ทําความเข้าใจเมตริกการสร้างรายได้ด้วยคำแนะนำเชิงกลยุทธ์

คำแนะนำเชิงกลยุทธ์มีอินเทอร์เฟซใน Play Console ที่ใช้งานง่าย เพื่อช่วยให้นักพัฒนาเกมที่สร้างรายได้เข้าใจประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ของตนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้นักพัฒนาเกมสามารถขยายธุรกิจตามเมตริกที่กำหนดเองและคำแนะนำใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้านการขยายธุรกิจของ Google Play

คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ประกอบไปด้วยเครื่องมือต่อไปนี้ 

 • ลำดับชั้นของเมตริกซึ่งช่วยให้คุณเห็นภาพว่าเมตริกรายได้ของเกมส่งผลต่อเป้าหมายทางธุรกิจของคุณอย่างไร และเพื่อให้ทราบว่าเมื่อใดที่ควรจะให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพเมตริกหนึ่งมากกว่าอีกเมตริกหนึ่ง
 • การเปรียบเทียบกลุ่มแอปเทียบเท่า รายละเอียดประเทศ และแนวโน้มต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณทำความเข้าใจและระบุโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพเมตริกที่เลือกไว้ได้
 • คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้านการขยายธุรกิจซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้

หมายเหตุ 

 • คำแนะนำเชิงกลยุทธ์พร้อมให้บริการสำหรับนักพัฒนาเกมที่สร้างรายได้ผ่านระบบการเรียกเก็บเงินของ Google Play เท่านั้น
 • เมตริกและคำแนะนำเชิงกลยุทธ์ออกแบบมาสำหรับรูปแบบการสร้างรายได้จากไอเทมที่ซื้อในแอปโดยเฉพาะ ดังนั้นนักพัฒนาแอปที่สร้างรายได้จากการสมัครใช้บริการหรือแอปที่ต้องซื้อเป็นหลักอาจพบว่าเนื้อหานี้ไม่ตรงตามความต้องการของตนมากนัก

การใช้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์

คำแนะนำเชิงกลยุทธ์เป็นภาพรวมด้านการสร้างรายได้ที่ช่วยให้คุณเข้าใจและประเมินตัวขับเคลื่อนรายได้โดยเปรียบเทียบกับแอปเทียบเท่าในประเทศและระยะเวลาต่างๆ ตัวอย่างเช่น คุณจะดำเนินการต่อไปนี้ได้

 • ใช้ลำดับชั้นของเมตริกเพื่อหาเมตริกย่อยในระดับต่ำกว่าที่ทีมของคุณให้ความสำคัญได้ เพื่อให้พบกับโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มรายได้โดยรวม
 • ดูตัวอย่างอนุกรมเวลาสำหรับเมตริกที่ต้องการเพื่อให้เข้าใจว่าประสิทธิภาพของคุณอยู่ในเทรนด์หรือแตกต่างออกไปอย่างโดดเด่น โดยคุณสามารถสำรวจการวิเคราะห์เมตริกเพื่อดูข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับเมตริกดังกล่าว รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงในด้านนี้
 • ดูรายละเอียดประสิทธิภาพในประเทศ/ภูมิภาคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมซึ่งอยู่ในประเทศ/ภูมิภาคเหล่านั้นเพื่อหาตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์
 • เปลี่ยนการเปรียบเทียบชุดแอปเทียบเท่าเพื่อดูประสิทธิภาพของเกมเมื่อเทียบกับประเภทอื่นๆ

วิธีเข้าถึงและใช้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์

 1. เปิด Play Console แล้วไปที่หน้าคำแนะนำเชิงกลยุทธ์ (สร้างรายได้ > รายงานทางการเงิน > คำแนะนำเชิงกลยุทธ์
 2. ใน "ลำดับชั้นของเมตริก" ให้เลือกเมตริกเพื่อสำรวจประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ของเมตริกเหล่านั้น และการเปรียบเทียบกับแอปเทียบเท่าที่เลือกไว้ ส่วน "ประสิทธิภาพตามประเทศ/ภูมิภาค" ที่เปรียบเทียบประสิทธิภาพในประเทศ/ภูมิภาคต่างๆ เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงที่เจาะจงยิ่งขึ้น
 3. เมื่อพบเมตริกที่คุณต้องการสำรวจ ให้คลิกสำรวจการวิเคราะห์เมตริกเพื่อดูหน้าการวิเคราะห์เมตริก และดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเมตริกดังกล่าว ซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้
  • ดูแนวโน้มประสิทธิภาพตามลำดับเวลาที่ผ่านมาทั้งหมด พร้อมด้วยการเปรียบเทียบกับแอปเทียบเท่า
  • ดูรายละเอียดประสิทธิภาพของเมตริกในประเทศต่างๆ พร้อมด้วยการเปรียบเทียบกับแอปเทียบเท่า
  • ดูคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิธีปรับปรุงเมตริกดังกล่าว พร้อมด้วยลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google Play
คำจำกัดความของเมตริก

ลําดับชั้นของเมตริกมีเมตริกต่อไปนี้

เมตริก

คำจำกัดความ

รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่รายเดือน

รายได้รวมที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 28 วันหารด้วยผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่รายเดือน (ต่อเนื่อง 28 วัน) ซึ่งจะวัดความสำเร็จของคุณในการขับเคลื่อนรายได้จากผู้ใช้

อัตราส่วนผู้ซื้อรายเดือน

เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่รายเดือนที่ซื้ออย่างน้อย 1 ครั้งในระยะเวลา 28 วัน เมตริกนี้เป็นกุญแจสําคัญสำหรับการทําความเข้าใจ Conversion ของผู้ซื้อและเพิ่มฐานผู้ใช้ที่จ่ายเงินให้กว้างขึ้น

รายได้เฉลี่ยต่อผู้ซื้อรายเดือน

เรียกอีกอย่างว่ารายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ที่ชำระเงิน (ARPPU) โดยเป็นรายได้ที่แอปของคุณสร้างขึ้นในช่วง 28 วันจากผู้ซื้อรายเดือน (ผู้ที่ซื้ออย่างน้อย 1 ครั้งในระยะเวลา 28 วัน) เมตริกนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจมูลค่าที่ผู้ซื้อมีต่อธุรกิจของคุณ

หมายเหตุ: เมตริกนี้เป็นเมตริกใหม่

อัตราส่วนผู้ซื้อรายเดือนที่ซื้อเป็นครั้งแรก

เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ที่ซื้อเป็นครั้งแรกในระยะเวลา 28 วัน เมตริกนี้จะช่วยให้คุณวิเคราะห์ความเร็วในการเพิ่มผู้ซื้อใหม่ให้กับเกม

หมายเหตุ: เมตริกนี้เป็นเมตริกใหม่

อัตราส่วนผู้ซื้อรายเดือนที่กลับมาซื้ออีก

เปอร์เซ็นต์ของผู้ซื้อรายเดือนที่เคยซื้อไปแล้ว ข้อมูลนี้ช่วยให้ตัดสินได้ว่าคุณกำลังสร้างกลุ่มเป้าหมายที่จ่ายเงินเป็นประจำหรือไม่

หมายเหตุ: เมตริกนี้เป็นเมตริกใหม่

รายได้เฉลี่ยต่อการซื้อรายเดือน

เรียกอีกอย่างว่ามูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ย โดยเป็นรายได้รวมในช่วง 28 วันหารด้วยจำนวนการซื้อตลอดระยะเวลาดังกล่าว เมตริกนี้สำคัญต่อการดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการซื้อของผู้ใช้ คำนวณมูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้า (CLTV) และกำหนดกลยุทธ์การตั้งราคาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

การซื้อต่อผู้ซื้อรายเดือน

จำนวนการซื้อเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 28 วันโดยผู้ซื้อรายเดือน (ผู้ที่ซื้ออย่างน้อย 1 ครั้งในระยะเวลา 28 วัน) เมตริกนี้อาจเพิ่มจำนวนผู้ใช้ที่ซื้อและความถี่ในการซื้อ ซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจพฤติกรรมการซื้อได้ดีขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

ทำไมคำแนะนำเชิงกลยุทธ์จึงไม่มีให้บริการสำหรับแอปของฉัน

คำแนะนำเชิงกลยุทธ์พร้อมให้บริการสำหรับนักพัฒนาเกมที่สร้างรายได้ผ่านระบบการเรียกเก็บเงินของ Google Play เท่านั้น หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์นี้ แต่ยังคงไม่เห็นหน้าคำแนะนำเชิงกลยุทธ์ ก็อาจจะต้องขอสิทธิ์ดูข้อมูลทางการเงินจากผู้ดูแลบัญชี ซึ่งทำได้โดยคลิกลิงก์ Play Console นี้และส่งคำขอ

ฉันมีการสมัครใช้บริการหรือเกมพรีเมียม คำแนะนำเชิงกลยุทธ์จะเหมาะกับฉันไหม

เมตริกและคำแนะนำเชิงกลยุทธ์ออกแบบมาสำหรับรูปแบบการสร้างรายได้จากไอเทมที่ซื้อในแอปโดยเฉพาะ ดังนั้นนักพัฒนาแอปที่สร้างรายได้จากการสมัครใช้บริการหรือแอปที่ต้องซื้อเป็นหลักอาจพบว่าเนื้อหานี้ไม่เป็นประโยชน์มากนัก

กลุ่มแอปเทียบเท่ามีวิธีกำหนดอย่างไร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มแอปเทียบเท่าและวิธีการดูแลจัดการกลุ่มแอปเหล่านี้ใน Play Console

ทําไมจึงไม่มีข้อมูลสําหรับเกมของฉัน ฉันทำอะไรได้บ้างจึงจะดูข้อมูลได้

เมตริกทั้งหมดอิงตามข้อมูลรายได้และมักจะเข้าถึงได้สูงสุด 7 วันก่อนวันที่ปัจจุบัน เกมที่ไม่สร้างรายได้จะไม่แสดงข้อมูลใดๆ

ลองเลือกระยะเวลา 28 วัน หรือวันที่อื่นเพื่อเพิ่มปริมาณข้อมูลที่จะแสดงให้ดูได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก