Aktualizácia aplikácií

Keď budete chcieť zmeniť súbor APK alebo Android App Bundle, použite nasledujúci kontrolný zoznam, ktorý vám pomôže zaistiť, aby súčasní používatelia aktualizáciu získali.

Príprava aktualizácií

 • Názov balíka aktualizovaného súboru APK alebo balíka aplikácie sa musí zhodovať s aktuálnou verziou.
 • Kód verzie musí byť vyšší ako v prípade súčasnej verzie. Ďalšie informácie o určení verzie aplikácie
 • Aktualizovaný súbor APK alebo balík aplikácie musí byť podpísaný rovnakým podpisom ako aktuálna verzia.
Potvrdenie podpisu súboru APK

Ak chcete potvrdiť, že podpis súboru APK bude úspešne overený vo všetkých verziách platformy Android podporovanej daným súborom APK, môžete použiť nástroj apksigner (k dispozícii v revidovanej verzii 24.0.3 nástrojov na zostavovanie súprav Android SDK a vyššej) a nasledujúcu syntax:

apksigner verify --verbose --print-certs apkname.apk

V prípade neúspešného overenia podpisu musíte použiť kľúč pridružený k súboru APK, ktorý ste už nahrali.

Ďalšie informácie o podpísaní aplikácie

Potvrdenie certifikácie balíka aplikácie
Ak chcete potvrdiť, či váš balík aplikácie používa rovnakú certifikáciu ako predošlá verzia, môžete spustiť v oboch verziách nasledujúci príkaz a porovnať výsledky:

$ jarsigner -verify -verbose -certs my_application.aab

Ak sú výsledky rovnaké, používate rovnaký kľúč a môžete pokračovať. Ak sú odlišné, budete musieť balík aplikácie znova podpísať pomocou správneho kľúča.

Ďalšie informácie o podpísaní aplikácie

Nahranie súboru APK alebo balíka aplikácie

Po dokončení aktualizácie artefaktu môžete vytvoriť nové vydanie.

Doručovanie aktualizácií

Po odoslaní aktualizácie aplikácie sa v pravom hornom rohu stránok v konzole Play Console vašej aplikácie zobrazí text Aktualizácia čaká na spracovanie. Po zverejnení sa aktualizácia začne distribuovať existujúcim používateľom.

Keď je aktualizácia dostupná, používatelia ju môžu stiahnuť na stránke so záznamom aplikácie v obchode alebo na stránke Moje aplikácie v Obchode Play. Ak má používateľ zapnuté automatické aktualizácie vašej aplikácie, aktualizácia sa stiahne a nainštaluje automaticky.

Doručenie aktualizácií aplikácie súčasným používateľom môže istý čas trvať. Ak ste odoslali aktualizáciu, ktorá sa nezobrazila v službe Google Play, počkajte aspoň 24 hodín a až potom kontaktujte náš tím podpory.

Zrušenie zverejnenia aplikácie

Keď zrušíte zverejnenie aplikácie, súčasní používatelia môžu vašu aplikáciu naďalej používať a dostávať aktualizácie. Pre nových používateľov nebude vaša aplikácia dostupná na vyhľadanie a stiahnutie zo služby Google Play.

Zverejnenie aplikácie zrušíte takto:

 1. Prejdite do konzoly Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. Vyberte položky Výskyt v obchodeCeny a distribúcia.
 4. V časti Dostupnosť aplikácie vyberte možnosť Zrušiť zverejnenie.

Aktualizácia systémových aplikácií

Používatelia nájdu systémové aplikácie (vrátane vopred nainštalovaných aplikácií) v časti Moje aplikácie Obchodu Google Play hneď po tom, čo do konzoly Play Console nahráte aplikáciu s rovnakým názvom balíka (a to aj v prípade, že zverejnenie tejto aplikácie bolo zrušené).

Google Play môže spravovať aktualizácie predinštalovaných aplikácií, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

 • predinštalovaná aplikácia musí byť v systémovom oddiele zariadenia,
 • predinštalovaná aplikácia musí byť bezplatná,
 • predinštalovaná aplikácia musí byť podpísaná rovnakým podpisom ako aplikácia zverejnená v službe Google Play,
 • názvy balíkov predinštalovanej aplikácie a aktualizovanej aplikácie musia byť rovnaké,
 • verzia kódu aktualizovanej aplikácie musí byť vyššia ako verzia predinštalovanej aplikácie.

Ak chcete nahrať systémovú aplikáciu a pri nahrávaní dôjde k chybe, kontaktujte nás.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?