Oppdater appene dine

Når du er klar til å gjøre endringer i en APK eller Android-appsamling, bruker du den følgende sjekklisten for å sørge for at eksisterende brukere mottar oppdateringen.

Forbered oppdateringene dine

 • Pakkenavnet til den oppdaterte APK-en eller appsamlingen må være det samme som den nåværende versjonen.
 • Versjonskoden må være høyere enn den nåværende versjonen. Finn ut mer om versjonsnummerering av appen din.
 • Den oppdaterte APK-en eller appsamlingen må være signert med samme signatur som den nåværende versjonen.
Bekreft signaturen for en APK

For å bekrefte at signaturen for en APK blir verifisert riktig på alle versjoner av Android-plattformen som støttes av APK-en, kan du bruke apksigner-verktøyet (tilgjengelig i versjon 24.0.3 og høyere av Android SDK Build Tools), med denne syntaksen:

apksigner verify --verbose --print-certs apkname.apk

Hvis signaturen ikke verifiseres riktig, må du bruke nøkkelen som er knyttet til APK-en du allerede har lastet opp.

Finn ut mer om å signere appen din.

Bekreft sertifiseringen for en appsamling
For å kontrollere at appsamlingen din bruker den samme sertifiseringen som den forrige versjonen, kan du kjøre følgende kommando på begge versjonene og sammenligne resultatene:

$ jarsigner -verify -verbose -certs my_application.aab

Hvis resultatene er identiske, bruker du samme nøkkel og kan fortsette. Hvis resultatene er forskjellige, må du signere appsamlingen på nytt med den riktige nøkkelen.

Finn ut mer om å signere appen din.

Last opp APK-en eller appsamlingen din

Når det oppdaterte artefaktet er klart, kan du opprette en ny utgave.

Levering av oppdateringer

Når du har sendt inn en oppdatering av en app, ser du «Oppdateringen venter» oppe til høyre på Play konsoll-sidene for appen din. Når oppdateringen er publisert, begynner oppdateringen å distribueres til eksisterende brukere.

Når oppdateringen er tilgjengelig, kan brukere laste den ned på butikkoppføringssiden for appen eller fra Mine apper-siden deres i Play Butikk-appen. Hvis en bruker har slått på automatiske oppdateringer for appen din, blir oppdateringen lastet ned og installert automatisk.

Det tar litt tid før appoppdateringer leveres til eksisterende brukere. Hvis du har sendt inn en oppdatering som ikke har dukket opp på Google Play, ber vi deg om å vente minst 24 timer før du kontakter brukerstøtten.

Opphev publiseringen av apper

Når du opphever publiseringen av en app, kan eksisterende brukere fortsatt bruke appen og motta appoppdateringer. Appen blir ikke funnet i søk og kan ikke lastes ned på Google Play av nye brukere.

Slik opphever du publiseringen av appen din:

 1. Gå til Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. Velg ButikktilstedeværelsePriser og distribusjon.
 4. Velg Opphev publisering i «Apptilgjengelighet»-delen.

Oppdatering av systemapper

Brukerne ser systemapper (inkludert eventuelle forhåndsinnlastede apper) i Mine apper-delen i Google Play-butikken så snart en app med samme pakkenavn lastes opp til Play-konsollen (selv om appen er upublisert).

Google Play kan administrere oppdateringer av forhåndsinnlastede apper, så lenge de følgende vilkårene overholdes:

 • Den forhåndsinnlastede appen må være i systempartisjonen.
 • Den forhåndsinnlastede appen må være gratis.
 • Den forhåndsinnlastede appen må være signert med samme signatur som appen som ble publisert i Google Play.
 • Den forhåndsinnlastede appen og den oppdaterte appen må ha det samme pakkenavnet.
 • Den oppdaterte appen må ha en høyere versjonskode enn den forhåndsinnlastede appen.

Hvis du trenger å laste opp en systemapp og får en feilmelding når du gjør dette, ber vi deg ta kontakt med oss.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?