny.

Použití automaticky vyplněných cen

V následujícím textu je popsáno, jak hodnota pole Auto Fill Prices ovlivňuje syntaxi a význam hodnot pole CountryPrice.

Pokud pole Auto Fill Prices nastavíte na hodnotu true, zadáte pouze výchozí cenu položky a hodnotu pole Country nezadáváte.

Jako příklad uvedeme následující případ:

 • Výchozí národní prostředí aplikace je cs_CZ.
 • Výchozí cena produktu v aplikaci bez daně je 19,90 Kč.
 • Chcete automaticky vyplnit ceny v ostatních zemích.

Hodnoty polí Auto Fill PricesPrice na konci řádku v souboru CSV nastavíte takto: true,19900000,

Nastavení vlastní ceny pro jednotlivé země  

Pokud pole Auto Fill Prices namísto toho nastavíte na hodnotu false, můžete pro všechny země, kde aplikaci distribuujete (včetně země odpovídající výchozímu národnímu prostředí aplikace), zadat sérii hodnot CountryPrice. Každá hodnota pole Country má podobu dvoupísmenného kódu země ISO psaného velkými písmeny, který zastupuje zemi, kde je aplikace distribuována.

Poznámka: U každé země, na kterou aplikace cílí, musíte uvést kód země a cenu. Pokud chcete zobrazit a upravit seznam zemí, na které vaše aplikace cílí, otevřete kartu Země/oblasti na stránce Produkce.

Každá hodnota pole Price přestavuje cenu položky v mikrojednotkách měny používané v příslušné zemi.

Například pokud v ostatních zemích nabízíte aplikaci za tyto ceny (včetně všech daní):

 • 6,99 R$ v Brazílii 
 • 129 ₽ v Rusku
 • 130 ₹ v Indii
 • 27 000 Rp v Indonésii
 • 37 $ v Mexiku

Hodnoty polí Auto Fill Prices, CountryPrice na konci řádku v souboru CSV nastavíte takto:

false, BR; 6990000; RU; 129000000; IN; 130000000; ID; 27000000000; MX; 37000000;

Pricing Template ID

Pokud je položka propojená s šablonou cen, je třeba pole Auto Fill Prices nastavit na hodnotu false a nenastavovat hodnotu ve sloupci Price. Pokud položka se šablonou cen propojena není, nenastavujte hodnotu pole Pricing Template ID. Namísto něj je třeba nastavit hodnotu polí Auto Fill Prices, CountryPrice podle toho, jak chcete nastavit ceny produktu v aplikaci.

Pokud importujete soubor CSV, můžete aktualizovat propojení mezi produkty v aplikaci a šablonami cen. Pokud produkt chcete propojit s konkrétní šablonou cen, nastavte hodnotu pole Pricing Template ID na ID příslušné šablony cen. Pokud produkt v aplikaci chcete odpojit od všech šablon cen, hodnotu pole Pricing Template ID nenastavujte.

S konkrétní šablonou cen lze propojit nejvýše 1000 cen aplikací nebo produktů v aplikacích. V souboru CSV proto neuvádějte stejnou hodnotu pole Pricing Template ID ve více než 1000 řádcích

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
false
false
true
92637
false
false