Cập nhật ứng dụng

Khi bạn đã sẵn sàng thực hiện thay đổi đối với APK hoặc gói ứng dụng Android App Bundle của mình, hãy sử dụng danh sách kiểm tra sau đây để đảm bảo rằng những người dùng hiện tại sẽ nhận được bản cập nhật bạn đưa ra.

Chuẩn bị bản cập nhật

 • Tên gói của APK hoặc gói ứng dụng đã cập nhật phải giống như phiên bản hiện tại.
 • Mã phiên bản phải lớn hơn phiên bản hiện tại. Hãy tìm hiểu thêm về cách tạo phiên bản cho ứng dụng của bạn.
 • APK hoặc gói ứng dụng được cập nhật cần được ký bằng chữ ký giống như phiên bản hiện tại.
Xác nhận chữ ký của APK

Để xác nhận rằng chữ ký của APK sẽ được xác minh thành công trên tất cả các phiên bản của nền tảng Android mà APK đó hỗ trợ, bạn có thể sử dụng công cụ apksigner (có sẵn trong bản sửa đổi 24.0.3 trở lên của Công cụ tạo SDK Android) qua cú pháp sau:

apksigner verify --verbose --print-certs apkname.apk

Nếu chữ ký đó không xác minh được, bạn cần sử dụng khóa liên kết với APK mà bạn đã tải lên.

Tìm hiểu thêm về cách ký ứng dụng của bạn.

Xác nhận chứng nhận của gói ứng dụng
Để xác nhận rằng gói ứng dụng của bạn đang sử dụng cùng chứng nhận với phiên bản trước, bạn có thể chạy lệnh sau trên cả hai phiên bản và so sánh kết quả:

$ jarsigner -verify -verbose -certs my_application.aab

Nếu kết quả giống hệt nhau thì bạn đang sử dụng cùng một khóa và đã sẵn sàng tiếp tục. Nếu kết quả khác nhau thì bạn sẽ cần ký lại gói ứng dụng bằng khóa chính xác.

Tìm hiểu thêm về cách ký ứng dụng của bạn.

Tải APK hoặc gói ứng dụng lên

Khi cấu phần phần mềm đã cập nhật xong, bạn có thể tạo bản phát hành mới.

Phân phối bản cập nhật

Sau khi đã gửi bản cập nhật cho ứng dụng, bạn sẽ thấy “Nội dung cập nhật đang chờ xử lý” gần trên cùng bên phải trang Play Console của ứng dụng. Sau khi được xuất bản, bản cập nhật của bạn sẽ bắt đầu được phân phối cho người dùng hiện tại.

Khi ứng dụng của bạn có bản cập nhật, người dùng có thể tải bản cập nhật này trên trang danh sách cửa hàng cho ứng dụng của bạn hoặc trên trang Ứng dụng của tôi trên ứng dụng Cửa hàng Play. Nếu người dùng đã bật tùy chọn cập nhật tự động đối với ứng dụng của bạn, thì hệ thống sẽ tự động tải xuống và cài đặt bản cập nhật.

Xin lưu ý rằng các bản cập nhật ứng dụng có thể mất một thời gian để phân phối đến người dùng hiện tại. 

Hủy xuất bản ứng dụng

Khi bạn hủy xuất bản ứng dụng, người dùng hiện có vẫn có thể sử dụng ứng dụng của bạn và nhận được bản cập nhật ứng dụng. Người dùng mới sẽ không thể tìm thấy và tải ứng dụng từ Google Play xuống.

Điều kiện tiên quyết: Trước khi hủy xuất bản một ứng dụng, bạn phải đảm bảo rằng:

Cách hủy xuất bản ứng dụng:

 1. Chuyển đến Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Chọn Ứng dụng hiện có trong cửa hàng > Giá cả và phân phối.
 4. Trong phần "Trạng thái ứng dụng", hãy chọn Hủy xuất bản.

Cập nhật ứng dụng hệ thống

Người dùng sẽ thấy ứng dụng hệ thống (bao gồm mọi ứng dụng được tải sẵn) trong phần Ứng dụng của tôi của Cửa hàng Google Play ngay sau khi ứng dụng có cùng một tên gói được tải lên Play Console (ngay cả khi ứng dụng bị hủy xuất bản).

Google Play có thể quản lý bản cập nhật cho các ứng dụng tải sẵn, miễn là đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Ứng dụng tải sẵn cần nằm trong phân vùng hệ thống
 • Ứng dụng được tải sẵn cần miễn phí
 • Ứng dụng được tải sẵn cần được ký bằng chữ ký giống như ứng dụng được xuất bản trong Google Play
 • Tên gói của ứng dụng được tải sẵn và được cập nhật cần giống nhau
 • Mã phiên bản của ứng dụng cập nhật cần lớn hơn mã phiên bản của ứng dụng đã tải sẵn

Nếu bạn cần tải ứng dụng hệ thống lên và gặp phải thông báo lỗi trong quá trình này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?