Uppdatera appar

Från och med andra halvåret 2021 måste nya appar publiceras med AAB-arkiv på Google Play. Nya appar som är större än 150 MB måste använda antingen dynamisk leverans av funktioner eller dynamisk leverans av tillgångar.

Läs det här inlägget på Android Developers Blog om du vill veta mer.

Använd den här checklistan när du vill göra ändringar i en APK-fil eller ett AAB-arkiv så att uppdateringen säkert blir tillgänglig för befintliga användare.

Förbereda uppdateringar

 • Den uppdaterade versionen av APK-filen eller AAB-arkivet måste ha samma paketnamn som den aktuella versionen.
 • Versionskoden måste vara högre än den nuvarande versionen. Läs mer om versionshantering för appar.
 • Den uppdaterade APK- eller AAB-filen måste vara signerad med samma signatur som den aktuella versionen.
Kontrollera en APK-fils signatur

Du kan kontrollera att en APK-fils signatur verifieras korrekt i alla Android-versioner som APK-filen har stöd för med hjälp av verktyget apksigner (tillgängligt i version 24.0.3 eller senare av Android SDK Build Tools), med följande syntax:

apksigner verify --verbose --print-certs apknamn.apk

Om verifieringen av signaturen misslyckas behöver du använda nyckeln för den APK-fil som du redan har laddat upp.

Läs mer om hur du signerar appar.

Kontrollera certifieringen av ett AAB-arkiv
Du kan kontrollera att ett AAB-arkiv använder samma certifiering som den föregående versionen genom att köra följande kommando på båda versionerna och jämföra resultatet:

$ jarsigner -verify -verbose -certs min_app.aab

Om resultaten är identiska använder du samma nyckel och kan fortsätta. Om resultaten skiljer sig åt måste du göra om signeringen av AAB-arkivet med rätt nyckel.

Läs mer om hur du signerar appar.

Ladda upp APK-filen eller AAB-arkivet

När den uppdaterade artefakten är klar kan du skapa en ny version.

Tillgång till uppdateringar

När du har skickat in en uppdatering av en app visas meddelandet Uppdateringen väntar högst upp till höger på appens sidor i Play Console. När uppdateringen har publicerats distribueras uppdateringen till befintliga användare.

När uppdateringen blir tillgänglig kan användarna ladda ned den från dina butiksuppgifter i appbutiken eller via sidan Mina appar i Play Butik-appen. Om användaren har aktiverat automatiska uppdateringar för din app laddas uppdateringen ned och installeras automatiskt.

Observera att det kan ta lite tid innan appuppdateringar blir tillgängliga för befintliga användare. 

Ta bort en app som publicerad

När du ångrar publiceringen av en app kan befintliga användare fortfarande använda appen och ta del av appuppdateringar. Appen är däremot inte tillgänglig på Google Play, så nya användare kan inte hitta eller ladda ned den där.

Förutsättningar: Följande villkor måste vara uppfyllda innan appen kan tas bort som publicerad:

Så här tar du bort en app som publicerad:

 1. Öppna Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Välj Butiksvisning > Priser och distribution.
 4. Välj Avpublicera i avsnittet Appens tillgänglighet.

Uppdatera systemappar

Användarna ser systemappar (inklusive förinstallerade appar) i avsnittet Mina appar i Google Play Butik så snart en app med samma paketnamn har laddats upp till Play Console (även om appen inte är publicerad).

Google Play kan hantera uppdateringar av förinstallerade appar under förutsättning att följande krav uppfylls:

 • Den förinstallerade appen måste finnas i systempartitionen
 • Den förinstallerade appen måste vara gratis
 • Den förinstallerade appen måste ha signerats med samma signatur som den app som publicerats på Google Play.
 • Den förinstallerade appen och den uppdaterade appen måste ha samma paketnamn.
 • Den uppdaterade appens versionskod måste vara högre än den förinstallerade appens.

Kontakta oss om du behöver ladda upp en systemapp och ett felmeddelande visas.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt