Crear un producte gestionat

Amb la facturació de Google Play, pots oferir el que es coneix com a productes gestionats; és a dir, productes de compra des de l'aplicació que facin un càrrec únic als usuaris. Els productes gestionats poden incloure elements com ara béns virtuals (per exemple, nivells de joc o pocions) i serveis prèmium dins de l'aplicació a Google Play.

Important: les polítiques del programa per a desenvolupadors de Google Play i les comissions de transacció s'apliquen als productes de compra des de l'aplicació, inclosos els productes gestionats i les subscripcions.

Disponibilitat

Si ets en una ubicació admesa per al registre de comerciants, pots utilitzar la facturació de Google Play.

Si ets en una ubicació admesa i vols començar a utilitzar les funcions que ofereix la Facturació de Google Play a les teves aplicacions, configura un perfil de pagaments i revisa la documentació de l'API de Facturació de Google Play.

Una vegada creat el producte gestionat, estarà disponible per als usuaris que facin servir la versió més recent de Google Play Store.

Permisos obligatoris

Per oferir un producte gestionat, cal que declaris el permís com.android.vending.BILLING al fitxer de manifest de l'APK de l'aplicació. Si distribueixes l'aplicació a escala mundial, pots publicar aplicacions que utilitzin el permís com.android.vending.BILLING en tots els països.

Crear productes gestionats

Crear un sol producte gestionat

Abans de crear un producte gestionat, assegura't que planifiques amb cura els identificadors de producte. Els identificadors de producte de la teva aplicació han de ser únics i no es poden canviar ni tornar a utilitzar després de crear-los.
 • Els identificadors de producte han de començar amb una lletra minúscula o un número, i només poden contenir lletres minúscules (a-z), números (0-9), ratlles baixes (_) o punts (.).
 • Nota: l'identificador de producte android.test no està disponible, com tampoc no ho estan els identificadors de producte que comencen amb android.test.

Per crear un producte gestionat, segueix aquests passos:

 1. Inicia la sessió a Play Console.
 2. Selecciona una aplicació.
 3. Al menú de l'esquerra, fes clic a Presència a Google Play Store > Productes de compra des de l'aplicació > Productes gestionats.
 4. Fes clic a Crea un producte gestionat.
 5. Introdueix la informació del producte.
  • Títol: un nom curt de l'element (fins a 55 caràcters, però recomanem no superar els 25 caràcters als títols perquè es mostrin correctament en tots els contextos), com ara "Poció per adormir".
  • Descripció: descripció llarga de l'element (fins a 80 caràcters), com ara "Adorm les criatures a l'acte".
  • Preu: introdueix un preu en la moneda local o selecciona una plantilla de preus.
 6. Al costat del camp “Estat”, tria Actiu o Inactiu.
  • Perquè un producte es pugui comprar, ha d'estar actiu i la seva aplicació ha d'estar publicada.
  • Si fas servir un compte de prova, els elements actius estan disponibles a les aplicacions no publicades. Per obtenir més informació, consulta el lloc web per a desenvolupadors d'Android.
 7. Fes clic a Desa.

Idiomes i traduccions

Als productes gestionats s'utilitza el mateix idioma predeterminat que a la seva aplicació. Per afegir traduccions en idiomes concrets, selecciona un producte gestionat i fes clic a Afegeix traduccionsObtén més informació sobre com pots traduir l'aplicació.

Crear un grup de diversos productes gestionats

Per crear diversos productes gestionats alhora, pots penjar un fitxer CSV que inclogui informació sobre cadascun dels productes.
Als fitxers CSV s'utilitzen comes (,) i punts i coma (;) per separar els valors de dades. Les comes separen els valors de dades primaris i els punts i coma separen els valors secundaris.
En crear un fitxer CSV amb productes gestionats, especifica la sintaxi CSV a la primera fila i, a continuació, introdueix la informació del producte a les files següents.
Important: cada element ha d'aparèixer per complet en una sola línia al fitxer CSV.

Penjar un fitxer CSV de productes gestionats

 1. Inicia la sessió a Play Console.
 2. Selecciona una aplicació.
 3. Al menú de l'esquerra, fes clic a Presència a Google Play Store > Productes de compra des de l'aplicació > Productes gestionats.
 4. Fes clic a Importa/Exporta > Importa els productes gestionats des d'un fitxer CSV.
  • Per sobreescriure els productes gestionats existents a la llista de productes, selecciona la casella Sobreescriu els productes existents. Els productes existents se sobreescriuran només si el valor Product ID al fitxer CSV coincideix amb el valor Product ID d'un producte gestionat existent a la llista de productes. En sobreescriure un producte, no se suprimeixen els productes gestionats que no estan inclosos al fitxer CSV.
 5. Fes clic a Examina els fitxers i selecciona el fitxer CSV.

Exportar un fitxer CSV de productes gestionats existents

Si has creat productes gestionats d'un en un a Play Console, exportar un fitxer CSV pot ser una bona manera de començar a crear-los amb aquest fitxer.

 1. Inicia la sessió a Play Console.
 2. Selecciona una aplicació.
 3. Al menú de l'esquerra, fes clic a Presència a Google Play Store > Productes de compra des de l'aplicació > Productes gestionats.
 4. Fes clic a Importa/Exporta > Exporta els productes de compra des de l'aplicació a un fitxer CSV.

Veure un exemple de fitxer CSV

A continuació s'inclouen un exemple de la sintaxi CSV que cal utilitzar i tres exemples de productes gestionats:
 • Al primer exemple es defineixen un títol i una descripció en dos idiomes diferents (en_US i es_ES). El preu de l'element es defineix amb una plantilla de preus.
 • Al segon exemple no es fa servir cap plantilla de preus. En canvi, s'hi especifica un preu per al país predeterminat (EUA). Play Console utilitza tipus de canvi actuals i patrons de preus locals pertinents per establir automàticament els preus en tots els altres països on es distribueix l'aplicació.
 • Al tercer exemple tampoc no s'utilitza cap plantilla de preus. El preu de l'element s'especifica manualment per a cada país on es distribueix l'aplicació.

Exemple de sintaxi de fitxer CSV

Product ID,Published State,Purchase Type,Auto Translate,Locale; Title; Description,Auto Fill Prices,Price,Pricing Template ID

Exemples de productes gestionats

Exemple 1

basic_sleeping_potion,published,managed_by_android,false,en_US; Basic Sleeping Potion; Puts small creatures to sleep.; es_ES; Poción básica de dormir; Causa las criaturas pequeñas ir a dormir.,false,,4637138456024710495

Exemple 2

standard_sleeping_potion, published,managed_by_android,false,en_US; Standard Sleeping Potion; Puts all creatures to sleep for 2 minutes.,true, 1990000,

Exemple 3

invisibility_potion,published, managed_by_android,false,en_US; Invisibility Potion; Invisible to all enemies for 5 minutes.,false, US; 1990000; BR; 6990000; RU; 129000000; IN; 130000000; ID; 27000000000; MX; 37000000,

Valors de dades dels fitxers CSV 

Cada fila d'un fitxer CSV de productes gestionats pot contenir els valors següents, però almenys un d'aquests valors no està definit en cada fila:  
Product ID (Identificador de producte)

Establir aquest valor al fitxer CSV té el mateix efecte que introduir un identificador de producte en crear un producte gestionat nou.

Si especifiques un Product ID assignat a un producte gestionat que ja existeix en una llista de productes i has marcat la casella de selecció Sobreescriu els productes existents al quadre de diàleg "Importa els productes de compra des de l'aplicació", les dades del producte gestionat existent se sobreescriuen amb els valors que has especificat al fitxer CSV.

Publish State (Estat de publicació) Aquest valor s'ha d'establir en published o unpublished. Això és el mateix que establir un producte gestionat com a Actiu o Inactiu.
Purchase Type

Aquest valor s'ha d'establir en managed_by_android.

Auto Translate (Traduir automàticament)

Aquest valor s'ha d'establir en false perquè no s'admet la traducció automàtica de la informació del producte gestionat.

Si vols oferir les traduccions del títol i de la descripció d'un producte gestionat, especifica aquestes traduccions explícitament dins del valor Locale.

Locale (Configuració regional), Title (Títol) i Description (Descripció)

Si inclous només una configuració regional per a un element, has d'especificar la configuració regional predeterminada de l'aplicació i el títol i la descripció predeterminats de l'element:

app_default_locale; item_default_title; item_default_description;

Quan estableixis el valor Locale, pots utilitzar qualsevol dels codis d'idioma que es mostren en afegir traduccions de la fitxa de Play Store.

Nota: en especificar els valors Title i Description, utilitza barres invertides per escapar els caràcters de punt i coma (\;) i barra invertida (\\).

Si vols incloure versions traduïdes del títol i de la descripció de l'element, has de fer constar els valors predeterminats de configuració regional, títol i descripció i, a continuació, les configuracions regionals, els títols i les descripcions de cada traducció. A l'exemple següent, el producte gestionat utilitza en_US (anglès dels Estats Units) com a configuració regional predeterminada i es_ES (espanyol d'Espanya) com a traducció:

en_US; Invisibility Cloak; Makes you invisible.; es_ES; Capote Invisible; Se vuelven invisible.

Nota: una aplicació té un sol idioma predeterminat, però cada producte gestionat manté la seva pròpia llista de traduccions. Encara que la primera configuració regional del valor Locale de cada element ha de ser la mateixa en tot el fitxer CSV, les altres configuracions regionals poden variar d'un element a un altre.

Auto Fill Prices (Emplenar preus automàticament), Country (País) i Price (Preu)

Pots establir Auto Fill Prices en true o false. Si un producte gestionat utilitza una plantilla de preus, has d'establir Auto Fill Prices en false i no has d'establir cap valor per a Price.

Nota: en especificar el preu d'un element en un fitxer CSV, proporciona un preu en microunitats, en què 1.000.000 de microunitats equivalen a 1 unitat de moneda real.

Utilitzar els preus emplenats automàticament

A les seccions següents es descriu com el valor Auto Fill Prices afecta la sintaxi i el significat dels valors Country i Price.

Si estableixes Auto Fill Prices en true, només especifiques el preu predeterminat de l'element, sense incloure cap valor Country.

Per exemple, en les condicions següents:

 • La configuració regional predeterminada de l'aplicació és en_US.
 • El preu predeterminat, sense impostos, d'un producte gestionat és 1,99 $.
 • Vols que els preus per a altres països s'emplenin automàticament.

Has d'establir els valors Auto Fill Prices i Price al final d'una fila al fitxer CSV de la manera següent: true,1990000,

Establir el teu propi preu per país

En canvi, si estableixes Auto Fill Prices en false, pots especificar una sèrie de valors Country i Price per a tots els països on distribueixes l'aplicació, inclòs el país que correspon a la configuració regional predeterminada de l'aplicació. Cada valor Country és el codi de país ISO de dues lletres majúscules que representa un país on es distribueix l'aplicació.

Nota: has de proporcionar un codi de país i un preu per a cada país al qual s'orienti l'aplicació. Per veure i editar la llista de països als quals s'orienta l'aplicació, obre la pàgina Preus i distribució de l'aplicació.

Cada valor Price representa el cost de l'element en microunitats de la moneda utilitzada en aquest país.

Per exemple, si ofereixes l'aplicació en altres països als preus següents (tots els impostos inclosos):

 • 6,99 R$ al Brasil 
 • 129 ₽ a Rússia
 • 130 ₹ a l'Índia
 • 27.000 Rp a Indonèsia
 • 37 $ a Mèxic

Pots establir els valors Auto Fill Prices, Country i Price al final d'una fila al fitxer CSV de la manera següent:

false, BR; 6990000; RU; 129000000; IN; 130000000; ID; 27000000000; MX; 37000000;

Pricing Template ID

Si un element està enllaçat a una plantilla de preus, has d'establir Auto Fill Prices en false i no has d'establir cap valor per a la columna Price. Si l'element no està enllaçat a cap plantilla de preus, no has d'establir cap valor per a Pricing Template ID. En canvi, has d'establir els valors Auto Fill Prices, Country i Price en funció de com vols establir els preus del producte gestionat.

Si importes un fitxer CSV i has marcat la casella de selecció Sobreescriu els productes existents al quadre de diàleg "Importa els productes de compra des de l'aplicació", pots actualitzar els enllaços entre els productes gestionats i les plantilles de preus. Per enllaçar el producte a una plantilla de preus concreta, estableix el valor Pricing Template ID en l'identificador d'aquesta plantilla de preus. Per desenllaçar un producte gestionat de totes les plantilles de preus, no estableixis cap valor per a Pricing Template ID.

Pots enllaçar fins a 1.000 preus d'aplicacions o de productes gestionats a una plantilla de preus determinada. Per tant, no especifiquis el mateix valor Pricing Template ID en més de 1.000 files d'un fitxer CSV.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?

Necessites més ajuda?

Inicia la sessió per obtenir opcions d'assistència addicionals que et permetin resoldre el problema ràpidament